Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

3.02.2015

W ZSP nr 2 otwieramy nowy kierunek

Od pewnego czasu zarówno Zarząd Powiatu, jak i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie starają się, aby utworzyć nowe kierunki kształcenia. Celem nadrzędnym jest wprowadzenie takich zawodów i specjalności, po ukończeniu których łatwiej byłoby uczniom znaleźć pracę. Elżbieta Zadrąg - dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie nawiązała w tym celu współpracę z Fabryką Okularów. Fabryka ta jest z kolei właścicielem sieci salonów optycznych o wdzięcznej nazwie Doktor Marchewka. Doktor Marchewka to polska sieć innowacyjnych salonów optycznych, posiadająca swoje punkty m.in. w Puławach, Bełchatowie, Chorzowie, Opolu, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Tychach, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich i Zabrzu. W najbliższym czasie pojawią się kolejne - w Toruniu, Gdyni, Włocławku oraz Piotrkowie Trybunalskim. W dniu 28 stycznia br. w Starostwie Powiatowym podpisany został list intencyjny przez starostę Janusza Szpaka, wicestarostę Henryka Czernieja, dyrektor Elżbietę Zadrąg oraz prezesów zarządu spółki Fabryka Okularów - Iwonę Skowrońska – Przygodzką i Zbigniewa Pika. Partnerzy niniejszego porozumienia, poprzez jego zawarcie, wyrazili wolę rozpoczęcia długofalowej współpracy, stawiając sobie za główne cele: utworzenie i upowszechnienie wiedzy na temat chorób oczu i sposobów ich leczenia oraz dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z utworzeniem klasy technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie kształcącej w zawodzie technik optyk.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie i firma Fabryka Okularów oświadczyli, że wspólnie dążyć będą do zapewnienia optymalnych warunków kształcenia uczniów celem przygotowania do wykonywania zawodu technika optyka. To ważne przedsięwzięcie dla szkoły jak i całego powiatu. Obecny rok szkolny został przez Ministra Edukacji nazwany rokiem Szkoły Zawodowców. Wsparcie przez pracodawcę szkoły zawodowej daje możliwość kształcenia w danym zawodzie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i instruktorów nauki zawodu posiadających duże doświadczenie w branży optycznej. Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia są płatne praktyki zawodowe oraz możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Fabryka Okularów zamierza również rozpocząć kształcenie w Szkole Policealnej, która powstanie na terenie naszego powiatu oraz prowadzić nabór na kursy kwalifikacyjne w wyżej wymienionym zawodzie.