Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

3.03.2015

Boże Narodzenie i Nowy Rok w Rosji

konkurs na prezentację multimedialną

Młodzież z naszej szkoły w grudniu 2014 roku brała udział w konkursie na prezentację multimedialną „Boże Narodzenie i Nowy Rok w Rosji" organizowanym przez Katolicki Uniwesytet Lubelski.

Celem konkursu było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania współczesną Rosją, popularyzowanie wiedzy o Rosji, jej kulturze, historii i języku oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Ponadto, przy okazji konkursu, zamiarem organizatorów było pokazanie uczniom potencjału oraz możliwości, jakie daje podjęcie studiów na kierunku Filologia Słowiańska, w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II.

Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie: dr hab. Maria Mocarz-Kleindient, dr hab. Beata Siwek, dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak.

Uczeń naszej szkoły Łukasz Kaluźniak z klasy II zawód technik informatyk pod kierunkiem nauczyciela geografii Doroty Włodarczyk uzyskał WYRÓŻNIENIE.

Gratulujemy uczniowi i życzymy dalszych sukcesów!