Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

2.12.2016

Nasi uczniowie stypendystami


Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie

Marlena Janeczek i Łukasz Kaluźniak
stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły, Marlena Janeczek oraz Łukasz Kaluźniak, zostali stypendystami programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i Kompetencje Działania 12. 4 Kształcenie Zawodowe regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Program obejmuje stworzenie warunków rozwoju najbardziej zdolnej i ambitnej młodzieży także ułatwienie dostępu do wiedzy, umiejętności i technologii rozwijających ich zainteresowania. Za jego sprawą zostanie nakreślony indywidualny plan rozwoju edukacyjnego dla uczniów wraz z przydzieleniem każdemu z nich opiekuna dydaktycznego.

W dniu 9.12.2016r. odbędzie się w Lublinie uroczysta gala, na której m.in. zostaną wręczone listy gratulacyjne.

Opracował: Mirosław Jurkowski