Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

21.02.2018r
 Zdjęcia 

XII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego...XII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego.
„… jestem, bo Jesteś…”
To słowa, które przyświecały XII Powiatowemu Konkursowi Poezji ks. Jana Twardowskiego.
Coroczne spotkania młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie służą nie tylko propagowaniu poezji księdza Twardowskiego, ale pozwalają młodym ludziom na chwilę refleksji, zadumy, odkrywanie siebie oraz świata w kontekście uniwersalnych wartości. Otwierając konkurs pani dyrektor Elżbiet Zadrąg stwierdziła, że wiersze ks. Twardowskiego cieszą się tak dużą popularnością wśród młodych ludzi, gdyż pozwalają odkryć człowieka i jego duchowość na nowo.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło trzydziestu czterech młodych ludzi reprezentujących następujące szkoły naszego powiatu: I LO im. Wł. Jagiełły, II LO im. C. K. Norwida, ZSP Nr2 w Krasnymstawie, MDK w Krasnymstawie i Zespołu Szkół Społecznych w Krasnymstawie.
Uczniowie przedstawiali własną interpretację wierszy ks. Twardowskiego lub dokonywali wizualizacji plastycznej wybranego utworu poety.
Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: p. Stanisław Kliszcz – przewodniczący, p. Elżbieta Patyk, p. Marta Kozłowska (kat. recytatorska); p. Bronisława Żuk – przewodnicząca, p. Krystyna Mojska, p. Magdalena Wróbel (kat. plastyczna).
Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:
kategoria recytatorska:
I miejsce: Wiktor Mazur z II LO w Krasnymstawie op. p. Bożena Szafran-Ogonowska
II miejsce: Paweł Piątkowski z II LO w Krasnymstawie op. p. Ewa Magdziarz
III miejsce: Julia Łusiak z I LO w Krasnymstawie op. Dorota Matysiak
Wyróżniono: Ilonę Kalamon z II LO w Krasnymstawie op. p. Ewa Magdziarz
Kategoria plastyczna- szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Mikołaj Polski - Młodzieżowy Dom Kultury, op. p. Agnieszka
Żuk- Słabek
II miejsce: Sierioża Hakobyan - ZSP Nr 2 w Krasnymstawie, op. p. Edyta Polska
III miejsce ex aequo Agnieszka Górna , Ilona Roman - I LO w Krasnymstawie, op. p. Anna Kosmowska
Wyróżniono Joannę Turczyńską MDK, op. p. Agnieszka Żuk- Słabek
Kategoria plastyczna- gimnazja
I miejsce: Michał Dziedzic Zespół Szkół Społecznych op. p. Joanna Kawęcka
II miejsce: Kacper Franc Zespół Szkół Społecznych op. p. Joanna Kawęcka
III miejsce: nie przyznano
Wyróżniono Julię Repeć Zespół Szkół Społecznych op. p. Joanna Kawęcka.
Szczególne podziękowania kierujemy do pani Elżbiety Piłat i uczestniczek kursu florystycznego za przygotowanie kompozycji florystycznych.
Konkurs przygotowali:
- p. E. Polska (scenariusz, organizacja), p. M. Paul (oprawa graficzna)
- Emilia Szymaszek kl. I TI, Julia Rozwałka kl. III TH – konferansjerzy
- Jan Chwaszcz, Mateusz Ujma kl. III TI – oprawa multimedialna
- Julia Puchała, Zuzanna Mielniczek kl. I TI (zdjęcia, prace organizacyjne), Wiktoria Tomczak kl. I TI (pomoc w przygotowaniu wystawy), Żaneta Korowaj kl. III TI (prace organizacyjne).

Opracowała
Edyta Polska