Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

25.03.2018r
 Zdjęcia 

Śladami Lubelskiego Centralnego Okręgu Przemysłowego„Śladami Lubelskiego Centralnego Okręgu Przemysłowego”
9 marca młodzież z naszej szkoły została zaproszona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie na seminarium pt:” Lubelskie Ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu dr Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej, dyrektorki Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okregowego w Lublinie. Został przez nią omówiony temat polskich ekonomistów, miedzy innymi bliżej przedstawiona została postać Eugeniusza Kwaiatkowskiego, a także opisana historia polskich zmian w gospodarce na przestrzeni dziejów. Następnie swój wykład poprowadził Artur Borzęcki, regionalista i historyk, starszy kustosz biblioteki, od którego uczniowie usłyszeli na temat powstania centralnego Okregu Przemysłowego w Krasnymstawie. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się ze starymi mapami przedstawiającymi sytuację tamtych czasów oraz poznać historię polskich zakładów chemicznych powstałych na rejonie Niewiadowia i Krasnegostawu.
Na końcu została zaprezentowana moneta okolicznościowa Odkryj Polskę – Centralny Okręg Przemysłowy, wydana przez narodowy Bank Polski oraz przeprowadzony został konkurs smartfonowy, dla uczestników prelekcji. Konkurs składał się z dwunastu pytań i dotyczył tematyki wcześniejszych wykładów.
Miło jest też poinformować, że drugie miejsce w zorganizowanym konkursie zajął uczeń naszej szkoły, Arkadiusz Darmochwał z klasy I TEL. Serdecznie gratulujemy !

Opracowała
Angelika Hadel