Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

09.04.2018r
 Zdjęcia 

XVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony LudnościW dniu 27.03.2018 roku w Lublinie odbył się finał „XVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności” Organizatorem konkursu było: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Batalion Dowodzenia Brygady Wielonarodowej w Lublinie i Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.
Cele konkursu:
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa,
- rozwijanie zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych uczniów,
- kształtowanie umiejętności racjonalnego zachowania młodzieży w sytuacjach zagrożeń.
Uczniowie z naszej szkoły w wyniku eliminacji rejonowych z pośród 13 zespołów zakwalifikowali się do ścisłego finału, w którym uczestniczyło 7 drużyn z całego województwa lubelskiego. W finale uczniowie w składzie Damian Kłos IIITEL, Kacper Rycyk III TEL, Mateusz Kochański zajęli czwarte miejsce w województwie. Uczniowie wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, znajomości sprzętu obrony cywilnej oraz znajomości sprzętu ochrony przeciwpożarowej. W ramach podziękowania uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz statuetkę i dyplom dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Gratulujemy uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował
Adam Korkosz