Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

10.04.2018r
 Zdjęcia 

LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU"Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka."
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas I TI i TO wraz z nauczycielkami p. Edytą Polską, p. Dorotą Włodarczyk i p. Katarzyną Ciechan, wzięli udział w niezwykłej lekcji historii , która odbyła się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. W mieszczącym się w dawnym więzieniu kieleckim OMPiO młodzież odbyła swego rodzaju spacer w przeszłość: od spotkania z Tadeuszem Kościuszko poprzez opowieści o kolejnych zrywach niepodległościowych w XIX wieku, po historię Józefa Piłsudskiego i Pierwszej Kompani Kadrowej. Multimedialna ekspozycja, na którą składają się nagrania głosowe, filmy, fotografie , repliki strojów, mundurów , kopie dzieł sztuki, pozwoliła zwiedzającym na zapoznanie się z działalnością wielkich patriotów jak i zwykłych ludzi, którzy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Punktem kulminacyjnym spotkania okazały się warsztaty „Polska droga do suwerenności”, w czasie których młodzi ludzie wykonywali i omawiali plakaty poświęcone wybitnym jednostkom w dziejach naszej ojczyzny: Tadeuszowi Kościuszce, Marianowi Langiewiczowi, Stanisławowi Staszicowi, ks. Piotrowi Ściegiennemu, Stefanowi Żeromskiemu. Uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Aktywne spotkanie z przeszłością naszego narodu było wyjątkowym doświadczeniem i okazją do poszerzenia swojej wiedzy.

Opracowała
Edyta Polska