Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

22.07.2018r
 Zdjęcia 

Wakacyjne staże zawodowe w WarszawieUczniowie z „Głowackiego” na stażach w Fabryce Okularów w Warszawie
Uczniowie klas drugich i trzecich ZSP NR 2 w Krasnymstawie uczący się w zawodzie technik optyk, którzy biorą udział w projekcie : Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie po raz drugi wyjechali na staż zawodowy do Fabryki Okularów sp. z. o.o. ( Właściciel sieci salonów optycznych Doktor Marchewka) w Warszawie.
Staż trwał 19 dni roboczych i wynosił 150 godzin, uczestniczyło w nim 10 uczniów. Celem stażu było nabycie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz aktualizowanie swojej wiedzy odpowiednio do potrzeb rynku pracy w rzeczywistych warunkach pracy w przedsiębiorstwie optycznym. Dzień pracy stażystów rozpoczynał się o godzinie 9.00. Mieli oni okazję pracować w różnych działach przedsiębiorstwa takich jak: logistyka, szlifiernia, obsługa klienta, obsługa programu komputerowego dotyczącego działalności firmy. W nowym roku szkolnym uczniowie rozpoczną naukę z bogatym bagażem wiedzy praktycznej.
Staż był połączony z wypoczynkiem i dał uczniom możliwość poznania Warszawy, zwiedzenia Starego Miasta i innych atrakcji stolicy. Opiekunem stażu był pan Mirosław Sulima.

Opracował
Mirosław Sulima