Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

5.10.2017
 Zdjęcia 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY„Nasze życie, to także pamięć imion bohaterów…”
2 października 2017r . obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Bartosza Głowackiego, bohatera spod Racławic.
Było to kolejne ważne wydarzenie w historii naszej szkoły, będące znakiem kontynuowania tradycji i krzewienia wartości z nią związanych.
Ten niezwykły dla naszej społeczności dzień zgromadził w murach szkoły wielu gości. Na uroczystość przybyli: przedstawiciel starosty krasnostawskiego pani Aleksandra Stachula, przewodniczący Rady Rodziców pan Lucjan Wąsiura. Wszystkich przybyłych przywitała pani dyrektor Elżbieta Zadrąg. W czasie uroczystej akademii przypomniano dokonania Bartosza Głowackiego i ponad dziewięćdziesięciopięcioletnią historię szkoły. Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rotę przysięgi odczytał przewodniczący SU – Łukasz Mazurek. W obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej pierwszoklasiści przyrzekali: strzec honoru szkoły, rzetelnie wypełniać obowiązki, wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły.
W imieniu klas pierwszych ślubowanie złożyli:
Aleksander Sapko kl. I TH
Konrad Grula kl. I TE
Daniel Mąka kl. I TI
Karol Słowacki kl. I TEL
Michał Rozwałka kl. I TMRiA
Paula Pawłowska kl. I TO.
Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie klas maturalnych przekazali sztandar swoim młodszym kolegom. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Paweł Korzeniowski uczeń kl. I TE, Natalia Haładyj kl. I TO, Paulina Pyzik kl. I TH.
W czasie uroczystości głos zabrali: pani dyrektor Elżbieta Zadrąg i Łukasz Mazurek. W swoim przemówieniu skierowanym do uczniów pani dyrektor gratulowała młodym ludziom wyboru szkoły podkreślając jej rolę w rozwoju regionu krasnostawskiego i całej Lubelszczyzny. Życzyła uczniom, żeby spędzone tu lata były fascynującą przygodą , czasem zdobywania wiedzy, rozwijania uzdolnień i pasji oraz zdobywania przyjaźni. Zwracając się do pierwszoklasistów Łukasz Mazurek podkreślił, że od dziś każdy z nich będzie zapisywał kolejne karty w historii naszej szkoły, a także zapewnił młodszych kolegów o wsparciu i życzliwości na jakie mogą liczyć ze strony starszych uczniów.
Uroczystość została przygotowana przez wychowawców klas pierwszych:
- p. Agatę Maciejewską (wych. kl. I TE i kl. ITEL)
- p. Monikę Matwiej (wych. kl. I TMRiA i kl. I TO)
- p. Edytę Polską (wych. kl. I TI)
- p. Annę Górnicką ( wych. kl. I TH)

W akademii udział wzięli: Julia Rozwałka kl. III TH, Natalia Maciejewska kl. III TO, Mateusz Bożko kl. II TI (konferansjerzy), Klaudia Surma (recytacja), Kamila Kowalczyk kl. III TH i Paulina Żelisko kl. IV TI (śpiew).
Na szkolnej scenie zadebiutowali: Emilia Szymaszek kl. I TI Julia Puchała kl. I TI, Milena Chachaj kl. I TO, Weronika Kniażuk kl. I TH, Anna Woźniak kl. I TH, Filip Szymaniak kl. I TEL, Jakub Kiełczewski kl. I TI (widowisko historyczne).
Nagłośnienie: Karol Oleszczyński (kl. III TMR), Kacper Rycyk (kl. III TEL).
Oprawa multimedialna: Karol Wolanin, Grzegorz Zaprawa, Mateusz Kochański kl. I TI

Opracowała
Edyta Polska