Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

12.12.2017
 Zdjęcia 

GIEŁDA ZDROWIA„GIEŁDA ZDROWIA”
12.12.2017 roku uczniowie klasy II TO wzięli udział w „Giełdzie zdrowia” organizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Krasnymstawie we współpracy z Starostwem Powiatowym. Spotkanie przygotowane było w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie mogli wysłuchać prelekcji przygotowanej przez p. Bogumiłę Prymaczuk kierownika Sekcji Oświaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat „Roli promocji zdrowia w zapobieganiu chorobom”.
Następnie odbył się quiz prozdrowotny, w którym uczniowie odpowiadali na losowo zadawane pytani, które dotyczyły: używek, odżywiania, chorób zakaźnych, chorób odzwierzęcych, czynników fizycznych szkodliwych dla zdrowia, chorób związanych ze stresem. Każdy z uczestników quizu otrzymał drobny upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. W dalszej części spotkania uczestnicy mogli skosztować prozdrowotnych potraw przygotowanych przez uczniów kierunku gastronomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Przygotowane były również punkty informacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie młodzież miała okazję dokonać pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczyć wskaźnik BMI, pomiar RR i pozyskać wiele materiałów informacyjnych.


Opracowała:
Justyna Mańkowska-Wrona