Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

04.03.2019
 Zdjęcia 

XIII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana TwardowskiegoXIII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie.
„ Miłości ludzkiej stacyjka uboga, kochać człowieka , żeby zdążyć do Boga” , to słowa, które stanowiły motto XIII Powiatowego Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 28 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie. Kolejny raz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych , gimnazjów i szkół podstawowych mogli nie tylko przedstawić interpretację głosową wybranych utworów księdza Twardowskiego, ale także zaprezentować prace plastyczne, których inspiracją stały się wiersze poety.
W części finałowej konkursu pani dyrektor Elżbieta Zadrąg powitała przybyłych gości: panią Aleksandrę Stachulę naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, panią Joannę Bojarską reprezentującą panią poseł Teresę Hałas, panią Elżbietę Pastuszak kierownik SKOK im. Unii Lubelskiej oddział w Krasnymstawie, panią Dorotę Czubę przewodniczącą Rady Rodziców ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Następnie wręczono podziękowania wszystkim, dzięki którym możliwa była realizacja i oprawa tegorocznej edycji konkursu:
- pani Teresie Hałas, Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
- panu Andrzejowi Leńczukowi, Staroście Powiatu Krasnostawskiego
- pani Elżbiecie Pastuszak, kierownikowi SKOK im. Unii Lubelskiej w Krasnymstawie
Słowa podziękowań skierowano też do członków jury, które oceniało prace plastyczne i recytacje wierszy. W tym roku zmagania recytatorów oceniało jury w składzie: przewodniczący – pan Stanisław Kliszcz, animator życia kulturalnego w Krasnymstawie pani Danuta Chwała – nauczyciel polonista pan Mirosław Leszek Iwańczyk - poeta.
Laureatami w tej kategorii zostali:
I miejsce Julia Wojewoda I LO w Krasnymstawie
II miejsce Aleksandra Rozwałko ZSCKR w Siennicy Różanej
III miejsce Kinga Malec I LO w Krasnymstawie

Wyróżnienie I stopnia przyznano:
Ewelinie Sitarz ZSCKR w Siennicy Różanej
Wyróżnienie II stopnia przyznano:
Kacprowi Konofałowi I LO w Krasnymstawie
Karolinie Pomarańskiej uczennicy II LO w Krasnymstawie.

Prace plastyczne uczniów oceniało jury pod przewodnictwem plastyczki i pedagoga pani Joanny Kawęckiej. Skład jury stanowiły: pani Anna Gawłowska- Tkaczyk (polonistka, z zamiłowania malarka) pani Krystyna Mojska (malarka). Jurorki są członkiniami Grupy Plastycznej Paleta.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody przyznano:

I miejsce Estera Sidor ZSP Nr 2 w Krasnymstawie
II miejsce Joanna Pomarańska I LO w Krasnymstawie
III miejsce Sylwia Janeczko ZSP Nr 2 w Krasnymstawie

W kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych nagrody przyznano:

I miejsce Gabriela Gronkowska MDK Krasnystaw
II miejsce Igor Sawa MDK Krasnystaw
III miejsce Martyna Matczuk MDK Krasnystaw

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. Niech obcowanie z poezją przynosi Wam jak najwięcej radości.
Konkurs został zorganizowany przez p. Edytę Polską i p. Angelikę Hadel .
Oprawa graficzna konkursu – p. Małgorzata Paul.
Prace organizacyjne - p. Grzegorz Małek
Prowadzenie: Emilia Szymaszek, Damian Szeniak (kl. II TI)
Oprawa multimedialna – Jan Chwaszcz kl. IV TI
Obsługa techniczna – Mateusz Ujma kl. IV TI
Zdjęcia – p. A. Hadel, Estera Sidor

Opracowała
Edyta Polska