Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

11.03.2019

Dzień przedsiębiorczościDzień przedsiębiorczości szansą na lepsze przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy.
Szesnasta edycja programu odbędzie się 20 marca 2019 r.
Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.
Zapraszam do udziału-Szkolny Koordynator Dnia Przedsiębiorczości

Opracowała
Iwona Dobosz