Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

14.03.2019

XVIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony LudnościW dniu 14.03.2019 roku w Lublinie odbył się finał XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności. Organizatorem konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Batalion Dowodzenia Brygady Wielonarodowej w Lublinie i Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.
Cele konkursu:
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa,
- rozwijanie zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych uczniów,
- kształtowanie umiejętności racjonalnego zachowania młodzieży w sytuacjach zagrożeń.
Uczniowie z naszej szkoły w wyniku eliminacji rejonowych spośród 12 zespołów zakwalifikowali się do ścisłego finału, w którym uczestniczyło 7 drużyn z całego województwa lubelskiego. W finale uczniowie w składzie: Emilia Bortacka z klasy ITG, Mateusz Jaworski z klasy I TG, Mateusz Kochański z klasy II TI zajęli piąte miejsce w województwie. Uczniowie wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy, znajomości sprzętu obrony cywilnej oraz znajomości sprzętu ochrony przeciwpożarowej. W ramach podziękowania uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, drobne upominki oraz dyplom dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Gratulujemy uczniom, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę i życzymy dalszych sukcesów.

Opracował
Adam Korkosz