Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

04.06.2019
 Zdjęcia 

Konferencja na KULW ramach obchodów 40. rocznicy I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i 30. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu RP 4 czerwca 1989 r. delegacja naszej szkoły: p. Monika Matwiej, p. Aneta Przybyła oraz uczennice klasy II TO Milena Chachaj, Natalia Haładyj, Sylwia Janeczko, 04.06.2019 r. wzięła udział w konferencji „Polska droga do wolności 1979-1989”, zorganizowanej w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkanie składało się z dwóch paneli dyskusyjnych: „Doświadczenia uczestników”, „Oceny ekspertów” z udziałem W. Blajerskiego, S. Majdańskiego, I. Czeżyka, E. Wielkowskiego, A. Czumy, M. Ryby, M. Szymiłły, R. Łatki i T. Panfila.
Wizyta na KUL była okazją do spaceru po mieście oraz obejrzenia wystawy: „4.VI.1989- 4. VI. 2019”, Urn Wolności i Studia Wolność przygotowanych na Placu Litewskim.
Organizatorem odchodów był Społeczny Komitet w składzie: Marian Król Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Marcin Krzysztofik Dyrektor IPN Oddział w Lublinie, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Stanisławek Senator RP.

Opracowała
Monika Matwiej