Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

07.06.2019
 Zdjęcia 

KONKURS HISTORYCZNY7 czerwca 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się rozstrzygnięcie XIV edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Pani Teresa Hałas Poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Leńczuk Starosta Krasnostawski, Pan Robert Kościuk Burmistrz Miasta Krasnystaw, natomiast patronat naukowy pracownicy Instytutu Historii UMCS, Katedry Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego, w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum (prace indywidualne i zbiorowe), szkoły ponadgimnazjalne (prace indywidualne i zbiorowe).
W kategorii prace indywidualne szkół ponadgimnazjalnych- II nagrodę otrzymał Michał Mazurek z klasy III TI za pracę na temat: „Policja Państwowa w powiecie krasnostawskim 1919-1939”.
III nagrodę otrzymały dwie uczennice: Emilia Bortacka z klasy I TG za pracę „Dzieje Parafii Św. Trójcy w Krasnymstawie” oraz Katarzyna Nożyńska z klasy I TH za prezentację multimedialną na temat: „Architektura drewniana powiatu krasnostawskiego”.
W tej kategorii jury przyznało także wyróżnienie naszej absolwentce Paulinie Dudzie za pracę: „Laureaci Złotych Karpi”.
W kategorii prac zbiorowych szkół ponadgimazjalnych:
I nagrodę otrzymali uczniowie: Paulina Kowalczyk z klasy I TG i Michał Kolasiński z klasy I TEL.
II nagrodę otrzymały uczennice z klasy III TH Estera Sidor i Julia Wójcik.
III nagrodę otrzymały także uczennice z klasy III TH Wioleta Duda, Klaudia Filewicz, Patrycja Skoczylas. Nagrodzeni uczniowie w tej kategorii przygotowali prezentacje multimedialne na temat: „Architektura drewniana powiatu krasnostawskiego”.
Prace konkursowe oprócz nagrodzonych uczniów, przygotowali także: Paweł Fornal z klasy I TI oraz Patryk Marchewka z klasy III TI. Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała
Monika Matwiej