Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

19.06.2019
 Zdjęcia 

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019Dnia 19 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Wicestarosta Krasnostawski pan Marek Nowosadzki, Dyrektor Szkoły pani Elżbieta Zadrąg, Wicedyrektor pan Mirosław Jurkowski, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Czuba oraz nauczyciele rodzice, młodzież i pracownicy administracji i obsługi.
Pani Dyrektor Elżbieta Zadrąg w swoim wystąpieniu podkreśliła, że rok szkolny 2018/2019 był wyjątkowy dla szkoły. Grupa 95. uczniów uzyskała średnią powyżej 4,00 w tym 29 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wicestarosta Krasnostawski Marek Nowosadzki oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Czuba skierowali do uczniów ciepłe słowa, gratulując osiągniętych wyników i życząc udanych wakacji.
Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania w poszczególnych klasach, zostali nagrodzeni Nagrodami Starosty.
Tegoroczną nagrodę „Skoczka” otrzymał uczeń klasy III TMR Damian Jasielski.
Pani Dyrektor wręczyła uczniom nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce ,pracę na rzecz szkoły oraz osiągnięcia sportowe. Były również wspólne pamiątkowe fotografie. Uroczystość prowadzili Milena Chachaj i Damian Szeniak.
W części artystycznej udział wzięli :Anna Żebrowska, Joanna Białek , Monika Słowik, Agata Skorek, Paweł Koman. Dekoracje wykonały uczennice z III TH.
Uroczystość przygotowali: p. Dorota Włodarczyk, p. Joanna Radecka, p. Marta Kozłowska, p. Piotr .Bartoszek.

Opracowała
Dorota Włodarczyk