Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

04.02.2020

Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027W dniu 04.02.2020 młodzież z klasy III TO z opiekunem Martą Kozłowską uczestniczyła w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą 2030 w celu przygotowania założeń i projektów do ww. Strategii.
Do prac nad Strategią zaproszony został ekspert – Pani Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. Celem konsultacji jest stworzenie dokumentu, który usystematyzuje kierunki rozwoju Gminy, a także zaangażuje w ich realizację wszystkie szczeble samorządu i rządu, aby wspólnie budować pomyślność i dobrobyt mieszkańców. Rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze oraz działalności współtowarzyszące takie jak turystyka, agroturystyka stanowić będą istotny kierunek rozwoju naszego regionu, który zadecyduje o jego kształcie w perspektywie kolejnych dekad.

Opracowała:

Marta Kozłowska