Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

07.02.2020
 Zdjęcia 

Spotkanie Konsultacyjne w Urzędzie Miasta KrasnegostawuW dniu 7 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym „Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw 2021-2027 z perspektywą 2030, które poprowadziła pani Agnieszka Smreczyńska-Gąbka. Celem konsultacji jest stworzenie dokumentu, który usystematyzuje kierunki rozwoju Miasta Krasnystaw, uwzględniając partnerstwa społeczno-gospodarcze, które są niezbędne do prężnego rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze oraz działalności współtowarzyszące, takie jak turystyka, agroturystyka, stanowić będą bez wątpienia istotny kierunek rozwoju naszego regionu, który zadecyduje o jego kształcie w perspektywie kolejnych dekad.

Opracowała:

Anna Górnicka