Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

25.08.2020
 Zdjęcia 

Staże wakacyjne u pracodawcówStaże wakacyjne
Uczniowie naszej szkoły w miesiącach lipcu i sierpniu 2020 odbywają płatne staże wakacyjne u pracodawców w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „ Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie” oś priorytetowa 12.4. Edukacja, Kwalifikacje kompetencje, kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny”.
W ramach współpracy szkoły z zakładami pracy na terenie powiatu krasnostawskiego, miasta Lublina i Zamościa, młodzi ludzie mają możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy praktycznej nauczanego zawodu, jak również zapoznają się z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa i nawiązaniem współpracy z przyszłym pracodawcą. Oprócz tego jest to okazja do zarobienia swoich pierwszych pieniędzy. Realizacja danego projektu wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej jak również przyczynia się do jej promocji w środowisku lokalnym na terenie całego województwa lubelskiego. Szkolny koordynator projektu Aneta Przybyła

Opracowała:

Aneta Przybyła