Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

19.09.2019

Erasmus+ konkurs 2019Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie przystępuje do realizacji działania w ramach programu Erasmus+ Cieszy nas fakt, że znaleźliśmy się w gronie 16 beneficjentów z całego województwa lubelskiego, którzy uzyskali akceptację wniosku. Prace przygotowawcze rozpoczęliśmy w lutym 2019r. podejmując decyzję o aplikowaniu w konkursie. Przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek. Narodowa Agencja zatwierdziła go do realizacji, a kolejnym etapem było podpisanie umowy finansowej.
Zasadniczą częścią projektu mobilności będzie wyjazd 20 uczniów na czterotygodniowy staż zawodowy do Włoch. Program skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik hotelarstwa.
Już w październiku rozpoczynamy rekrutację uczestników.
Akademia Erasmus+
16 września 2019r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała konferencję „Zarządzania projektami mobilności edukacyjnej w sektorze - Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach programu Erasmus+ Konkurs 2019” W czasie szkolenia profesjonalnie przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektem, kwestie finansowe, sprawozdawcze oraz poszczególne etapy realizacji.
W konferencji uczestniczył Mirosław Jurkowski szkolny koordynator programu Erasmus+ 2019.

Opracował
Mirosław Jurkowski