Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

20.09.2019
 Zdjęcia 

DZIEŃ PATRONADnia 4 października 2019 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona. Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili nas Pani Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP, Pani Justyna Przysiężniak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego, Pani Aleksandra Stachula – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Krasnostawskiego i Pani Ewa Nieścior – Przewodnicząca Komisji Oświaty.
Społeczność szkolną reprezentowały: Pani Dyrektor Renata Burdan, Pani Wicedyrektor Justyna Wolska, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.
Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych, dla których był to dzień wyjątkowy – zostali uroczyście włączeni do społeczności uczniów ZS Nr 2.
Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania sylwetki Patrona Szkoły Bartosza Głowackiego. Młodzi ludzie dowiedzieli się kim był, czym zasłużył się dla ojczyzny i w jaki sposób został on uhonorowany. Do sylwetki patrona nawiązała w swym przemówieniu Pani Dyrektor, podkreślając jak wielką rolę w kształtowaniu młodego pokolenia odgrywa tradycja i wzorowanie się na autorytetach, co jest szczególnie istotne w dobie kultury masowej. Zachęciła młodzież do naśladowania ludzi odważnych, stających w obronie wartości. Pani Teresa Hałas podkreśliła, że bohater spod Racławic, walcząc o wolność ojczyzny, nie wahał się poświęcić młodego życia. Życzyła pierwszoklasistom, aby lata spędzone przez nich w naszej szkole były piękne i szczęśliwe. Do życzeń dołączyła się również Pani Justyna Przysiężniak, która zachęciła też uczniów do bycia mądrymi i odważnymi w podążaniu drogą życia, jaką jest dla nich nowa szkoła.
Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów ZS nr 2 im. Bartosza Głowackiego.
Uroczystość prowadzili Milena Chachaj i Damian Szeniak. W części artystycznej wystąpili uczniowie klas pierwszych: Martyna Bęsiuk, Luiza Dulbas i Jakub Gołębiowski oraz ich starsi koledzy Anna Żebrowska, Julia Puchała, Paweł Fornal i Bartosz Zduńczuk. Oprawę techniczną zapewnili Damian Szambelan i Karol Słowacki.
Apel przygotowali wychowawcy klas pierwszych: Anna Kurzak, Mirosław Jurkowski, Zbigniew Szałaj, Mateusz Korzeniowski, Jarosław Staszczak, Dorota Włodarczyk, Katarzyna Ciechan i Michał Mielniczuk.

Opracowała
Anna Kurzak