Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

15.10.2019
 Zdjęcia 

POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJDzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Janusz Korczak
Te słowa wybitnego pedagoga Janusza Korczaka wskazują na szczególną i niezwykle ważną rolę nauczycieli w kształtowaniu młodych umysłów i warte są przypomnienia w dniu święta nauczycieli – Dniu Edukacji Narodowej.
Od podkreślenia szczególnej roli nauczycieli we współczesnym świecie rozpoczęła swą wypowiedź pani dyrektor Renata Burdan, witając na powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie przybyłych gości, wśród których znaleźli się: pan Józef Zając, Senator RP, pan Arkadiusz Kwieciński, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie, pani Ewa Lik – Matuła, Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie, pani Milena Petla, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, pani Elżbieta Prus, z Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, pan Andrzej Leńczuk, Starosta Krasnostawski, pan Robert Kościuk, Burmistrz Miasta Krasnystaw, pan Witold Boruczenko, Przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie, pan Marek Nowosadzki, Wicestarosta Krasnostawski, pani Katarzyna Bojarska, reprezentująca panią Teresę Hałas, Posła na Sejm RP, pan Jan Mróz i pan Piotr Suchorab, członkowie Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, pani Justyna Przysiężniak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, pan Janusz Rzepka, Przewodniczący Rady Miasta, pani Ewa Nieścior, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu w Krasnymstawie, pani Tamara Koterwas, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZNP w Krasnymstawie, pani Joanna Kawęcka, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie, pani Anna Patejuk, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im, W. Jagiełły w Krasnymstawie, pani Anna Antyga, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, pan Wojciech Maślona, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, pan Stanisław Rogalski, Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce, pan Piotr Gontarz, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie, pani Alicja Galińska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie, pani Elżbieta Patyk, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie oraz pani Dorota Czuba, Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS nr 2.
Równie gorąco Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych na uroczystość nauczycieli, nauczycieli emerytowanych oraz pracowników administracji i obsługi. Podczas wystąpień gości padło wiele miłych słów i serdecznych życzeń skierowanych do nauczycieli.
Jako pierwszy życzenia przekazał pedagogom Starosta Krasnostawski pan Andrzej Leńczuk, który przywołał słowa Jana Pawła II skierowane do nauczycieli: „ Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. ...”
W imieniu pani Teresy Hałas, Poseł na Sejm RP życzenia przekazała nauczycielom pani Katarzyna Bojarska.
Senator RP pan Józef Zając podkreślił, że nauczyciele odegrali ważną rolę w historii Polski, dbając o poczucie polskości a obecnie wychowują świadomych obywateli naszego kraju.
Z kolei pani Tamara Koterbas, wiceprzewodnicząca ZNP podkreśliła, iż miarą wartości nauczycieli jest to, na ile ich sukces jest przydatny dla innych.
Pan Arkadiusz Kwieciński odczytał list skierowany do nauczycieli przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka i panią Teresę Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Do miłych słów dla nauczycieli dołączyła się pani Dorota Czuba, przewodnicząca Rady Rodziców, która jeszcze raz złożyła najserdeczniejsze życzenia dyrekcji oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.
Kolejną częścią uroczystości było uhonorowanie wyróżnionych nauczycieli. Wręczono Nagrody Zarządu Powiatu w Krasnymstawie, Nagrodę Ministra Edukacji, Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty, Srebrny Medal za długoletnią służbę oraz Nagrody Dyrektora ZS nr 2, które otrzymali państwo: Justyna Wolska, Ewa Bochyńska, Iwona Dobosz, Marcin Góreczny, Anna Górnicka, Adam Korkosz, Mateusz Korzeniowski, Marta Kozłowska, Grzegorz Małek, Michał Mielniczuk, Michał Moniakowski, ks. Mariusz Myszak, Jolanta Ostrowska, Edyta Pomijan, Agnieszka Suska, Urszula Szewczyk i Eugenia Szymaniak. Nagrody Zarządu Powiatu Krasnostawskiego otrzymały panie Eliza Chomik i Monika Matwiej oraz panowie Mirosław Jurkowski i Mirosław Kowalski.
W imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrała pani Monika Matwiej, która podziękowała za dostrzeżenie i docenienie trudu pracy nauczyciela.
Szczególnym momentem uroczystości było uczczenie minutą ciszy pamięci o pedagogach, których pożegnaliśmy na zawsze.
Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez młodzież ZS nr 2, którą zakończyły serdeczne życzenia dla zgromadzonych oraz upominki przygotowane przez uczniów.
W części artystycznej udział wzięli: Milena Chachaj, Dominik Czerniakowski, Anna Żebrowska, Julia Puchała, Emilia Szymaszek, Jakub Przybyła, Damian Szeniak, Paweł Koman, Wiktoria Tomczak. O oprawę techniczną uroczystości zadbali: Michał Mazurek, Patrycja Gustaw, Joanna Białek, Monika Słowik, Patryk Matuszewski, Paweł Wiorko, Paulina Leszczyńska, Emilia Bortacka, Mateusz Jaworski i Dawid Pacan.
Uroczystość przygotowali: Edyta Pomijan, Justyna Mańkowska-Wrona, Anna Górnicka, Anna Kurzak.

Opracowała
Anna Kurzak