Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

22.10.2019
 Zdjęcia 

FERDYDURKE Witolda Gombrowicza22 października 2019 roku nasza szkoła gościła Teatr Forma z Białegostoku. Uczniowie klas maturalnych przenieśli się wraz z aktorami do szkoły dyrektora Piórkowskiego, uczestniczyli w lekcjach łaciny, j. polskiego i wysłuchali wymiany poglądów pomiędzy Syfonem a Miętusem. Główną myślą spektaklu były słowa Gombrowicza: "Bez uczniów nie byłoby szkoły, [...] ". Ironiczne komentarze autora pod adresem nauczycieli i szkoły, tym razem w prezentacji białostockich aktorów, były przyjmowane przez uczniów z wielkim entuzjazmem. Spektakl zakończyła metaforyczna scena z udziałem masek na temat formy. Aktorzy podkreślili, że według Gombrowicza, człowiek nigdy nie jest sobą, traci autentyczność, popadając w kolejne narzucane mu przez innych formy. Formą będzie więc sposób bycia, czucia, myślenia, mówienia i działania.

Opracowała
EDYTA POMIJAN