Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

27.11.2019
 Zdjęcia 

Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w RolnictwieNasz uczeń laureatem konkursu filmowego dla młodzieży „Moja Wizja Zero”
27 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Laureatom Konkursu złożyli gratulacje Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz przedstawiciele współorganizatorów. Prezes Hadzik pogratulowała autorom najlepszych filmów talentu oraz inwencji w interpretacji tematu konkursu, a także podziękowała za zaangażowanie i pasję w prezentowaniu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Po prezentacji wyróżnionych filmów, młodym autorom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundację PGE, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Wśród wyróżnionych znalazł się Wojciech Bartosiak, uczeń klasy II technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego, któremu podczas gali towarzyszyli pani dyrektor Renata Burdan oraz pan Mirosław Sulima. Opiekunem ucznia był nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Adam Korkosz.
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero. Tegoroczny konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do młodzieży w wieku 15-24 lata. Udział w nim polegał na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Do Konkursu zgłosiły się 72 osoby, zakwalifikowano 60 filmów, z których Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne prace. Kryteriami wyboru były: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość oraz jakość i walory estetyczne utworu.
Działania prewencyjne Kasy kierowane do dzieci i młodzieży mają na celu wykształcenie właściwych zachowań podczas przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym, które zaprocentują w przyszłości poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie. Organizacja Konkursu jest jednym z działań propagujących zainaugurowaną w czerwcu tego roku Strategię Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym założeniem strategii jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez tworzenie lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników.
Współorganizatorami Konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, partnerem – Państwowa Inspekcja Pracy, a partnerem medialnym – TVP Info. Galę prowadził aktor Marcin Kwaśny.
Wojtkowi gratulujemy sukcesu i zachęcamy naszych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Opracowała
Anna Kurzak