Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

18.12.2019
 Zdjęcia 

Poznaj swoje prawa w pracyDnia 18 grudnia 2019 roku odbył się etap regionalny VII edycji konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Do konkursu zgłosiło się 50 uczniów ze szkół biorących udział w programie „Kultura Bezpieczeństwa” które zadeklarowały przystąpienie w miesiącach październik – listopad 2019 roku i zrealizowały etap szkolny. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Naszą szkołę reprezentowali Emilia Bortacka i Mateusz Jaworski z klasy II technik geodeta, którzy zostali laureatami etapu szkolnego konkursu. Emilia zdobyła 32 punkty z 35 punktów możliwych do zdobycia, natomiast Mateusz uzyskał 27 punktów. Gratulujemy dobrego wyniku. Uczestnicy oraz laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.
Opiekę na młodzieżą sprawował Mirosław Sulima.

Opracował:

Mirosław Sulima