Aktualności → Wydarzenia

Wybrane wydarzenie

30.09.2020

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się w naszej szkole w dniu 30.09.2020r. Poprzedzone były kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów w dniach od 14.09. – 29.09., którzy zaprezentowali siebie i swoje programy w formie plakatów. Komisja wyborcza w składzie: Natalia Haładyj, Sylwia Janeczko i Milena Chachaj, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Opiekun Samorządu Szkolnego pani Magda Krzywicka – Iwan nadzorowała przebieg wyborów. W skład Samorządu Szkolnego weszły: Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Paulina Leszczyńska z klasy III TG Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Kaczor z klasy II TO Skarbnik – Aleksandra Kasprzak z klasy II TO. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w wyborach i oddali swój głos.

Opracowała:

Magda Krzywicka - Iwan