Nauczyciele → Egzamin zawodowy →

Terminy egzaminów zawodowych w roku 2015

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

(dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu)

Terminy „starych” egzaminów

  1. Etap pisemny
    • 15 czerwca 2015 (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
  2. Etap praktyczny
    • Od 16 do 19 czerwca 2015 – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015).
    • Od 30 czerwca do 17 lipca 2015 – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe.
    • Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015).

Terminy „nowych” egzaminów

Sesja maj – lipiec 2015
Część pisemna Część praktyczna Data wydania świadectw
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja – model „d” w pozostałych kwalifikacjach
22.06.2015 23.06.2015 25.05 - 06.07.2015 28.08.2015