Projekty UE → Erasmus+

O projekcie

03.01.2017
logo

„Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim” [nr 2016-1-PL01 -KA102-025004]

Projekt pt. „Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim” [nr 2016-1-PL01-KA102-025004], realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie uprzejmie informują wszystkich uczniów/uczennice kształcących się na kierunku: – technik hotelarstwa oraz technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie , o możliwości przystąpienia do projektu pt. „Absolwent – pracownik w wymiarze europejskim”. W ramach projektu zostaną zrealizowane na terytorium Niemiec praktyki zawodowe. u pracodawców lub w placówce kształcenia zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w maju /wrześniu 2017r. Czas trwania praktyk wyniesie 14 dni, w tym 2 dni podróży. Przed odbyciem praktyk uczestnicy skorzystają z zajęć przygotowawczych (j. niemiecki/angielski 30h, kurs kulturowy 5h, kurs kreowania postawy przedsiębiorczej 8h).

Projekt umożliwi wykorzystanie i poszerzenie zdobytej wiedzy w międzynarodowym środowisku pracy. Potwierdzeniem odbycia praktyk będzie wydanie dokumentu Europass Mobilność. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkim zainteresowanym zaleca się dokładne zapoznanie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły. Uczeń/uczennica zgłaszający się na praktykę zagraniczną powinni złożyć do sekretariatu szkoły, do dnia 16.01.2017r. dokumenty określone w Regulaminie, tj. formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu (dokumenty dostępne na stronie www.glowacki.p9.pl ,

Do projektu zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice, którzy uzyskają najwyższy wynik punktowy w procesie rekrutacji, obejmującym:

  • – rozmowę kwalifikacyjną (uzasadnienie chęci wzięcia udziału w projekcie, wiedza z zakresu praktyk, predyspozycje osobowościowe do wyjazdu za granicę) – do zdobycia 0-15 pkt.;
  • – wynik średniej ocen w semestrze poprzedzającym udział w projekcie – do zdobycia 0- 5 pkt.;
  • – zamieszkanie na terenach wiejskich – do zdobycia 1 pkt.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektuPobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA-UCZESTNIKCZKI-RODZICA-OPIEKUNA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKUPobierz

formularz zgłoszeniowy (osoba niepełnoletnia) Pobierz

formularz zgłoszeniowy (osoba pełnoletnia) Pobierz

Regulamin projektu -Absolwent-pracownik w wymiarze europejskim (1) Pobierz