1. Punkt 1 listy numerowanej ma dwa podpunkty numerowane.
  1. Ten podpunkt listy numerowanej ma dwa wypunktowania:
   • pierwsze wypunktowanie,
   • drugie wypunktowanie.
  2. Ten podpunkt listy numerowanej nie ma podpunktów.
 2. Punkt 2 listy numerowanej ma podpunkty:
 3. Punkt 3 listy numerowanej nie ma podpunktów.