Ten tekst powinien być napisany zgodnie ze stylem zdefiniowanym dla akapitu, a więc czcioną Verdana, jeżeli nie ma jej w komputerze, to czcionką Arial, a jeżeli i tej czcionki nie ma, to inną czcionką bezszeryfową. Kolor czcionki powinien być czerwony, rozmiar - 14 pikseli. Akapit powinien posiadać obramowanie narysowane linią ciągłą o grubości 2 piksele, koloru niebieskiego.

Ten tekst znajduje się poza akapitem, więc powinien być sformatowany wg domyślnego stylu przeglądarki.