Wyrównanie tekstu left

Wyrównanie tekstu right

Wyrównanie tekstu center

Wyrównanie tekstu justify. Tekst nie może być zbyt krótki, bo będzie wyrównany do lewej. Dopóty, dopóki długość tekstu nie przekroczy jednego wiersza tekst nie będzie justowany. Inaczej mówiąc, ostatni wiersz tekstu, jest wyrównany do lewej.