Wyrównanie w pionie top

Wyrównanie w pionie middle

Wyrównanie w pionie bottom