Tekst tego akapitu ma wcięcie pierwszego wiersza 60px, a więc pierwszy wiersz będzie odsunięty w prawo względem pozostałych wierszy o 60 pikseli

Tekst tego akapitu ma wcięcie pierwszego wiersza -60px, a więc pierwszy wiersz będzie odsunięty w lewo względem pozostałych wierszy o 60 pikseli