POWRÓT NA STRONĘ SZKOŁY

Elementy osadzone

Na współczesnych stronach WWW, spotykamy standardowo oprócz elementów statycznych, także animacje, filmy, treści audio oraz rozbudowane aplikacje. Elementy osadzone, umieszczają na stronie treści multimedialne. Do grupy tych elementów, zaliczymy także obrazki oraz ramki osadzone. Właśnie od tych ostatnich zaczniemy omawianie tematu, aby potem skoncentrować się na grafice i multimediach.