Największą liczbą spośród liczb: 72, 80 jest liczba 80