Największą liczbą spośród liczb: 67, 49, 13 jest liczba 67