Największą liczbą spośród liczb: 29, 4, 60, 67, 0, 86, 64, 24, 93, 27 jest liczba 93