Największą liczbą spośród liczb: 42, 27, 61, 63, 48, 9 jest liczba 63