Elementy tablicy: 11, 83, 80, 82, 78, 0
Elementy tablicy: 12, 84, 80, 82, 78, 0
Liczba elementów zmienionych: 2