Elementy tablicy: 96, 63, 24, 3, 45, 11, 92
Elementy tablicy: 96, 64, 24, 4, 46, 12, 92
Liczba elementów zmienionych: 4