Elementy tablicy: 88, 39, 73, 50, 2, 32, 32, 35, 90
Elementy parzyste: 88, 50, 2, 32, 32, 90
Liczba elementów parzystych: 6