Elementy tablicy: 11, 19, 91, 1, 73, 59, 73, 57
Elementy parzyste:
Liczba elementów parzystych: 0