Plan lekcji od 28 października 2019r

Dzień Gl Czas I TO I TMR I TR I TEL I TE I TH I TI II TEL II TG II TMR II TH II TI III TO III TMR III TE III TEL III TH III TI IV TI IV TO IV TEL IV TH IV TMR I TO P I TMRiA P I TG P I TE P I TEL P I TH P I TI P BU Burdan Renata JW Wolska Justyna KW Kowalski Mirosław AS Bałys Aleksander BS Bandosz Sławomir PB Bartoszek Piotr BC Buczek Ewa EC Chomik Eliza KC Ciechan Katarzyna CP Ciosmak Paweł ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena WK Filewicz Magdalena Góreczny Marcin AG Górnicka Anna GG Gronkowski Mariusz JJ Jóźwiak Jolanta MJ Jurkowski Mirosław ko Kontek Agnieszka KK Korkosz Adam KZ Korzeniowski Mateusz KS Kostrzanowski Kazimierz ex Koza Leszek MK Krzywicka Magda AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata GM Małek Grzegorz MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr WM Medak Wojciech MI Mielniczuk Michał AL Misztal Alicja MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz OB Ortyl Beata JO Ostrowska Jolanta Oe Ostrowski Dominik PM Pomijan Edyta AP Prończuk Artur PrM Proskura Małgorzata Prz Przepióra Dorota PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna SR Sadurska Renata St Staszczak Jarosław xx Staszczuk Wojciech SU Sulima Mirosław Sułek Joanna ZS Szałaj Zbigniew DW Włodarczyk Dorota Wja Wojtaszek Andrzej
Pn 1 7:05 - 7:50 AU WM podst optyki IN2 AL inf IN1 Wja inf EL ex elektrotech i elektron JO matemat MA JO matemat PJ ID mark usl hotel FIZ EC matemat J3 MK j.angielski MI urz i sys agrotr War KZ masz i urz elektr HI MM his i spol BIOL Prz anat fizj i pat oka AG kp prac hotelarska MO w f J1, INF3 AM, ZS j.angielski, sys oper FIZ II TI matemat PJ II TH mark usl hotel IV TH kp prac hotelarska War III TEL masz i urz elektr EL I TEL elektrotech i elektron J3 III TO j.angielski J1 I TI P j.angielski HI III TH his i spol AU I TO podst optyki III TMR urz i sys agrotr IN2 I TMR inf IV TMR w f MA II TG, II TEL matemat BIOL IV TO anat fizj i pat oka INF3 I TI P sys oper IN1 I TR inf
2 8:00 - 8:45 KK eddlabezp PO KK eddlabezp J1 AM j.angielski EL ex elektrotech i elektron AU MJ podst elektr IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f MO w f PJ KW pojazdy roln IN1 Wja kp obsł inform w hotel FIZ WM fizyka BIOL BD kp pomoce wzrok MK j.angielski j obcy w el War KZ masz i urz elektr J3 PB j.angielski GE EC matemat RO Prz anat fizj i pat oka MA JO matemat AG kp prac hotelarska HI MI urz i sys agrotr RE AL matemat JPL CP religia PJ II TMR pojazdy roln J3 III TH j.angielski GE III TI matemat JPL I TI P religia BIOL III TO kp pomoce wzrok III TE j obcy w el IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI sys oper AU I TE podst elektr PO I TMR, I TO eddlabezp War III TEL masz i urz elektr EL I TEL elektrotech i elektron III TMR j.angielski J1 I TR j.angielski FIZ II TI fizyka HI IV TMR urz i sys agrotr RE I TH P matemat II TEL, II TG w f MA IV TEL matemat RO IV TO anat fizj i pat oka INF3 I TI sys oper IN1 II TH kp obsł inform w hotel
3 8:55 - 9:40 HT MJ podst konstr maszyn BS, MI, KW kp obróbka mat AK j.polski JPL AK j.polski CZ AP tech z rys J3 DM j.angielski J1, IN2 AM, GG j.angielski, kp diagn i napr War KZ kp montaż inst el WT St prace obl i kart PJ ID podst przeds ID podst przeds MR, MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok PO KK masz roln FIZ WM fizyka WM fizyka MA JO matemat HI MM his i spol RE PB j.angielski EL ex masz i urz elektr AU MK j.angielski RO j obcy w tech rol GE CP religia CP religia IN1, INF3 AL, ZS inf, sys oper I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat RE IV TO j.angielski GE I TH P, I TEL P religia PJ II TMR, II TH podst przeds J3 I TH j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok RO IV TMR j obcy w tech rol IN2 I TI kp diagn i napr HT I TO podst konstr maszyn PO III TMR masz roln War II TEL kp montaż inst el EL IV TEL masz i urz elektr AU IV TH j.angielski JPL I TEL, I TR j.polski J1 I TI j.angielski HI III TI his i spol II TI w f FIZ III TE, III TEL fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 I TI P inf II TI w f MA III TH matemat CZ I TE tech z rys WT II TG prace obl i kart INF3 I TI P sys oper
4 9:50 - 10:35 HT MJ podst konstr maszyn BS, MI, KW kp obróbka mat MR w f J3 ko j.niemiecki MR w f IN1 Wja inf AU WM fizyka War KZ kp montaż masz i urz el WT St prace obl i kart PO MK j.angielski KC w f IN2 GG urz tech kom BIOL BD kp pomoce wzrok INF3 AL inf MM his i spol HI MM his i spol PJ AG podst hotelarstwa GE DW geografia MO w f MA JO matemat CZ PB j.angielski FIZ EC matemat JPL PM j.polski CP religia RO CP religia AK j.polski RE AK j.polski EL, J1 OB, AM j.niemiecki, j.angielski I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat CZ IV TEL j.angielski FIZ IV TH matemat II TH w f RO I TG P, I TE P religia BIOL III TO kp pomoce wzrok PJ III TH podst hotelarstwa IN2 II TI urz tech kom HT I TO podst konstr maszyn J3 I TEL j.niemiecki War II TEL kp montaż masz i urz el PO II TMR j.angielski RE I TH P, I TEL P j.polski J1 I TI P j.angielski HI III TEL, III TE his i spol I TR, I TE w f AU I TI fizyka I TMR kp obróbka mat INF3 III TMR inf IV TI w f EL I TI P j.niemiecki MA IV TO matemat JPL IV TMR j.polski WT II TG prace obl i kart GE III TI geografia IN1 I TH inf
5 10:50 - 11:35 CZ PB j.angielski BS, MI, KW kp obróbka mat CP religia PJ CP religia AU WM fizyka WM fizyka RO AK wok War KZ kp montaż masz i urz el WT St prace obl i kart PM j.polski JPL PM j.polski INF3, IN2 ZS, GG sieci komp MM zaj z wych HI MM zaj z wych MA JO matemat JO matemat J1 AG zaj z wych HT, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci PO AS religia BIOL BD techn pom wzrok EL AP kp obsł masz el J3 MK j.angielski GE DW geografia KC w f KC w f FIZ EC matemat EC matemat RE AL matemat WK prac obsł konsum MR, MO w f I TMR kp obróbka mat PO IV TI religia I TMR kp obróbka mat CZ I TO j.angielski FIZ I TG P, I TE P matemat I TMRiA P, I TO P w f PJ I TR, I TEL religia BIOL IV TO techn pom wzrok I TH P prac obsł konsum HT III TI j.angielski J1 III TH zaj z wych IN2 II TI sieci komp War II TEL kp montaż masz i urz el J3 IV TH j.angielski RO I TI wok IN1 III TI kp proj i montaz sieci HI III TMR, III TO zaj z wych I TI P w f AU I TE, I TH fizyka I TMR kp obróbka mat RE I TEL P matemat I TI P w f MA III TE, III TEL matemat JPL II TH, II TMR j.polski EL IV TEL kp obsł masz el WT II TG prace obl i kart INF3 II TI sieci komp GE IV TMR geografia
6 11:40 - 12:25 INF3 Wja inf BS, MI, KW kp obróbka mat KK eddlabezp PO KK eddlabezp GE CP religia CP religia RO ZS urz tech kom War KZ kp montaż masz i urz el WT St geod inżynieryjna MR w f J1 AM j.angielski J3, IN2 MK, GG j.angielski, sieci komp HI MM his i spol MM his i spol PJ AK j.polski AK j.polski AG kp obsł konsum IN1, HT AL, GÓ witr i apl inter, j.angielski JPL PM j.polski BIOL BD kp pomoce wzrok EL AP kp obsł masz el KC w f MA JO matemat FIZ EC matemat EC matemat RE OB j.niemiecki OB j.niemiecki CZ MJ elektrotech WK prac obsł konsum AU WM fizyka I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat FIZ I TO P, I TMRiA P matemat IV TH w f GE I TE, I TH religia BIOL IV TO kp pomoce wzrok I TH P prac obsł konsum HT III TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 II TI sieci komp CZ I TEL P elektrotech PO I TEL, I TR eddlabezp War II TEL kp montaż masz i urz el J3 II TI j.angielski PJ III TE, III TEL j.polski J1 II TH j.angielski HI III TO, III TMR his i spol II TMR w f AU I TI P fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 III TI witr i apl inter RE I TG P, I TE P j.niemiecki MA IV TMR matemat JPL IV TI j.polski EL IV TEL kp obsł masz el WT II TG geod inżynieryjna RO I TI urz tech kom INF3 I TO inf
7 12:30 - 13:15 BS, MI, KW kp obróbka mat JO matemat MA JO matemat J3 PR j.niemiecki IN2, INF3 GG, ZS sys oper War KZ kp montaż masz i urz el WT JR działaln gosp PO KK masz roln FIZ WK dzial recepcji PJ AS religia RE BC j.polski BC j.polski MR w f J1 AM j.angielski JPL PM j.polski BIOL, IN1 GÓ, GM j.angielski, witr i apl inter KC w f KC w f GE DW geografia HT OB j.niemiecki AU PB j.angielski RO St prawo w geodezji EL AP prac pom elektr i el CZ MJ elektrotech AG kp prac hotelarska HI MM historia I TMR kp obróbka mat PJ II TI religia I TMR kp obróbka mat AU I TMRiA P j.angielski RE III TMR, III TO j.polski IV TO, IV TEL w f FIZ II TH dzial recepcji BIOL IV TI j.angielski I TH P kp prac hotelarska IN2 I TI sys oper CZ I TEL P elektrotech PO II TMR masz roln War II TEL kp montaż masz i urz el J1 III TEL j.angielski IN1 IV TI witr i apl inter HI I TI P historia III TE w f I TMR kp obróbka mat HT I TO P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat JPL III TI j.polski EL I TE P prac pom elektr i el J3 I TH j.niemiecki WT II TG działaln gosp RO I TG P prawo w geodezji INF3 I TI sys oper GE IV TH geografia
8 13:20 - 14:05 BS, MI, KW kp obróbka mat MR w f KK eddlabezp PO KK eddlabezp IN2, J1 GG, AM kp diagn i napr, j.angielski War KZ kp montaż masz i urz el J3 PR j.niemiecki RE BC j.polski BC j.polski MM his i spol HI MM his i spol AS religia IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych BIOL JW biologia MA JR dział gopsp w el JPL PM j.polski DW geografia AU MJ podst tech rol RO St kp ćw geodez EL AP prac pom elektr i el GE DW geografia PJ OB j.niemiecki BIOL IV TO biologia I TMR kp obróbka mat III TI religia I TMR kp obróbka mat RE III TMR, III TO j.polski IN2 I TI kp diagn i napr AU I TMRiA P podst tech rol PO I TH, I TE eddlabezp War II TEL kp montaż masz i urz el J1 I TI j.angielski IN1 IV TI kp progr apl inter HI III TEL, III TE his i spol I TEL w f I TMR kp obróbka mat PJ I TH P j.niemiecki JPL IV TH j.polski EL I TE P prac pom elektr i el J3 II TMR j.niemiecki MA IV TEL dział gopsp w el RO I TG P kp ćw geodez INF3 IV TI kp adm baz danych GE I TEL P, I TO P geografia
9 14:10 - 14:55 J3 PR j.niemiecki PO KK masz roln IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych BC j.polski JPL BC j.polski RO St kp ćw geodez EL AP prac pom elektr i el PJ OB j.niemiecki JPL I TMRiA P, I TO P j.polski PO II TMR masz roln IN1 IV TI kp progr apl inter PJ I TEL P j.niemiecki EL I TE P prac pom elektr i el J3 I TE j.niemiecki RO I TG P kp ćw geodez INF3 IV TI kp adm baz danych
10 15:00 - 15:45 IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych RO St kp ćw geodez IN1 IV TI kp progr apl inter RO I TG P kp ćw geodez INF3 IV TI kp adm baz danych
Wt 1 7:05 - 7:50 PJ ID marketing dział rekl JO matemat MA JO matemat GE JJ chemia RE JR działaln gosp IN2 Wja kp obsł inform w hotel IN1, INF3 GM, AL kp admin siec syst, witr i apl inter BIOL SR biologia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AG kp obsł konsum J1, J3 GÓ, PR j.angielski, j.niemiecki EL ex masz i urz elektr HI MM his i spol AU KC eddlabezp KC eddlabezp RO St prawo w geodezji War xx masz i nap elektr PO WK podst hotelarstwa FIZ GG ekspl urz tech komp AU I TO P, I TMRiA P eddlabezp PJ I TR marketing dział rekl PO I TH P podst hotelarstwa J1 IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum FIZ I TI P ekspl urz tech komp GE I TI chemia III TMR kp eksploat masz EL IV TEL masz i urz elektr IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TH his i spol III TMR kp eksploat poj INF3 II TI witr i apl inter MA I TE, I TEL matemat J3 IV TI j.niemiecki RE II TG działaln gosp BIOL III TO biologia RO I TG P prawo w geodezji War I TEL P masz i nap elektr IN2 II TH kp obsł inform w hotel
2 8:00 - 8:45 JPL PM j.polski PM j.polski JO matemat EL ex elektrotech i elektron RE MJ podst elektr MA JO matemat BIOL JW biologia RO St prace obl i kart WT WK dzial recepcji INF3, IN1 AL, GM witr i apl inter, kp admin siec syst PO SR biologia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz War KZ masz i urz elektr AG kp obsł konsum MO, MR w f J3, J1 PR, GÓ j.niemiecki, j.angielski KC w f KC w f FIZ EC matemat HI MM his i spol PJ MY religia MY religia AU WM fizyka HT xx masz i nap elektr WM fizyka IN2 GG ekspl urz tech komp BIOL I TI biologia FIZ IV TH matemat IV TO, IV TEL w f WT II TH dzial recepcji J1 IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI P ekspl urz tech komp RE I TE podst elektr III TMR kp eksploat masz War III TEL masz i urz elektr EL I TEL elektrotech i elektron IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TMR his i spol III TI w f AU I TG P, I TH P fizyka III TMR kp eksploat poj INF3 II TI witr i apl inter III TI w f PJ I TMRiA P, I TO P religia MA I TH, I TR matemat JPL I TO, I TMR j.polski J3 IV TI j.niemiecki PO III TO biologia RO II TG prace obl i kart HT I TEL P masz i nap elektr
3 8:55 - 9:40 PO ko j.niemiecki ko j.niemiecki HT ID marketing dział rekl EL ex elektrotech i elektron GE JJ chemia JJ chemia INF3, IN2 Wja, GG inf, kp diagn i napr War KZ instal el RO St geod inżynieryjna MR w f WK kp prac hotelarska AU WM zaj z wych WT BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz JR pr dz gosp MO w f MA JO matemat FIZ EC matemat J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, witr i apl inter RE AK j.polski AK j.polski J3 MY religia JPL PM j.polski KC w f KC w f PJ filozofia filozofia MM historia HI MM historia BIOL JW biologia BIOL I TI P biologia FIZ III TI matemat I TMRiA P, I TO P w f HT I TR marketing dział rekl WT III TO kp pom i tech opt II TH kp prac hotelarska J1 IV TI j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr GE I TE, I TH chemia PO I TO, I TMR j.niemiecki III TMR kp eksploat masz War II TEL instal el EL I TEL elektrotech i elektron RE IV TO, IV TEL j.polski IN1 IV TI witr i apl inter HI I TH P, I TEL P historia II TMR w f AU II TI zaj z wych III TMR kp eksploat poj III TEL w f J3 IV TH religia MA III TH matemat JPL IV TMR j.polski III TE pr dz gosp RO II TG geod inżynieryjna PJ I TG P, I TE P filozofia INF3 I TI inf
4 9:50 - 10:35 KC w f KC w f J1 AM j.angielski MR w f PJ ID w o s ID w o s RE AK j.polski RO MY religia MY religia BIOL SR biologia WK kp prac hotelarska J3, PO PR, MK j.niemiecki, j.angielski WT BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz War AP prac urządz audio MO w f IN2 Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska JR dzial gosp INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter JO zaj z wych MA JO zaj z wych JPL PM j.polski GE j.angielski HT PB j.angielski AU MJ podst tech rol MM historia HI MM historia EL filozofia filozofia FIZ EC matemat HT I TO P j.angielski FIZ I TI P matemat I TO, I TMR w f PJ I TE, I TH w o s WT III TO kp pom i tech opt II TH kp prac hotelarska GE IV TMR j.angielski III TH kp prac hotelarska AU I TMRiA P podst tech rol III TMR kp eksploat masz PO II TI j.angielski RE I TI j.polski J1 I TR j.angielski IN1 IV TI kp progr apl inter HI I TE P, I TG P historia I TEL w f III TMR kp eksploat poj III TEL w f RO II TEL, II TG religia MA IV TEL, IV TO zaj z wych JPL IV TH j.polski War III TE prac urządz audio J3 II TI j.niemiecki III TI dzial gosp BIOL II TMR biologia EL I TEL P, I TH P filozofia INF3 IV TI kp adm baz danych IN2 III TH kp obsł inform w hotel
5 10:50 - 11:35 FIZ WM fizyka WM fizyka AK j.polski RE AK j.polski GE DW geografia DW geografia PJ BU matemat MO w f MO w f EC matemat RO EC matemat HI ID podst przeds WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL AP prac urządz audio War KZ masz i urz elektr IN2 Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska JPL PM j.polski INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter JR dział gosp w optyce MA JO matemat J3 MK j.angielski PO MY religia AU MJ podst konstr maszyn HT PB j.angielski DM j.angielski J1 DM j.angielski KC w f KC w f BIOL filozofia PJ I TI matemat HT I TMRiA P j.angielski RO II TH, II TMR matemat I TEL P, I TH P w f HI II TI podst przeds J1 I TE P, I TG P j.angielski WT III TO kp pom i tech opt III TH kp prac hotelarska AU I TO P podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz War III TEL masz i urz elektr J3 IV TH j.angielski RE I TEL, I TR j.polski IN1 IV TI kp progr apl inter FIZ I TO, I TMR fizyka III TMR kp eksploat poj II TEL, II TG w f PO IV TMR religia MA IV TEL matemat JPL III TI j.polski EL III TE prac urządz audio IV TO dział gosp w optyce BIOL I TI P filozofia INF3 IV TI kp adm baz danych GE I TE, I TH geografia IN2 III TH kp obsł inform w hotel
6 11:40 - 12:25 PO MY religia MY religia RO ID w o s ID w o s AU MJ podst elektr HT DM j.angielski MO, MR w f JO matemat MA JO matemat HI MK j.angielski J1 AM j.angielski RE AK j.polski WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL AP prac pom elektr War KZ kp montaż inst el KC w f INF3 ZS sieci komp GE DW geografia BIOL JW biologia CZ PR j.niemiecki PJ AG podst hotelarstwa J3 j obcy w tech rol JPL filozofia filozofia FIZ EC matemat EC matemat KW BHP IN1, IN2 GM, Wja sys oper, inf BIOL IV TO biologia I TH P BHP FIZ I TG P, I TE P matemat III TH w f RO I TR, I TEL w o s HT I TH j.angielski WT III TO kp pom i tech opt J3 IV TMR j obcy w tech rol PJ IV TH podst hotelarstwa AU I TE podst elektr III TMR kp eksploat masz War III TEL kp montaż inst el HI II TMR j.angielski RE II TI j.polski J1 II TH j.angielski IN1 I TI P sys oper I TI w f III TMR kp eksploat poj I TI w f PO I TO, I TMR religia MA II TG, II TEL matemat EL III TE prac pom elektr CZ IV TEL j.niemiecki JPL I TO P, I TMRiA P filozofia INF3 III TI sieci komp GE IV TI geografia IN2 I TI P inf
7 12:30 - 13:15 AU MJ podst konstr maszyn HT PB j.angielski GE DW geografia DW geografia BC j.polski RO BC j.polski RE ID podst przeds JPL PM j.polski PM j.polski FIZ MY religia MY religia WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MR w f War KZ kp montaż inst el IN2 Wja kp obsł inform w hotel J3, INF3 PR, ZS j.niemiecki, sys baz danych HI MM his i spol MM his i spol PO MK zaj z wych MO w f MA SR biologia BIOL JW biologia PJ KW BHP EL AP ukł analog AG kp prac hotelarska IN1, J1 GM, AM sys oper, j.angielski BIOL I TMRiA P biologia PJ I TG P BHP HT I TMR j.angielski RO I TE, I TH j.polski RE I TI podst przeds WT III TO kp pom i tech opt I TH P kp prac hotelarska AU I TO podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz War III TEL kp montaż inst el PO IV TH zaj z wych J1 I TI P j.angielski IN1 I TI P sys oper HI IV TO, IV TEL his i spol III TE w f III TMR kp eksploat poj IV TMR w f FIZ II TH, II TMR religia JPL II TEL, II TG j.polski EL I TE P ukł analog J3 III TI j.niemiecki MA I TO P biologia INF3 III TI sys baz danych GE I TR, I TEL geografia IN2 III TH kp obsł inform w hotel
8 13:20 - 14:05 DW geografia GE DW geografia J1 AM j.angielski J3 PR j.niemiecki MM historia HI MM historia AU MJ podst konstr maszyn WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj War KZ kp montaż inst el INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter BIOL SR biologia IN2 Wja inf EL AP urz elektr AG kp prac hotelarska JPL BC j.polski JPL I TI P j.polski WT III TO kp pom i tech opt I TH P kp prac hotelarska AU II TMR podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz War III TEL kp montaż inst el J1 I TEL j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter HI II TG, II TEL historia III TMR kp eksploat poj EL I TE P urz elektr J3 I TH j.niemiecki BIOL I TO P biologia INF3 III TI kp progr apl inter GE I TMR, I TO geografia IN2 I TMRiA P inf
9 14:10 - 14:55 INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter IN2 Wja inf IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 I TE P inf
10 15:00 - 15:45
Śr 1 7:05 - 7:50 FIZ WM podst optyki MI podst konstr maszyn JO matemat MA JO matemat IN2, INF3 GG, AL kp diagn i napr, inf PR j.niemiecki J3 PR j.niemiecki BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz HI WK dzial recepcji BIOL BD kp pomoce wzrok WT KW pojazdy roln AG kp obsł konsum J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci AU Prz anat fizj i pat oka War Oe kp montaż masz i urz el GE DW geografia RO St geodezja PJ MJ podst elektr EL xx kp pom ektr i elektron WT III TMR pojazdy roln II TMR kp eksploat poj BIOL III TO kp pomoce wzrok HI II TH dzial recepcji J1 III TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI kp diagn i napr PJ I TE P podst elektr II TMR kp eksploat masz IN1 III TI kp proj i montaz sieci FIZ I TO podst optyki I TMR podst konstr maszyn INF3 I TI inf MA I TH, I TR matemat War IV TEL kp montaż masz i urz el AU IV TO anat fizj i pat oka J3 II TG, II TEL j.niemiecki RO I TG P geodezja EL I TEL P kp pom ektr i elektron GE IV TMR geografia
2 8:00 - 8:45 FIZ WM podst optyki HI MI podst konstr maszyn J1 ko j.niemiecki HT WK obsł konsum MA BU matemat MK j.angielski PO MK j.angielski BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz KC w f IN2, IN1 GG, GM sys oper, kp admin siec syst BIOL BD kp pomoce wzrok WT KW pojazdy roln J3 PR j.niemiecki AG kp obsł konsum JPL, INF3 GÓ, AL j.angielski, witr i apl inter GE DW geografia AU Prz anat fizj i pat oka War Oe kp montaż masz i urz el RE EC matemat MO w f RO St kartografia PJ MJ podst elektr EL xx kp pom ektr i elektron MA I TI matemat WT III TMR pojazdy roln II TMR kp eksploat poj RE IV TH matemat II TH w f BIOL III TO kp pomoce wzrok HT I TH obsł konsum JPL III TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 II TI sys oper PJ I TE P podst elektr J1 I TR j.niemiecki II TMR kp eksploat masz PO II TG, II TEL j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst FIZ I TO podst optyki HI I TMR podst konstr maszyn INF3 III TI witr i apl inter IV TMR w f War IV TEL kp montaż masz i urz el AU IV TO anat fizj i pat oka J3 III TE j.niemiecki RO I TG P kartografia EL I TEL P kp pom ektr i elektron GE IV TI geografia
3 8:55 - 9:40 PJ AL matemat AL matemat AU JW biologia JW biologia RE MJ podst elektr MO w f IN2, INF3 GG, ZS sys oper HT WM fizyka RO St geodezja BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1 AM j.angielski FIZ EC matemat BIOL BD kp pom i tech opt WT MI urz i sys agrotr PO AP ukl cyfr i mikroproc CZ PR j.niemiecki AG kp obsł konsum IN1, J3 GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski JPL PM j.polski MA JO matemat War Oe kp montaż masz i urz el KC w f GE DW geografia HI MY religia MY religia MR w f MR w f EL xx kp pom ektr i elektron AU I TR, I TEL biologia II TMR kp eksploat poj FIZ II TI matemat IV TH w f BIOL III TO kp pom i tech opt J3 III TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI sys oper RE I TE podst elektr II TMR kp eksploat masz J1 II TH j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci I TG P, I TE P w f HT II TEL fizyka WT III TMR urz i sys agrotr PJ I TO, I TMR matemat I TH w f HI I TMRiA P, I TO P religia MA IV TO matemat War IV TEL kp montaż masz i urz el JPL IV TI j.polski PO III TE ukl cyfr i mikroproc CZ III TEL j.niemiecki RO II TG geodezja EL I TEL P kp pom ektr i elektron INF3 I TI sys oper GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 PJ ID podst przeds ID podst przeds J1 AM j.angielski INF3 AL inf DW zaj z wych GE DW zaj z wych MO, MR w f JPL PM j.polski PM j.polski BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz EL AG podst hotelarstwa HT, J3 MK, PR j.angielski, j.niemiecki PO MY religia MY religia MA JO matemat JO matemat KC w f IN1, CZ GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski FIZ EC matemat BIOL BD techn pom wzrok War Oe kp montaż masz i urz el HI MM his i spol WT MI urz i sys agrotr AU WM fizyka WM fizyka RE AK j.polski AK j.polski RO JW biologia JW biologia IN2 GG urz tech kom RO I TEL P, I TH P biologia II TMR kp eksploat poj FIZ IV TI matemat III TH w f PJ I TO, I TMR podst przeds BIOL IV TO techn pom wzrok CZ III TI j.angielski EL II TH podst hotelarstwa IN2 I TI P urz tech kom II TMR kp eksploat masz HT II TI j.angielski RE I TG P, I TE P j.polski J1 I TR j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci HI IV TH his i spol I TI w f AU I TO P, I TMRiA P fizyka WT IV TMR urz i sys agrotr INF3 I TEL inf I TI w f PO III TMR, III TO religia MA III TE, III TEL matemat War IV TEL kp montaż masz i urz el JPL II TEL, II TG j.polski J3 II TI j.niemiecki GE I TH, I TE zaj z wych
5 10:50 - 11:35 PJ PrM historia PrM historia MR w f J1 AM j.angielski MR w f WK kp prac hotelarska RE AK j.polski JO matemat MA JO matemat KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj PO AG usł żyw w hotel IN2 GG urz tech kom J3 MK j.angielski GE DW geografia EL AP ukł analog War Oe kp montaż masz i urz el JPL PM j.polski RO zaj z wych HI MM his i spol AU AS religia AS religia BIOL MY religia WT MI urz i sys agrotr KC w f KC w f FIZ EC matemat EC matemat CZ MJ elektrotech IN1 AL inf HT, INF3 OB, ZS j.niemiecki, sys oper AU IV TO, IV TEL religia II TMR kp eksploat poj FIZ I TG P, I TE P matemat I TMRiA P, I TO P w f I TH kp prac hotelarska RO III TI zaj z wych PO II TH usł żyw w hotel IN2 II TI urz tech kom CZ I TEL P elektrotech II TMR kp eksploat masz J3 III TO j.angielski RE I TI j.polski J1 I TEL j.angielski HI IV TI his i spol I TR, I TE w f WT IV TMR urz i sys agrotr IN1 I TH P inf BIOL IV TH religia HT I TI P j.niemiecki MA II TG, II TEL matemat War III TEL kp montaż masz i urz el JPL III TH j.polski EL III TE ukł analog PJ I TMR, I TO historia INF3 I TI P sys oper GE III TMR geografia
6 11:40 - 12:25 JPL PM j.polski PM j.polski CZ JR sprzedaż w reklamie JO matemat MA JO matemat WK kp prac hotelarska IN1 GM pr robot MY religia GE MY religia KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 AM j obcy w hotel INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr EC matemat FIZ EC matemat EL AP urz elektr War Oe kp montaż masz i urz el RO PB j.angielski MO, MR w f PJ AS religia RE AK j.polski AK j.polski AU AG podst hotelarstwa WT MI urz i sys agrotr HT WM podst optyki J3 OB j.niemiecki BIOL JW biologia JW biologia MM historia HI MM historia PO BC j.polski BIOL I TG P, I TE P biologia PJ IV TI religia II TMR kp eksploat poj RO III TH j.angielski PO I TI P j.polski FIZ III TMR, III TO matemat I TH kp prac hotelarska AU IV TH podst hotelarstwa IN2 II TI kp diagn i napr II TMR kp eksploat masz RE IV TO, IV TEL j.polski J1 II TH j obcy w hotel IN1 I TI pr robot HI I TH P, I TEL P historia III TI w f HT I TO P podst optyki WT IV TMR urz i sys agrotr III TI w f GE II TEL, II TG religia J3 I TMRiA P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat War III TEL kp montaż masz i urz el JPL I TO, I TMR j.polski EL III TE urz elektr CZ I TR sprzedaż w reklamie INF3 II TI kp diagn i napr
7 12:30 - 13:15 JPL PM wok PM wok CZ JR sprzedaż w reklamie MR w f MM historia HI MM historia INF3 ZS urz tech kom BIOL KZ elektrotech i elektron DW geografia KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj GE DW geografia RE AK j.polski KC w f KC w f EL AP urz elektr War Oe kp montaż masz i urz el PO AM j obcy w hotel J3, IN2 GÓ, GG j.angielski, sys oper MO w f J1 PB j.angielski FIZ WM fizyka PJ AG podst hotelarstwa WT MI urz i sys agrotr RO PrM historia PrM historia DM j.angielski AU DM j.angielski HT AL matemat IN1 WK obsł konsum MA BC j.polski II TMR kp eksploat poj J1 IV TO j.angielski MA I TI P j.polski III TO, III TMR w f AU I TE P, I TG P j.angielski IN1 I TH P obsł konsum J3 III TI j.angielski PJ IV TH podst hotelarstwa IN2 III TI sys oper II TMR kp eksploat masz BIOL II TEL elektrotech i elektron RE II TI j.polski PO III TH j obcy w hotel HI I TH, I TE historia I TEL w f FIZ IV TEL fizyka WT IV TMR urz i sys agrotr HT I TEL P matemat IV TI w f War III TEL kp montaż masz i urz el JPL I TO, I TMR wok EL III TE urz elektr RO I TMRiA P, I TO P historia CZ I TR sprzedaż w reklamie INF3 I TI urz tech kom GE II TH, II TG geografia
8 13:20 - 14:05 J3 PB j.angielski CZ JR sprzedaż w reklamie War Oe kp montaż masz i urz el PO DM j.angielski HT WK obsł konsum RO AS religia BIOL KZ instal el KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj HI AG podst hotelarstwa INF3, IN2 ZS, GG kp proj i montaz sieci JPL BC j.polski BC j.polski J1 AM j.angielski IN1, MA GM, GÓ witr i apl inter, j.angielski EL AP instal el GE DW geografia FIZ WM podst optyki PJ KW BHP AU KC eddlabezp KC eddlabezp AK j.polski RE AK j.polski MR, MO w f PJ I TMRiA P BHP RO I TI religia II TMR kp eksploat poj J3 I TO j.angielski JPL III TMR, III TO j.polski AU I TG P, I TE P eddlabezp PO I TE j.angielski HT I TH obsł konsum MA IV TI j.angielski HI II TH podst hotelarstwa IN2 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat masz BIOL II TEL instal el RE I TH P, I TEL P j.polski J1 III TE j.angielski IN1 IV TI witr i apl inter I TI P w f FIZ I TO P podst optyki I TI P w f War I TEL kp montaż masz i urz el EL IV TEL instal el CZ I TR sprzedaż w reklamie INF3 II TI kp proj i montaz sieci GE IV TH geografia
9 14:10 - 14:55 War Oe kp montaż masz i urz el AG kp obsł konsum EL AP prac ukl cyfr i mikr INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter JPL BC j.polski BC j.polski AU KC eddlabezp JPL I TMRiA P, I TO P j.polski AU I TI P eddlabezp II TH kp obsł konsum IN1 IV TI kp progr apl inter War I TEL kp montaż masz i urz el EL III TE prac ukl cyfr i mikr INF3 IV TI kp adm baz danych
10 15:00 - 15:45 War Oe kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr JPL BC j.polski BC j.polski JPL I TMRiA P, I TO P j.polski War I TEL kp montaż masz i urz el EL III TE prac ukl cyfr i mikr
Cz 1 7:05 - 7:50 BIOL BD rys tech RE JR kp org rekl INF3 ZS urz tech kom War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja IN2 AL infr WK kp prac hotelarska JPL AK j.polski EC matemat MA EC matemat PJ ID mark usl hotel IN1, J3 GM, PR sys baz danych, j.niemiecki AG kp prac hotelarska PO KK zaj z wych DW geografia JJ chemia JJ chemia AU MJ elektrotech DW geografia MA III TMR, III TO matemat PJ III TH mark usl hotel BIOL I TO rys tech II TH kp prac hotelarska IV TH kp prac hotelarska I TG P, I TE P chemia AU I TEL P elektrotech PO IV TMR zaj z wych War II TEL elektrotech i elektron JPL II TI j.polski IN1 III TI sys baz danych IN2 II TMR infr J3 III TI j.niemiecki RE I TR kp org rekl RO II TG geodezja INF3 I TI urz tech kom I TMRiA P, I TH P geografia
2 8:00 - 8:45 HT MJ podst konstr maszyn PJ JJ chemia JJ chemia IN2 AL inf PO KK eddlabezp War KZ masz i urz elektr RO St geodezja MR w f WK kp prac hotelarska MA EC matemat KC w f KC w f FIZ WM fizyka WM fizyka AU ID podst dział przeds hotel GE DW geografia J3 PR j.niemiecki EL AP kp obsł masz el AG kp prac hotelarska RE MI urz i sys agrotr PrM historia HI PrM historia JPL AK j.polski AK j.polski BIOL CP religia CP religia IN1, INF3 GM, ZS sys oper MA II TI matemat III TO, III TMR w f BIOL I TH P, I TEL P religia AU III TH podst dział przeds hotel II TH kp prac hotelarska IV TH kp prac hotelarska PJ I TR, I TEL chemia HT I TO podst konstr maszyn PO I TI eddlabezp War II TEL masz i urz elektr JPL I TG P, I TE P j.polski IN1 I TI P sys oper II TMR w f FIZ III TE, III TEL fizyka RE IV TMR urz i sys agrotr IN2 I TE inf EL IV TEL kp obsł masz el HI I TMRiA P, I TO P historia J3 IV TO j.niemiecki RO II TG geodezja INF3 I TI P sys oper GE III TI geografia
3 8:55 - 9:40 AU JJ chemia JJ chemia CZ JR sprzedaż w reklamie War KZ kp pom ektr i elektron J3 PR j.niemiecki WK prac obsł konsum HI MM historia HT WM fizyka RO St geod inżynieryjna PM j.polski JPL PM j.polski PJ AS religia PO MY religia MY religia RE AK j.polski AK j.polski FIZ ID podst dział przeds hotel IN1, INF3 GM, ZS sys baz danych MA EC matemat BIOL BD techn pom wzrok EL AP kp obsł masz el J1 AG podst hotelarstwa IN2 AL inf WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat MR w f MR w f KC w f KC w f GE DW geografia PJ II TI religia I TMRiA P kp obróbka mat MA IV TI matemat I TEL P, I TH P w f FIZ III TH podst dział przeds hotel BIOL IV TO techn pom wzrok I TH prac obsł konsum J1 IV TH podst hotelarstwa AU I TO, I TMR chemia WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War I TEL kp pom ektr i elektron RE III TE, III TEL j.polski IN1 III TI sys baz danych HI I TI historia I TG P, I TE P w f HT II TEL fizyka I TMRiA P kp obróbka mat IN2 IV TMR inf PO III TMR, III TO religia JPL II TH, II TMR j.polski EL IV TEL kp obsł masz el J3 I TE j.niemiecki CZ I TR sprzedaż w reklamie RO II TG geod inżynieryjna INF3 III TI sys baz danych GE I TI P geografia
4 9:50 - 10:35 KC w f KC w f MR w f War KZ kp pom ektr i elektron MR w f MO w f RE AK zaj z wych RO ID podst przeds ID podst przeds MY religia PJ MY religia INF3 ZS, MK sieci komp, j.angielski HT WM podst optyki IN2 AL inf JO matemat MA JO matemat PO AG podst hotelarstwa JPL JR dzial gosp IN1, J1 GM, GÓ witr i apl inter, j.angielski BIOL BD techn pom wzrok EL AP kp obsł masz el J3 PR j.niemiecki HI MM his i spol WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat GE DW geografia DW geografia FIZ JJ chemia JJ chemia AU CP religia I TMRiA P kp obróbka mat I TO, I TMR w f AU I TI P religia RO II TG, II TEL podst przeds BIOL IV TO techn pom wzrok J1 IV TI j.angielski PO III TH podst hotelarstwa FIZ I TEL P, I TH P chemia WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War I TEL kp pom ektr i elektron II TI j.angielski RE I TI zaj z wych IN1 IV TI witr i apl inter HI IV TMR his i spol I TR, I TE w f HT III TO podst optyki I TMRiA P kp obróbka mat IN2 III TMR inf I TH w f PJ II TH, II TMR religia MA III TE, III TEL matemat EL IV TEL kp obsł masz el J3 IV TH j.niemiecki JPL III TI dzial gosp INF3 II TI sieci komp GE I TG P, I TE P geografia
5 10:50 - 11:35 PJ MY religia MY religia ID podst przeds AU ID podst przeds BIOL JW biologia JW biologia RE AK j.polski War KZ masz i urz elektr RO St kp ćw geodez EC matemat FIZ EC matemat MR, MO w f J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki EL AP eksp urz el HT KS instal el J1 AS religia JPL PM j.polski INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter KC w f KC w f GE DW geografia MA JO matemat WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat PO CP religia CP religia IN2 AL inf AG kp prac hotelarska HI MM historia BIOL I TE, I TH biologia J1 III TH religia I TMRiA P kp obróbka mat FIZ II TH, II TMR matemat IV TO, IV TEL w f PO I TG P, I TE P religia AU I TR, I TEL podst przeds I TH P kp prac hotelarska WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War II TEL masz i urz elektr HT III TEL instal el RE I TI j.polski IN1 IV TI kp progr apl inter HI I TI P historia II TI w f I TMRiA P kp obróbka mat IN2 I TEL P inf II TI w f PJ I TO, I TMR religia MA IV TMR matemat JPL III TI j.polski EL III TE eksp urz el J3 III TO, III TMR j.niemiecki RO II TG kp ćw geodez INF3 IV TI kp adm baz danych GE IV TH geografia
6 11:40 - 12:25 BIOL JW biologia JW biologia CP religia PO CP religia JPL PM wok PM wok PJ AS religia War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez ID zaj z wych AU ID zaj z wych MA PB język ang zawod J1 AM jęz obcy w opt J3 MK j.angielski EL AP ukl cyfr i mikroproc HT KS instal el KC w f MO, MR w f IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych HI MM his i spol MM his i spol GE DW geografia CZ MY religia WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat RE AK j.polski AK j.polski IN2 AL matemat AG kp prac hotelarska FIZ EC matemat BIOL I TO, I TMR biologia PJ I TI religia I TMRiA P kp obróbka mat MA II TI język ang zawod FIZ I TI P matemat III TH w f PO I TR, I TEL religia AU II TH, II TMR zaj z wych I TH P kp prac hotelarska WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War II TEL kp pom ektr i elektron HT III TEL instal el J3 III TMR j.angielski RE I TG P, I TE P j.polski J1 III TO jęz obcy w opt IN1 IV TI kp progr apl inter HI IV TO, IV TEL his i spol III TI w f I TMRiA P kp obróbka mat IN2 I TEL P matemat III TI w f CZ IV TMR religia JPL I TE, I TH wok EL III TE ukl cyfr i mikroproc RO II TG kp ćw geodez INF3 IV TI kp adm baz danych GE IV TH geografia
7 12:30 - 13:15 JPL PM j.polski PM j.polski RE AK wok AK wok CP religia HI CP religia MO, MR w f War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez BIOL SU przepisy B i T MA ID podst dział przeds hotel J3 MK j.angielski PJ KW pojazdy roln J1 AM j.angielski HT KS instal el GE DW geografia FIZ EC matemat IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych PO AS religia AS religia AG kp prac hotelarska WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat EL AP urz elektr CZ PB j.angielski AU AL matemat IN2 GG ekspl urz tech komp PJ III TMR pojazdy roln PO IV TO, IV TEL religia I TMRiA P kp obróbka mat CZ I TEL P j.angielski FIZ III TI matemat HI I TE, I TH religia MA II TH podst dział przeds hotel IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI P ekspl urz tech komp WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War II TEL kp pom ektr i elektron HT III TEL instal el J3 III TO j.angielski RE I TR, I TEL wok J1 III TE j.angielski IN1 IV TI kp progr apl inter I TI w f I TMRiA P kp obróbka mat AU I TH P matemat I TI w f JPL I TO, I TMR j.polski EL I TE P urz elektr RO II TG kp ćw geodez BIOL II TMR przepisy B i T INF3 IV TI kp adm baz danych GE III TH geografia
8 13:20 - 14:05 JPL BC j.polski BC j.polski J1 AM j.angielski War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez PJ KW pojazdy roln FIZ KS instal el RE AS religia IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych AG kp prac hotelarska WT MJ podst konstr maszyn BS, MI, KK kp obróbka mat EL AP ukł analog J3 PB j.angielski IN2 GG ekspl urz tech komp PJ II TMR pojazdy roln RE III TI religia I TMRiA P kp obróbka mat J3 I TH P j.angielski JPL I TE, I TH j.polski IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI P ekspl urz tech komp WT I TO P podst konstr maszyn I TMRiA P kp obróbka mat War II TEL kp pom ektr i elektron FIZ III TEL instal el J1 I TI j.angielski IN1 IV TI kp progr apl inter I TMRiA P kp obróbka mat EL I TE P ukł analog RO II TG kp ćw geodez INF3 IV TI kp adm baz danych
9 14:10 - 14:55 JPL BC j.polski BC j.polski IN2, IN1 GG, GM sieci komp JPL I TE, I TH j.polski IN2 I TI P sieci komp IN1 I TI P sieci komp
10 15:00 - 15:45
Pt 1 7:05 - 7:50 BIOL BD rys tech MI podst konstr maszyn J1 AM j.angielski PJ DM j.angielski RE, IN2 ko, GG j.niemiecki, kp diagn i napr JO matemat MA JO matemat WT MK j.angielski RO WK dzial recepcji War ex elektrotech i elektron AG kp prac hotelarska INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter HI JR dział gosp w optyce EL AP instal el J3 PR j.niemiecki GE DW geografia FIZ WM podst optyki PO KK podst roln HT MJ podst elektr JPL KC eddlabezp KC eddlabezp AU JJ chemia JPL I TEL P, I TH P eddlabezp PJ I TH j.angielski BIOL I TO rys tech RO II TH dzial recepcji III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr AU I TI P chemia HT I TE P podst elektr RE I TI j.niemiecki PO I TMRiA P podst roln War III TEL elektrotech i elektron WT II TMR j.angielski J1 I TR j.angielski IN1 IV TI kp progr apl inter FIZ I TO P podst optyki I TMR podst konstr maszyn MA II TG, II TEL matemat EL IV TEL instal el J3 IV TH j.niemiecki HI IV TO dział gosp w optyce INF3 IV TI kp adm baz danych GE IV TMR geografia
2 8:00 - 8:45 PJ MI zaj z wych MI zaj z wych CZ JR sprzedaż w reklamie JO matemat MA JO matemat WK prac obsł konsum IN2, RE GG, ko kp diagn i napr, j.niemiecki PM j.polski JPL PM j.polski WT KK masz roln PO ID mark usl hotel MR, MO w f GE DW geografia War ex elektrotech i elektron AG kp prac hotelarska INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter BIOL BD techn pom wzrok EL AP instal el KC w f J3 PR j.niemiecki FIZ JJ chemia JJ chemia RO St geodezja AU MJ podst elektr AK j.polski HI AK j.polski J1, HT AM, OB j.angielski, j.niemiecki IV TH w f PO II TH mark usl hotel BIOL IV TO techn pom wzrok I TH prac obsł konsum III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr FIZ I TO P, I TMRiA P chemia AU I TE P podst elektr RE I TI j.niemiecki WT II TMR masz roln War III TEL elektrotech i elektron HI I TH P, I TEL P j.polski J1 I TI P j.angielski IN1 IV TI kp progr apl inter II TI w f PJ I TMR, I TO zaj z wych II TI w f HT I TI P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat JPL II TEL, II TG j.polski EL IV TEL instal el J3 IV TMR j.niemiecki CZ I TR sprzedaż w reklamie RO I TG P geodezja INF3 IV TI kp adm baz danych GE III TMR geografia
3 8:55 - 9:40 RE AL matemat AL matemat MM historia HI MM historia CZ DM j.angielski WK kp prac hotelarska IN2, INF3 GG, ZS sys oper EL KZ masz i urz elektr RO St geod inżynieryjna WT JR dzial gosp w rol J3 PR j.niemiecki GE AK j.polski IN1 MK j.angielski PO KK masz roln MO w f PJ PB j.angielski MA EC matemat BIOL BD techn pom wzrok War ex masz i urz elektr JPL PM j.polski MI kp obsł sys agr HT OB j.niemiecki AU MJ podst tech rol MR w f MR w f J1 KC zaj z wych KC zaj z wych FIZ WM fizyka PJ III TH j.angielski MA IV TI matemat J1 I TH P, I TEL P zaj z wych CZ I TE j.angielski BIOL IV TO techn pom wzrok I TH kp prac hotelarska IN2 I TI sys oper AU I TMRiA P podst tech rol PO III TMR masz roln EL II TEL masz i urz elektr War IV TEL masz i urz elektr IN1 III TO j.angielski GE II TI j.polski HI I TEL, I TR historia I TG P, I TE P w f FIZ I TI P fizyka IV TMR kp obsł sys agr RE I TO, I TMR matemat III TEL w f HT I TO P j.niemiecki JPL IV TH j.polski J3 II TH j.niemiecki WT II TMR dzial gosp w rol RO II TG geod inżynieryjna INF3 I TI sys oper
4 9:50 - 10:35 AU WM podst optyki INF3 AL inf AK j.polski RE AK j.polski EL AP prac pom elektr WT AG podst hotelarstwa PJ ID w o s MO w f MO w f RO MJ podst konstr maszyn J1 AM j.angielski IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, sys oper KC w f KC w f MR w f War KZ masz i urz elektr GE DW geografia HI MM his i spol BIOL BD techn pom wzrok CZ JO matemat J3 MK j.angielski MI kp obsł sys agr FIZ EC matemat EC matemat OB j.niemiecki JPL OB j.niemiecki HT PB j.angielski PO WK podst hotelarstwa MA ZS zaj z wych HT I TEL P j.angielski FIZ I TO P, I TMRiA P matemat III TO, III TMR w f PJ I TI w o s BIOL IV TO techn pom wzrok PO I TH P podst hotelarstwa WT I TH podst hotelarstwa IN2 II TI sys oper RO II TMR podst konstr maszyn War III TEL masz i urz elektr J3 IV TH j.angielski RE I TEL, I TR j.polski J1 II TH j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TI his i spol III TE w f AU I TO podst optyki IV TMR kp obsł sys agr INF3 I TMR inf II TEL, II TG w f JPL I TG P, I TE P j.niemiecki CZ IV TEL matemat EL I TE prac pom elektr MA I TI P zaj z wych GE III TH geografia
5 10:50 - 11:35 KC w f KC w f PO ID marketing dział rekl War KZ kp pom ektr i elektron EL AP prac pom elektr WT AG podst hotelarstwa PJ BU matemat J1 MK j.angielski MK j.angielski MM historia HI MM historia IN2, IN1 AL, GM witr i apl inter, kp admin siec syst J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki RE AM zaj z wych AM zaj z wych JPL PM j.polski INF3 ZS sieci komp MA EC zaj z wych BIOL BD techn pom wzrok CZ WM fizyka GE DW geografia MI kp obsł sys agr FIZ MJ zaj z wych MJ zaj z wych St zaj z wych RO St zaj z wych HT OB j.niemiecki AU PB j.angielski MR, MO w f PJ I TI matemat AU I TH P j.angielski MA IV TI zaj z wych I TO, I TMR w f PO I TR marketing dział rekl BIOL IV TO techn pom wzrok WT I TH podst hotelarstwa FIZ I TMRiA P, I TO P zaj z wych War I TEL kp pom ektr i elektron J1 II TG, II TEL j.angielski RE III TEL, III TE zaj z wych IN1 II TI kp admin siec syst HI II TH, II TMR historia I TI P w f CZ IV TEL fizyka IV TMR kp obsł sys agr IN2 II TI witr i apl inter I TI P w f HT I TEL P j.niemiecki JPL III TH j.polski EL I TE prac pom elektr J3 III TO, III TMR j.niemiecki RO I TE P, I TG P zaj z wych INF3 III TI sieci komp GE IV TH geografia
6 11:40 - 12:25 HT PB j.angielski CZ SU przepisy B i T WM fizyka FIZ WM fizyka PJ ID podst przeds ID podst przeds GE DW geografia War KZ instal el RO St geodezja PM j.polski JPL PM j.polski IN1 GM pr robot EC matemat MA EC matemat EL AP urz elektr J1 AM j.angielski J3 PR j.niemiecki RE, INF3 GÓ, AL j.angielski, witr i apl inter MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok AG kp prac hotelarska MI kp obsł sys agr AU MJ podst konstr maszyn PO OB j.niemiecki MM historia HI MM historia KC w f KC w f IN2 GG urz tech kom HT I TO j.angielski MA III TMR, III TO matemat I TEL P, I TH P w f PJ I TE, I TH podst przeds BIOL IV TO kp pomoce wzrok RE III TI j.angielski IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI P urz tech kom AU I TO P podst konstr maszyn War II TEL instal el J1 III TEL j.angielski IN1 II TI pr robot HI I TE P, I TG P historia FIZ I TR, I TEL fizyka IV TMR kp obsł sys agr INF3 III TI witr i apl inter IV TI w f PO I TMRiA P j.niemiecki JPL II TH, II TMR j.polski EL III TE urz elektr J3 III TH j.niemiecki RO II TG geodezja CZ I TMR przepisy B i T GE I TI geografia
7 12:30 - 13:15 PJ ID w o s ID w o s KZ zaj z wych EL KZ zaj z wych War AP tech z rys MO w f J1 AM j.angielski PM zaj z wych JPL PM zaj z wych MA SU przepisy B i T KC w f HI MM historia BIOL BD kp pom i tech opt RO AK j.polski AK j.polski RE AS religia INF3, J3 AL, GÓ witr i apl inter, j.angielski AG kp prac hotelarska MI kp obsł sys agr PO PB j.angielski GE DW geografia IN2 Wja inf WM fizyka FIZ WM fizyka DW geografia IN1, AU GM, OB sys oper, j.niemiecki RE III TH religia PO I TO P j.angielski II TH w f PJ I TO, I TMR w o s BIOL III TO kp pom i tech opt J3 III TI j.angielski IV TH kp prac hotelarska EL I TEL, I TR zaj z wych RO III TE, III TEL j.polski J1 I TI j.angielski IN1 I TI P sys oper HI II TI historia FIZ I TEL P, I TE P fizyka IV TMR kp obsł sys agr INF3 III TI witr i apl inter I TH w f AU I TI P j.niemiecki JPL II TG, II TEL zaj z wych War I TE tech z rys MA II TMR przepisy B i T GE I TMRiA P, I TH P geografia IN2 I TG P inf
8 13:20 - 14:05 J3 PB j.angielski IN1, INF3 GM, AL kp admin siec syst, witr i apl inter EL AP prac pom elektr HI AG usł żyw w hotel IN2, J1 GG, GÓ sys oper, j.angielski MI kp obsł sys agr HT Wja inf RO St kp prace geod i kart JPL OB j.niemiecki J3 I TMR j.angielski J1 III TI j.angielski HI III TH usł żyw w hotel IN2 III TI sys oper IN1 II TI kp admin siec syst IV TMR kp obsł sys agr INF3 II TI witr i apl inter JPL I TH P j.niemiecki EL III TE prac pom elektr RO I TG P kp prace geod i kart HT I TO P inf
9 14:10 - 14:55 EL AP prac urządz audio INF3 Wja kp obsł inform w hotel IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych RO St kp prace geod i kart IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych EL III TE prac urządz audio RO I TG P kp prace geod i kart INF3 III TH kp obsł inform w hotel
10 15:00 - 15:45 EL AP prac urządz audio IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych EL III TE prac urządz audio