Plan lekcji od 1 marca 2020r

Dzień Gl Czas I TO I TMR I TR I TEL I TE I TH I TI II TEL II TG II TMR II TH II TI III TO III TMR III TE III TEL III TH III TI IV TI IV TO IV TEL IV TH IV TMR I TO P I TMRiA P I TG P I TE P I TEL P I TH P I TI P BU Burdan Renata JW Wolska Justyna KW Kowalski Mirosław AS Bałys Aleksander BS Bandosz Sławomir PB Bartoszek Piotr BC Buczek Ewa EC Chomik Eliza KC Ciechan Katarzyna CP Ciosmak Paweł ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena WK Filewicz Magdalena Góreczny Marcin AG Górnicka Anna GG Gronkowski Mariusz JJ Jóźwiak Jolanta MJ Jurkowski Mirosław ko Kontek Agnieszka KK Korkosz Adam KZ Korzeniowski Mateusz KS Kostrzanowski Kazimierz ex Koza Leszek MK Krzywicka Magda AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata GM Małek Grzegorz MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr WM Medak Wojciech MI Mielniczuk Michał AL Misztal Alicja MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz OB Ortyl Beata JO Ostrowska Jolanta Oe Ostrowski Dominik PM Pomijan Edyta AP Prończuk Artur PrM Proskura Małgorzata Prz Przepióra Dorota PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna SR Sadurska Renata St Staszczak Jarosław xx Staszczuk Wojciech SU Sulima Mirosław Sułek Joanna ZS Szałaj Zbigniew DW Włodarczyk Dorota Wja Wojtaszek Andrzej
Pn 1 7:05 - 7:50 AU WM podst optyki IN1 Wja inf IN2 GG kp diagn i napr JO matemat MA JO matemat RE ID mark usl hotel FIZ EC matemat BIOL BD kp pomoce wzrok PJ MI urz i sys agrotr HI MM his i spol HT j.angielski GE DW geografia MO w f RO OB j.niemiecki PO KW BHP J1, INF3 AM, ZS j.angielski, sys oper PO I TH P BHP FIZ II TI matemat RE II TH mark usl hotel BIOL III TO kp pomoce wzrok HT IV TI j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr J1 I TI P j.angielski HI III TH his i spol AU I TO podst optyki PJ III TMR urz i sys agrotr IV TMR w f RO I TEL P j.niemiecki MA II TG, II TEL matemat INF3 I TI P sys oper GE IV TH geografia IN1 I TR inf
2 8:00 - 8:45 PO KK eddlabezp KK eddlabezp J1 AM j.angielski IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f MO w f WT KW pojazdy roln IN1 Wja kp obsł inform w hotel RO WM fizyka BIOL BD kp pomoce wzrok J3 MK j.angielski CZ j obcy w el EL KZ masz i urz elektr War ID mark usl hotel FIZ EC matemat GE DW geografia AU JW biologia MA JO matemat HI MM his i spol JPL PM j.polski HT AL matemat RE OB j.niemiecki PJ KC eddlabezp AU IV TO biologia WT II TMR pojazdy roln FIZ III TI matemat PJ I TI P eddlabezp War III TH mark usl hotel BIOL III TO kp pomoce wzrok CZ III TE j obcy w el IN2 I TI sys oper PO I TMR, I TO eddlabezp EL III TEL masz i urz elektr J3 III TMR j.angielski J1 I TR j.angielski HI IV TH his i spol RO II TI fizyka HT I TEL P matemat II TEL, II TG w f RE I TH P j.niemiecki MA IV TEL matemat JPL IV TMR j.polski INF3 I TI sys oper GE IV TI geografia IN1 II TH kp obsł inform w hotel
3 8:55 - 9:40 CZ MJ podst konstr maszyn BS, MI, KW kp obróbka mat RO AK j.polski AK j.polski J1 AM j.angielski EL KZ instal el WT St prace obl i kart PJ ID podst przeds ID podst przeds MR, MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok PO KK masz roln FIZ WM fizyka WM fizyka AU AG usł żyw w hotel HI MM his i spol War, J3 GÓ, PR j.angielski, j.niemiecki HT PB j.angielski MA JO matemat JPL PM j.polski GE DW geografia RE KC eddlabezp KC eddlabezp IN1, INF3 AL, ZS inf, sys oper I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat HT IV TO j.angielski RE I TEL P, I TH P eddlabezp PJ II TMR, II TH podst przeds BIOL III TO kp pomoce wzrok War IV TI j.angielski AU III TH usł żyw w hotel CZ I TO podst konstr maszyn PO III TMR masz roln EL II TEL instal el RO I TEL, I TR j.polski J1 I TI j.angielski HI III TI his i spol II TI w f FIZ III TE, III TEL fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 I TI P inf II TI w f MA IV TEL matemat JPL IV TH j.polski J3 IV TI j.niemiecki WT II TG prace obl i kart INF3 I TI P sys oper GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 PS MJ podst konstr maszyn BS, MI, KW kp obróbka mat MR w f PJ ko j.niemiecki MR w f INF3 Wja inf FIZ WM fizyka EL KZ kp montaż inst el WT St prace obl i kart JPL MK j.angielski KC w f IN2 GG urz tech kom BIOL BD kp pomoce wzrok IN1 AL inf MM his i spol HI MM his i spol AU AG podst hotelarstwa GE DW geografia MO w f MA JO matemat CZ PB j.angielski RO EC matemat J3 PR j.niemiecki PO KK podst roln RE CP religia CP religia War AK j.polski AK j.polski HT, J1 OB, AM j.niemiecki, j.angielski I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat CZ IV TEL j.angielski RO IV TH matemat II TH w f RE I TG P, I TE P religia BIOL III TO kp pomoce wzrok AU III TH podst hotelarstwa IN2 II TI urz tech kom PS I TO podst konstr maszyn PJ I TEL j.niemiecki PO I TMRiA P podst roln EL II TEL kp montaż inst el JPL II TMR j.angielski War I TH P, I TEL P j.polski J1 I TI P j.angielski HI III TEL, III TE his i spol I TR, I TE w f FIZ I TI fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 III TMR inf IV TI w f HT I TI P j.niemiecki MA IV TO matemat J3 IV TMR j.niemiecki WT II TG prace obl i kart GE III TI geografia INF3 I TH inf
5 10:50 - 11:35 J1 PB j.angielski BS, MI, KW kp obróbka mat PJ CP religia CP religia FIZ WM fizyka WM fizyka BIOL AK wok EL KZ kp montaż masz i urz el WT St prace obl i kart PM j.polski JPL PM j.polski INF3, IN2 ZS, GG sieci komp MM zaj z wych HI MM zaj z wych MA JO matemat JO matemat RE AG zaj z wych PO, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci AU AS religia J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki War MK j.angielski GE DW geografia CZ MJ podst konstr maszyn HT OB j.niemiecki RO EC matemat EC matemat KC w f KC w f MR, MO w f I TMR kp obróbka mat AU IV TI religia I TMR kp obróbka mat J1 I TO j.angielski RO I TG P, I TE P matemat I TEL P, I TH P w f PJ I TR, I TEL religia PO III TI j.angielski RE III TH zaj z wych IN2 II TI sieci komp CZ I TO P podst konstr maszyn EL II TEL kp montaż masz i urz el War IV TH j.angielski BIOL I TI wok IN1 III TI kp proj i montaz sieci HI III TMR, III TO zaj z wych I TI P w f FIZ I TE, I TH fizyka I TMR kp obróbka mat I TI P w f HT I TMRiA P j.niemiecki MA III TE, III TEL matemat JPL II TH, II TMR j.polski J3 IV TO, IV TEL j.niemiecki WT II TG prace obl i kart INF3 II TI sieci komp GE IV TMR geografia
6 11:40 - 12:25 INF3 Wja inf BS, MI, KW kp obróbka mat KK eddlabezp PO KK eddlabezp RE CP religia CP religia BIOL ZS urz tech kom EL KZ kp montaż masz i urz el WT St geod inżynieryjna MR w f J1 AM j.angielski HT, IN2 MK, GG j.angielski, sieci komp HI MM his i spol MM his i spol JPL AK j.polski AK j.polski J3 PB j.angielski IN1, War AL, GÓ witr i apl inter, j.angielski GE DW geografia PJ AS religia AS religia KC w f MA JO matemat RO EC matemat EC matemat AU OB j.niemiecki OB j.niemiecki PS MJ elektrotech CZ WK podst hotelarstwa FIZ WM fizyka I TMR kp obróbka mat PJ IV TO, IV TEL religia I TMR kp obróbka mat J3 III TH j.angielski RO I TO P, I TMRiA P matemat IV TH w f RE I TE, I TH religia CZ I TH P podst hotelarstwa War III TI j.angielski IN2 II TI sieci komp PS I TEL P elektrotech PO I TEL, I TR eddlabezp EL II TEL kp montaż masz i urz el HT II TI j.angielski JPL III TE, III TEL j.polski J1 II TH j.angielski HI III TO, III TMR his i spol II TMR w f FIZ I TI P fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 III TI witr i apl inter AU I TG P, I TE P j.niemiecki MA IV TMR matemat WT II TG geod inżynieryjna BIOL I TI urz tech kom GE IV TI geografia INF3 I TO inf
7 12:30 - 13:15 BS, MI, KW kp obróbka mat JO matemat MA JO matemat J3 PR j.niemiecki IN2, INF3 GG, ZS sys oper EL KZ kp montaż masz i urz el WT JR działaln gosp PO KK masz roln WK dzial recepcji PJ AS religia FIZ BC j.polski BC j.polski MR w f J1 AM j.angielski KC w f JPL PM j.polski HT j.angielski RE AK j.polski AK j.polski GE DW geografia IN1 AL inf BIOL OB j.niemiecki CZ MJ podst tech rol RO St prawo w geodezji War AP prac pom elektr i el AU CP religia CP religia HI MM historia I TMR kp obróbka mat PJ II TI religia I TMR kp obróbka mat FIZ III TMR, III TO j.polski III TH w f AU I TH P, I TEL P religia II TH dzial recepcji HT IV TI j.angielski IN2 I TI sys oper CZ I TMRiA P podst tech rol PO II TMR masz roln EL II TEL kp montaż masz i urz el RE IV TO, IV TEL j.polski J1 III TEL j.angielski HI I TI P historia III TE w f I TMR kp obróbka mat IN1 IV TMR inf BIOL I TO P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat JPL III TI j.polski War I TE P prac pom elektr i el J3 I TH j.niemiecki WT II TG działaln gosp RO I TG P prawo w geodezji INF3 I TI sys oper GE IV TH geografia
8 13:20 - 14:05 BS, MI, KW kp obróbka mat MR w f KK eddlabezp PO KK eddlabezp IN2 GG kp diagn i napr BIOL MJ podst konstr maszyn AU WK kp prac hotelarska JPL BC j.polski BC j.polski MM his i spol HI MM his i spol PJ JR dzial gosp HT j.angielski JO zaj z wych MA JO zaj z wych J3 PR j.niemiecki DW geografia FIZ PB j.angielski RO St kp ćw geodez War AP prac pom elektr i el GE DW geografia RE CP religia I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat FIZ I TMRiA P j.angielski JPL III TMR, III TO j.polski RE I TI P religia AU II TH kp prac hotelarska HT IV TI j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr BIOL II TMR podst konstr maszyn PO I TH, I TE eddlabezp HI III TEL, III TE his i spol I TEL w f I TMR kp obróbka mat MA IV TEL, IV TO zaj z wych War I TE P prac pom elektr i el J3 IV TH j.niemiecki PJ III TI dzial gosp RO I TG P kp ćw geodez GE I TEL P, I TO P geografia
9 14:10 - 14:55 J3 PR j.niemiecki JPL DM j.angielski PO KK masz roln FIZ JR pr dz gosp BC j.polski GE BC j.polski RO St kp ćw geodez War AP prac pom elektr i el GE I TMRiA P, I TO P j.polski JPL I TH j.angielski PO II TMR masz roln War I TE P prac pom elektr i el J3 I TE j.niemiecki FIZ III TE pr dz gosp RO I TG P kp ćw geodez
10 15:00 - 15:45 FIZ KW BHP RO St kp ćw geodez War AP prac pom elektr i el FIZ I TMRiA P BHP War I TE P prac pom elektr i el RO I TG P kp ćw geodez
Wt 1 7:05 - 7:50 BIOL BD rys tech PO ID przekaz i komw rekl War ex elektrotech i elektron FIZ MJ podst elektr JPL WK obsł konsum PJ JJ chemia EL KZ kp pom ektr i elektron AU JR działaln gosp J3 PR j.niemiecki HT Wja kp obsł inform w hotel IN1, INF3 GM, AL kp admin siec syst, witr i apl inter GE SR biologia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AG kp obsł konsum J1 j.angielski RE KC eddlabezp KC eddlabezp RO St prawo w geodezji MM historia HI MM historia IN2 GG ekspl urz tech komp RE I TO P, I TMRiA P eddlabezp PO I TR przekaz i komw rekl BIOL I TO rys tech JPL I TH obsł konsum J1 IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI P ekspl urz tech komp PJ I TI chemia FIZ I TE podst elektr III TMR kp eksploat masz EL II TEL kp pom ektr i elektron War I TEL elektrotech i elektron IN1 II TI kp admin siec syst HI I TH P, I TEL P historia III TMR kp eksploat poj INF3 II TI witr i apl inter J3 II TMR j.niemiecki AU II TG działaln gosp GE III TO biologia RO I TG P prawo w geodezji HT II TH kp obsł inform w hotel
2 8:00 - 8:45 JPL PM j.polski PM j.polski JO matemat BIOL ex masz i urz elektr PO MJ podst elektr MA JO matemat AU ko j.niemiecki EL KZ kp pom ektr i elektron RO St prace obl i kart CZ JR dzial gosp w rol HT WK dzial recepcji INF3, IN1 AL, GM witr i apl inter, kp admin siec syst PJ SR biologia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz War AP prac pom elektr J3 PR j.niemiecki AG kp obsł konsum MO, MR w f J1 j.angielski KC w f KC w f GE DW geografia HI MM his i spol RE MY religia MY religia FIZ WM fizyka PS PB j.angielski WM fizyka IN2 GG ekspl urz tech komp PS I TEL P j.angielski IV TO, IV TEL w f HT II TH dzial recepcji J1 IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI P ekspl urz tech komp PO I TE podst elektr AU I TI j.niemiecki III TMR kp eksploat masz EL II TEL kp pom ektr i elektron BIOL I TEL masz i urz elektr IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TMR his i spol III TI w f FIZ I TG P, I TH P fizyka III TMR kp eksploat poj INF3 II TI witr i apl inter III TI w f RE I TMRiA P, I TO P religia MA I TH, I TR matemat JPL I TO, I TMR j.polski War III TE prac pom elektr J3 III TEL j.niemiecki CZ II TMR dzial gosp w rol PJ III TO biologia RO II TG prace obl i kart GE IV TH geografia
3 8:55 - 9:40 HI ko j.niemiecki ko j.niemiecki HT ID przekaz i komw rekl MR w f GE JJ chemia JJ chemia IN1, IN2 Wja, GG inf, kp diagn i napr EL KZ kp pom ektr i elektron RO St geod inżynieryjna INF3 AL infr J1 AM j.angielski AU WM fizyka WT BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz MA JO matemat JO matemat AG kp obsł konsum FIZ EC matemat PO, J3 GÓ, PR j.angielski, j.niemiecki RE AK j.polski AK j.polski PJ MY religia JPL PM j.polski KC w f MO w f filozofia filozofia War ex urz elektrycz CZ PB j.angielski BIOL JW biologia BIOL I TI P biologia CZ I TH P j.angielski FIZ III TI matemat I TO P w f HT I TR przekaz i komw rekl WT III TO kp pom i tech opt PO IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI kp diagn i napr GE I TE, I TH chemia HI I TO, I TMR j.niemiecki III TMR kp eksploat masz EL II TEL kp pom ektr i elektron War I TEL P urz elektrycz RE IV TO, IV TEL j.polski J1 II TH j.angielski I TEL w f AU II TI fizyka III TMR kp eksploat poj INF3 II TMR infr I TMRiA P w f PJ IV TH religia MA III TE, III TEL matemat JPL IV TMR j.polski J3 IV TI j.niemiecki RO II TG geod inżynieryjna I TG P, I TE P filozofia IN1 I TI inf
4 9:50 - 10:35 KC w f KC w f J1 AM j.angielski EL ex masz i urz elektr PJ ID w o s ID w o s AU AK j.polski RE MY religia MY religia MR w f WK kp prac hotelarska J3, INF3 PR, MK j.niemiecki, j.angielski WT BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz War AP prac urządz audio MO w f IN2 Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska RO JR dzial gosp GE DW geografia MA JO matemat BIOL WM fizyka JPL PM j.polski HT j.angielski CZ PB j.angielski IN1 MJ podst tech rol MM historia HI MM historia PO filozofia filozofia FIZ EC matemat CZ I TO P j.angielski FIZ I TI P matemat I TO, I TMR w f PJ I TE, I TH w o s WT III TO kp pom i tech opt II TH kp prac hotelarska HT IV TMR j.angielski III TH kp prac hotelarska IN1 I TMRiA P podst tech rol III TMR kp eksploat masz EL I TEL masz i urz elektr INF3 II TI j.angielski AU I TI j.polski J1 I TR j.angielski HI I TE P, I TG P historia II TMR w f BIOL IV TEL fizyka III TMR kp eksploat poj III TEL w f RE II TEL, II TG religia MA IV TO matemat JPL IV TH j.polski War III TE prac urządz audio J3 II TI j.niemiecki RO III TI dzial gosp PO I TEL P, I TH P filozofia GE IV TI geografia IN2 III TH kp obsł inform w hotel
5 10:50 - 11:35 AU WM fizyka WM fizyka CZ JR podst reklamy RO ex elektrotech i elektron GE DW geografia DW geografia PJ AK zaj z wych MO w f MO w f RE EC matemat FIZ EC matemat PO ID podst przeds WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj War AP prac urządz audio EL KZ masz i urz elektr IN2 Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska JPL PM j.polski HI MM his i spol INF3 JW biologia PS JO matemat J1 MK j.angielski J3 PR j.niemiecki IN1 MJ podst konstr maszyn HT PB j.angielski MA DM j.angielski DM j.angielski KC w f KC w f BIOL filozofia INF3 IV TO biologia HT I TMRiA P j.angielski FIZ, RE II TH, II TMR matemat I TEL P, I TH P w f PO II TI podst przeds MA I TE P, I TG P j.angielski WT III TO kp pom i tech opt III TH kp prac hotelarska IN1 I TO P podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz EL III TEL masz i urz elektr RO I TEL elektrotech i elektron J1 IV TH j.angielski PJ I TI zaj z wych HI IV TI his i spol AU I TO, I TMR fizyka III TMR kp eksploat poj II TEL, II TG w f PS IV TEL matemat JPL III TI j.polski War III TE prac urządz audio J3 IV TMR j.niemiecki CZ I TR podst reklamy BIOL I TI P filozofia GE I TE, I TH geografia IN2 III TH kp obsł inform w hotel
6 11:40 - 12:25 RE MY religia MY religia RO ID w o s ID w o s PO MJ podst elektr J1 DM j.angielski MR w f JO matemat MA JO matemat BIOL SR biologia KC w f PJ AK j.polski WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj War AP prac urządz audio EL KZ kp montaż inst el HT PB j.angielski INF3 ZS sieci komp J3, CZ PR, GÓ j.niemiecki, j.angielski HI MM his i spol MM his i spol JPL PM j.polski GE DW geografia AU filozofia filozofia FIZ EC matemat EC matemat PS ex urz elektrycz WK prac obsł konsum IN1, IN2 GM, Wja sys oper, inf HT III TH j.angielski FIZ I TG P, I TE P matemat II TH w f RO I TR, I TEL w o s J1 I TH j.angielski WT III TO kp pom i tech opt I TH P prac obsł konsum CZ IV TI j.angielski PO I TE podst elektr III TMR kp eksploat masz EL III TEL kp montaż inst el PS I TEL P urz elektrycz PJ II TI j.polski IN1 I TI P sys oper HI IV TO, IV TEL his i spol I TI w f III TMR kp eksploat poj RE I TO, I TMR religia MA II TG, II TEL matemat JPL IV TH j.polski War III TE prac urządz audio J3 IV TI j.niemiecki BIOL II TMR biologia AU I TO P, I TMRiA P filozofia INF3 III TI sieci komp GE IV TMR geografia IN2 I TI P inf
7 12:30 - 13:15 AU MJ podst konstr maszyn GE DW geografia DW geografia FIZ BC j.polski BC j.polski PJ BU matemat JPL PM j.polski PM j.polski RO MY religia MY religia WT MK j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MR w f EL KZ kp montaż inst el IN2 Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska J3, INF3 PR, ZS j.niemiecki, sys baz danych HT j.angielski RE PB j.angielski MA JO matemat HI MM his i spol MO w f PO SR biologia BIOL JW biologia War AP ukł analog WK prac obsł konsum IN1, J1 GM, AM sys oper, j.angielski PJ I TI matemat BIOL I TMRiA P biologia RE IV TO j.angielski FIZ I TE, I TH j.polski I TH P prac obsł konsum HT IV TI j.angielski III TH kp prac hotelarska AU I TO podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz EL III TEL kp montaż inst el WT III TO j.angielski J1 I TI P j.angielski IN1 I TI P sys oper HI IV TH his i spol III TE w f III TMR kp eksploat poj IV TMR w f RO II TH, II TMR religia MA IV TEL matemat JPL II TEL, II TG j.polski War I TE P ukł analog J3 III TI j.niemiecki PO I TO P biologia INF3 III TI sys baz danych GE I TR, I TEL geografia IN2 III TH kp obsł inform w hotel
8 13:20 - 14:05 J1 AM j.angielski J3 PR j.niemiecki MM historia HI MM historia JPL MK j.angielski PJ WK dzial recepcji KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL KZ kp montaż inst el AG kp prac hotelarska INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter HT j.angielski BIOL JW biologia RE PB j.angielski AU MY religia PO SR biologia IN2 Wja inf War AP urz elektr FIZ BC j.polski BIOL IV TO biologia RE IV TEL j.angielski FIZ I TI P j.polski PJ II TH dzial recepcji HT IV TI j.angielski III TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz EL III TEL kp montaż inst el JPL II TMR j.angielski J1 I TEL j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter HI II TG, II TEL historia III TMR kp eksploat poj AU IV TMR religia War I TE P urz elektr J3 I TH j.niemiecki PO I TO P biologia INF3 III TI kp progr apl inter IN2 I TMRiA P inf
9 14:10 - 14:55 INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter IN2 Wja inf IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 I TE P inf
10 15:00 - 15:45
Śr 1 7:05 - 7:50 FIZ WM podst optyki WT MI podst konstr maszyn JO matemat MA JO matemat IN2, IN1 GG, AL kp diagn i napr, inf PR j.niemiecki J3 PR j.niemiecki BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz JPL ID podst dział przeds hotel BIOL BD techn pom wzrok J1 AM j.angielski MO w f AG kp obsł konsum RE EC matemat PJ JW biologia GE DW geografia HI MM his i spol RO St geodezja War xx masz i nap elektr AU WK podst hotelarstwa PJ IV TO biologia II TMR kp eksploat poj RE IV TI matemat JPL II TH podst dział przeds hotel BIOL III TO techn pom wzrok AU I TH P podst hotelarstwa III TH kp obsł konsum IN2 I TI kp diagn i napr II TMR kp eksploat masz J1 III TE j.angielski HI IV TMR his i spol FIZ I TO podst optyki WT I TMR podst konstr maszyn IN1 I TI inf III TEL w f MA I TH, I TR matemat J3 II TG, II TEL j.niemiecki RO I TG P geodezja War I TEL P masz i nap elektr GE IV TH geografia
2 8:00 - 8:45 FIZ WM podst optyki WT MI podst konstr maszyn HT ID przekaz i komw rekl War AP tech z rys INF3 WK obsł konsum PJ BU matemat GE MK j.angielski MK j.angielski BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1 AM j obcy w hotel IN2, IN1 GG, GM sys oper, kp admin siec syst BIOL BD techn pom wzrok J3 PR j.niemiecki EL Oe kp obsł masz el AG kp obsł konsum RE AS religia HI MM his i spol MA JO matemat JPL PM j.polski MO w f RO St kartografia CZ MJ podst elektr PO xx instal el AU AL matemat PJ I TI matemat RE III TI religia II TMR kp eksploat poj HT I TR przekaz i komw rekl BIOL III TO techn pom wzrok INF3 I TH obsł konsum III TH kp obsł konsum IN2 II TI sys oper CZ I TE P podst elektr II TMR kp eksploat masz GE II TG, II TEL j.angielski J1 II TH j obcy w hotel IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TI his i spol FIZ I TO podst optyki WT I TMR podst konstr maszyn AU I TH P matemat IV TMR w f MA IV TO matemat EL III TEL kp obsł masz el JPL IV TH j.polski War I TE tech z rys J3 III TE j.niemiecki RO I TG P kartografia PO I TEL P instal el
3 8:55 - 9:40 RE AL matemat AL matemat BIOL JW biologia JW biologia CZ MJ podst elektr MO w f IN2, INF3 GG, ZS sys oper FIZ WM fizyka RO St geodezja BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1 AM j.angielski PJ EC matemat J3 MK j.angielski WT MI urz i sys agrotr War AP ukl cyfr i mikroproc EL Oe kp obsł masz el MA JO matemat IN1, PO GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski JPL PM j.polski AU AK j.polski AK j.polski KC w f GE DW geografia MR w f MR w f HT xx masz i nap elektr PS WK obsł konsum HI MM historia BIOL I TR, I TEL biologia II TMR kp eksploat poj PJ II TI matemat IV TH w f PS I TH P obsł konsum PO III TI j.angielski IN2 I TI sys oper CZ I TE podst elektr II TMR kp eksploat masz J3 III TO j.angielski AU IV TO, IV TEL j.polski J1 II TH j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci HI I TI P historia I TG P, I TE P w f FIZ II TEL fizyka WT III TMR urz i sys agrotr RE I TO, I TMR matemat I TH w f MA III TH matemat EL III TEL kp obsł masz el JPL IV TI j.polski War III TE ukl cyfr i mikroproc RO II TG geodezja HT I TEL P masz i nap elektr INF3 I TI sys oper GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 RE ID podst przeds ID podst przeds J1 AM j.angielski INF3 AL inf DW zaj z wych GE DW zaj z wych MR w f JPL PM j.polski PM j.polski BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz WT AG podst hotelarstwa HT, J3 MK, PR j.angielski, j.niemiecki AU MY religia MY religia War AP ukł analog EL Oe kp montaż masz i urz el KC w f IN1, CZ GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski PJ AS religia HI MM his i spol MM his i spol RO EC matemat MA JO matemat FIZ WM fizyka WM fizyka PO AK j.polski AK j.polski BIOL JW biologia JW biologia IN2 GG urz tech kom BIOL I TEL P, I TH P biologia PJ IV TI religia II TMR kp eksploat poj RO IV TH matemat III TH w f RE I TO, I TMR podst przeds CZ III TI j.angielski WT II TH podst hotelarstwa IN2 I TI P urz tech kom II TMR kp eksploat masz HT II TI j.angielski PO I TG P, I TE P j.polski J1 I TR j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci HI IV TO, IV TEL his i spol I TI w f FIZ I TO P, I TMRiA P fizyka INF3 I TEL inf AU III TMR, III TO religia MA IV TMR matemat EL III TEL kp montaż masz i urz el JPL II TEL, II TG j.polski War III TE ukł analog J3 II TI j.niemiecki GE I TH, I TE zaj z wych
5 10:50 - 11:35 PJ PrM historia PrM historia MR w f J1 AM j.angielski MR w f WK kp prac hotelarska RO AK j.polski JO matemat MA JO matemat KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj WT AG usł żyw w hotel IN2 GG urz tech kom AU WM podst optyki GE DW geografia War AP prac ukl cyfr i mikr EL Oe kp montaż masz i urz el JPL PM j.polski RE zaj z wych HI MM his i spol BIOL AS religia AS religia PO MY religia J3 PR j.niemiecki KC w f MO w f FIZ EC matemat EC matemat CZ MJ elektrotech IN1 AL inf HT, INF3 OB, ZS j.niemiecki, sys oper BIOL IV TO, IV TEL religia II TMR kp eksploat poj FIZ I TG P, I TE P matemat I TO P w f I TH kp prac hotelarska RE III TI zaj z wych WT II TH usł żyw w hotel IN2 II TI urz tech kom CZ I TEL P elektrotech II TMR kp eksploat masz RO I TI j.polski J1 I TEL j.angielski HI IV TI his i spol I TR, I TE w f AU III TO podst optyki IN1 I TH P inf I TMRiA P w f PO IV TH religia HT I TI P j.niemiecki MA II TG, II TEL matemat EL III TEL kp montaż masz i urz el JPL III TH j.polski War III TE prac ukl cyfr i mikr PJ I TMR, I TO historia J3 IV TMR j.niemiecki INF3 I TI P sys oper GE III TMR geografia
6 11:40 - 12:25 JPL PM j.polski PM j.polski CZ JR kp strateg w rekl JO matemat MA JO matemat WK kp prac hotelarska RE AS religia RO MY religia MY religia KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj WT AG podst hotelarstwa INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr EC matemat FIZ EC matemat War AP prac ukl cyfr i mikr EL Oe kp montaż masz i urz el J3 PB j.angielski MO, MR w f GE DW geografia KC w f KC w f PJ MK j.angielski J1 j.angielski AU WM podst optyki HT MJ podst tech rol BIOL JW biologia JW biologia MM historia HI MM historia PO BC j.polski BIOL I TG P, I TE P biologia RE I TI religia II TMR kp eksploat poj J3 III TH j.angielski PO I TI P j.polski FIZ III TMR, III TO matemat IV TO, IV TEL w f I TH kp prac hotelarska J1 IV TMR j.angielski WT II TH podst hotelarstwa IN2 II TI kp diagn i napr HT I TMRiA P podst tech rol II TMR kp eksploat masz PJ IV TH j.angielski HI I TH P, I TEL P historia III TI w f AU I TO P podst optyki III TI w f RO II TEL, II TG religia MA I TE, I TEL matemat EL III TEL kp montaż masz i urz el JPL I TO, I TMR j.polski War III TE prac ukl cyfr i mikr CZ I TR kp strateg w rekl INF3 II TI kp diagn i napr GE IV TI geografia
7 12:30 - 13:15 JPL PM wok PM wok CZ JR kp strateg w rekl MR w f MM historia HI MM historia INF3 ZS urz tech kom BIOL KZ elektrotech i elektron DW geografia KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj GE DW geografia RO AK j.polski KC w f KC w f War AP urz elektr EL Oe kp obsł masz el IN1 AG podst hotelarstwa J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sys oper MO w f J3 PB j.angielski MA JO matemat RE MK j.angielski PJ PrM historia PrM historia DM j.angielski FIZ DM j.angielski HT AL matemat PO OB j.niemiecki AU BC j.polski II TMR kp eksploat poj J3 IV TO j.angielski AU I TI P j.polski III TO, III TMR w f FIZ I TE P, I TG P j.angielski J1 III TI j.angielski IN1 III TH podst hotelarstwa IN2 III TI sys oper II TMR kp eksploat masz BIOL II TEL elektrotech i elektron RE IV TH j.angielski RO II TI j.polski HI I TH, I TE historia I TEL w f HT I TEL P matemat IV TI w f PO I TH P j.niemiecki MA IV TEL matemat EL III TEL kp obsł masz el JPL I TO, I TMR wok War III TE urz elektr PJ I TMRiA P, I TO P historia CZ I TR kp strateg w rekl INF3 I TI urz tech kom GE II TH, II TG geografia
8 13:20 - 14:05 J1 PB j.angielski IN1 AL inf EL Oe kp montaż masz i urz el RE DM j.angielski GE DW geografia BIOL KZ masz i urz elektr KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj INF3, IN2 ZS, GG kp proj i montaz sieci HI BC j.polski BC j.polski War AP urz elektr AG kp obsł konsum JPL PM j.polski PO j.angielski FIZ WM fizyka AU MY religia MY religia KC eddlabezp KC eddlabezp RO AK j.polski AK j.polski MR, MO w f II TMR kp eksploat poj J1 I TO j.angielski HI III TMR, III TO j.polski I TG P, I TE P eddlabezp RE I TE j.angielski PO IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat masz BIOL II TEL masz i urz elektr RO I TH P, I TEL P j.polski I TI P w f FIZ IV TEL fizyka IN1 I TMR inf I TI P w f AU I TMRiA P, I TO P religia EL I TEL kp montaż masz i urz el JPL III TI j.polski War III TE urz elektr INF3 II TI kp proj i montaz sieci GE I TI geografia
9 14:10 - 14:55 EL Oe kp montaż masz i urz el JPL BC j.polski BC j.polski War AP prac pom elektr i el JPL I TMRiA P, I TO P j.polski EL I TEL kp montaż masz i urz el War I TE P prac pom elektr i el
10 15:00 - 15:45 EL Oe kp montaż masz i urz el JPL BC j.polski BC j.polski JPL I TMRiA P, I TO P j.polski EL I TEL kp montaż masz i urz el
Cz 1 7:05 - 7:50 INF3 ZS urz tech kom RO St geodezja RE JR dzial gosp w rol WK kp prac hotelarska PJ AK j.polski BIOL BD techn pom wzrok EL KW pojazdy roln MA JO matemat IN1, J3 GM, PR sys baz danych, j.niemiecki J1 j.angielski AU WM fizyka HI MM his i spol PO KK zaj z wych KC w f GE DW geografia JPL JJ chemia JJ chemia IN2 PB j.angielski DW geografia FIZ EC matemat EL III TMR pojazdy roln IN2 I TEL P j.angielski FIZ I TI P matemat I TO P w f BIOL III TO techn pom wzrok II TH kp prac hotelarska J1 IV TI j.angielski JPL I TG P, I TE P chemia PO IV TMR zaj z wych PJ II TI j.polski IN1 III TI sys baz danych HI IV TH his i spol AU IV TEL fizyka MA III TH matemat J3 III TI j.niemiecki RE II TMR dzial gosp w rol RO II TG geodezja INF3 I TI urz tech kom GE I TMRiA P, I TH P geografia
2 8:00 - 8:45 WT BD rys tech J1 PB j.angielski HT ko j.niemiecki JO matemat MA JO matemat PO KK eddlabezp EL KZ elektrotech i elektron RO St geodezja MR w f WK kp prac hotelarska FIZ EC matemat KC w f KC w f AU WM fizyka WM fizyka IN2 ID podst dział przeds hotel GE DW geografia J3, CZ PR, GÓ j.niemiecki, j.angielski HI MM his i spol MM his i spol RE MK j.angielski JPL PM j.polski PJ PrM historia PrM historia BIOL AK j.polski AK j.polski War JJ chemia JJ chemia IN1, INF3 GM, ZS sys oper J1 I TMR j.angielski FIZ II TI matemat III TO, III TMR w f IN2 III TH podst dział przeds hotel WT I TO rys tech II TH kp prac hotelarska CZ IV TI j.angielski War I TEL P, I TH P chemia HT I TR j.niemiecki PO I TI eddlabezp EL II TEL elektrotech i elektron RE IV TH j.angielski BIOL I TG P, I TE P j.polski IN1 I TI P sys oper HI IV TO, IV TEL his i spol II TMR w f AU III TE, III TEL fizyka MA I TE, I TEL matemat JPL IV TMR j.polski PJ I TMRiA P, I TO P historia J3 IV TI j.niemiecki RO II TG geodezja INF3 I TI P sys oper GE III TI geografia
3 8:55 - 9:40 PJ JJ chemia JJ chemia CZ JR podst reklamy EL KZ kp pom ektr i elektron J3 PR j.niemiecki WK prac obsł konsum HI MM historia HT WM fizyka RO St geod inżynieryjna PM j.polski JPL PM j.polski PO AS religia RE MY religia MY religia BIOL AK j.polski AK j.polski AU ID podst dział przeds hotel IN1, INF3 GM, ZS sys baz danych FIZ EC matemat MA JO matemat J1 PB j.angielski War MK j.angielski IN2 AL inf WT MJ podst konstr maszyn BS, MI, KK kp obróbka mat MR w f MR w f KC w f KC w f GE DW geografia PO II TI religia I TMRiA P kp obróbka mat J1 IV TEL j.angielski FIZ IV TI matemat I TEL P, I TH P w f AU III TH podst dział przeds hotel I TH prac obsł konsum PJ I TO, I TMR chemia WT I TO P podst konstr maszyn I TMRiA P kp obróbka mat EL I TEL kp pom ektr i elektron War IV TH j.angielski BIOL III TE, III TEL j.polski IN1 III TI sys baz danych HI I TI historia I TG P, I TE P w f HT II TEL fizyka I TMRiA P kp obróbka mat IN2 IV TMR inf RE III TMR, III TO religia MA IV TO matemat JPL II TH, II TMR j.polski J3 I TE j.niemiecki CZ I TR podst reklamy RO II TG geod inżynieryjna INF3 III TI sys baz danych GE I TI P geografia
4 9:50 - 10:35 KC w f KC w f MR w f EL KZ kp pom ektr i elektron MR w f MO w f IN1 GM pr robot ID podst przeds PJ ID podst przeds RE MY religia MY religia INF3, J1 ZS, MK sieci komp, j.angielski EC matemat FIZ EC matemat MA JO matemat JO matemat PO AS religia War, IN2 GÓ, AL j.angielski, witr i apl inter JPL PM j.polski RO PB j.angielski HT WM fizyka J3 PR j.niemiecki HI MM his i spol WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat GE DW geografia DW geografia AU AK j.polski AK j.polski BIOL CP religia PO III TH religia I TMRiA P kp obróbka mat RO IV TO j.angielski FIZ III TMR, III TO matemat I TO, I TMR w f BIOL I TI P religia PJ II TG, II TEL podst przeds War III TI j.angielski WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat EL I TEL kp pom ektr i elektron J1 II TI j.angielski AU I TH P, I TEL P j.polski IN1 I TI pr robot HI IV TMR his i spol I TR, I TE w f HT IV TEL fizyka I TMRiA P kp obróbka mat IN2 III TI witr i apl inter I TH w f RE II TH, II TMR religia MA III TE, III TEL matemat JPL IV TI j.polski J3 IV TH j.niemiecki INF3 II TI sieci komp GE I TG P, I TE P geografia
5 10:50 - 11:35 RE MY religia MY religia PJ ID podst przeds ID podst przeds BIOL JW biologia JW biologia HI AK j.polski EL KZ kp montaż inst el RO St kp ćw geodez EC matemat FIZ EC matemat MR, MO w f J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki War AP eksp urz el HT KS instal el GE DW geografia J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci JPL PM j.polski KC w f KC w f INF3 MK zaj z wych MA JO matemat WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat PO CP religia CP religia IN2 AL inf AG kp prac hotelarska AU WM fizyka BIOL I TE, I TH biologia I TMRiA P kp obróbka mat FIZ II TH, II TMR matemat IV TO, IV TEL w f PO I TG P, I TE P religia PJ I TR, I TEL podst przeds J1 III TI j.angielski I TH P kp prac hotelarska WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat EL II TEL kp montaż inst el HT III TEL instal el INF3 IV TH zaj z wych HI I TI j.polski IN1 III TI kp proj i montaz sieci II TI w f AU I TI P fizyka I TMRiA P kp obróbka mat IN2 I TEL P inf II TI w f RE I TO, I TMR religia MA IV TMR matemat JPL IV TI j.polski War III TE eksp urz el J3 III TO, III TMR j.niemiecki RO II TG kp ćw geodez GE III TH geografia
6 11:40 - 12:25 BIOL JW biologia JW biologia RE CP religia CP religia JPL PM wok PM wok PJ AS religia EL KZ kp montaż inst el RO St kp ćw geodez AU ID zaj z wych ID zaj z wych PO PB język ang zawod J1 AM jęz obcy w opt HT MK j.angielski War AP ukl cyfr i mikroproc INF3 KS instal el KC w f MO, MR w f HI MM his i spol J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki GE DW geografia CZ MY religia WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat FIZ AK j.polski AK j.polski MA AL matemat AG kp prac hotelarska IN2, IN1 GG, GM sieci komp BIOL I TO, I TMR biologia PJ I TI religia I TMRiA P kp obróbka mat PO II TI język ang zawod III TH w f RE I TR, I TEL religia AU II TH, II TMR zaj z wych I TH P kp prac hotelarska IN2 I TI P sieci komp WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat EL II TEL kp montaż inst el INF3 III TEL instal el HT III TMR j.angielski FIZ I TG P, I TE P j.polski J1 III TO jęz obcy w opt IN1 I TI P sieci komp HI IV TI his i spol III TI w f I TMRiA P kp obróbka mat MA I TEL P matemat III TI w f CZ IV TMR religia JPL I TE, I TH wok War III TE ukl cyfr i mikroproc J3 IV TO, IV TEL j.niemiecki RO II TG kp ćw geodez GE IV TH geografia
7 12:30 - 13:15 JPL PM j.polski PM j.polski RE AK j.polski AK j.polski AU CP religia CP religia MR w f EL KZ kp montaż inst el RO St kp ćw geodez AG kp obsł konsum PO MK j.angielski GE DW geografia J1 AM j.angielski INF3 KS instal el FIZ EC matemat J3, HT PR, GÓ j.niemiecki, j.angielski BIOL JW biologia MA JO matemat HI MM his i spol WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat War AP urz elektr PJ KC zaj z wych KC zaj z wych IN2 GG ekspl urz tech komp BIOL IV TO biologia I TMRiA P kp obróbka mat FIZ III TI matemat PJ I TH P, I TEL P zaj z wych AU I TE, I TH religia HT IV TI j.angielski II TH kp obsł konsum IN2 I TI P ekspl urz tech komp WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat EL II TEL kp montaż inst el INF3 III TEL instal el PO III TO j.angielski RE I TEL, I TR j.polski J1 III TE j.angielski HI IV TMR his i spol I TI w f I TMRiA P kp obróbka mat MA IV TEL matemat JPL I TO, I TMR j.polski War I TE P urz elektr J3 IV TI j.niemiecki RO II TG kp ćw geodez GE III TMR geografia
8 13:20 - 14:05 DW geografia GE DW geografia JPL AK wok AK wok HI BC j.polski BC j.polski EL KZ kp montaż inst el RO St kp ćw geodez INF3 AL inf FIZ KS instal el RE AS religia HT j.angielski WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat War AP ukł analog PJ CP religia CP religia IN2 GG ekspl urz tech komp RE III TI religia I TMRiA P kp obróbka mat HI I TE, I TH j.polski PJ I TH P, I TEL P religia HT IV TI j.angielski IN2 I TI P ekspl urz tech komp WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat EL II TEL kp montaż inst el FIZ III TEL instal el JPL I TR, I TEL wok I TMRiA P kp obróbka mat INF3 III TMR inf War I TE P ukł analog RO II TG kp ćw geodez GE I TMR, I TO geografia
9 14:10 - 14:55 IN2 AL inf JPL BC j.polski BC j.polski JPL I TE, I TH j.polski IN2 I TMR inf
10 15:00 - 15:45
Pt 1 7:05 - 7:50 AU MJ podst konstr maszyn PJ MI podst konstr maszyn RO JJ chemia JJ chemia IN1 AL inf J1 DM j.angielski IN2 GG kp diagn i napr JO matemat MA JO matemat INF3 JR dzial gosp w rol EL WK dzial recepcji BIOL BD kp pomoce wzrok RE KW pojazdy roln HT j.angielski HI MM his i spol GE DW geografia FIZ WM podst optyki MO w f PO KK BHP War xx kp pom ektr i elektron RE III TMR pojazdy roln J1 I TH j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok EL II TH dzial recepcji HT IV TI j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr RO I TR, I TEL chemia AU I TO podst konstr maszyn PO I TG P BHP HI IV TH his i spol FIZ I TO P podst optyki PJ I TMR podst konstr maszyn IN1 I TE inf I TMRiA P w f MA II TG, II TEL matemat INF3 II TMR dzial gosp w rol War I TEL P kp pom ektr i elektron GE IV TMR geografia
2 8:00 - 8:45 PJ MI zaj z wych MI zaj z wych CZ JR podst reklamy JO matemat MA JO matemat WK prac obsł konsum IN2 GG kp diagn i napr JPL PM j.polski PM j.polski WT KK masz roln RE ID mark usl hotel MR, MO w f BIOL BD techn pom wzrok AU KW pojazdy roln EL KZ masz i urz elektr HT j.angielski HI PB j.angielski INF3 WM fizyka PO MK j.angielski IN1 AL inf GE JJ chemia JJ chemia RO St geodezja PS MJ podst elektr War xx kp pom ektr i elektron J1, FIZ AM, OB j.angielski, j.niemiecki AU III TMR pojazdy roln HI IV TO j.angielski RE II TH mark usl hotel BIOL III TO techn pom wzrok I TH prac obsł konsum HT IV TI j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr GE I TO P, I TMRiA P chemia PS I TE P podst elektr WT II TMR masz roln EL III TEL masz i urz elektr PO IV TH j.angielski J1 I TI P j.angielski II TI w f INF3 IV TEL fizyka PJ I TMR, I TO zaj z wych IN1 IV TMR inf II TI w f FIZ I TI P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat JPL II TEL, II TG j.polski CZ I TR podst reklamy RO I TG P geodezja War I TEL P kp pom ektr i elektron
3 8:55 - 9:40 PJ AL matemat AL matemat MM historia HI MM historia INF3 DM j.angielski WK kp prac hotelarska IN2, IN1 GG, ZS sys oper EL KZ masz i urz elektr RO St geod inżynieryjna WT KW pojazdy roln J3 PR j.niemiecki AU WM zaj z wych HT MK j.angielski PO KK masz roln MO w f J1 AM j obcy w hotel FIZ EC matemat PS PB j.angielski CZ JO matemat JPL PM j.polski MA j.angielski BIOL OB j.niemiecki GE DW geografia MR w f MR w f War xx kp pom ektr i elektron DW geografia RE JJ chemia WT II TMR pojazdy roln PS IV TO j.angielski FIZ IV TI matemat INF3 I TE j.angielski I TH kp prac hotelarska MA IV TMR j.angielski IN2 I TI sys oper RE I TI P chemia PO III TMR masz roln EL II TEL masz i urz elektr HT III TO j.angielski J1 III TH j obcy w hotel HI I TEL, I TR historia I TG P, I TE P w f AU II TI zaj z wych PJ I TO, I TMR matemat III TEL w f BIOL I TO P j.niemiecki CZ IV TEL matemat JPL IV TH j.polski J3 II TH j.niemiecki RO II TG geod inżynieryjna War I TEL P kp pom ektr i elektron IN1 I TI sys oper GE I TMRiA P, I TH P geografia
4 9:50 - 10:35 PS WM podst optyki PO PB j.angielski RO AK j.polski AK j.polski EL AP prac pom elektr WT AG podst hotelarstwa AU ID w o s MO w f MO w f PJ MJ podst konstr maszyn J1 AM j.angielski IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, sys oper KC w f KC w f MR w f BIOL KZ masz i urz elektr GE DW geografia CZ, J3 GÓ, PR j.angielski, j.niemiecki HI MM his i spol MM his i spol HT MK j.angielski JPL PM j.polski MA EC matemat EC matemat RE OB j.niemiecki OB j.niemiecki War xx kp pom ektr i elektron FIZ AL matemat INF3 ZS zaj z wych PO I TMR j.angielski MA I TO P, I TMRiA P matemat III TO, III TMR w f AU I TI w o s CZ IV TI j.angielski WT I TH podst hotelarstwa IN2 II TI sys oper PJ II TMR podst konstr maszyn BIOL III TEL masz i urz elektr HT IV TH j.angielski RO I TEL, I TR j.polski J1 II TH j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TO, IV TEL his i spol III TE w f PS I TO podst optyki FIZ I TH P matemat II TEL, II TG w f RE I TG P, I TE P j.niemiecki JPL IV TMR j.polski EL I TE prac pom elektr J3 IV TI j.niemiecki War I TEL P kp pom ektr i elektron INF3 I TI P zaj z wych GE III TH geografia
5 10:50 - 11:35 KC w f KC w f HT ID przekaz i komw rekl EL KZ kp pom ektr i elektron BIOL AP prac pom elektr WT AG podst hotelarstwa PJ BU matemat RE MK j.angielski MK j.angielski MM historia HI MM historia IN2, IN1 AL, GM witr i apl inter, kp admin siec syst J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki AM zaj z wych J1 AM zaj z wych JPL PM j.polski INF3 ZS sieci komp GE DW geografia AU JW biologia CZ WM fizyka FIZ EC matemat MA JO matemat PO MJ zaj z wych MJ zaj z wych St zaj z wych RO St zaj z wych War xx kp pom ektr i elektron PS PB j.angielski MR, MO w f PJ I TI matemat AU IV TO biologia PS I TH P j.angielski FIZ IV TH matemat I TO, I TMR w f HT I TR przekaz i komw rekl WT I TH podst hotelarstwa PO I TMRiA P, I TO P zaj z wych EL I TEL kp pom ektr i elektron RE II TG, II TEL j.angielski J1 III TEL, III TE zaj z wych IN1 II TI kp admin siec syst HI II TH, II TMR historia I TI P w f CZ IV TEL fizyka IN2 II TI witr i apl inter I TI P w f MA IV TMR matemat JPL III TH j.polski BIOL I TE prac pom elektr J3 III TO, III TMR j.niemiecki RO I TE P, I TG P zaj z wych War I TEL P kp pom ektr i elektron INF3 III TI sieci komp GE IV TI geografia
6 11:40 - 12:25 HT PB j.angielski PO SU przepisy B i T PJ WM fizyka WM fizyka RE ID podst przeds ID podst przeds AU JW biologia EL KZ instal el RO St geodezja PM j.polski JPL PM j.polski IN1 GM pr robot EC matemat MA EC matemat PS AP urz elektr J1 AM j.angielski J3 PR j.niemiecki CZ, IN2 GÓ, AL j.angielski, witr i apl inter MO w f BIOL AK j.polski AK j.polski KC w f GE DW geografia INF3 Wja inf WT OB j.niemiecki MM historia HI MM historia War xx instal el AG kp prac hotelarska FIZ GG urz tech kom AU I TI biologia HT I TO j.angielski MA III TMR, III TO matemat IV TH w f RE I TE, I TH podst przeds CZ III TI j.angielski I TH P kp prac hotelarska FIZ I TI P urz tech kom EL II TEL instal el BIOL IV TO, IV TEL j.polski J1 III TEL j.angielski IN1 II TI pr robot HI I TE P, I TG P historia PJ I TR, I TEL fizyka IN2 III TI witr i apl inter IV TI w f WT I TMRiA P j.niemiecki JPL II TH, II TMR j.polski PS III TE urz elektr J3 III TH j.niemiecki RO II TG geodezja War I TEL P instal el PO I TMR przepisy B i T GE IV TMR geografia INF3 I TO P inf
7 12:30 - 13:15 RE ID w o s ID w o s KZ zaj z wych EL KZ zaj z wych War AP tech z rys MO w f J1 AM j.angielski PM zaj z wych JPL PM zaj z wych WT MK j.angielski KC w f HI MM historia GE AK j.polski AK j.polski RO AS religia IN2, PO AL, GÓ witr i apl inter, j.angielski MA EC zaj z wych J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki AU PB j.angielski INF3 Wja inf WM fizyka FIZ WM fizyka AG kp prac hotelarska IN1, BIOL GM, OB sys oper, j.niemiecki RO III TH religia AU I TO P j.angielski MA IV TI zaj z wych II TH w f RE I TO, I TMR w o s PO III TI j.angielski I TH P kp prac hotelarska EL I TEL, I TR zaj z wych WT II TMR j.angielski GE III TE, III TEL j.polski J1 I TI j.angielski IN1 I TI P sys oper HI II TI historia FIZ I TEL P, I TE P fizyka IN2 III TI witr i apl inter I TH w f BIOL I TI P j.niemiecki JPL II TG, II TEL zaj z wych War I TE tech z rys J3 IV TO, IV TEL j.niemiecki INF3 I TG P inf
8 13:20 - 14:05 J1 AM j.angielski PJ ID podst przeds IN1, INF3 GM, AL kp admin siec syst, witr i apl inter EL AP prac pom elektr HT Wja kp obsł inform w hotel IN2, J3 GG, GÓ sys oper, j.angielski FIZ WM podst optyki RO St kp prace geod i kart RE OB j.niemiecki AG kp prac hotelarska PJ I TI podst przeds J3 III TI j.angielski I TH P kp prac hotelarska IN2 III TI sys oper J1 I TR j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst FIZ I TO P podst optyki INF3 II TI witr i apl inter RE I TEL P j.niemiecki EL III TE prac pom elektr RO I TG P kp prace geod i kart HT III TH kp obsł inform w hotel
9 14:10 - 14:55 EL AP prac urządz audio IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych RO St kp prace geod i kart IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych EL III TE prac urządz audio RO I TG P kp prace geod i kart
10 15:00 - 15:45 IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych