Dzień Gl Czas I TO I TMR I TR I TEL I TE I TH I TI II TEL II TG II TMR II TH II TI III TO III TMR III TE III TEL III TH III TI IV TI IV TO IV TEL IV TH IV TMR I TO P I TMRiA P I TG P I TE P I TEL P I TH P I TI P BU Burdan Renata JW Wolska Justyna KW Kowalski Mirosław BS Bandosz Sławomir PB Bartoszek Piotr BC Buczek Ewa EC Chomik Eliza KC Ciechan Katarzyna CP Ciosmak Paweł ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena WK Filewicz Magdalena Góreczny Marcin AG Górnicka Anna GG Gronkowski Mariusz GM Małek Grzegorz ZS Szałaj Zbigniew JJ Jóźwiak Jolanta Wja Wojtaszek Andrzej MJ Jurkowski Mirosław ko Kontek Agnieszka KK Korkosz Adam KS Kostrzanowski Kazimierz KZ Korzeniowski Mateusz ex Koza Leszek AP Prończuk Artur Oe Ostrowski Dominik xx Staszczuk Wojciech AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr WM Medak Wojciech MI Mielniczuk Michał MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz OB Ortyl Beata JO Ostrowska Jolanta PM Pomijan Edyta PrM Proskura Małgorzata Prz Przepióra Dorota PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna SR Sadurska Renata AS Sobieszek Adam St Staszczak Jarosław SU Sulima Mirosław Sułek Joanna DW Włodarczyk Dorota
Pn 1 7:05 - 7:50 FIZ WM podst optyki IN1 Wja inf RE ID marketing dział rekl EL ex elektrotech i elektron HI MM historia JO matemat MA JO matemat RO EC matemat J3 DM j.angielski PJ MI urz i sys agrotr War KZ masz i urz elektr PB j.angielski INF3 ZS sieci komp BIOL Prz anat fizj i pat oka AG kp prac hotelarska MO w f IN2 GG urz tech kom III TH j.angielski RO II TI matemat RE I TR marketing dział rekl J3 III TO j.angielski IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI P urz tech kom INF3 III TI sieci komp IN1 I TMR inf War III TEL masz i urz elektr EL I TEL elektrotech i elektron HI I TI historia FIZ I TO podst optyki PJ III TMR urz i sys agrotr IV TMR w f MA II TG, II TEL matemat BIOL IV TO anat fizj i pat oka
2 8:00 - 8:45 IN1 Wja inf RE PB j.angielski J1 AM j.angielski EL ex elektrotech i elektron AU MJ podst elektr IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f MO w f PJ KW pojazdy roln CZ ID mark usl hotel FIZ WM fizyka BIOL BD kp pomoce wzrok HT DM j.angielski War KZ masz i urz elektr HI MM his i spol RO EC matemat GE Prz anat fizj i pat oka MA JO matemat AG kp prac hotelarska PO KK zaj z wych J3 OB j.niemiecki JPL CP religia PJ II TMR pojazdy roln RE I TMR j.angielski RO III TI matemat JPL I TI P religia CZ II TH mark usl hotel HT III TMR j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI sys oper INF3 I TI sys oper IN1 I TO inf AU I TE podst elektr PO IV TMR zaj z wych War III TEL masz i urz elektr EL I TEL elektrotech i elektron J1 I TR j.angielski HI III TH his i spol FIZ II TI fizyka II TEL, II TG w f J3 I TEL P j.niemiecki MA IV TEL matemat GE IV TO anat fizj i pat oka
3 8:55 - 9:40 AU MJ podst konstr maszyn BS, MI, KW kp obróbka mat AK j.polski JPL AK j.polski EL AP tech z rys J3 DM j.angielski IN2, IN1 GG, Wja kp diagn i napr, inf War KZ kp montaż inst el WT St prace obl i kart ID podst przeds PJ ID podst przeds MR, MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok PO KK masz roln FIZ WM fizyka WM fizyka JO matemat HI MM his i spol CZ JR dział gosp w optyce HT ex masz i urz elektr RO AG podst hotelarstwa GE DW geografia MA EC matemat RE OB j.niemiecki J1, INF3 AM, ZS j.angielski, sys oper I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat MA I TEL P matemat PJ II TMR, II TH podst przeds J3 I TH j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok RO IV TH podst hotelarstwa IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI P sys oper IN1 I TI inf AU I TO podst konstr maszyn PO III TMR masz roln War II TEL kp montaż inst el HT IV TEL masz i urz elektr EL I TE tech z rys JPL I TEL, I TR j.polski J1 I TI P j.angielski HI III TI his i spol II TI w f FIZ III TE, III TEL fizyka I TMR kp obróbka mat II TI w f RE I TH P j.niemiecki III TH matemat CZ IV TO dział gosp w optyce WT II TG prace obl i kart GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 AU MJ podst konstr maszyn BS, MI, KW kp obróbka mat MR w f RE ko j.niemiecki MR w f IN1 Wja inf INF3 ZS urz tech kom War KZ kp montaż masz i urz el WT St prace obl i kart PO KK masz roln KC w f CZ, IN2 DM, GG j.angielski, sieci komp BIOL BD kp pomoce wzrok GE DW geografia MM his i spol HI MM his i spol AG podst hotelarstwa EL JR dzial gosp MO w f MA JO matemat HT PB j.angielski FIZ EC matemat JPL PM j.polski PJ CP religia CP religia AK j.polski RO AK j.polski J3, J1 OB, AM j.niemiecki, j.angielski I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat HT IV TEL j.angielski FIZ IV TH matemat II TH w f PJ I TG P, I TE P religia CZ II TI j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok III TH podst hotelarstwa IN2 II TI sieci komp INF3 I TI urz tech kom IN1 I TH inf AU I TO podst konstr maszyn RE I TEL j.niemiecki PO II TMR masz roln War II TEL kp montaż masz i urz el RO I TH P, I TEL P j.polski J1 I TI P j.angielski HI III TEL, III TE his i spol I TR, I TE w f I TMR kp obróbka mat IV TI w f J3 I TI P j.niemiecki MA IV TO matemat JPL IV TMR j.polski EL III TI dzial gosp WT II TG prace obl i kart GE III TMR geografia
5 10:50 - 11:35 J1 PB j.angielski BS, MI, KW kp obróbka mat HI CP religia CP religia KK eddlabezp PO KK eddlabezp AU AK wok War KZ kp montaż masz i urz el WT St prace obl i kart PM j.polski JPL PM j.polski IN2 GG urz tech kom FIZ WM podst optyki INF3 Wja inf MA JO matemat JO matemat AG zaj z wych J3, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci PJ AS religia BIOL BD techn pom wzrok EL AP kp obsł masz el RE DM j.angielski GE DW geografia KC w f KC w f RO EC matemat EC matemat HT MJ elektrotech WK prac obsł konsum MR, MO w f I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat J1 I TO j.angielski RO I TG P, I TE P matemat I TMRiA P, I TO P w f HI I TR, I TEL religia RE IV TH j.angielski BIOL IV TO techn pom wzrok I TH P prac obsł konsum J3 III TI j.angielski III TH zaj z wych IN2 II TI urz tech kom IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 III TMR inf HT I TEL P elektrotech PO I TH, I TE eddlabezp War II TEL kp montaż masz i urz el EL IV TEL kp obsł masz el AU I TI wok I TI P w f FIZ III TO podst optyki I TMR kp obróbka mat I TI P w f MA III TE, III TEL matemat JPL II TH, II TMR j.polski PJ IV TI religia WT II TG prace obl i kart GE IV TMR geografia
6 11:40 - 12:25 BS, MI, KW kp obróbka mat KK eddlabezp PO KK eddlabezp RE DM j.angielski WK prac obsł konsum INF3 ZS urz tech kom War KZ kp montaż masz i urz el WT St geod inżynieryjna MR w f J1 AM j.angielski HI MM historia BIOL BD kp pomoce wzrok IN2 Wja inf GE AK j.polski AK j.polski PJ, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci JPL PM j.polski AU PB j.angielski EL AP kp obsł masz el KC w f MA JO matemat RO EC matemat EC matemat J3 OB j.niemiecki OB j.niemiecki CP religia HT CP religia FIZ WM fizyka I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat AU IV TO j.angielski RO I TO P, I TMRiA P matemat IV TH w f HT I TH P, I TEL P religia RE I TE j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok I TH prac obsł konsum PJ III TI j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI urz tech kom IN2 III TMR inf PO I TEL, I TR eddlabezp War II TEL kp montaż masz i urz el EL IV TEL kp obsł masz el GE III TE, III TEL j.polski J1 II TH j.angielski HI II TI historia II TMR w f FIZ I TI P fizyka I TMR kp obróbka mat J3 I TG P, I TE P j.niemiecki MA IV TMR matemat JPL IV TI j.polski WT II TG geod inżynieryjna
7 12:30 - 13:15 BS, MI, KW kp obróbka mat BIOL JR kp org rekl JO matemat MA JO matemat RE WK obsł konsum IN2, INF3 GG, ZS sys oper War KZ kp montaż masz i urz el PO KK masz roln HT Wja kp obsł inform w hotel IN1 GM pr robot JPL BC j.polski BC j.polski MR w f J1 AM j.angielski AS religia FIZ, J3 GÓ, PR j.angielski, j.niemiecki KC w f KC w f GE DW geografia HI OB j.niemiecki PJ PB j.angielski RO St prawo w geodezji EL AP prac pom elektr i el AU MJ elektrotech AG kp prac hotelarska I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat PJ I TMRiA P j.angielski JPL III TMR, III TO j.polski IV TO, IV TEL w f RE I TH obsł konsum FIZ IV TI j.angielski I TH P kp prac hotelarska IN2 I TI sys oper IN1 II TI pr robot INF3 I TI sys oper HT II TH kp obsł inform w hotel AU I TEL P elektrotech PO II TMR masz roln War II TEL kp montaż masz i urz el EL I TE P prac pom elektr i el J1 III TEL j.angielski III TE w f I TMR kp obróbka mat HI I TO P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat J3 IV TI j.niemiecki BIOL I TR kp org rekl III TI religia RO I TG P prawo w geodezji GE IV TH geografia
8 13:20 - 14:05 BS, MI, KW kp obróbka mat MR w f RE CP religia CP religia J1, IN2 AM, GG j.angielski, kp diagn i napr War KZ kp montaż masz i urz el J3 PB j.angielski FIZ AG podst hotelarstwa PJ AS religia MA BC j.polski BC j.polski MM his i spol HI MM his i spol IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych BIOL JW biologia HT JR dział gopsp w el JPL PM j.polski DW geografia PO KK podst roln RO St kp ćw geodez EL AP prac pom elektr i el GE DW geografia AU WK podst hotelarstwa BIOL IV TO biologia I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat J3 II TMR j.angielski MA III TMR, III TO j.polski RE I TE, I TH religia AU I TH P podst hotelarstwa FIZ II TH podst hotelarstwa IN2 I TI kp diagn i napr IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych PO I TMRiA P podst roln War II TEL kp montaż masz i urz el EL I TE P prac pom elektr i el J1 I TI j.angielski HI III TEL, III TE his i spol I TEL w f I TMR kp obróbka mat JPL IV TH j.polski HT IV TEL dział gopsp w el PJ II TI religia RO I TG P kp ćw geodez GE I TEL P, I TO P geografia
9 14:10 - 14:55 IN2 Wja inf J3 PR j.niemiecki GE AG kp obsł konsum IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych JPL BC j.polski BC j.polski RO St kp ćw geodez EL AP prac pom elektr i el PJ KW BHP PJ I TH P BHP JPL I TMRiA P, I TO P j.polski GE II TH kp obsł konsum IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN2 I TE inf EL I TE P prac pom elektr i el J3 II TMR j.niemiecki RO I TG P kp ćw geodez
10 15:00 - 15:45 IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych IN2 Wja inf RO St kp ćw geodez IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN2 I TMRiA P inf RO I TG P kp ćw geodez
Wt 1 7:05 - 7:50 AU WM podst optyki JO matemat MA JO matemat HI JJ chemia PO JR działaln gosp IN2 Wja infr GE WK dzial recepcji FIZ EC matemat BIOL SR biologia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J3 PR j.niemiecki AG kp obsł konsum EL ex masz i urz elektr RE DM j.angielski PJ KC eddlabezp KC eddlabezp RO St prawo w geodezji War xx masz i nap elektr INF3 GG ekspl urz tech komp FIZ II TI matemat PJ I TO P, I TMRiA P eddlabezp RE IV TH j.angielski GE II TH dzial recepcji III TH kp obsł konsum INF3 I TI P ekspl urz tech komp HI I TI chemia IN2 II TMR infr III TMR kp eksploat masz EL IV TEL masz i urz elektr War I TEL P masz i nap elektr AU I TO podst optyki III TMR kp eksploat poj MA I TE, I TEL matemat J3 III TE j.niemiecki PO II TG działaln gosp BIOL III TO biologia RO I TG P prawo w geodezji
2 8:00 - 8:45 JPL PM j.polski PM j.polski JO matemat EL ex elektrotech i elektron J1 DM j.angielski MA JO matemat IN1 GM pr robot RO St prace obl i kart CZ JR dzial gosp w rol GE WK dzial recepcji RE AK j.polski BIOL SR biologia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AU WM fizyka WM fizyka AG kp obsł konsum MO, MR w f J3, INF3 PR, GÓ j.niemiecki, j.angielski KC w f KC w f FIZ EC matemat HI MM his i spol PO MY religia MY religia PJ KW BHP HT MJ podst elektr War xx kp pom ektr i elektron IN2 GG ekspl urz tech komp PJ I TG P BHP FIZ IV TH matemat IV TO, IV TEL w f J1 I TE j.angielski GE II TH dzial recepcji INF3 IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI P ekspl urz tech komp IN1 I TI pr robot HT I TE P podst elektr III TMR kp eksploat masz EL I TEL elektrotech i elektron War I TEL P kp pom ektr i elektron RE II TI j.polski HI IV TMR his i spol III TI w f AU III TE, III TEL fizyka III TMR kp eksploat poj III TI w f PO I TMRiA P, I TO P religia MA I TH, I TR matemat JPL I TO, I TMR j.polski J3 IV TI j.niemiecki CZ II TMR dzial gosp w rol BIOL III TO biologia RO II TG prace obl i kart
3 8:55 - 9:40 PO ko j.niemiecki ko j.niemiecki HT ID marketing dział rekl EL ex elektrotech i elektron GE JJ chemia JJ chemia INF3, IN2 Wja, GG inf, kp diagn i napr War KZ instal el RO St geod inżynieryjna MR w f WK kp prac hotelarska J1, J3 DM, PR j.angielski, j.niemiecki WT BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz CZ JR pr dz gosp MO w f JO matemat FIZ EC matemat PJ, IN1 GÓ, GM j.angielski, witr i apl inter MA AK j.polski AK j.polski BIOL MY religia JPL PM j.polski KC w f KC w f RE filozofia filozofia MM historia HI MM historia AU WM fizyka FIZ III TI matemat I TMRiA P, I TO P w f HT I TR marketing dział rekl J1 II TI j.angielski WT III TO kp pom i tech opt II TH kp prac hotelarska PJ IV TI j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr IN1 IV TI witr i apl inter GE I TE, I TH chemia INF3 I TI inf PO I TO, I TMR j.niemiecki III TMR kp eksploat masz War II TEL instal el EL I TEL elektrotech i elektron MA IV TO, IV TEL j.polski HI I TH P, I TEL P historia II TMR w f AU I TI P fizyka III TMR kp eksploat poj III TEL w f BIOL IV TH religia III TH matemat JPL IV TMR j.polski J3 II TI j.niemiecki CZ III TE pr dz gosp RO II TG geod inżynieryjna RE I TG P, I TE P filozofia
4 9:50 - 10:35 KC w f KC w f J1 AM j.angielski MR w f GE DW geografia DW geografia RE ID podst przeds PJ MY religia MY religia BIOL SR biologia WK kp prac hotelarska J3, CZ PR, DM j.niemiecki, j.angielski WT BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz EL AP prac urządz audio MO w f Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska RO JR dzial gosp INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter JO zaj z wych MA JO zaj z wych JPL PM j.polski AU j.angielski IN2 WM podst optyki War MJ podst tech rol HT MM historia HI MM historia AK j.polski PO AK j.polski FIZ EC matemat FIZ I TI P matemat I TO, I TMR w f RE I TI podst przeds CZ II TI j.angielski WT III TO kp pom i tech opt II TH kp prac hotelarska AU IV TMR j.angielski III TH kp prac hotelarska IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych III TH kp obsł inform w hotel War I TMRiA P podst tech rol III TMR kp eksploat masz EL III TE prac urządz audio PO I TH P, I TEL P j.polski J1 I TR j.angielski HI, HT I TE P, I TG P historia I TEL w f IN2 I TO P podst optyki III TMR kp eksploat poj III TEL w f PJ II TEL, II TG religia MA IV TEL, IV TO zaj z wych JPL IV TH j.polski J3 II TI j.niemiecki RO III TI dzial gosp BIOL II TMR biologia GE I TE, I TH geografia
5 10:50 - 11:35 AU WM fizyka WM fizyka AK j.polski JPL AK j.polski J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki PJ BU matemat MO w f MO w f EC matemat FIZ EC matemat GE ID podst przeds WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL AP prac urządz audio War KZ masz i urz elektr Wja, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska RE zaj z wych INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter PO JR dział gosp w optyce HT JO matemat HI MM his i spol RO MY religia BIOL SR biologia IN2 MJ podst tech rol J1 DM j.angielski DM j.angielski KC w f KC w f MA filozofia PJ I TI matemat FIZ II TH, II TMR matemat I TEL P, I TH P w f GE II TI podst przeds J1 I TE P, I TG P j.angielski WT III TO kp pom i tech opt RE III TI zaj z wych III TH kp prac hotelarska IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych III TH kp obsł inform w hotel IN2 I TMRiA P podst tech rol III TMR kp eksploat masz War III TEL masz i urz elektr EL III TE prac urządz audio JPL I TEL, I TR j.polski HI IV TH his i spol AU I TO, I TMR fizyka III TMR kp eksploat poj II TEL, II TG w f RO IV TMR religia HT IV TEL matemat J3 I TE, I TH j.niemiecki PO IV TO dział gosp w optyce BIOL I TO P biologia MA I TI P filozofia
6 11:40 - 12:25 HI MY religia MY religia AU ID w o s ID w o s RE MJ podst elektr PO DM j.angielski MO, MR w f JO matemat MA JO matemat CZ PB j.angielski J1 AM j.angielski WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL AP prac pom elektr War KZ kp montaż inst el KC w f JPL PM j.polski GE DW geografia HT JW biologia J3 PR j.niemiecki INF3 AG podst hotelarstwa PJ j obcy w tech rol RO filozofia filozofia BIOL AK j.polski AK j.polski FIZ EC matemat WK prac obsł konsum IN1, IN2 GM, Wja sys oper, inf HT IV TO biologia CZ II TMR j.angielski FIZ I TEL P matemat III TH w f AU I TR, I TEL w o s PO I TH j.angielski WT III TO kp pom i tech opt I TH P prac obsł konsum PJ IV TMR j obcy w tech rol INF3 IV TH podst hotelarstwa IN1 I TI P sys oper IN2 I TI P inf RE I TE podst elektr III TMR kp eksploat masz War III TEL kp montaż inst el EL III TE prac pom elektr BIOL I TG P, I TE P j.polski J1 II TH j.angielski I TI w f III TMR kp eksploat poj I TI w f HI I TO, I TMR religia MA II TG, II TEL matemat JPL III TI j.polski J3 IV TEL j.niemiecki RO I TO P, I TMRiA P filozofia GE IV TI geografia
7 12:30 - 13:15 AU MJ podst konstr maszyn PO PB j.angielski GE DW geografia DW geografia RO BC j.polski BC j.polski RE AK j.polski JPL PM j.polski PM j.polski MA MY religia MY religia WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MR w f War KZ kp montaż inst el INF3, J3 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski EC zaj z matematyki HI MM his i spol MM his i spol FIZ EC zaj z matematyki MO w f HT SR biologia PJ KW BHP IN2 Wja inf EL AP ukł analog BIOL filozofia filozofia IN1, J1 GM, AM sys oper, j.angielski PJ I TMRiA P BHP PO I TMR j.angielski RO I TE, I TH j.polski FIZ IV TH, IV TI zaj z matematyki WT III TO kp pom i tech opt J3 III TI j.angielski IN1 I TI P sys oper INF3 III TI witr i apl inter IN2 I TG P inf AU I TO podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz War III TEL kp montaż inst el EL I TE P ukł analog RE I TI j.polski J1 I TI P j.angielski HI IV TO, IV TEL his i spol III TE w f III TMR kp eksploat poj IV TMR w f MA II TH, II TMR religia JPL II TEL, II TG j.polski HT I TO P biologia BIOL I TEL P, I TH P filozofia GE I TR, I TEL geografia
8 13:20 - 14:05 DW geografia GE DW geografia IN2 Wja inf RE ID w o s ID w o s J1 DM j.angielski HI MJ podst konstr maszyn WT BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj FIZ j obcy w el War KZ kp montaż inst el INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter JPL PM zaj z j polskiego PJ AK zaj z j polskiego AK zaj z j polskiego PM zaj z j polskiego PM zaj z j polskiego J3 PB j.angielski EL AP urz elektr AG kp prac hotelarska BC j.polski J3 I TO P j.angielski I TI P j.polski RE I TE, I TH w o s J1 II TEL j.angielski WT III TO kp pom i tech opt FIZ III TE j obcy w el I TH P kp prac hotelarska IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 I TEL inf HI II TMR podst konstr maszyn III TMR kp eksploat masz War III TEL kp montaż inst el EL I TE P urz elektr PJ IV TEL, IV TO zaj z j polskiego III TMR kp eksploat poj JPL IV TI, IV TH, IV TMR zaj z j polskiego GE I TMR, I TO geografia
9 14:10 - 14:55 INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter HI PB zaj z j ang PB zaj z j ang PB zaj z j ang PB zaj z j ang PB zaj z j ang AG kp prac hotelarska HI IV TMR, IV TH, IV TEL, IV TO, IV TI zaj z j ang I TH P kp prac hotelarska IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter
10 15:00 - 15:45
Śr 1 7:05 - 7:50 FIZ WM podst optyki PJ MI podst konstr maszyn JO matemat MA JO matemat BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz HI WK dzial recepcji IN2, IN1 GG, GM witr i apl inter, kp admin siec syst AG kp obsł konsum J3, INF3 PR, ZS j.niemiecki, sys baz danych BIOL Prz anat fizj i pat oka War Oe kp montaż masz i urz el KC w f GE DW geografia St geodezja MJ podst elektr EL xx kp pom ektr i elektron II TMR kp eksploat poj IV TH w f HI II TH dzial recepcji III TH kp obsł konsum IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI sys baz danych I TE P podst elektr II TMR kp eksploat masz War IV TEL kp montaż masz i urz el EL I TEL P kp pom ektr i elektron FIZ I TO podst optyki PJ I TMR podst konstr maszyn MA I TH, I TR matemat BIOL IV TO anat fizj i pat oka J3 III TI j.niemiecki I TG P geodezja GE IV TMR geografia
2 8:00 - 8:45 FIZ WM podst optyki RO MI podst konstr maszyn J1 AM j.angielski HT WK obsł konsum JPL AK j.polski MM historia HI MM historia BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz PO ID podst dział przeds hotel INF3, IN2 ZS, GG sieci komp BIOL BD kp pomoce wzrok WT KW pojazdy roln AU AS religia AS religia AG kp obsł konsum IN1, CZ GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski GE DW geografia RE Prz anat fizj i pat oka War Oe kp montaż masz i urz el J3 PR j.niemiecki MO w f St kartografia MJ podst elektr EL xx kp pom ektr i elektron WT III TMR pojazdy roln II TMR kp eksploat poj PO II TH podst dział przeds hotel BIOL III TO kp pomoce wzrok HT I TH obsł konsum CZ III TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 II TI sieci komp IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 II TI sieci komp I TE P podst elektr II TMR kp eksploat masz War IV TEL kp montaż masz i urz el EL I TEL P kp pom ektr i elektron JPL I TI j.polski J1 I TR j.angielski HI II TG, II TEL historia FIZ I TO podst optyki RO I TMR podst konstr maszyn IV TMR w f RE IV TO anat fizj i pat oka J3 IV TH j.niemiecki AU III TE, III TEL religia I TG P kartografia GE IV TI geografia
3 8:55 - 9:40 AU ID w o s ID w o s RO AK j.polski AK j.polski EL MJ podst elektr MO w f IN2, INF3 GG, ZS sys oper FIZ WM fizyka RE St geodezja BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1 AM j.angielski PO PB język ang zawod BIOL BD kp pom i tech opt WT MI urz i sys agrotr HT AP ukl cyfr i mikroproc J3 PR j.niemiecki AG kp obsł konsum IN1, CZ GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski JPL PM j.polski MA JO matemat War Oe kp montaż masz i urz el GE DW geografia HI MM his i spol PJ MY religia MY religia MR w f MR w f xx masz i nap elektr II TMR kp eksploat poj PO II TI język ang zawod AU I TO, I TMR w o s BIOL III TO kp pom i tech opt CZ III TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper EL I TE podst elektr II TMR kp eksploat masz HT III TE ukl cyfr i mikroproc War IV TEL kp montaż masz i urz el I TEL P masz i nap elektr RO I TEL, I TR j.polski J1 II TH j.angielski HI IV TMR his i spol I TG P, I TE P w f FIZ II TEL fizyka WT III TMR urz i sys agrotr I TH w f PJ I TMRiA P, I TO P religia MA IV TO matemat JPL IV TI j.polski J3 III TEL j.niemiecki RE II TG geodezja GE IV TH geografia
4 9:50 - 10:35 RO ID podst przeds ID podst przeds CZ ko j.niemiecki J1 AM j.angielski DW zaj z wych GE DW zaj z wych MO, MR w f JPL PM j.polski PM j.polski BS, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz RE AG podst hotelarstwa IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, sys oper PO MY religia MY religia MA JO matemat JO matemat KC w f EL, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter PJ EC matemat BIOL BD techn pom wzrok War Oe kp montaż masz i urz el J3 PR zaj z wych WT MI urz i sys agrotr FIZ WM fizyka WM fizyka AK j.polski AK j.polski AU JW biologia JW biologia HI MM historia AU I TEL P, I TH P biologia II TMR kp eksploat poj PJ IV TI matemat III TH w f RO I TO, I TMR podst przeds BIOL IV TO techn pom wzrok EL III TI j.angielski RE II TH podst hotelarstwa IN2 II TI sys oper IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter CZ I TR j.niemiecki II TMR kp eksploat masz War IV TEL kp montaż masz i urz el I TG P, I TE P j.polski J1 I TEL j.angielski HI I TI P historia I TI w f FIZ I TO P, I TMRiA P fizyka WT IV TMR urz i sys agrotr I TI w f PO III TMR, III TO religia MA III TE, III TEL matemat JPL II TEL, II TG j.polski J3 IV TH zaj z wych GE I TH, I TE zaj z wych
5 10:50 - 11:35 RO PrM historia PrM historia MR w f J1 AM j.angielski MR w f WK kp prac hotelarska FIZ WM fizyka JO matemat MA JO matemat KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj RE AG usł żyw w hotel IN2 GG urz tech kom BIOL BD kp pom i tech opt GE DW geografia EL AP ukł analog War Oe kp montaż masz i urz el PM j.polski J3, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter HI MM his i spol JPL AS religia AS religia AU MY religia WT MI urz i sys agrotr KC w f KC w f PJ EC matemat EC matemat HT MJ elektrotech CZ PB j.angielski IN1, PO GM, OB sys oper, j.niemiecki II TMR kp eksploat poj CZ I TH P j.angielski PJ I TG P, I TE P matemat I TMRiA P, I TO P w f BIOL III TO kp pom i tech opt I TH kp prac hotelarska J3 III TI j.angielski RE II TH usł żyw w hotel IN2 II TI urz tech kom IN1 I TI P sys oper INF3 III TI witr i apl inter HT I TEL P elektrotech II TMR kp eksploat masz EL III TE ukł analog War III TEL kp montaż masz i urz el J1 I TEL j.angielski HI IV TI his i spol I TR, I TE w f FIZ I TI fizyka WT IV TMR urz i sys agrotr AU IV TH religia PO I TI P j.niemiecki MA II TG, II TEL matemat III TH j.polski RO I TMR, I TO historia JPL IV TO, IV TEL religia GE III TMR geografia
6 11:40 - 12:25 JPL PM j.polski PM j.polski AU JR sprzedaż w reklamie JO matemat MA JO matemat WK kp prac hotelarska GE DW geografia MY religia PJ MY religia KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 AM j obcy w hotel INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr EC matemat FIZ EC matemat EL AP urz elektr War Oe kp montaż masz i urz el PB j.angielski MO, MR w f RO AS religia RE AK j.polski AK j.polski J3 DM j.angielski WT MI urz i sys agrotr IN1 Wja inf PO OB j.niemiecki BIOL JW biologia JW biologia MM historia HI MM historia BC j.polski BIOL I TG P, I TE P biologia II TMR kp eksploat poj III TH j.angielski I TI P j.polski FIZ III TMR, III TO matemat J3 IV TH j.angielski I TH kp prac hotelarska IN2 II TI kp diagn i napr INF3 II TI kp diagn i napr IN1 I TO P inf II TMR kp eksploat masz EL III TE urz elektr War III TEL kp montaż masz i urz el RE IV TO, IV TEL j.polski J1 II TH j obcy w hotel HI I TH P, I TEL P historia III TI w f WT IV TMR urz i sys agrotr III TI w f PJ II TEL, II TG religia PO I TMRiA P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat JPL I TO, I TMR j.polski AU I TR sprzedaż w reklamie RO IV TI religia GE I TI geografia
7 12:30 - 13:15 JPL PM wok PM wok RO JR sprzedaż w reklamie MR w f MM historia HI MM historia INF3 ZS urz tech kom BIOL KZ elektrotech i elektron DW geografia KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj GE DW geografia IN2, IN1 GG, GM sys oper, kp admin siec syst KC w f KC w f EL AP urz elektr War Oe kp montaż masz i urz el AM j obcy w hotel MA EC matemat MO w f J1 PB j.angielski FIZ WM fizyka RE AG podst hotelarstwa WT MI urz i sys agrotr PJ PrM historia PrM historia DM j.angielski PO DM j.angielski J3 OB j.niemiecki HT WK obsł konsum BC j.polski II TMR kp eksploat poj J1 IV TO j.angielski I TI P j.polski MA III TI matemat III TO, III TMR w f PO I TE P, I TG P j.angielski HT I TH P obsł konsum RE IV TH podst hotelarstwa IN2 II TI sys oper IN1 II TI kp admin siec syst INF3 I TI urz tech kom II TMR kp eksploat masz BIOL II TEL elektrotech i elektron EL III TE urz elektr War III TEL kp montaż masz i urz el III TH j obcy w hotel HI I TH, I TE historia I TEL w f FIZ IV TEL fizyka WT IV TMR urz i sys agrotr IV TI w f J3 I TEL P j.niemiecki JPL I TO, I TMR wok PJ I TMRiA P, I TO P historia RO I TR sprzedaż w reklamie GE II TH, II TG geografia
8 13:20 - 14:05 J3 PB j.angielski RE JR sprzedaż w reklamie War Oe kp montaż masz i urz el HI AS religia BIOL KZ instal el MA DM j.angielski KK, BS kp eksploat masz, kp eksploat poj HT Wja kp obsł inform w hotel INF3, IN2 ZS, GG kp proj i montaz sieci JPL BC j.polski BC j.polski J1 AM j.angielski AG kp obsł konsum IN1, PJ GM, GÓ witr i apl inter, j.angielski EL AP instal el GE DW geografia WT MI urz i sys agrotr FIZ WM podst optyki AU JW biologia KC eddlabezp RO KC eddlabezp PO OB j.niemiecki MR, MO w f AU I TMRiA P biologia II TMR kp eksploat poj J3 I TO j.angielski JPL III TMR, III TO j.polski RO I TG P, I TE P eddlabezp MA II TG j.angielski PJ IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 IV TI witr i apl inter INF3 II TI kp proj i montaz sieci HT II TH kp obsł inform w hotel II TMR kp eksploat masz BIOL II TEL instal el EL IV TEL instal el War I TEL kp montaż masz i urz el J1 III TE j.angielski I TI P w f FIZ I TO P podst optyki WT IV TMR urz i sys agrotr I TI P w f PO I TH P j.niemiecki RE I TR sprzedaż w reklamie HI I TI religia GE IV TH geografia
9 14:10 - 14:55 War Oe kp montaż masz i urz el IN2, J1 GG, AM kp diagn i napr, j.angielski HI JR działaln gosp EL AP prac ukl cyfr i mikr AS religia INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter JPL BC j.polski BC j.polski RO Wja inf PJ KC eddlabezp JPL I TMRiA P, I TO P j.polski PJ I TI P eddlabezp IN2 I TI kp diagn i napr IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych RO I TH P inf EL III TE prac ukl cyfr i mikr War I TEL kp montaż masz i urz el J1 I TI j.angielski HI II TG działaln gosp III TH religia
10 15:00 - 15:45 War Oe kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr JPL BC j.polski BC j.polski JPL I TMRiA P, I TO P j.polski EL III TE prac ukl cyfr i mikr War I TEL kp montaż masz i urz el
Cz 1 7:05 - 7:50 BIOL BD rys tech IN2 Wja inf War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja AU MJ podst konstr maszyn WK kp prac hotelarska FIZ WM zaj z wych PJ EC matemat EC matemat ID mark usl hotel IN1, J3 GM, PR sys baz danych, j.niemiecki MA JO zaj z matematyki JO zaj z matematyki AG kp prac hotelarska JO zaj z matematyki GE DW geografia HI JJ chemia JJ chemia DW geografia PJ III TMR, III TO matemat III TH mark usl hotel BIOL I TO rys tech II TH kp prac hotelarska IV TH kp prac hotelarska IN1 III TI sys baz danych HI I TG P, I TE P chemia IN2 I TR inf AU II TMR podst konstr maszyn War II TEL elektrotech i elektron FIZ II TI zaj z wych MA IV TO, IV TEL, IV TMR zaj z matematyki J3 III TI j.niemiecki RO II TG geodezja GE I TMRiA P, I TH P geografia
2 8:00 - 8:45 HT MJ podst konstr maszyn IN2 Wja inf GE JJ chemia JJ chemia FIZ WM fizyka WM fizyka PO KK eddlabezp War KZ masz i urz elektr RO St geodezja MR w f WK kp prac hotelarska RE EC matemat KC w f KC w f HI AS religia AS religia ID podst dział przeds hotel JPL PM j.polski J3 PR j.niemiecki EL AP kp obsł masz el AG kp prac hotelarska PJ MI urz i sys agrotr BIOL PrM historia PrM historia AU AK j.polski AK j.polski MA JO matemat IN1, INF3 GM, ZS sys oper RE II TI matemat III TO, III TMR w f III TH podst dział przeds hotel II TH kp prac hotelarska IV TH kp prac hotelarska IN1 I TI P sys oper INF3 I TI P sys oper GE I TR, I TEL chemia IN2 I TMR inf HT I TO podst konstr maszyn PO I TI eddlabezp War II TEL masz i urz elektr EL IV TEL kp obsł masz el AU I TG P, I TE P j.polski II TMR w f FIZ I TE, I TH fizyka PJ IV TMR urz i sys agrotr MA I TH P matemat JPL III TI j.polski BIOL I TMRiA P, I TO P historia J3 IV TO j.niemiecki HI III TE, III TEL religia RO II TG geodezja
3 8:55 - 9:40 RE JJ chemia JJ chemia IN2 JR sprzedaż w reklamie War KZ kp pom ektr i elektron J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki PJ BU matemat HT WM fizyka RO St geod inżynieryjna PM j.polski JPL PM j.polski PO AS religia HI MM his i spol MM his i spol AU AK j.polski AK j.polski ID podst dział przeds hotel IN1, INF3 GM, ZS sys baz danych FIZ EC matemat BIOL BD techn pom wzrok EL AP kp obsł masz el J1 AG podst hotelarstwa MA JO matemat WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat MR w f MR w f KC w f KC w f GE DW geografia PJ I TI matemat I TMRiA P kp obróbka mat FIZ IV TI matemat I TEL P, I TH P w f III TH podst dział przeds hotel BIOL IV TO techn pom wzrok J1 IV TH podst hotelarstwa IN1 III TI sys baz danych INF3 III TI sys baz danych RE I TO, I TMR chemia WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War I TEL kp pom ektr i elektron EL IV TEL kp obsł masz el AU III TE, III TEL j.polski HI III TO, III TMR his i spol I TG P, I TE P w f HT II TEL fizyka I TMRiA P kp obróbka mat MA IV TMR matemat JPL II TH, II TMR j.polski J3 I TE, I TH j.niemiecki IN2 I TR sprzedaż w reklamie PO II TI religia RO II TG geod inżynieryjna GE I TI P geografia
4 9:50 - 10:35 KC w f KC w f MR w f War KZ kp pom ektr i elektron MR w f MO w f PJ AS religia JPL ID podst przeds ID podst przeds RE MY religia MY religia INF3, AU ZS, DM sieci komp, j.angielski J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki MA JO matemat JO matemat AG podst hotelarstwa GE DW geografia IN1, J1 GM, GÓ witr i apl inter, j.angielski BIOL BD techn pom wzrok EL AP kp obsł masz el HI MM his i spol IN2 Wja inf WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat FIZ EC matemat EC matemat RO JJ chemia JJ chemia PO CP religia I TMRiA P kp obróbka mat FIZ I TG P, I TE P matemat I TO, I TMR w f PO I TI P religia JPL II TG, II TEL podst przeds AU II TI j.angielski BIOL IV TO techn pom wzrok J1 IV TI j.angielski III TH podst hotelarstwa IN1 IV TI witr i apl inter INF3 II TI sieci komp RO I TEL P, I TH P chemia IN2 IV TMR inf WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War I TEL kp pom ektr i elektron EL IV TEL kp obsł masz el HI IV TH his i spol I TR, I TE w f I TMRiA P kp obróbka mat I TH w f RE II TH, II TMR religia MA III TE, III TEL matemat J3 III TO, III TMR j.niemiecki PJ I TI religia GE III TI geografia
5 10:50 - 11:35 RE MY religia MY religia AU ID podst przeds ID podst przeds BIOL JW biologia JW biologia MA AK j.polski HT PR j.niemiecki RO St kp ćw geodez EC matemat FIZ EC matemat MR, MO w f J1 DM j.angielski PJ KW pojazdy roln EL AP eksp urz el War KZ masz i urz elektr AS religia JPL PM j.polski IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych KC w f KC w f GE DW geografia J3 j obcy w tech rol WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat CP religia PO CP religia IN2 Wja inf AG kp prac hotelarska HI MM historia BIOL I TE, I TH biologia PJ III TMR pojazdy roln I TMRiA P kp obróbka mat FIZ II TH, II TMR matemat IV TO, IV TEL w f PO I TG P, I TE P religia AU I TR, I TEL podst przeds J1 III TO j.angielski J3 IV TMR j obcy w tech rol I TH P kp prac hotelarska IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN2 I TEL P inf WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War III TEL masz i urz elektr EL III TE eksp urz el MA I TI j.polski HI I TI P historia II TI w f I TMRiA P kp obróbka mat II TI w f RE I TO, I TMR religia JPL III TI j.polski HT II TEL j.niemiecki III TH religia RO II TG kp ćw geodez GE IV TH geografia
6 11:40 - 12:25 RE BU matemat BU matemat MA CP religia CP religia JPL PM wok PM wok BIOL JW biologia HT KZ instal el RO St kp ćw geodez PO ID zaj z wych ID zaj z wych AU AK j.polski J1 AM jęz obcy w opt PJ KW pojazdy roln EL AP ukl cyfr i mikroproc War KS instal el KC w f MO, MR w f IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych HI MM his i spol MM his i spol FIZ EC matemat J3 MY religia WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat GE DW geografia DW geografia CZ PB j.angielski AG kp prac hotelarska IN2 GG urz tech kom RE I TO, I TMR matemat BIOL I TI biologia PJ III TMR pojazdy roln I TMRiA P kp obróbka mat CZ I TEL P j.angielski FIZ IV TH matemat III TH w f MA I TR, I TEL religia PO II TH, II TMR zaj z wych I TH P kp prac hotelarska IN2 I TI P urz tech kom IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War III TEL instal el HT II TEL instal el EL III TE ukl cyfr i mikroproc AU II TI j.polski J1 III TO jęz obcy w opt HI IV TO, IV TEL his i spol III TI w f I TMRiA P kp obróbka mat III TI w f J3 IV TMR religia JPL I TE, I TH wok RO II TG kp ćw geodez GE I TG P, I TE P geografia
7 12:30 - 13:15 JPL PM j.polski PM j.polski KZ zaj z wych PO KZ zaj z wych HI CP religia CP religia MO, MR w f BIOL DM j.angielski RO St kp ćw geodez PJ KW pojazdy roln KC w f AU AK j.polski J3 MY religia MY religia J1 AM j.angielski War KS instal el IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych RE AS religia AS religia AG kp prac hotelarska GE DW geografia WT MJ prac podst konstr masz BS, MI, KK kp obróbka mat EL AP urz elektr FIZ EC matemat MA JO matemat IN2 GG ekspl urz tech komp PJ II TMR pojazdy roln I TMRiA P kp obróbka mat FIZ I TEL P matemat II TH w f HI I TE, I TH religia BIOL II TEL j.angielski IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI P ekspl urz tech komp IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych WT I TO P prac podst konstr masz I TMRiA P kp obróbka mat War III TEL instal el PO I TEL, I TR zaj z wych EL I TE P urz elektr AU II TI j.polski J1 III TE j.angielski I TI w f I TMRiA P kp obróbka mat I TI w f J3 III TMR, III TO religia MA I TH P matemat JPL I TO, I TMR j.polski RE IV TO, IV TEL religia RO II TG kp ćw geodez GE IV TMR geografia
8 13:20 - 14:05 AU JW biologia JW biologia JPL AK wok AK wok FIZ BC j.polski BC j.polski J1 AM j.angielski War KZ masz i urz elektr RO St kp ćw geodez PJ SU przepisy B i T HI DM j.angielski PO KS instal el AS religia INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter AG kp prac hotelarska WT MJ podst konstr maszyn BS, MI, KK kp obróbka mat EL AP ukł analog RE CP religia CP religia IN2 GG ekspl urz tech komp AU I TO, I TMR biologia I TMRiA P kp obróbka mat FIZ I TE, I TH j.polski RE I TH P, I TEL P religia HI III TMR j.angielski IV TH kp prac hotelarska IN2 I TI P ekspl urz tech komp IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych WT I TO P podst konstr maszyn I TMRiA P kp obróbka mat PO III TEL instal el War II TEL masz i urz elektr EL I TE P ukł analog JPL I TR, I TEL wok J1 I TI j.angielski I TMRiA P kp obróbka mat III TI religia RO II TG kp ćw geodez PJ II TMR przepisy B i T
9 14:10 - 14:55 FIZ BC j.polski BC j.polski EL KS instal el AU MJ elektrotech IN2, IN1 GG, GM sieci komp FIZ I TE, I TH j.polski IN2 I TI P sieci komp IN1 I TI P sieci komp AU I TEL P elektrotech EL III TEL instal el
10 15:00 - 15:45
Pt 1 7:05 - 7:50 BIOL BD rys tech PJ MI podst konstr maszyn J1 AM j.angielski GE DM j.angielski IN2, RE GG, ko kp diagn i napr, j.niemiecki JO matemat MA JO matemat HI WK dzial recepcji War ex elektrotech i elektron AG kp prac hotelarska INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter EL AP instal el J3 PR j.niemiecki PO OB j.niemiecki AU MJ podst elektr KC w f KC w f JJ chemia I TEL P, I TH P w f GE I TH j.angielski BIOL I TO rys tech HI II TH dzial recepcji III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych I TI P chemia AU I TE P podst elektr RE I TI j.niemiecki War III TEL elektrotech i elektron EL IV TEL instal el J1 I TR j.angielski PJ I TMR podst konstr maszyn PO I TO P j.niemiecki MA II TG, II TEL matemat J3 IV TH j.niemiecki
2 8:00 - 8:45 MI zaj z wych PJ MI zaj z wych FIZ JR sprzedaż w reklamie JO matemat MA JO matemat WK prac obsł konsum CZ, IN2 ko, GG j.niemiecki, kp diagn i napr JPL PM j.polski PM j.polski PO KK masz roln HI ID mark usl hotel MR, MO w f HT DM j.angielski War ex elektrotech i elektron AG kp prac hotelarska INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter BIOL BD techn pom wzrok EL AP instal el KC w f J3 PR j.niemiecki RO JJ chemia JJ chemia WM fizyka AU WM fizyka GE PB j.angielski J1, RE AM, OB j.angielski, j.niemiecki GE I TH P j.angielski IV TH w f HI II TH mark usl hotel HT III TO j.angielski BIOL IV TO techn pom wzrok I TH prac obsł konsum III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych RO I TO P, I TMRiA P chemia CZ I TI j.niemiecki PO II TMR masz roln War III TEL elektrotech i elektron EL IV TEL instal el J1 I TI P j.angielski II TI w f AU I TEL P, I TE P fizyka PJ I TMR, I TO zaj z wych II TI w f RE I TI P j.niemiecki MA I TE, I TEL matemat JPL II TEL, II TG j.polski J3 IV TMR j.niemiecki FIZ I TR sprzedaż w reklamie
3 8:55 - 9:40 MA BU matemat BU matemat MM historia HI MM historia EL AP prac pom elektr WK kp prac hotelarska IN2, INF3 GG, ZS sys oper War KZ masz i urz elektr J3 PR j.niemiecki RE PB j.angielski J1 AM j.angielski PJ AK j.polski CZ DM j.angielski WT KK masz roln MO w f DW geografia GE, IN1 GÓ, GM j.angielski, witr i apl inter BIOL BD techn pom wzrok HT ex masz i urz elektr JPL PM j.polski MI kp obsł sys agr AU WM podst optyki PO MJ podst tech rol MR w f MR w f RO KC eddlabezp KC eddlabezp FIZ EC matemat MA I TO, I TMR matemat RE II TMR j.angielski FIZ I TI P matemat RO I TEL P, I TH P eddlabezp CZ III TO j.angielski BIOL IV TO techn pom wzrok I TH kp prac hotelarska GE IV TI j.angielski IN2 I TI sys oper IN1 IV TI witr i apl inter INF3 I TI sys oper PO I TMRiA P podst tech rol WT III TMR masz roln War II TEL masz i urz elektr HT IV TEL masz i urz elektr EL I TE prac pom elektr PJ II TI j.polski J1 II TH j.angielski HI I TEL, I TR historia I TG P, I TE P w f AU I TO P podst optyki IV TMR kp obsł sys agr III TEL w f JPL IV TH j.polski J3 II TG j.niemiecki III TH geografia
4 9:50 - 10:35 KK eddlabezp PO KK eddlabezp PJ JW biologia JW biologia EL MJ podst elektr WT AG podst hotelarstwa RO ID w o s MO w f MO w f AU SU przepisy B i T J3 PR j.niemiecki IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, witr i apl inter KC w f KC w f MR w f War KZ masz i urz elektr PM j.polski GE DW geografia HI MM his i spol BIOL BD techn pom wzrok MA JO matemat RE DM j.angielski MI kp obsł sys agr FIZ EC matemat EC matemat J1 OB j.niemiecki OB j.niemiecki HT PB j.angielski JPL WK podst hotelarstwa INF3 ZS zaj z wych PJ I TR, I TEL biologia HT I TEL P j.angielski FIZ I TO P, I TMRiA P matemat III TO, III TMR w f RO I TI w o s RE IV TH j.angielski BIOL IV TO techn pom wzrok JPL I TH P podst hotelarstwa WT I TH podst hotelarstwa IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 I TI P zaj z wych EL I TE podst elektr PO I TMR, I TO eddlabezp War III TEL masz i urz elektr HI IV TI his i spol III TE w f IV TMR kp obsł sys agr II TEL, II TG w f J1 I TG P, I TE P j.niemiecki MA IV TEL matemat III TH j.polski J3 II TH j.niemiecki AU II TMR przepisy B i T GE III TI geografia
5 10:50 - 11:35 KC w f KC w f ID marketing dział rekl War KZ kp pom ektr i elektron EL AP tech z rys WT AG podst hotelarstwa MA BU matemat PM zaj z wych JPL PM zaj z wych MM historia HI MM historia IN2, IN1 GG, GM witr i apl inter, kp admin siec syst J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki PJ AM zaj z wych AM zaj z wych PB j.angielski INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski FIZ EC matemat BIOL BD techn pom wzrok PO WM fizyka GE DW geografia MI kp obsł sys agr AU MJ zaj z wych MJ zaj z wych RO St zaj z wych St zaj z wych RE AK j.polski AK j.polski MR, MO w f MA I TI matemat III TH j.angielski FIZ IV TI matemat I TO, I TMR w f I TR marketing dział rekl BIOL IV TO techn pom wzrok J1 III TI j.angielski WT I TH podst hotelarstwa IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter AU I TMRiA P, I TO P zaj z wych War I TEL kp pom ektr i elektron EL I TE tech z rys RE I TH P, I TEL P j.polski PJ III TEL, III TE zaj z wych HI II TH, II TMR historia I TI P w f PO IV TEL fizyka IV TMR kp obsł sys agr I TI P w f JPL II TG, II TEL zaj z wych J3 III TO, III TMR j.niemiecki RO I TE P, I TG P zaj z wych GE IV TH geografia
6 11:40 - 12:25 RE PB j.angielski AU SU przepisy B i T FIZ WM fizyka WM fizyka ID podst przeds WT ID podst przeds PO AK zaj z wych War KZ kp pom ektr i elektron RO St geodezja PM j.polski JPL PM j.polski IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, witr i apl inter EC matemat MA EC matemat EL AP urz elektr J1 AM j.angielski DW geografia INF3 ZS sieci komp MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok AG kp prac hotelarska MI kp obsł sys agr HT MJ podst konstr maszyn J3 OB j.niemiecki MM historia HI MM historia KC zaj z wych GE KC zaj z wych PJ JW biologia PJ I TI P biologia RE I TO j.angielski MA III TMR, III TO matemat GE I TH P, I TEL P zaj z wych WT I TE, I TH podst przeds BIOL IV TO kp pomoce wzrok IV TH kp prac hotelarska IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI sieci komp HT I TO P podst konstr maszyn War II TEL kp pom ektr i elektron EL III TE urz elektr PO I TI zaj z wych J1 III TEL j.angielski HI I TE P, I TG P historia FIZ I TR, I TEL fizyka IV TMR kp obsł sys agr IV TI w f J3 I TMRiA P j.niemiecki JPL II TH, II TMR j.polski RO II TG geodezja AU I TMR przepisy B i T III TH geografia
7 12:30 - 13:15 EL AP prac pom elektr MO w f J1 AM j.angielski War KZ kp pom ektr i elektron RO St geod inżynieryjna KC w f MM zaj z wych HI MM zaj z wych JPL AK j.polski AK j.polski PR j.niemiecki J3, IN2 GÓ, GG j.angielski, sys oper MA EC zaj z wych BIOL BD kp pomoce wzrok AG kp prac hotelarska MI kp obsł sys agr AU MJ podst konstr maszyn GE PB j.angielski FIZ WM fizyka IN1 Wja inf WM fizyka PO, INF3 OB, ZS j.niemiecki, sys oper GE I TMRiA P j.angielski MA IV TI zaj z wych II TH w f BIOL IV TO kp pomoce wzrok J3 III TI j.angielski IV TH kp prac hotelarska IN2 III TI sys oper INF3 I TI P sys oper IN1 I TE P inf AU I TO P podst konstr maszyn War II TEL kp pom ektr i elektron EL I TE prac pom elektr JPL III TE, III TEL j.polski J1 I TI j.angielski HI III TMR, III TO zaj z wych FIZ I TG P, I TH P fizyka IV TMR kp obsł sys agr I TH w f PO I TI P j.niemiecki III TH j.niemiecki RO II TG geod inżynieryjna
8 13:20 - 14:05 War KZ kp pom ektr i elektron FIZ DM j.angielski EL AP prac pom elektr AG usł żyw w hotel IN2, J3 GG, GÓ sys oper, j.angielski MI kp obsł sys agr AU PB j.angielski GE DW geografia RO St geodezja DW geografia IN1, INF3 Wja, ZS inf, sys oper AU I TO P j.angielski FIZ II TG j.angielski J3 III TI j.angielski III TH usł żyw w hotel IN2 III TI sys oper INF3 I TI P sys oper IN1 I TI P inf War II TEL kp pom ektr i elektron EL III TE prac pom elektr IV TMR kp obsł sys agr RO I TG P geodezja GE I TMRiA P, I TH P geografia
9 14:10 - 14:55 EL AP prac urządz audio Wja kp obsł inform w hotel IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych RO St kp prace geod i kart IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych III TH kp obsł inform w hotel EL III TE prac urządz audio RO I TG P kp prace geod i kart
10 15:00 - 15:45 EL AP prac urządz audio Wja kp obsł inform w hotel IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych RO St kp prace geod i kart IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych III TH kp obsł inform w hotel EL III TE prac urządz audio RO I TG P kp prace geod i kart