Plan lekcji od 12 lutego 2018

Dzień Gl Czas I TEL I TE I TMR I TO I TH I TI II TEL II TO II TH II TI II TMR III TO III TH III TMR III TOR III TEL III TI IV TAK IV TMR IV TE IV TEL IV TH IV TI Jurkowski Mirosław Kowalski Mirosław Aftyka Michał Prończuk Artur Korzeniowski Mateusz Chomik Eliza Ciechan Katarzyna Dobosz Iwona Dziedzic Bożena Góreczny Marcin Górnicka Anna Jachimek Andrzej Kawęcka Joanna Kleszowska Weronika Korkosz Adam Krzywicka-Iwan Magdalena Kurzak Anna Maciejewska Agata Mańkowska Justyna Matwiej Monika Mąka Piotr Mielniczuk Michał Moniakowski MIchał Myszak Mariusz Nadolska Małgorzata Ostrowska Jolanta Gronkowski Mariusz Małek Grzegorz Szałaj Zbigniew Misztal Alicja Medak Wojciech Paul Małgorzata Piłat Elżbieta Polska Edyta Pomijan Edyta Przybyła Aneta Radecka Joanna Rycyk Anna Sulima Mirosław Szufnara Joanna Wójtowicz Artur Włodarczyk Dorota Wolska Justyna
Pn 1 7:05 - 7:50 Af kp montaż masz i urz el Mg urz tech kom Os matemat Mw optyka i przyrz. KW dzial recepcji MM historia Mm podst konstr maszyn Wj anat fizj i pat oka Pr kp obsł masz el Tw, Sw j.angielski, sys baz danych NM j.rosyjski Wd geografia Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski I TEL kp montaż masz i urz el III TEL kp obsł masz el IV TI j.angielski II TH dzial recepcji II TI historia II TMR podst konstr maszyn IV TAK j.rosyjski II TEL matemat I TI urz tech kom III TI sys baz danych II TO optyka i przyrz. IV TI j.niemiecki III TI j.angielski IV TMR geografia III TO anat fizj i pat oka
2 8:00 - 8:45 Af kp montaż masz i urz el Ja religia Ja religia Wj biologia Gm, Sw j.angielski, sys oper Mo w f Mo, Ca w f KW dzial recepcji Pn j.polski Km pojazdy roln Mw optyka i przyrz. Wd geografia NM j.rosyjski Pa j.niemiecki Pr kp obsł masz el Mg zaj z wych El matemat El matemat Os matemat Os matemat AM j.angielski MM his i spol II TMR pojazdy roln I TEL kp montaż masz i urz el III TEL kp obsł masz el IV TAK, IV TMR matemat II TO w f I TI j.angielski I TO, I TMR religia II TH dzial recepcji IV TH j.angielski IV TI his i spol II TO, II TEL w f III TMR j.rosyjski IV TE, IV TEL matemat III TI zaj z wych I TI sys oper III TO optyka i przyrz. II TI j.polski III TOR j.niemiecki III TH geografia I TH biologia
3 8:55 - 9:40 Af masz i urz elektr AM j.angielski Ak, Mm, Km kp obróbka mat Mw optyka i przyrz. KW dzial recepcji El matemat Ja religia Ja religia Gr, Ml kp obsł konsum, kp obsł inform w hotel Mg, Gm kp admin siec syst, j.angielski Pn j.polski Wj biologia Do podst dział przeds hotel MM his i spol MM his i spol Pr instal el Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski Ca w f Wd geografia Os matemat Os matemat Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f I TMR kp obróbka mat I TEL masz i urz elektr III TEL instal el I TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f III TH podst dział przeds hotel II TI j.angielski II TH kp obsł konsum II TEL, II TO religia I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat I TE j.angielski III TMR, III TOR his i spol IV TI w f I TMR kp obróbka mat IV TI, IV TH w f IV TE, IV TEL matemat II TI kp admin siec syst III TI witr i apl inter II TH kp obsł inform w hotel I TO optyka i przyrz. II TMR j.polski IV TH w f III TI j.angielski IV TMR geografia III TO biologia
4 9:50 - 10:35 Pr kp pom ektr i elektron Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f Af instal el Db kp pom i tech opt Pa j.niemiecki Ja religia Wd geografia Wj zaj z wych Wj zaj z wych Kr j.polski Kr j.polski Os matemat Sw, Mg kp progr apl inter Ml infr NM j.rosyjski Mw fizyka Mw fizyka AM j.angielski Tw, Gm j.angielski I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat II TEL instal el I TEL kp pom ektr i elektron I TI, I TO w f II TO kp pom i tech opt IV TI j.angielski II TI religia I TMR kp obróbka mat III TMR, III TOR j.polski IV TH j.angielski I TI, I TH w f I TMR kp obróbka mat I TI, I TO w f IV TMR j.rosyjski III TEL matemat III TI kp progr apl inter III TI kp progr apl inter IV TAK infr IV TEL, IV TE fizyka II TH j.niemiecki I TH w f IV TI j.angielski II TMR geografia III TO, III TH zaj z wych
5 10:50 - 11:35 Pa j.niemiecki Pr rys tech Ak, Mm, Km kp obróbka mat Ki j.angielski Gr podst hotelarstwa Wd geografia Af kp montaż inst el Db kp pom i tech opt Do podst dział przeds hotel Gm, Ml j.angielski, witr i apl inter Os matemat Ca, MP w f Ca, MP w f Kr j.polski Kr j.polski MP w f Sw, Mg kp progr apl inter MM his i spol MM his i spol Ja religia Ja religia Pn j.polski El matemat I TMR kp obróbka mat II TEL kp montaż inst el I TE rys tech IV TI matemat III TH, III TO w f II TH podst dział przeds hotel II TO kp pom i tech opt II TI j.angielski I TH podst hotelarstwa IV TEL, IV TE religia I TMR kp obróbka mat I TO j.angielski III TMR, III TOR j.polski IV TAK, IV TMR his i spol III TH, III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat II TMR matemat III TI kp progr apl inter III TI kp progr apl inter II TI witr i apl inter IV TH j.polski I TEL j.niemiecki I TI geografia
6 11:40 - 12:25 Do w o s Do w o s Ak, Mm, Km kp obróbka mat Jm podst konstr maszyn Os matemat Ca eddlabezp Af kp pom ektr i elektron Db kp pom i tech opt Pn j.polski El matemat Mo w f Kr j.polski Kr j.polski MP w f AM j.angielski Pr instal el Po j.polski Wj biologia Ml, Mw inf MM his i spol MM his i spol Pa j.niemiecki Wd geografia I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat II TEL kp pom ektr i elektron III TEL instal el II TI matemat I TI eddlabezp I TE, I TEL w o s II TO kp pom i tech opt I TMR kp obróbka mat III TH, III TO j.polski III TOR j.angielski IV TEL, IV TE his i spol III TMR w f I TMR kp obróbka mat II TMR w f I TH matemat IV TMR inf IV TMR inf III TI j.polski II TH j.polski IV TH j.niemiecki IV TI geografia IV TAK biologia
7 12:30 - 13:15 Wd geografia Wd geografia Ak, Mm, Km kp obróbka mat Jm podst konstr maszyn Pn j.polski Do w o s Af kp pom ektr i elektron Db kp pom i tech opt Ki j.angielski Sw, Gn urz tech kom Ml infr AM j.angielski AM j.angielski El matemat El matemat Pr instal el Ja religia Po j.polski Po j.polski Mw fizyka Mw fizyka Os matemat Gm j.angielski I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat II TEL kp pom ektr i elektron III TEL instal el III TMR, III TOR matemat I TI w o s II TO kp pom i tech opt IV TI j.angielski III TI religia I TMR kp obróbka mat II TH j.angielski III TO, III TH j.angielski I TMR kp obróbka mat IV TH matemat II TI urz tech kom II TI urz tech kom II TMR infr IV TEL, IV TE fizyka IV TMR, IV TAK j.polski I TH j.polski I TEL, I TE geografia
8 13:20 - 14:05 Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat Mw optyka i przyrz. Do w o s Po j.polski Af kp pom ektr i elektron Db kp pom i tech opt Ja religia Sw, Gn sieci komp Ml inf Pr kp obsł masz el El matemat Pn j.polski Pn j.polski I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat II TEL kp pom ektr i elektron III TEL kp obsł masz el III TI matemat I TH w o s II TO kp pom i tech opt II TH religia I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat II TI sieci komp II TI sieci komp III TMR inf I TO optyka i przyrz. I TI j.polski IV TEL, IV TE j.polski
9 14:10 - 14:55 Pr kp obsł masz el III TEL kp obsł masz el
Wt 1 7:05 - 7:50 Ca eddlabezp Ca eddlabezp Pm inf Db KP rys tech Os matemat Mw optyka i przyrz. Gr podst hotelarstwa Mg kp admin siec syst Ak masz roln Wj anat fizj i pat oka Pa j.niemiecki Po j.polski Tw j.angielski Gm j.angielski MM his i spol Wd geografia I TE, I TEL eddlabezp I TO KP rys tech IV TAK j.angielski II TH podst hotelarstwa II TMR masz roln IV TH his i spol II TEL matemat II TI kp admin siec syst II TO optyka i przyrz. I TMR inf III TEL j.polski III TOR j.niemiecki III TI j.angielski IV TI geografia III TO anat fizj i pat oka
2 8:00 - 8:45 Do podst przeds Do podst przeds Ca eddlabezp Ca eddlabezp Pm, Ml inf Os zaj z wych Os zaj z wych MM historia Mg kp admin siec syst Ak masz roln Mw optyka i przyrz. Gr kp obsł konsum Km pojazdy roln AM j.angielski Po j.polski Pa, Sw j.niemiecki, sys baz danych Wj biologia MP w f My religia Tw, Gm j.angielski III TMR pojazdy roln I TO, I TMR eddlabezp I TE, I TEL podst przeds IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum II TMR masz roln III TOR j.angielski II TH historia IV TMR w f IV TH religia II TO, II TEL zaj z wych II TI kp admin siec syst III TI sys baz danych I TI inf III TO optyka i przyrz. I TI inf III TEL j.polski III TI j.niemiecki IV TI j.angielski IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 Kr wok Kr wok Do podst przeds Do podst przeds Mw fizyka MM historia Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f Mm podst konstr maszyn Wj biologia Gr podst hotelarstwa My religia My religia Pm zaj z wych Mg, Pa sys baz danych, j.niemiecki Ml infr Wd geografia AM j.angielski AM j.angielski Os matemat Tw, Gm j.angielski II TH w f I TMR, I TO podst przeds IV TI j.angielski III TH podst hotelarstwa I TEL, I TE wok IV TE, IV TEL j.angielski I TI historia II TI, II TH w f II TMR podst konstr maszyn II TI w f III TMR, III TOR religia IV TH matemat III TI sys baz danych IV TAK infr I TH fizyka III TEL zaj z wych II TEL, II TO j.polski III TI j.niemiecki IV TI j.angielski IV TMR geografia III TO biologia
4 9:50 - 10:35 Pr kp pom ektr i elektron Ry j.niemiecki El matemat El matemat Os matemat Gm, Sw j.angielski, sys oper Mw fizyka Wj biologia AM j obcy w hotel Pn j.polski My religia MM his i spol MM his i spol Mm masz roln Ca w f Ra dział gopsp w el Ca, Mo w f Po j.polski Po j.polski MP w f MP w f Wd geografia Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki I TEL kp pom ektr i elektron I TMR, I TO matemat III TOR, III TI w f I TI j.angielski II TH j obcy w hotel III TH, III TO his i spol IV TE, IV TEL w f III TMR masz roln III TI w f II TMR religia I TH matemat I TI sys oper II TEL fizyka IV TMR, IV TAK j.polski II TI j.polski IV TI j.niemiecki III TEL dział gopsp w el I TE j.niemiecki IV TI j.angielski IV TH geografia II TO biologia
5 10:50 - 11:35 Po j.polski Po j.polski Wd geografia Wd geografia Ml, Mw inf Pm chemia Do podst przeds Do podst przeds Gr, KW kp prac hotelarska Gm, Mg j.angielski, kp admin siec syst Mo w f Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki Mm org prac eksp Ra dział gosp w rekl Pr, Ko kp montaż inst el El matemat My religia My religia Pn j.polski Pn j.polski AM j.angielski MM his i spol III TEL kp montaż inst el III TEL kp montaż inst el III TI matemat II TEL, II TO podst przeds II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska IV TH j.angielski IV TI his i spol III TMR org prac eksp II TMR w f IV TMR, IV TAK religia II TI kp admin siec syst I TH inf I TH inf I TI chemia I TE, I TEL j.polski IV TEL, IV TE j.polski III TO, III TH j.niemiecki III TOR dział gosp w rekl I TO, I TMR geografia
6 11:40 - 12:25 Os matemat Os matemat Pm inf Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f Tw j.angielski Ki j.angielski Gr podst hotelarstwa Gn, Ml sys oper, witr i apl inter Ra dzial gosp w rol AM j.angielski AM j.angielski Wd geografia Wd geografia Pr, Ko kp montaż inst el MM his i spol Po j.polski Po j.polski Mw fizyka Mw fizyka Pn j.polski Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski III TEL kp montaż inst el III TEL kp montaż inst el I TI, I TO w f IV TI j.angielski II TH podst hotelarstwa II TO j.angielski III TO, III TH j.angielski III TI his i spol I TI, I TH w f I TI, I TO w f I TEL, I TE matemat II TI sys oper II TI witr i apl inter IV TEL, IV TE fizyka I TMR inf IV TMR, IV TAK j.polski IV TH j.polski IV TI j.niemiecki II TMR dzial gosp w rol I TH w f II TEL j.angielski III TOR, III TMR geografia
7 12:30 - 13:15 MP w f MP w f Po j.polski Po j.polski MM historia Wd geografia Ko elektrotech i elektron Ki j.angielski Gr usł żyw w hotel Gn, Gm sys oper, j.angielski Km pojazdy roln My religia My religia Ml, Pm inf Ps el prawa et i psych w rekl Pr kp montaż masz i urz el Ra dzial gosp Mw inf Os matemat Os matemat AM j.angielski Pn zaj z wych II TMR pojazdy roln III TEL kp montaż masz i urz el II TEL elektrotech i elektron II TI j.angielski II TH usł żyw w hotel II TO j.angielski IV TH j.angielski III TOR el prawa et i psych w rekl I TH historia I TE, I TEL w f III TO, III TH religia IV TE, IV TEL matemat II TI sys oper III TMR inf IV TMR inf III TMR inf I TO, I TMR j.polski IV TI zaj z wych III TI dzial gosp I TI geografia
8 13:20 - 14:05 My religia Gn, Ki sys oper, j.angielski Ko masz i urz elektr Jm podst konstr maszyn Ml kp obsł inform w hotel Gm j.angielski Pm inf Pr kp montaż masz i urz el Wd geografia Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki II TO podst konstr maszyn III TEL kp montaż masz i urz el II TEL masz i urz elektr II TMR j.angielski I TI j.angielski I TH religia I TI sys oper II TH kp obsł inform w hotel III TMR inf IV TE, IV TEL j.niemiecki III TI geografia
9 14:10 - 14:55
Śr 1 7:05 - 7:50 Sm przepisy B i T Mw inf Po zaj z wych Ko elektrotech i elektron Os matemat Do mark usl hotel Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Db techn pom wzrok AM j.angielski Ra dział gosp w rekl MM his i spol Tw j.angielski NM j.rosyjski Wd geografia Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski II TEL elektrotech i elektron II TH mark usl hotel III TO techn pom wzrok IV TI j.angielski II TMR kp eksploat masz III TMR j.angielski III TEL his i spol II TMR kp eksploat poj IV TMR j.rosyjski II TO matemat II TI kp proj i montaz sieci II TI kp proj i montaz sieci I TO inf I TI zaj z wych IV TI j.niemiecki III TOR dział gosp w rekl I TMR przepisy B i T III TI j.angielski IV TH geografia
2 8:00 - 8:45 Os matemat Os matemat Mo w f Db KP rys tech Do podst dział przeds hotel Po j.polski Ko masz i urz elektr Mw optyka i przyrz. El matemat Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj AM j.angielski AM j.angielski NM j.rosyjski Ps el prawa et i psych w rekl Ja religia Ra dzial gosp Gm j.angielski MP w f Pn j.polski Pn j.polski Wd geografia Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki II TEL masz i urz elektr II TH matemat I TH podst dział przeds hotel I TO KP rys tech IV TAK j.angielski III TEL religia II TMR kp eksploat masz III TO, III TH j.angielski III TOR el prawa et i psych w rekl IV TMR w f II TMR kp eksploat poj I TMR w f III TMR j.rosyjski I TEL, I TE matemat II TI kp proj i montaz sieci II TI kp proj i montaz sieci II TO optyka i przyrz. I TI j.polski IV TEL, IV TE j.polski IV TI j.niemiecki III TI dzial gosp IV TI j.angielski IV TH geografia
3 8:55 - 9:40 Po j.polski Po j.polski Ja religia Ja religia Os matemat Gn, Pa sys oper, j.niemiecki Af instal el Db kp pom i tech opt Ca, MP w f MP, Mo w f Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Mw optyka i przyrz. AM j obcy w hotel Kr zaj z wych Kr zaj z wych Tw j zawod ang Sw, Mg kp progr apl inter NM j.rosyjski Wd geografia Pn j.polski Pn j.polski MM his i spol El matemat II TEL instal el IV TI matemat II TH w f II TO kp pom i tech opt I TO, I TMR religia II TMR kp eksploat masz III TMR, III TOR zaj z wych III TH j obcy w hotel IV TH his i spol II TI, II TH w f II TMR kp eksploat poj II TI w f IV TAK j.rosyjski I TH matemat I TI sys oper III TI kp progr apl inter III TI kp progr apl inter III TO optyka i przyrz. I TE, I TEL j.polski IV TEL, IV TE j.polski I TI j.niemiecki III TEL j zawod ang IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 Ko elektrotech i elektron Pr rys tech MM zaj z wych MM zaj z wych Ki, Gm j.angielski Gn, Mg sys oper, urz tech kom Af kp montaż inst el Db kp pom i tech opt KW dzial recepcji Tw język ang zawod Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj El matemat El matemat Km pojazdy roln Ca w f Os matemat Ca, Mo w f My religia My religia Mw fizyka Mw fizyka AM j.angielski Pn j.polski III TMR pojazdy roln II TEL kp montaż inst el I TE rys tech I TEL elektrotech i elektron III TO, III TH matemat III TOR, III TI w f II TO kp pom i tech opt I TH j.angielski II TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz I TH j.angielski IV TH j.angielski I TMR, I TO zaj z wych II TMR kp eksploat poj III TI w f IV TMR, IV TAK religia III TEL matemat I TI sys oper I TI urz tech kom IV TEL, IV TE fizyka IV TI j.polski II TI język ang zawod
5 10:50 - 11:35 My religia My religia Mw fizyka Mw fizyka Pa, Ry j.niemiecki Mg, Ki urz tech kom, j.angielski Af kp montaż inst el Db kp pom i tech opt Pn j.polski Sw, Gn urz tech kom Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca, MP w f Ca, MP w f El matemat El matemat MP w f Po j.polski MM his i spol MM his i spol Os matemat Os matemat AM j.angielski Tw, Gm j.angielski II TEL kp montaż inst el III TMR, III TOR matemat III TH, III TO w f II TO kp pom i tech opt IV TI j.angielski II TMR kp eksploat masz I TI j.angielski IV TH j.angielski IV TAK, IV TMR his i spol III TH, III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj I TEL, I TE religia IV TE, IV TEL matemat II TI urz tech kom I TI urz tech kom II TI urz tech kom I TO, I TMR fizyka III TI j.polski II TH j.polski I TH j.niemiecki I TH j.niemiecki IV TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 MM historia MM historia El matemat El matemat Gr, KW kp prac hotelarska Ja religia Af kp montaż inst el Db kp pom i tech opt Ki j.angielski Pa, Ml j.niemiecki, witr i apl inter Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz My religia My religia MP w f Ka org i tech rekl Pr instal el Sw, Mg kp progr apl inter Mw zaj z wych Mw zaj z wych AM j.angielski AM j.angielski Os matemat Tw, Gm j.angielski II TEL kp montaż inst el III TEL instal el I TMR, I TO matemat II TO kp pom i tech opt IV TI j.angielski I TH kp prac hotelarska I TI religia III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz II TH j.angielski IV TE, IV TEL j.angielski I TE, I TEL historia III TMR w f II TMR kp eksploat poj III TO, III TH religia IV TH matemat III TI kp progr apl inter III TI kp progr apl inter II TI witr i apl inter IV TMR, IV TAK zaj z wych II TI j.niemiecki IV TI j.angielski
7 12:30 - 13:15 Pa j.niemiecki AM j.angielski Ki j.angielski Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska Mg urz tech kom Af kp montaż inst el Db kp pom i tech opt Ja religia Ml, Gm witr i apl inter, j.angielski Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Kr j.polski Kr j.polski My religia My religia Pr instal el Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski El matemat El matemat MP w f MP w f Pn j.polski MM his i spol II TEL kp montaż inst el III TEL instal el IV TMR, IV TAK matemat II TO kp pom i tech opt II TI j.angielski I TH kp prac hotelarska II TH religia I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz I TMR j.angielski III TH, III TO j.polski I TE j.angielski IV TI his i spol IV TE, IV TEL w f II TMR kp eksploat poj III TMR, III TOR religia I TI urz tech kom III TI witr i apl inter II TI witr i apl inter I TO optyka i przyrz. IV TH j.polski I TEL j.niemiecki III TI j.angielski
8 13:20 - 14:05 MP w f MP w f Gr, KW kp prac hotelarska Af kp montaż masz i urz el Db kp pom i tech opt Ml kp obsł inform w hotel El zaj z wych Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ka org i tech rekl Ja religia Sw witr i apl inter Pr zaj z wych Pr zaj z wych My religia II TEL kp montaż masz i urz el IV TE, IV TEL zaj z wych II TI zaj z wych II TO kp pom i tech opt I TH kp prac hotelarska III TEL religia III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz I TE, I TEL w f II TMR kp eksploat poj IV TI religia III TI witr i apl inter II TH kp obsł inform w hotel
9 14:10 - 14:55
Cz 1 7:05 - 7:50 Af masz i urz elektr Jm podst elektr Pm chemia El matemat Sw, Gn kp diagn i napr Ml infr Gr usł żyw w hotel Wd geografia Wd geografia Po j.polski Wj biologia Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki MM his i spol I TE podst elektr I TEL masz i urz elektr II TH matemat III TH usł żyw w hotel IV TH his i spol II TI kp diagn i napr II TI kp diagn i napr II TMR infr I TH chemia III TEL j.polski IV TE, IV TEL j.niemiecki III TOR, III TMR geografia IV TAK biologia
2 8:00 - 8:45 AM j.angielski Jm podst elektr MM historia MM historia Gr zaj z wych Po j.polski Mo w f Mo, Ca w f Ki j.angielski Sw, Gn sieci komp Ak zaj z wych El matemat El matemat Gm j obcy w tech rol Ra dział gosp w rekl Pa j.niemiecki Tw j.angielski Wj biologia MP w f Os matemat Os matemat Wd geografia Pn j.polski I TE podst elektr III TO, III TH matemat II TO w f III TMR j obcy w tech rol I TH zaj z wych II TMR zaj z wych II TH j.angielski I TEL j.angielski I TMR, I TO historia IV TMR w f II TO, II TEL w f IV TE, IV TEL matemat II TI sieci komp II TI sieci komp I TI j.polski IV TI j.polski III TEL j.niemiecki III TOR dział gosp w rekl III TI j.angielski IV TH geografia IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 Po j.polski Po j.polski Wj biologia Wj biologia Ki, Gm j.angielski Do podst przeds Af kp montaż masz i urz el Mw optyka i przyrz. Ml, Gr kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum Sw, Gn sieci komp Ak masz roln Ca, MP w f Ca, MP w f Kr j.polski Kr j.polski MP w f Ja religia El matemat El matemat AM j.angielski AM j.angielski MM his i spol Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki II TEL kp montaż masz i urz el IV TAK, IV TMR matemat III TH, III TO w f I TI podst przeds I TH j.angielski II TH kp obsł konsum III TI religia II TMR masz roln I TH j.angielski III TMR, III TOR j.polski IV TE, IV TEL j.angielski IV TH his i spol III TH, III TO, III TEL w f II TI sieci komp II TI sieci komp II TH kp obsł inform w hotel II TO optyka i przyrz. I TE, I TEL j.polski IV TI j.niemiecki IV TI j.angielski I TMR, I TO biologia
4 9:50 - 10:35 Wj biologia Wj biologia Mo w f Ki j.angielski Pa, Ry j.niemiecki Ja religia Af kp montaż masz i urz el Jm podst konstr maszyn Gr, KW kp prac hotelarska Ml, Gn witr i apl inter, sys oper Ra dzial gosp w rol Db kp pomoce wzrok Do podst dział przeds hotel El matemat El matemat Os matemat Wd geografia MM his i spol MM his i spol MP w f MP w f Pn j.polski My religia II TO podst konstr maszyn II TEL kp montaż masz i urz el III TMR, III TOR matemat III TH podst dział przeds hotel III TO kp pomoce wzrok II TH kp prac hotelarska I TI religia II TH kp prac hotelarska I TO j.angielski IV TAK, IV TMR his i spol IV TE, IV TEL w f I TMR w f IV TI religia III TEL matemat II TI sys oper II TI witr i apl inter IV TH j.polski I TH j.niemiecki II TMR dzial gosp w rol I TH j.niemiecki III TI geografia I TE, I TEL biologia
5 10:50 - 11:35 AM j.angielski Ry j.niemiecki Do w o s Do w o s Pn j.polski Mw fizyka Po j.polski Po j.polski Gr, KW kp prac hotelarska Gm, Gn j.angielski, sys oper My religia Db kp pomoce wzrok Wd geografia Mm masz roln Ka kp projekt kamp rekl Os matemat Mg, Tw kp proj i montaz sieci, j.angielski Ca w f Ki j.angielski Ja religia Ja religia Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f IV TI, IV TH, IV TAK w f I TMR, I TO w o s III TO kp pomoce wzrok II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska IV TEL, IV TE religia III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TMR j.angielski I TEL j.angielski IV TI w f III TMR masz roln IV TI, IV TH w f II TMR religia III TEL matemat II TI sys oper III TI kp proj i montaz sieci I TI fizyka II TEL, II TO j.polski I TH j.polski I TE j.niemiecki IV TH w f III TI j.angielski III TH geografia
6 11:40 - 12:25 Mw fizyka Mw fizyka Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f Tw j.angielski Os matemat Gr, KW kp prac hotelarska Pn j.polski Pa j.niemiecki Db kp pomoce wzrok Do mark usl hotel Mm org prac eksp Ka kp projekt kamp rekl AM j.angielski Mg, Gn kp adm baz danych Gm j.angielski Ki j.angielski MM his i spol MM his i spol My religia Wd geografia I TMR podst konstr maszyn I TI, I TO w f III TH mark usl hotel III TO kp pomoce wzrok IV TAK j.angielski II TH kp prac hotelarska III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TMR j.angielski III TEL j.angielski IV TEL, IV TE his i spol I TI, I TH w f III TMR org prac eksp I TI, I TO w f IV TH religia II TO matemat III TI kp adm baz danych III TI kp adm baz danych I TEL, I TE fizyka II TI j.polski II TMR j.niemiecki I TH w f II TEL j.angielski IV TI geografia
7 12:30 - 13:15 Os matemat Os matemat Jm podst konstr maszyn Ry j.niemiecki My religia Pn wok Mw fizyka Pa j.niemiecki Gr, KW kp prac hotelarska Ja religia Gm j.angielski Db kp pomoce wzrok MP w f Ka kp projekt kamp rekl Pr kp obsł masz el Mg, Gn kp adm baz danych Po j.polski Po j.polski MM his i spol MM his i spol AM j.angielski Wd geografia I TMR podst konstr maszyn III TEL kp obsł masz el III TO kp pomoce wzrok II TMR j.angielski II TH kp prac hotelarska II TI religia III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TH j.angielski IV TEL, IV TE his i spol III TMR w f I TH religia I TEL, I TE matemat III TI kp adm baz danych III TI kp adm baz danych II TEL fizyka IV TMR, IV TAK j.polski I TI wok II TO j.niemiecki I TO j.niemiecki IV TI geografia
8 13:20 - 14:05 My religia My religia Pa j.niemiecki Jm podst konstr maszyn Do podst przeds Ja religia Ja religia Wd geografia Pn j.polski Db kp pomoce wzrok AM j.angielski Ka kp projekt kamp rekl Pr kp obsł masz el Mg, Gn kp adm baz danych I TO podst konstr maszyn III TEL kp obsł masz el I TH podst przeds III TO kp pomoce wzrok II TEL, II TO religia III TOR kp projekt kamp rekl III TMR j.angielski I TEL, I TE religia III TI kp adm baz danych III TI kp adm baz danych II TMR j.polski I TMR j.niemiecki II TI geografia
9 14:10 - 14:55 Mg kp proj i montaz sieci III TI kp proj i montaz sieci
Pt 1 7:05 - 7:50 Pr kp pom ektr i elektron Jm podst konstr maszyn Ki j.angielski Ca eddlabezp Wj biologia Os matemat KW dzial recepcji Mg kp admin siec syst Gm j.angielski Db techn pom wzrok Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Mw fizyka Sw witr i apl inter NM j.rosyjski Wd geografia AM j.angielski AM j.angielski Tw j.angielski I TMR podst konstr maszyn I TE kp pom ektr i elektron I TH eddlabezp III TO techn pom wzrok II TMR j.angielski III TH kp obsł konsum II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz I TO j.angielski IV TE, IV TEL j.angielski III TMR kp eksploat poj IV TAK j.rosyjski II TEL matemat II TI kp admin siec syst III TI witr i apl inter III TEL fizyka IV TI j.angielski IV TMR geografia I TI biologia
2 8:00 - 8:45 Pr kp pom ektr i elektron Kr wok Kr wok Ki, Gm j.angielski Pa, Sw j.niemiecki, sys oper Tw j.angielski Wj biologia KW dzial recepcji Mg kp admin siec syst Os matemat Db kp pom i tech opt Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca w f AM j.angielski Ca, Mo w f Ml infr Wd geografia Mw fizyka Mw fizyka Pn j.polski El matemat I TE kp pom ektr i elektron IV TI matemat III TOR, III TI w f III TO kp pom i tech opt I TH j.angielski III TH kp obsł konsum II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz I TH j.angielski I TO, I TMR wok III TEL j.angielski III TMR kp eksploat poj III TI w f II TMR matemat II TI kp admin siec syst I TI sys oper IV TAK infr IV TEL, IV TE fizyka IV TH j.polski I TI j.niemiecki II TEL j.angielski IV TMR geografia II TO biologia
3 8:55 - 9:40 Os matemat Os matemat Ki j.angielski Jm podst konstr maszyn Pn j.polski Gn, Sw sys oper Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f MM historia Db kp pom i tech opt Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ps el prawa et i psych w rekl Mw fizyka Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci Wj biologia NM j.rosyjski Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki AM j.angielski Wd geografia I TO podst konstr maszyn II TH w f III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz I TMR j.angielski IV TH j.angielski III TOR el prawa et i psych w rekl II TMR historia II TI, II TH w f III TMR kp eksploat poj II TI w f IV TMR j.rosyjski I TEL, I TE matemat I TI sys oper III TI kp proj i montaz sieci I TI sys oper III TH kp obsł inform w hotel III TEL fizyka II TEL, II TO j.polski I TH j.polski IV TE, IV TEL j.niemiecki III TI j.angielski IV TI geografia IV TAK biologia
4 9:50 - 10:35 MP w f MP w f Po j.polski Po j.polski Gr podst hotelarstwa El matemat Mo w f Mo, Ca w f Do podst przeds Sw, Gn sieci komp Pn j.polski Db kp pom i tech opt Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz AM j.angielski Pr masz i urz elektr Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci Wj biologia Ki j.angielski Os matemat Os matemat Wd geografia MM his i spol III TEL masz i urz elektr I TI matemat II TO w f II TH podst przeds III TO kp pom i tech opt I TH podst hotelarstwa III TMR kp eksploat masz IV TMR j.angielski III TOR j.angielski IV TI his i spol I TE, I TEL w f III TMR kp eksploat poj II TO, II TEL w f IV TE, IV TEL matemat II TI sieci komp III TI kp proj i montaz sieci II TI sieci komp III TH kp obsł inform w hotel I TO, I TMR j.polski II TMR j.polski III TI j.angielski IV TH geografia IV TAK biologia
5 10:50 - 11:35 Pm chemia Pm chemia Po j.polski Po j.polski KW dzial recepcji Sw, Gn kp diagn i napr MM historia MM historia Ki zaj z wych Do podst przeds Mo w f Db techn pom wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Ka org i tech rekl Pr, Ko kp montaż inst el Mg, Tw sys baz danych, j.angielski El matemat El matemat Mw fizyka Mw fizyka Pa j.niemiecki Pn j.polski III TEL kp montaż inst el III TEL kp montaż inst el IV TAK, IV TMR matemat II TI podst przeds III TO techn pom wzrok III TH kp prac hotelarska III TOR org i tech rekl I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz II TH zaj z wych II TEL, II TO historia III TMR kp eksploat poj II TMR w f I TI kp diagn i napr III TI sys baz danych I TI kp diagn i napr IV TEL, IV TE fizyka I TE, I TEL chemia I TO, I TMR j.polski IV TI j.polski IV TH j.niemiecki III TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 AM zaj z wych AM zaj z wych Pm chemia Pm chemia Wd geografia Sw, Gn kp diagn i napr Pa j.niemiecki Ki j.angielski Pn j.polski El matemat Do podst przeds Db techn pom wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Ka org i tech rekl Pr, Ko kp montaż inst el Po j.polski Ca w f Ml, Mw inf MM his i spol MM his i spol Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f III TEL kp montaż inst el III TEL kp montaż inst el II TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f II TMR podst przeds III TO techn pom wzrok III TH kp prac hotelarska III TOR org i tech rekl III TMR kp eksploat masz II TO j.angielski I TE, I TEL zaj z wych IV TEL, IV TE his i spol IV TI w f III TMR kp eksploat poj IV TI, IV TH w f I TI kp diagn i napr I TI kp diagn i napr IV TMR inf IV TMR inf I TMR, I TO chemia III TI j.polski II TH j.polski II TEL j.niemiecki IV TH w f I TH geografia
7 12:30 - 13:15 Ko elektrotech i elektron Pm inf Mo w f Mw optyka i przyrz. Pn wok Sw, Gn kp diagn i napr Ki j.angielski Wd geografia Ml, Pa witr i apl inter, j.niemiecki Sm przepisy B i T Db techn pom wzrok Gr podst hotelarstwa Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Ka kp projekt kamp rekl Pr kp montaż masz i urz el El matemat MM his i spol MM his i spol Do zaj z wych III TEL kp montaż masz i urz el I TEL elektrotech i elektron III TI matemat IV TH zaj z wych III TO techn pom wzrok III TH podst hotelarstwa III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz II TO j.angielski IV TAK, IV TMR his i spol III TMR kp eksploat poj I TMR w f I TI kp diagn i napr I TI kp diagn i napr II TI witr i apl inter I TO optyka i przyrz. I TE inf I TH wok II TI j.niemiecki II TMR przepisy B i T II TH geografia
8 13:20 - 14:05 Pm inf Sw, Gn kp diagn i napr Wd geografia Db techn pom wzrok Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Ka kp projekt kamp rekl Pr kp montaż masz i urz el Ml inf III TEL kp montaż masz i urz el III TO techn pom wzrok III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz III TMR kp eksploat poj I TI kp diagn i napr I TI kp diagn i napr IV TMR inf I TEL inf II TI geografia
9 14:10 - 14:55