Dzień Gl Czas I TEL I TE I TMR I TO I TH I TI II TEL II TO II TH II TI II TMR III TO III TH III TMR III TOR III TEL III TI IV TAK IV TMR IV TE IV TEL IV TH IV TI Jm Jurkowski Mirosław Km Kowalski Mirosław Af Aftyka Michał Pr Prończuk Artur Ko Korzeniowski Mateusz El Chomik Eliza Ca Ciechan Katarzyna Do Dobosz Iwona Db Dziedzic Bożena Gm Góreczny Marcin Gr Górnicka Anna Ja Jachimek Andrzej Ka Kawęcka Joanna KW Kleszowska Weronika Ak Korkosz Adam Ki Krzywicka-Iwan Magdalena Kr Kurzak Anna AM Maciejewska Agata Ps Mańkowska Justyna MM Matwiej Monika MP Mąka Piotr Mm Mielniczuk Michał Mo Moniakowski MIchał My Myszak Mariusz NM Nadolska Małgorzata Os Ostrowska Jolanta Gn Gronkowski Mariusz Mg Małek Grzegorz Sw Szałaj Zbigniew Ml Misztal Alicja Mw Medak Wojciech Pm Paul Małgorzata Pe Piłat Elżbieta Po Polska Edyta Pn Pomijan Edyta Pa Przybyła Aneta Ra Radecka Joanna Ry Rycyk Anna Sm Sulima Mirosław Ck Szufnara Joanna Tw Wójtowicz Artur Wd Włodarczyk Dorota Wj Wolska Justyna
Pn 1 7:05 - 7:50 WAR Af kp montaż masz i urz el IN2 Mg urz tech kom MA Os matemat AU Mw optyka i przyrz. PJ KW dzial recepcji HI MM historia RE Mm podst konstr maszyn BIO Wj anat fizj i pat oka EL Pr kp obsł masz el JPL, INF3 Tw, Sw j.angielski, sys baz danych J1 NM j.rosyjski GE Wd geografia J3, PO Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski WAR I TEL kp montaż masz i urz el EL III TEL kp obsł masz el PO IV TI j.angielski PJ II TH dzial recepcji HI II TI historia RE II TMR podst konstr maszyn J1 IV TAK j.rosyjski MA II TEL matemat IN2 I TI urz tech kom INF3 III TI sys baz danych AU II TO optyka i przyrz. J3 IV TI j.niemiecki JPL III TI j.angielski GE IV TMR geografia BIO III TO anat fizj i pat oka
2 8:00 - 8:45 WAR Af kp montaż masz i urz el Ja religia PO Ja religia BIO Wj biologia RE, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper Mo w f Mo, Ca w f FIZ KW dzial recepcji JPL Pn j.polski PJ Km pojazdy roln IN1 Mw optyka i przyrz. GE Wd geografia J1 NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki EL Pr kp obsł masz el IN2 Mg zaj z wych RO El matemat El matemat MA Os matemat Os matemat AU AM j.angielski HI MM his i spol PJ II TMR pojazdy roln WAR I TEL kp montaż masz i urz el EL III TEL kp obsł masz el RO IV TAK, IV TMR matemat II TO w f RE I TI j.angielski PO I TO, I TMR religia FIZ II TH dzial recepcji AU IV TH j.angielski HI IV TI his i spol II TO, II TEL w f J1 III TMR j.rosyjski MA IV TE, IV TEL matemat IN2 III TI zaj z wych INF3 I TI sys oper IN1 III TO optyka i przyrz. JPL II TI j.polski J3 III TOR j.niemiecki GE III TH geografia BIO I TH biologia
3 8:55 - 9:40 WAR Af masz i urz elektr PO AM j.angielski Ak, Mm, Km kp obróbka mat FIZ Mw optyka i przyrz. RE KW dzial recepcji RO El matemat AU Ja religia Ja religia IN1 Gr, Ml kp obsł konsum, kp obsł inform w hotel IN2, J1 Mg, Gm kp admin siec syst, j.angielski JPL Pn j.polski BIO Wj biologia PJ Do podst dział przeds hotel HI MM his i spol MM his i spol EL Pr instal el INF3, J3 Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski Ca w f GE Wd geografia MA Os matemat Os matemat Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f I TMR kp obróbka mat WAR I TEL masz i urz elektr EL III TEL instal el RO I TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f PJ III TH podst dział przeds hotel J1 II TI j.angielski II TH kp obsł konsum AU II TEL, II TO religia RE I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat PO I TE j.angielski HI III TMR, III TOR his i spol IV TI w f I TMR kp obróbka mat IV TI, IV TH w f MA IV TE, IV TEL matemat IN2 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter IN1 II TH kp obsł inform w hotel FIZ I TO optyka i przyrz. JPL II TMR j.polski IV TH w f J3 III TI j.angielski GE IV TMR geografia BIO III TO biologia
4 9:50 - 10:35 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f WAR Af instal el RO Db kp pom i tech opt J3 Pa j.niemiecki HI Ja religia GE Wd geografia BIO Wj zaj z wych Wj zaj z wych RE Kr j.polski Kr j.polski MA Os matemat INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter IN1 Ml infr J1 NM j.rosyjski Mw fizyka FIZ Mw fizyka JPL AM j.angielski PJ, PO Tw, Gm j.angielski AU I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat WAR II TEL instal el EL I TEL kp pom ektr i elektron I TI, I TO w f RO II TO kp pom i tech opt PO IV TI j.angielski HI II TI religia I TMR kp obróbka mat RE III TMR, III TOR j.polski JPL IV TH j.angielski I TI, I TH w f I TMR kp obróbka mat I TI, I TO w f J1 IV TMR j.rosyjski MA III TEL matemat IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 IV TAK infr FIZ IV TEL, IV TE fizyka J3 II TH j.niemiecki I TH w f PJ IV TI j.angielski GE II TMR geografia BIO III TO, III TH zaj z wych
5 10:50 - 11:35 J3 Pa j.niemiecki WAR Pr rys tech Ak, Mm, Km kp obróbka mat PO Ki j.angielski AU Gr podst hotelarstwa GE Wd geografia EL Af kp montaż inst el RO Db kp pom i tech opt PJ Do podst dział przeds hotel IN1 Gm, Ml j.angielski, witr i apl inter MA Os matemat Ca, MP w f Ca, MP w f RE Kr j.polski Kr j.polski MP w f INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter HI MM his i spol MM his i spol BIO Ja religia Ja religia JPL Pn j.polski FIZ El matemat I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp montaż inst el WAR I TE rys tech FIZ IV TI matemat III TH, III TO w f PJ II TH podst dział przeds hotel RO II TO kp pom i tech opt II TI j.angielski AU I TH podst hotelarstwa BIO IV TEL, IV TE religia I TMR kp obróbka mat PO I TO j.angielski RE III TMR, III TOR j.polski HI IV TAK, IV TMR his i spol III TH, III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat MA II TMR matemat IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 II TI witr i apl inter JPL IV TH j.polski J3 I TEL j.niemiecki GE I TI geografia
6 11:40 - 12:25 PJ Do w o s Do w o s Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Jm podst konstr maszyn MA Os matemat RE Ca eddlabezp EL Af kp pom ektr i elektron RO Db kp pom i tech opt PO Pn j.polski El matemat Mo w f BIO Kr j.polski Kr j.polski MP w f J1 AM j.angielski WAR Ja religia JPL Po j.polski IN1 Wj biologia IN2, INF3 Ml, Mw inf MM his i spol HI MM his i spol J3 Pa j.niemiecki GE Wd geografia AU I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp pom ektr i elektron II TI matemat RE I TI eddlabezp PJ I TE, I TEL w o s RO II TO kp pom i tech opt WAR III TEL religia I TMR kp obróbka mat BIO III TH, III TO j.polski J1 III TOR j.angielski HI IV TEL, IV TE his i spol III TMR w f I TMR kp obróbka mat II TMR w f MA I TH matemat IN2 IV TMR inf INF3 IV TMR inf JPL III TI j.polski PO II TH j.polski J3 IV TH j.niemiecki GE IV TI geografia IN1 IV TAK biologia
7 12:30 - 13:15 GE Wd geografia Wd geografia Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Jm podst konstr maszyn BIO Pn j.polski RE Do w o s EL Af kp pom ektr i elektron RO Db kp pom i tech opt J3 Ki j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn urz tech kom IN1 Ml infr PO AM j.angielski AM j.angielski PJ El matemat El matemat WAR Pr instal el HI Ja religia Po j.polski JPL Po j.polski Mw fizyka FIZ Mw fizyka MA Os matemat J1 Gm j.angielski AU I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp pom ektr i elektron WAR III TEL instal el PJ III TMR, III TOR matemat RE I TI w o s RO II TO kp pom i tech opt J1 IV TI j.angielski HI III TI religia I TMR kp obróbka mat J3 II TH j.angielski PO III TO, III TH j.angielski I TMR kp obróbka mat MA IV TH matemat IN2 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom IN1 II TMR infr FIZ IV TEL, IV TE fizyka JPL IV TMR, IV TAK j.polski BIO I TH j.polski GE I TEL, I TE geografia
8 13:20 - 14:05 AU Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat PJ Mw optyka i przyrz. GE Do w o s JPL Po j.polski EL Af kp pom ektr i elektron RO Db kp pom i tech opt BIO Ja religia INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp IN1 Ml inf WAR Pr kp obsł masz el FIZ El matemat Pn j.polski HI Pn j.polski AU I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp pom ektr i elektron WAR III TEL kp obsł masz el FIZ III TI matemat GE I TH w o s RO II TO kp pom i tech opt BIO II TH religia I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat IN2 II TI sieci komp INF3 II TI sieci komp IN1 III TMR inf PJ I TO optyka i przyrz. JPL I TI j.polski HI IV TEL, IV TE j.polski
9 14:10 - 14:55 WAR Pr kp obsł masz el WAR III TEL kp obsł masz el
Wt 1 7:05 - 7:50 RO Ca eddlabezp Ca eddlabezp INF3 Pm inf PJ Db KP rys tech MA Os matemat FIZ Mw optyka i przyrz. AU Gr podst hotelarstwa IN2 Mg kp admin siec syst PO Ak masz roln BIO Wj anat fizj i pat oka J3 Pa j.niemiecki JPL Po j.polski RE Tw j.angielski J1 Gm j.angielski HI MM his i spol GE Wd geografia RO I TE, I TEL eddlabezp PJ I TO KP rys tech J1 IV TAK j.angielski AU II TH podst hotelarstwa PO II TMR masz roln HI IV TH his i spol MA II TEL matemat IN2 II TI kp admin siec syst FIZ II TO optyka i przyrz. INF3 I TMR inf JPL III TEL j.polski J3 III TOR j.niemiecki RE III TI j.angielski GE IV TI geografia BIO III TO anat fizj i pat oka
2 8:00 - 8:45 AU Do podst przeds Do podst przeds Ca eddlabezp GE Ca eddlabezp IN1, RO Pm, Ml inf Os zaj z wych MA Os zaj z wych HI MM historia IN2 Mg kp admin siec syst PO Ak masz roln FIZ Mw optyka i przyrz. Gr kp obsł konsum NM j.rosyjski J1 AM j.angielski JPL Po j.polski J3, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys baz danych BIO Wj biologia MP w f Pr zaj z wych Pr zaj z wych RE My religia WAR, EL Tw, Gm j.angielski IV TE, IV TEL zaj z wych GE I TO, I TMR eddlabezp AU I TE, I TEL podst przeds EL IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum PO II TMR masz roln J1 III TOR j.angielski HI II TH historia IV TMR w f RE IV TH religia III TMR j.rosyjski MA II TO, II TEL zaj z wych IN2 II TI kp admin siec syst INF3 III TI sys baz danych RO I TI inf FIZ III TO optyka i przyrz. IN1 I TI inf JPL III TEL j.polski J3 III TI j.niemiecki WAR IV TI j.angielski BIO IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 RO Kr wok Kr wok Do podst przeds RE Do podst przeds AU Mw fizyka HI MM historia JPL Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f PJ Mm podst konstr maszyn BIO Wj biologia WAR Gr podst hotelarstwa PO My religia My religia FIZ Pm zaj z wych IN2, J3 Mg, Pa sys baz danych, j.niemiecki IN1 Ml infr GE Wd geografia J1 AM j.angielski AM j.angielski MA Os matemat INF3, EL Tw, Gm j.angielski II TH w f RE I TMR, I TO podst przeds EL IV TI j.angielski WAR III TH podst hotelarstwa RO I TEL, I TE wok J1 IV TE, IV TEL j.angielski HI I TI historia II TI, II TH w f PJ II TMR podst konstr maszyn II TI w f PO III TMR, III TOR religia MA IV TH matemat IN2 III TI sys baz danych IN1 IV TAK infr AU I TH fizyka FIZ III TEL zaj z wych JPL II TEL, II TO j.polski J3 III TI j.niemiecki INF3 IV TI j.angielski GE IV TMR geografia BIO III TO biologia
4 9:50 - 10:35 EL Pr kp pom ektr i elektron J1 Ry j.niemiecki El matemat FIZ El matemat MA Os matemat PO, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper IN1 Mw fizyka BIO Wj biologia WAR AM j obcy w hotel RE Pn j.polski RO My religia MM his i spol HI MM his i spol PJ Mm masz roln Ca w f IN2 Ra dział gopsp w el Ca, Mo w f Po j.polski JPL Po j.polski MP w f MP w f GE Wd geografia AU, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki EL I TEL kp pom ektr i elektron FIZ I TMR, I TO matemat III TOR, III TI w f PO I TI j.angielski WAR II TH j obcy w hotel HI III TH, III TO his i spol IV TE, IV TEL w f PJ III TMR masz roln III TI w f RO II TMR religia MA I TH matemat INF3 I TI sys oper IN1 II TEL fizyka JPL IV TMR, IV TAK j.polski RE II TI j.polski J3 IV TI j.niemiecki IN2 III TEL dział gopsp w el J1 I TE j.niemiecki AU IV TI j.angielski GE IV TH geografia BIO II TO biologia
5 10:50 - 11:35 JPL Po j.polski Po j.polski Wd geografia GE Wd geografia IN1, INF3 Ml, Mw inf FIZ Pm chemia RE Do podst przeds Do podst przeds Gr, KW kp prac hotelarska J1, IN2 Gm, Mg j.angielski, kp admin siec syst Mo w f J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki PJ Mm org prac eksp RO Ra dział gosp w rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el MA El matemat BIO My religia My religia PO Pn j.polski Pn j.polski AU AM j.angielski HI MM his i spol EL III TEL kp montaż inst el WAR III TEL kp montaż inst el MA III TI matemat RE II TEL, II TO podst przeds J1 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska AU IV TH j.angielski HI IV TI his i spol PJ III TMR org prac eksp II TMR w f BIO IV TMR, IV TAK religia IN2 II TI kp admin siec syst IN1 I TH inf INF3 I TH inf FIZ I TI chemia JPL I TE, I TEL j.polski PO IV TEL, IV TE j.polski J3 III TO, III TH j.niemiecki RO III TOR dział gosp w rekl GE I TO, I TMR geografia
6 11:40 - 12:25 MA Os matemat Os matemat IN1 Pm inf Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f J1 Tw j.angielski PO Ki j.angielski RE Gr podst hotelarstwa IN2, INF3 Gn, Ml sys oper, witr i apl inter RO Ra dzial gosp w rol FIZ AM j.angielski AM j.angielski Wd geografia GE Wd geografia EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el HI MM his i spol Po j.polski JPL Po j.polski Mw fizyka AU Mw fizyka BIO Pn j.polski J3, PJ Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski EL III TEL kp montaż inst el WAR III TEL kp montaż inst el I TI, I TO w f PJ IV TI j.angielski RE II TH podst hotelarstwa PO II TO j.angielski FIZ III TO, III TH j.angielski HI III TI his i spol I TI, I TH w f I TI, I TO w f MA I TEL, I TE matemat IN2 II TI sys oper INF3 II TI witr i apl inter AU IV TEL, IV TE fizyka IN1 I TMR inf JPL IV TMR, IV TAK j.polski BIO IV TH j.polski J3 IV TI j.niemiecki RO II TMR dzial gosp w rol I TH w f J1 II TEL j.angielski GE III TOR, III TMR geografia
7 12:30 - 13:15 MP w f MP w f Po j.polski JPL Po j.polski HI MM historia GE Wd geografia WAR Ko elektrotech i elektron PO Ki j.angielski AU Gr usł żyw w hotel IN2, J3 Gn, Gm sys oper, j.angielski PJ Km pojazdy roln BIO My religia My religia INF3, RO Ml, Pm inf Ps el prawa et i psych w rekl Pr instal el FIZ Ra dzial gosp IN1 Mw inf MA Os matemat Os matemat J1 AM j.angielski RE Pn zaj z wych PJ II TMR pojazdy roln III TEL instal el WAR II TEL elektrotech i elektron J3 II TI j.angielski AU II TH usł żyw w hotel PO II TO j.angielski J1 IV TH j.angielski III TOR el prawa et i psych w rekl HI I TH historia I TE, I TEL w f BIO III TO, III TH religia MA IV TE, IV TEL matemat IN2 II TI sys oper INF3 III TMR inf IN1 IV TMR inf RO III TMR inf JPL I TO, I TMR j.polski RE IV TI zaj z wych FIZ III TI dzial gosp GE I TI geografia
8 13:20 - 14:05 FIZ My religia IN2, PO Gn, Ki sys oper, j.angielski WAR Ko masz i urz elektr AU Jm podst konstr maszyn INF3 Ml kp obsł inform w hotel JPL Gm j.angielski IN1 Pm inf EL Pr kp montaż masz i urz el GE Wd geografia J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki AU II TO podst konstr maszyn EL III TEL kp montaż masz i urz el WAR II TEL masz i urz elektr JPL II TMR j.angielski PO I TI j.angielski FIZ I TH religia IN2 I TI sys oper INF3 II TH kp obsł inform w hotel IN1 III TMR inf J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki GE III TI geografia
9 14:10 - 14:55
Śr 1 7:05 - 7:50 PJ Sm przepisy B i T INF3 Mw inf JPL Po zaj z wych EL Ko elektrotech i elektron MA Os matemat RE Do mark usl hotel IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj FIZ Db techn pom wzrok PO AM j.angielski BIO Ra dział gosp w rekl HI MM his i spol RO Tw j.angielski J1 NM j.rosyjski GE Wd geografia J3, WAR Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski EL II TEL elektrotech i elektron RE II TH mark usl hotel FIZ III TO techn pom wzrok WAR IV TI j.angielski II TMR kp eksploat masz PO III TMR j.angielski HI III TEL his i spol II TMR kp eksploat poj J1 IV TMR j.rosyjski MA II TO matemat IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 I TO inf JPL I TI zaj z wych J3 IV TI j.niemiecki BIO III TOR dział gosp w rekl PJ I TMR przepisy B i T RO III TI j.angielski GE IV TH geografia
2 8:00 - 8:45 MA Os matemat Os matemat Mo w f J1 Db KP rys tech RO Do podst dział przeds hotel JPL Po j.polski EL Ko masz i urz elektr AU Mw optyka i przyrz. FIZ El matemat IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj RE AM j.angielski AM j.angielski PJ Km pojazdy roln INF3 Ps el prawa et i psych w rekl HI Ja religia WAR Ra dzial gosp NM j.rosyjski MP w f BIO Pn j.polski Pn j.polski GE Wd geografia PO, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki PJ III TMR pojazdy roln EL II TEL masz i urz elektr FIZ II TH matemat RO I TH podst dział przeds hotel J1 I TO KP rys tech HI III TEL religia II TMR kp eksploat masz RE III TO, III TH j.angielski INF3 III TOR el prawa et i psych w rekl IV TMR w f II TMR kp eksploat poj I TMR w f IV TAK j.rosyjski MA I TEL, I TE matemat IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci AU II TO optyka i przyrz. JPL I TI j.polski BIO IV TEL, IV TE j.polski J3 IV TI j.niemiecki WAR III TI dzial gosp PO IV TI j.angielski GE IV TH geografia
3 8:55 - 9:40 Po j.polski JPL Po j.polski PO Ja religia Ja religia MA Os matemat IN2, J3 Gn, Pa sys oper, j.niemiecki EL Af instal el RE Db kp pom i tech opt Ca, MP w f MP, Mo w f Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj AU Mw optyka i przyrz. WAR AM j obcy w hotel PJ Kr zaj z wych Kr zaj z wych RO Tw j zawod ang INF3, IN1 Sw, Mg kp progr apl inter J1 Gm j.angielski GE Wd geografia BIO Pn j.polski Pn j.polski HI MM his i spol FIZ El matemat EL II TEL instal el FIZ IV TI matemat II TH w f RE II TO kp pom i tech opt J1 IV TAK j.angielski PO I TO, I TMR religia II TMR kp eksploat masz PJ III TMR, III TOR zaj z wych WAR III TH j obcy w hotel HI IV TH his i spol II TI, II TH w f II TMR kp eksploat poj II TI w f MA I TH matemat IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter AU III TO optyka i przyrz. JPL I TE, I TEL j.polski BIO IV TEL, IV TE j.polski J3 I TI j.niemiecki RO III TEL j zawod ang GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 BIO Ko elektrotech i elektron WAR Pr rys tech HI MM zaj z wych MM zaj z wych J3, J1 Ki, Gm j.angielski IN2, IN1 Gn, Mg sys oper, urz tech kom EL Af kp montaż inst el RE Db kp pom i tech opt GE KW dzial recepcji PO Tw język ang zawod Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj FIZ El matemat El matemat PJ Km pojazdy roln Ca w f MA Os matemat Ca, Mo w f RO My religia My religia INF3 Mw fizyka Mw fizyka AU AM j.angielski JPL Pn j.polski PJ III TMR pojazdy roln EL II TEL kp montaż inst el WAR I TE rys tech BIO I TEL elektrotech i elektron FIZ III TO, III TH matemat III TOR, III TI w f RE II TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski GE II TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz J3 I TH j.angielski AU IV TH j.angielski HI I TMR, I TO zaj z wych II TMR kp eksploat poj III TI w f RO IV TMR, IV TAK religia MA III TEL matemat IN2 I TI sys oper IN1 I TI urz tech kom INF3 IV TEL, IV TE fizyka JPL IV TI j.polski PO II TI język ang zawod
5 10:50 - 11:35 GE My religia My religia Mw fizyka AU Mw fizyka J3, PO Pa, Ry j.niemiecki IN1, J1 Mg, Ki urz tech kom, j.angielski EL Af kp montaż inst el RE Db kp pom i tech opt BIO Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn urz tech kom Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca, MP w f Ca, MP w f FIZ El matemat El matemat MP w f JPL Po j.polski HI MM his i spol MM his i spol MA Os matemat Os matemat WAR AM j.angielski PJ, RO Tw, Gm j.angielski EL II TEL kp montaż inst el FIZ III TMR, III TOR matemat III TH, III TO w f RE II TO kp pom i tech opt RO IV TI j.angielski II TMR kp eksploat masz J1 I TI j.angielski WAR IV TH j.angielski HI IV TAK, IV TMR his i spol III TH, III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj GE I TEL, I TE religia MA IV TE, IV TEL matemat IN2 II TI urz tech kom IN1 I TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom AU I TO, I TMR fizyka JPL III TI j.polski BIO II TH j.polski J3 I TH j.niemiecki PO I TH j.niemiecki PJ IV TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 MM historia HI MM historia FIZ El matemat El matemat Gr, KW kp prac hotelarska PO Ja religia EL Af kp montaż inst el RE Db kp pom i tech opt JPL Ki j.angielski J3, IN1 Pa, Ml j.niemiecki, witr i apl inter Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz GE My religia My religia MP w f RO Ka org i tech rekl WAR Pr instal el INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter Mw zaj z wych AU Mw zaj z wych PJ AM j.angielski AM j.angielski MA Os matemat BIO, J1 Tw, Gm j.angielski EL II TEL kp montaż inst el WAR III TEL instal el FIZ I TMR, I TO matemat RE II TO kp pom i tech opt J1 IV TI j.angielski I TH kp prac hotelarska PO I TI religia RO III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz JPL II TH j.angielski PJ IV TE, IV TEL j.angielski HI I TE, I TEL historia III TMR w f II TMR kp eksploat poj GE III TO, III TH religia MA IV TH matemat IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 II TI witr i apl inter AU IV TMR, IV TAK zaj z wych J3 II TI j.niemiecki BIO IV TI j.angielski
7 12:30 - 13:15 J3 Pa j.niemiecki GE AM j.angielski RO Ki j.angielski AU Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska IN2 Mg urz tech kom EL Af kp montaż inst el RE Db kp pom i tech opt PJ Ja religia IN1, J1 Ml, Gm witr i apl inter, j.angielski Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz BIO Kr j.polski Kr j.polski MA My religia My religia WAR Pr instal el INF3, PO Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski El matemat FIZ El matemat MP w f MP w f JPL Pn j.polski HI MM his i spol EL II TEL kp montaż inst el WAR III TEL instal el FIZ IV TMR, IV TAK matemat RE II TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski I TH kp prac hotelarska PJ II TH religia I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz RO I TMR j.angielski BIO III TH, III TO j.polski GE I TE j.angielski HI IV TI his i spol IV TE, IV TEL w f II TMR kp eksploat poj MA III TMR, III TOR religia IN2 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter IN1 II TI witr i apl inter AU I TO optyka i przyrz. JPL IV TH j.polski J3 I TEL j.niemiecki PO III TI j.angielski
8 13:20 - 14:05 MP w f MP w f Gr, KW kp prac hotelarska EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt IN1 Ml kp obsł inform w hotel FIZ El zaj z wych Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz RO Ka org i tech rekl WAR Pr kp montaż masz i urz el INF3 Sw witr i apl inter GE My religia EL II TEL kp montaż masz i urz el WAR III TEL kp montaż masz i urz el FIZ II TI zaj z wych RE II TO kp pom i tech opt I TH kp prac hotelarska RO III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz I TE, I TEL w f II TMR kp eksploat poj GE IV TI religia INF3 III TI witr i apl inter IN1 II TH kp obsł inform w hotel
9 14:10 - 14:55
Cz 1 7:05 - 7:50 EL Af masz i urz elektr AU Jm podst elektr FIZ Pm chemia PJ El matemat INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr IN1 Ml infr RO Gr usł żyw w hotel Wd geografia GE Wd geografia JPL Po j.polski BIO Wj biologia J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki HI MM his i spol AU I TE podst elektr EL I TEL masz i urz elektr PJ II TH matemat RO III TH usł żyw w hotel HI IV TH his i spol IN2 II TI kp diagn i napr INF3 II TI kp diagn i napr IN1 II TMR infr FIZ I TH chemia JPL III TEL j.polski J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki GE III TOR, III TMR geografia BIO IV TAK biologia
2 8:00 - 8:45 J1 AM j.angielski AU Jm podst elektr HI MM historia MM historia RE Gr zaj z wych JPL Po j.polski Mo w f Mo, Ca w f WAR Ki j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PO Ak zaj z wych PJ El matemat El matemat EL Gm j obcy w tech rol IN1 Ra dział gosp w rekl J3 Pa j.niemiecki FIZ Tw j.angielski BIO Wj biologia MP w f MA Os matemat Os matemat GE Wd geografia RO Pn j.polski AU I TE podst elektr PJ III TO, III TH matemat II TO w f EL III TMR j obcy w tech rol RE I TH zaj z wych PO II TMR zaj z wych WAR II TH j.angielski J1 I TEL j.angielski HI I TMR, I TO historia IV TMR w f II TO, II TEL w f MA IV TE, IV TEL matemat IN2 II TI sieci komp INF3 II TI sieci komp JPL I TI j.polski RO IV TI j.polski J3 III TEL j.niemiecki IN1 III TOR dział gosp w rekl FIZ III TI j.angielski GE IV TH geografia BIO IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 Po j.polski JPL Po j.polski BIO Wj biologia Wj biologia RE, J1 Ki, Gm j.angielski PJ Do podst przeds EL Af kp montaż masz i urz el AU Mw optyka i przyrz. IN1 Ml, Gr kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PO Ak masz roln Ca, MP w f Ca, MP w f RO Kr j.polski Kr j.polski MP w f GE Ja religia MA El matemat El matemat FIZ AM j.angielski AM j.angielski HI MM his i spol WAR, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki EL II TEL kp montaż masz i urz el MA IV TAK, IV TMR matemat III TH, III TO w f PJ I TI podst przeds J1 I TH j.angielski II TH kp obsł konsum GE III TI religia PO II TMR masz roln RE I TH j.angielski RO III TMR, III TOR j.polski FIZ IV TE, IV TEL j.angielski HI IV TH his i spol III TH, III TO, III TEL w f IN2 II TI sieci komp INF3 II TI sieci komp IN1 II TH kp obsł inform w hotel AU II TO optyka i przyrz. JPL I TE, I TEL j.polski J3 IV TI j.niemiecki WAR IV TI j.angielski BIO I TMR, I TO biologia
4 9:50 - 10:35 Wj biologia BIO Wj biologia Mo w f WAR Ki j.angielski J3, J1 Pa, Ry j.niemiecki Ja religia EL Af kp montaż masz i urz el AU Jm podst konstr maszyn Gr, KW kp prac hotelarska INF3, IN2 Ml, Gn witr i apl inter, sys oper PO Ra dzial gosp w rol RO Db kp pomoce wzrok IN1 Do podst dział przeds hotel FIZ El matemat El matemat MA Os matemat GE Wd geografia HI MM his i spol MM his i spol MP w f MP w f JPL Pn j.polski PJ My religia AU II TO podst konstr maszyn EL II TEL kp montaż masz i urz el FIZ III TMR, III TOR matemat IN1 III TH podst dział przeds hotel RO III TO kp pomoce wzrok II TH kp prac hotelarska I TI religia II TH kp prac hotelarska WAR I TO j.angielski HI IV TAK, IV TMR his i spol IV TE, IV TEL w f I TMR w f PJ IV TI religia MA III TEL matemat IN2 II TI sys oper INF3 II TI witr i apl inter JPL IV TH j.polski J3 I TH j.niemiecki PO II TMR dzial gosp w rol J1 I TH j.niemiecki GE III TI geografia BIO I TE, I TEL biologia
5 10:50 - 11:35 EL AM j.angielski WAR Ry j.niemiecki RE Do w o s Do w o s FIZ Pn j.polski AU Mw fizyka JPL Po j.polski Po j.polski Gr, KW kp prac hotelarska J3, IN2 Gm, Gn j.angielski, sys oper BIO My religia RO Db kp pomoce wzrok GE Wd geografia PJ Mm masz roln IN1 Ka kp projekt kamp rekl MA Os matemat INF3, HI Mg, Tw kp proj i montaz sieci, j.angielski Ca w f J1 Ki j.angielski PO Ja religia Ja religia Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f IV TI, IV TH, IV TAK w f RE I TMR, I TO w o s RO III TO kp pomoce wzrok J3 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska PO IV TEL, IV TE religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska J1 IV TMR j.angielski EL I TEL j.angielski IV TI w f PJ III TMR masz roln IV TI, IV TH w f BIO II TMR religia MA III TEL matemat IN2 II TI sys oper INF3 III TI kp proj i montaz sieci AU I TI fizyka JPL II TEL, II TO j.polski FIZ I TH j.polski WAR I TE j.niemiecki IV TH w f HI III TI j.angielski GE III TH geografia
6 11:40 - 12:25 FIZ Mw fizyka Mw fizyka AU Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f J1 Tw j.angielski MA Os matemat Gr, KW kp prac hotelarska JPL Pn j.polski J3 Pa j.niemiecki RO Db kp pomoce wzrok BIO Do mark usl hotel PJ Mm org prac eksp IN1 Ka kp projekt kamp rekl PO AM j.angielski INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych EL Gm j.angielski RE Ki j.angielski MM his i spol HI MM his i spol WAR My religia GE Wd geografia AU I TMR podst konstr maszyn I TI, I TO w f BIO III TH mark usl hotel RO III TO kp pomoce wzrok EL IV TAK j.angielski II TH kp prac hotelarska IN1 III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska RE IV TMR j.angielski PO III TEL j.angielski HI IV TEL, IV TE his i spol I TI, I TH w f PJ III TMR org prac eksp I TI, I TO w f WAR IV TH religia MA II TO matemat IN2 III TI kp adm baz danych INF3 III TI kp adm baz danych FIZ I TEL, I TE fizyka JPL II TI j.polski J3 II TMR j.niemiecki I TH w f J1 II TEL j.angielski GE IV TI geografia
7 12:30 - 13:15 MA Os matemat Os matemat AU Jm podst konstr maszyn PO Ry j.niemiecki PJ My religia BIO Pn wok FIZ Mw fizyka J3 Pa j.niemiecki Gr, KW kp prac hotelarska RE Ja religia WAR Gm j.angielski RO Db kp pomoce wzrok MP w f IN1 Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp obsł masz el INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych Po j.polski JPL Po j.polski MM his i spol HI MM his i spol J1 AM j.angielski GE Wd geografia AU I TMR podst konstr maszyn EL III TEL kp obsł masz el RO III TO kp pomoce wzrok WAR II TMR j.angielski II TH kp prac hotelarska RE II TI religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska J1 IV TH j.angielski HI IV TEL, IV TE his i spol III TMR w f PJ I TH religia MA I TEL, I TE matemat IN2 III TI kp adm baz danych INF3 III TI kp adm baz danych FIZ II TEL fizyka JPL IV TMR, IV TAK j.polski BIO I TI wok J3 II TO j.niemiecki PO I TO j.niemiecki GE IV TI geografia
8 13:20 - 14:05 PO My religia My religia J3 Pa j.niemiecki AU Jm podst konstr maszyn PJ Do podst przeds HI Ja religia Ja religia GE Wd geografia JPL Pn j.polski RO Db kp pomoce wzrok J1 AM j.angielski IN1 Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp obsł masz el INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych AU I TO podst konstr maszyn EL III TEL kp obsł masz el PJ I TH podst przeds RO III TO kp pomoce wzrok HI II TEL, II TO religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl J1 III TMR j.angielski PO I TEL, I TE religia IN2 III TI kp adm baz danych INF3 III TI kp adm baz danych JPL II TMR j.polski J3 I TMR j.niemiecki GE II TI geografia
9 14:10 - 14:55 INF3 Mg kp proj i montaz sieci INF3 III TI kp proj i montaz sieci
Pt 1 7:05 - 7:50 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst konstr maszyn J3 Ki j.angielski PJ Ca eddlabezp BIO Wj biologia MA Os matemat RO KW dzial recepcji IN2 Mg kp admin siec syst PO Gm j.angielski RE Db techn pom wzrok Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz FIZ Mw fizyka INF3 Sw witr i apl inter J1 NM j.rosyjski GE Wd geografia HI AM j.angielski AM j.angielski JPL Tw j.angielski AU I TMR podst konstr maszyn EL I TE kp pom ektr i elektron PJ I TH eddlabezp RE III TO techn pom wzrok PO II TMR j.angielski III TH kp obsł konsum RO II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz J3 I TO j.angielski HI IV TE, IV TEL j.angielski III TMR kp eksploat poj J1 IV TAK j.rosyjski MA II TEL matemat IN2 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter FIZ III TEL fizyka JPL IV TI j.angielski GE IV TMR geografia BIO I TI biologia
2 8:00 - 8:45 EL Pr kp pom ektr i elektron HI Kr wok Kr wok WAR, J1 Ki, Gm j.angielski J3, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys oper PO Tw j.angielski BIO Wj biologia AU KW dzial recepcji IN2 Mg kp admin siec syst MA Os matemat RE Db kp pom i tech opt Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca w f PJ AM j.angielski Ca, Mo w f IN1 Ml infr GE Wd geografia Mw fizyka FIZ Mw fizyka JPL Pn j.polski RO El matemat EL I TE kp pom ektr i elektron RO IV TI matemat III TOR, III TI w f RE III TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski III TH kp obsł konsum AU II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz WAR I TH j.angielski HI I TO, I TMR wok PJ III TEL j.angielski III TMR kp eksploat poj III TI w f MA II TMR matemat IN2 II TI kp admin siec syst INF3 I TI sys oper IN1 IV TAK infr FIZ IV TEL, IV TE fizyka JPL IV TH j.polski J3 I TI j.niemiecki PO II TEL j.angielski GE IV TMR geografia BIO II TO biologia
3 8:55 - 9:40 MA Os matemat Os matemat WAR Ki j.angielski AU Jm podst konstr maszyn PO Pn j.polski IN2, INF3 Gn, Sw sys oper JPL Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f HI MM historia RE Db kp pom i tech opt RO Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ps el prawa et i psych w rekl FIZ Mw fizyka PJ, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci EL Wj biologia J1 NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki BIO AM j.angielski GE Wd geografia AU I TO podst konstr maszyn II TH w f RE III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz WAR I TMR j.angielski BIO IV TH j.angielski III TOR el prawa et i psych w rekl HI II TMR historia II TI, II TH w f III TMR kp eksploat poj II TI w f J1 IV TMR j.rosyjski MA I TEL, I TE matemat IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper RO III TH kp obsł inform w hotel FIZ III TEL fizyka JPL II TEL, II TO j.polski PO I TH j.polski J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki PJ III TI j.angielski GE IV TI geografia EL IV TAK biologia
4 9:50 - 10:35 MP w f MP w f Po j.polski JPL Po j.polski AU Gr podst hotelarstwa FIZ El matemat Mo w f Mo, Ca w f PO Do podst przeds INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp WAR Pn j.polski RE Db kp pom i tech opt RO Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz J3 AM j.angielski EL Pr masz i urz elektr PJ, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci BIO Wj biologia J1 Ki j.angielski MA Os matemat Os matemat GE Wd geografia HI MM his i spol EL III TEL masz i urz elektr FIZ I TI matemat II TO w f PO II TH podst przeds RE III TO kp pom i tech opt AU I TH podst hotelarstwa III TMR kp eksploat masz J1 IV TMR j.angielski J3 III TOR j.angielski HI IV TI his i spol I TE, I TEL w f III TMR kp eksploat poj II TO, II TEL w f MA IV TE, IV TEL matemat IN2 II TI sieci komp IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 II TI sieci komp RO III TH kp obsł inform w hotel JPL I TO, I TMR j.polski WAR II TMR j.polski PJ III TI j.angielski GE IV TH geografia BIO IV TAK biologia
5 10:50 - 11:35 Pm chemia FIZ Pm chemia Po j.polski JPL Po j.polski PO KW dzial recepcji INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr HI MM historia MM historia GE Ki zaj z wych MA Do podst przeds Mo w f RE Db techn pom wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 Ka org i tech rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el IN1, PJ Mg, Tw sys baz danych, j.angielski RO El matemat El matemat Mw fizyka AU Mw fizyka J3 Pa j.niemiecki BIO Pn j.polski EL III TEL kp montaż inst el WAR III TEL kp montaż inst el RO IV TAK, IV TMR matemat MA II TI podst przeds RE III TO techn pom wzrok III TH kp prac hotelarska J1 III TOR org i tech rekl PO I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz GE II TH zaj z wych HI II TEL, II TO historia III TMR kp eksploat poj II TMR w f IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI sys baz danych INF3 I TI kp diagn i napr AU IV TEL, IV TE fizyka FIZ I TE, I TEL chemia JPL I TO, I TMR j.polski BIO IV TI j.polski J3 IV TH j.niemiecki PJ III TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 PJ AM zaj z wych AM zaj z wych FIZ Pm chemia Pm chemia GE Wd geografia INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr J3 Pa j.niemiecki PO Ki j.angielski BIO Pn j.polski MA El matemat AU Do podst przeds RE Db techn pom wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 Ka org i tech rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el JPL Po j.polski Ca w f IN1, RO Ml, Mw inf MM his i spol HI MM his i spol Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f EL III TEL kp montaż inst el WAR III TEL kp montaż inst el MA II TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f AU II TMR podst przeds RE III TO techn pom wzrok III TH kp prac hotelarska J1 III TOR org i tech rekl III TMR kp eksploat masz PO II TO j.angielski PJ I TE, I TEL zaj z wych HI IV TEL, IV TE his i spol IV TI w f III TMR kp eksploat poj IV TI, IV TH w f IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr IN1 IV TMR inf RO IV TMR inf FIZ I TMR, I TO chemia JPL III TI j.polski BIO II TH j.polski J3 II TEL j.niemiecki IV TH w f GE I TH geografia
7 12:30 - 13:15 WAR Ko elektrotech i elektron RO Pm inf Mo w f AU Mw optyka i przyrz. JPL Pn wok INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr PO Ki j.angielski GE Wd geografia IN1, J3 Ml, Pa witr i apl inter, j.niemiecki PJ Sm przepisy B i T RE Db techn pom wzrok Gr podst hotelarstwa Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el FIZ El matemat HI MM his i spol MM his i spol BIO Do zaj z wych EL III TEL kp montaż masz i urz el WAR I TEL elektrotech i elektron FIZ III TI matemat BIO IV TH zaj z wych RE III TO techn pom wzrok III TH podst hotelarstwa J1 III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz PO II TO j.angielski HI IV TAK, IV TMR his i spol III TMR kp eksploat poj I TMR w f IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr IN1 II TI witr i apl inter AU I TO optyka i przyrz. RO I TE inf JPL I TH wok J3 II TI j.niemiecki PJ II TMR przepisy B i T GE II TH geografia
8 13:20 - 14:05 RO Pm inf INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr GE Wd geografia RE Db techn pom wzrok Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el IN1 Ml inf EL III TEL kp montaż masz i urz el RE III TO techn pom wzrok J1 III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz III TMR kp eksploat poj IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr IN1 IV TMR inf RO I TEL inf GE II TI geografia
9 14:10 - 14:55