Plan lekcji od 21 maja 2018   Powrót na stronę szkoły

Dzień Gl Czas I TEL I TE I TMR I TO I TH I TI II TEL II TO II TH II TI II TMR III TO III TH III TMR III TOR III TEL III TI Jm Jurkowski Mirosław Km Kowalski Mirosław Af Aftyka Michał El Chomik Eliza Ca Ciechan Katarzyna Do Dobosz Iwona Db Dziedzic Bożena Gm Góreczny Marcin Gr Górnicka Anna Gn Gronkowski Mariusz Mg Małek Grzegorz Sw Szałaj Zbigniew Ml Wilkołazki Marcin Ja Jachimek Andrzej Ka Kawęcka Joanna KW Kleszowska Weronika Ak Korkosz Adam Ko Korzeniowski Mateusz Kr Kurzak Anna AM Maciejewska Agata Ps Mańkowska Justyna MM Matwiej Monika MP Mąka Piotr Mw Medak Wojciech Mm Mielniczuk Michał Mo Moniakowski MIchał My Myszak Mariusz NM Nadolska Małgorzata Os Ostrowska Jolanta Pm Paul Małgorzata Pe Piłat Elżbieta Po Polska Edyta Pn Pomijan Edyta Pr Prończuk Artur Pa Przybyła Aneta Ra Radecka Joanna Ry Rycyk Anna Ki Sadowska Magdalena Sm Sulima Mirosław Ck Szufnara Joanna Wd Włodarczyk Dorota Wj Wolska Justyna Tw Wójtowicz Artur
Pn 1 7:05 - 7:50 WAR Af kp montaż masz i urz el PO Gm j.angielski AU Mw optyka i przyrz. IN1 Mg urz tech kom MA Os matemat J3 Pa j.niemiecki FIZ KW dzial recepcji HI MM historia PJ Km pojazdy roln RO Db techn pom wzrok GE Wd geografia GE Wd geografia EL Pr kp obsł masz el JPL, INF3 Tw, Sw j.angielski, sys baz danych PJ II TMR pojazdy roln WAR I TEL kp montaż masz i urz el RO III TO techn pom wzrok PO I TMR j.angielski IN1 I TI urz tech kom INF3 III TI sys baz danych FIZ II TH dzial recepcji HI II TI historia AU I TO optyka i przyrz. MA II TEL matemat EL III TEL kp obsł masz el J3 II TO j.niemiecki GE III TOR, III TMR geografia JPL III TI j.angielski
2 8:00 - 8:45 WAR Af kp montaż masz i urz el AU Jm podst elektr JPL Ja religia JPL Ja religia IN2, INF3 Os, Mw inf PJ Do w o s Mo w f Mo, Ca w f PO KW dzial recepcji HI Tw język ang zawod MA Gm j.angielski BIO Wj anat fizj i pat oka GE Wd geografia RE NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki EL Pr kp obsł masz el FIZ Mg zaj z wych AU I TE podst elektr WAR I TEL kp montaż masz i urz el II TO w f PJ I TI w o s MA II TMR j.angielski FIZ III TI zaj z wych JPL I TO, I TMR religia PO II TH dzial recepcji INF3 I TH inf II TO, II TEL w f RE III TMR j.rosyjski IN2 I TH inf EL III TEL kp obsł masz el J3 III TOR j.niemiecki GE III TH geografia BIO III TO anat fizj i pat oka HI II TI język ang zawod
3 8:55 - 9:40 MA Os matemat MA Os matemat Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Mw optyka i przyrz. PJ KW dzial recepcji FIZ Ca eddlabezp GE Ja religia GE Ja religia J3 Pa j.niemiecki IN1, RO Mg, Gm kp admin siec syst, j.angielski Mo w f BIO Wj biologia PO Do podst dział przeds hotel HI MM his i spol HI MM his i spol EL Pr instal el INF3, J1 Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski I TMR kp obróbka mat FIZ I TI eddlabezp PO III TH podst dział przeds hotel RO II TI j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter GE II TEL, II TO religia PJ I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat HI III TMR, III TOR his i spol AU I TO optyka i przyrz. I TMR kp obróbka mat II TMR w f MA I TEL, I TE matemat EL III TEL instal el J3 II TH j.niemiecki BIO III TO biologia J1 III TI j.angielski
4 9:50 - 10:35 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f WAR Af instal el GE Db kp pom i tech opt RO Pn j.polski PO Ja religia HI MM historia BIO Wj zaj z wych BIO Wj zaj z wych JPL Kr j.polski JPL Kr j.polski MA Os matemat INF3, IN1 Sw, Mg kp progr apl inter AU I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat WAR II TEL instal el I TI, I TO w f GE II TO kp pom i tech opt IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter PO II TI religia I TMR kp obróbka mat JPL III TMR, III TOR j.polski HI II TMR historia I TI, I TH w f I TMR kp obróbka mat I TI, I TO w f MA III TEL matemat RO II TH j.polski EL I TEL kp pom ektr i elektron I TH w f BIO III TO, III TH zaj z wych
5 10:50 - 11:35 EL Pr kp pom ektr i elektron MA AM j.angielski Ak, Mm, Km kp obróbka mat FIZ Gm j.angielski BIO Wj biologia PO Ja religia WAR Af kp montaż inst el GE Db kp pom i tech opt HI MM historia J3, IN2 Pa, Ml j.niemiecki, witr i apl inter RO Pn j.polski Ca, MP w f Ca, MP w f JPL Kr j.polski JPL Kr j.polski MP w f INF3, IN1 Sw, Mg kp progr apl inter I TMR kp obróbka mat WAR II TEL kp montaż inst el III TH, III TO w f GE II TO kp pom i tech opt FIZ I TO j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 II TI witr i apl inter PO I TI religia I TMR kp obróbka mat JPL III TMR, III TOR j.polski MA I TE j.angielski HI II TH historia III TH, III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat RO II TMR j.polski EL I TEL kp pom ektr i elektron J3 II TI j.niemiecki BIO I TH biologia
6 11:40 - 12:25 HI AM j.angielski EL Pr rys tech Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Jm podst konstr maszyn GE, J1 Ki, Gm j.angielski J3, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys oper WAR Af kp pom ektr i elektron PO Db kp pom i tech opt RO Gr, Pm kp obsł konsum, kp obsł inform w hotel IN1, IN2 Gn, Ml sys oper, witr i apl inter MA Os matemat PJ Kr j.polski PJ Kr j.polski MP w f BIO Ps el prawa et i psych w rekl RE Ja religia JPL Po j.polski AU I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat WAR II TEL kp pom ektr i elektron PO II TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski II TH kp obsł konsum IN1 II TI sys oper INF3 I TI sys oper IN2 II TI witr i apl inter RE III TEL religia I TMR kp obróbka mat PJ III TH, III TO j.polski HI I TEL j.angielski BIO III TOR el prawa et i psych w rekl III TMR w f I TMR kp obróbka mat MA II TMR matemat RO II TH kp obsł inform w hotel JPL III TI j.polski EL I TE rys tech J3 I TI j.niemiecki GE I TH j.angielski
7 12:30 - 13:15 MP w f MP w f Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Jm podst konstr maszyn PJ, J1 Ki, Gm j.angielski JPL Po j.polski WAR Af kp pom ektr i elektron PO Db kp pom i tech opt IN1 Pm, Gr kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum INF3, IN2 Sw, Gn urz tech kom RO Os infr BIO AM j.angielski BIO AM j.angielski FIZ El matemat FIZ El matemat EL Pr instal el HI Ja religia AU I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat WAR II TEL kp pom ektr i elektron FIZ III TMR, III TOR matemat PO II TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski II TH kp obsł konsum IN2 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom HI III TI religia I TMR kp obróbka mat BIO III TO, III TH j.angielski I TE, I TEL w f I TMR kp obróbka mat RO II TMR infr IN1 II TH kp obsł inform w hotel JPL I TI j.polski EL III TEL instal el PJ I TH j.angielski
8 13:20 - 14:05 Ak, Mm, Km kp obróbka mat JPL Po j.polski WAR Af kp pom ektr i elektron PO Db kp pom i tech opt BIO Ja religia IN2, HI Gn, Gm sys oper, j.angielski IN1 Pm inf EL Pr kp obsł masz el FIZ El matemat I TMR kp obróbka mat WAR II TEL kp pom ektr i elektron FIZ III TI matemat PO II TO kp pom i tech opt HI II TI j.angielski IN2 II TI sys oper BIO II TH religia I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat IN1 III TMR inf JPL I TI j.polski EL III TEL kp obsł masz el
9 14:10 - 14:55 EL Pr kp obsł masz el EL III TEL kp obsł masz el
Wt 1 7:05 - 7:50 RE Ca eddlabezp RE Ca eddlabezp IN2 Pm inf AU Mw optyka i przyrz. WAR Do podst przeds FIZ El matemat MA Os zaj z wych MA Os zaj z wych HI Gr podst hotelarstwa IN1 Mg kp admin siec syst PO Ak masz roln BIO Wj anat fizj i pat oka PJ Km pojazdy roln J3 Pa j.niemiecki JPL Po j.polski RO Tw j.angielski PJ III TMR pojazdy roln FIZ I TI matemat RE I TE, I TEL eddlabezp WAR I TH podst przeds HI II TH podst hotelarstwa IN1 II TI kp admin siec syst PO II TMR masz roln AU I TO optyka i przyrz. MA II TO, II TEL zaj z wych IN2 I TMR inf JPL III TEL j.polski J3 III TOR j.niemiecki BIO III TO anat fizj i pat oka RO III TI j.angielski
2 8:00 - 8:45 IN2 Pm inf AU Jm podst elektr BIO Ca eddlabezp BIO Ca eddlabezp WAR My religia RO Pn wok J1 Tw j.angielski MA Os matemat FIZ El matemat IN1 Mg kp admin siec syst PO Ak masz roln HI Mw optyka i przyrz. Gr kp obsł konsum PJ Gm j obcy w tech rol GE AM j.angielski JPL Po j.polski RE, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys baz danych AU I TE podst elektr FIZ II TH matemat BIO I TO, I TMR eddlabezp PJ III TMR j obcy w tech rol III TH kp obsł konsum IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI sys baz danych PO II TMR masz roln GE III TOR j.angielski HI III TO optyka i przyrz. WAR I TH religia MA II TO matemat IN2 I TEL inf JPL III TEL j.polski RO I TI wok RE III TI j.niemiecki J1 II TEL j.angielski
3 8:55 - 9:40 GE Wd geografia GE Wd geografia FIZ Do podst przeds Do podst przeds AU Mw fizyka MA, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper HI MM historia HI MM historia Ca, MP w f MP, Mo w f RO Mm podst konstr maszyn BIO Wj biologia WAR Gr podst hotelarstwa PO My religia PO My religia PJ AM j.angielski IN1, J3 Mg, Pa sys baz danych, j.niemiecki II TH w f FIZ I TMR, I TO podst przeds MA I TI j.angielski WAR III TH podst hotelarstwa IN1 III TI sys baz danych INF3 I TI sys oper PJ III TEL j.angielski HI II TEL, II TO historia II TI, II TH w f AU I TH fizyka RO II TMR podst konstr maszyn II TI w f PO III TMR, III TOR religia J3 III TI j.niemiecki GE I TEL, I TE geografia BIO III TO biologia
4 9:50 - 10:35 J3 Pa j.niemiecki PJ Ry j.niemiecki FIZ El matemat FIZ El matemat MA Os matemat GE, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper AU Mw fizyka BIO Wj biologia RO AM j obcy w hotel JPL Pn j.polski RE My religia HI MM his i spol HI MM his i spol PO Mm masz roln Ca w f WAR Pm zaj z wych Ca, Mo w f FIZ I TMR, I TO matemat III TOR, III TI w f GE I TI j.angielski INF3 I TI sys oper RO II TH j obcy w hotel HI III TH, III TO his i spol AU II TEL fizyka PO III TMR masz roln III TI w f RE II TMR religia MA I TH matemat WAR III TEL zaj z wych JPL II TI j.polski J3 I TEL j.niemiecki PJ I TE j.niemiecki BIO II TO biologia
5 10:50 - 11:35 MA Os matemat MA Os matemat GE Wd geografia GE Wd geografia RO Pn j.polski IN2, IN1 Pm, Mw inf JPL Po j.polski JPL Po j.polski Gr, KW kp prac hotelarska INF3, J3 Ml, Pa witr i apl inter, j.niemiecki Mo w f PO My religia PO My religia BIO Mm org prac eksp HI Ra dział gosp w rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el FIZ El matemat FIZ III TI matemat II TH kp prac hotelarska INF3 II TI witr i apl inter II TH kp prac hotelarska WAR III TEL kp montaż inst el IN1 I TI inf BIO III TMR org prac eksp II TMR w f PO III TO, III TH religia MA I TEL, I TE matemat IN2 I TI inf JPL II TEL, II TO j.polski RO I TH j.polski EL III TEL kp montaż inst el J3 II TI j.niemiecki HI III TOR dział gosp w rekl GE I TO, I TMR geografia
6 11:40 - 12:25 JPL Po j.polski JPL Po j.polski AU Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f MA Os matemat J3 Ki j.angielski RO Gr podst hotelarstwa INF3, PO Ml, Gm witr i apl inter, j.angielski FIZ Ra dzial gosp w rol PJ AM j.angielski PJ AM j.angielski GE Wd geografia GE Wd geografia EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el HI MM his i spol AU I TMR podst konstr maszyn I TI, I TO w f PO II TI j.angielski RO II TH podst hotelarstwa INF3 II TI witr i apl inter WAR III TEL kp montaż inst el PJ III TO, III TH j.angielski HI III TI his i spol I TI, I TH w f I TI, I TO w f MA II TEL matemat JPL I TE, I TEL j.polski EL III TEL kp montaż inst el FIZ II TMR dzial gosp w rol J3 II TO j.angielski I TH w f GE III TOR, III TMR geografia
7 12:30 - 13:15 MP w f MP w f JPL Po j.polski JPL Po j.polski J3, PO Ki, Gm j.angielski FIZ Pm chemia WAR Ko elektrotech i elektron AU Jm podst konstr maszyn PJ Gr usł żyw w hotel INF3, IN2 Ml, Gn witr i apl inter, sys oper RO Pn j.polski RE Kr j.polski RE Kr j.polski IN1 Mw inf HI AM j.angielski EL Pr instal el GE Ra dzial gosp AU II TO podst konstr maszyn PO I TH j.angielski PJ II TH usł żyw w hotel IN2 II TI sys oper INF3 II TI witr i apl inter WAR II TEL elektrotech i elektron RE III TH, III TO j.polski HI III TOR j.angielski I TE, I TEL w f IN1 III TMR inf FIZ I TI chemia JPL I TO, I TMR j.polski RO II TMR j.polski EL III TEL instal el GE III TI dzial gosp J3 I TH j.angielski
8 13:20 - 14:05 FIZ Gr podst hotelarstwa IN2, PJ Gn, AM sys oper, j.angielski WAR Ko masz i urz elektr RO Ki j.angielski IN1 Pm kp obsł inform w hotel JPL, INF3 Gm, Ml j.angielski, witr i apl inter EL Pr kp montaż masz i urz el GE Wd geografia JPL II TI j.angielski FIZ I TH podst hotelarstwa IN2 I TI sys oper INF3 II TI witr i apl inter WAR II TEL masz i urz elektr PJ I TI j.angielski IN1 II TH kp obsł inform w hotel EL III TEL kp montaż masz i urz el RO II TO j.angielski GE III TI geografia
9 14:10 - 14:55
Śr 1 7:05 - 7:50 EL Af masz i urz elektr PJ Sm przepisy B i T INF3 Mw inf GE Wd geografia WAR Ko elektrotech i elektron MA Os matemat BIO Do mark usl hotel IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj RO Db techn pom wzrok JPL Ra dział gosp w rekl HI MM his i spol RE Tw j.angielski EL I TEL masz i urz elektr BIO II TH mark usl hotel RO III TO techn pom wzrok IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat masz WAR II TEL elektrotech i elektron HI III TEL his i spol INF3 I TO inf II TMR kp eksploat poj MA II TO matemat JPL III TOR dział gosp w rekl PJ I TMR przepisy B i T GE I TI geografia RE III TI j.angielski
2 8:00 - 8:45 MA Os matemat MA Os matemat Mo w f FIZ Db KP rys tech BIO Do podst dział przeds hotel HI MM historia WAR Ko masz i urz elektr AU Mw optyka i przyrz. GE Wd geografia IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj PO AM j.angielski AM j.angielski JPL NM j.rosyjski RE Ps el prawa et i psych w rekl RO Tw j zawod ang PJ Ra dzial gosp BIO I TH podst dział przeds hotel FIZ I TO KP rys tech IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat masz WAR II TEL masz i urz elektr PO III TO, III TH j.angielski RE III TOR el prawa et i psych w rekl HI I TI historia AU II TO optyka i przyrz. II TMR kp eksploat poj I TMR w f JPL III TMR j.rosyjski MA I TEL, I TE matemat PJ III TI dzial gosp GE II TH geografia RO III TEL j zawod ang
3 8:55 - 9:40 RO Do podst przeds Do podst przeds HI MM zaj z wych HI MM zaj z wych MA Os matemat IN2, J3 Gn, Pa sys oper, j.niemiecki WAR Af instal el PO Db kp pom i tech opt Ca, MP w f MP, Mo w f Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj AU Mw optyka i przyrz. BIO AM j obcy w hotel JPL Kr j.polski JPL Kr j.polski J1 Ra dział gopsp w el INF3, IN1 Sw, Mg kp progr apl inter WAR II TEL instal el II TH w f RO I TE, I TEL podst przeds PO II TO kp pom i tech opt IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter II TMR kp eksploat masz JPL III TMR, III TOR j.polski BIO III TH j obcy w hotel HI I TMR, I TO zaj z wych II TI, II TH w f AU III TO optyka i przyrz. II TMR kp eksploat poj II TI w f MA I TH matemat J3 I TI j.niemiecki J1 III TEL dział gopsp w el
4 9:50 - 10:35 JPL Po j.polski JPL Po j.polski AU Mw fizyka AU Mw fizyka HI MM historia IN1, J1 Mg, AM urz tech kom, j.angielski WAR Af kp montaż inst el PO Db kp pom i tech opt RE Tw j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj FIZ El matemat FIZ El matemat MP w f Ca w f MA Os matemat Ca, Mo w f WAR II TEL kp montaż inst el FIZ III TO, III TH matemat III TOR, III TI w f PO II TO kp pom i tech opt IN2 II TI sieci komp IN1 I TI urz tech kom INF3 II TI sieci komp II TMR kp eksploat masz J1 I TI j.angielski HI I TH historia III TMR w f AU I TO, I TMR fizyka II TMR kp eksploat poj III TI w f MA III TEL matemat JPL I TE, I TEL j.polski RE II TH j.angielski
5 10:50 - 11:35 HI AM zaj z wych AM zaj z wych GE Ja religia GE Ja religia J3, PJ Pa, Ry j.niemiecki AU Mw fizyka WAR Af kp montaż inst el PO Db kp pom i tech opt RO Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca, MP w f Ca, MP w f FIZ El matemat FIZ El matemat MP w f BIO Po j.polski WAR II TEL kp montaż inst el FIZ III TMR, III TOR matemat III TH, III TO w f PO II TO kp pom i tech opt IN2 II TI sieci komp INF3 II TI sieci komp GE I TO, I TMR religia II TMR kp eksploat masz HI I TE, I TEL zaj z wych III TH, III TO, III TEL w f AU I TI fizyka II TMR kp eksploat poj BIO III TI j.polski RO II TH j.polski J3 I TH j.niemiecki PJ I TH j.niemiecki
6 11:40 - 12:25 MP w f MP w f FIZ El matemat FIZ El matemat Gr, KW kp prac hotelarska PJ Ja religia WAR Af kp montaż inst el PO Db kp pom i tech opt J3 Pa zaj z wych JPL Pn j.polski Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz GE My religia My religia HI AM j.angielski RE Ka org i tech rekl EL Pr instal el INF3, IN1 Sw, Mg kp progr apl inter WAR II TEL kp montaż inst el FIZ I TMR, I TO matemat PO II TO kp pom i tech opt I TH kp prac hotelarska IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter PJ I TI religia RE III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz HI III TMR j.angielski I TE, I TEL w f II TMR kp eksploat poj GE III TO, III TH religia JPL II TI j.polski EL III TEL instal el J3 II TH zaj z wych
7 12:30 - 13:15 JPL Kr wok JPL Kr wok IN2 Pm inf AU Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska IN1 Mg urz tech kom WAR Af kp montaż inst el PO Db kp pom i tech opt RO Ja religia FIZ El zaj z wych Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz J3 Pa j.niemiecki J3 Pa j.niemiecki RE My religia RE My religia EL Pr instal el INF3 Sw witr i apl inter WAR II TEL kp montaż inst el FIZ II TI zaj z wych PO II TO kp pom i tech opt I TH kp prac hotelarska IN1 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter RO II TH religia I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz JPL I TEL, I TE wok AU I TO optyka i przyrz. II TMR kp eksploat poj RE III TMR, III TOR religia IN2 I TMR inf EL III TEL instal el J3 III TO, III TH j.niemiecki
8 13:20 - 14:05 GE My religia My religia Gr, KW kp prac hotelarska WAR Af kp montaż masz i urz el PO Db kp pom i tech opt JPL Gm, Mg j.angielski, kp admin siec syst Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz IN1, IN2 Mw, Pm inf RO Ka org i tech rekl EL Pr kp montaż masz i urz el WAR II TEL kp montaż masz i urz el PO II TO kp pom i tech opt JPL II TI j.angielski I TH kp prac hotelarska II TI kp admin siec syst RO III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz IN1 III TMR inf II TMR kp eksploat poj GE I TEL, I TE religia IN2 III TMR inf EL III TEL kp montaż masz i urz el
9 14:10 - 14:55
Cz 1 7:05 - 7:50 HI MM historia HI MM historia BIO Wj biologia BIO Wj biologia FIZ El matemat INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr PJ Km pojazdy roln AU Mw optyka i przyrz. RO Gr usł żyw w hotel JPL Po j.polski PJ II TMR pojazdy roln FIZ II TH matemat RO III TH usł żyw w hotel IN2 II TI kp diagn i napr INF3 II TI kp diagn i napr HI I TE, I TEL historia AU III TO optyka i przyrz. JPL III TEL j.polski BIO I TMR, I TO biologia
2 8:00 - 8:45 MA Os matemat MA Os matemat HI MM historia HI MM historia GE Gr zaj z wych JPL Po j.polski Mo w f Mo, Ca w f EL KW dzial recepcji INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PO Ak zaj z wych FIZ El matemat FIZ El matemat PJ Km pojazdy roln BIO Ra dział gosp w rekl AU Mw fizyka RO Tw j.angielski PJ III TMR pojazdy roln FIZ III TO, III TH matemat II TO w f GE I TH zaj z wych IN2 II TI sieci komp INF3 II TI sieci komp EL II TH dzial recepcji PO II TMR zaj z wych HI I TMR, I TO historia AU III TEL fizyka II TO, II TEL w f MA I TEL, I TE matemat JPL I TI j.polski BIO III TOR dział gosp w rekl RO III TI j.angielski
3 8:55 - 9:40 BIO Wj biologia BIO Wj biologia J3 Pa j.niemiecki RO Gm j.angielski MA Os matemat JPL Po zaj z wych WAR Af kp montaż masz i urz el AU Mw optyka i przyrz. HI Tw j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PO Ak masz roln Ca, MP w f Ca, MP w f FIZ El matemat FIZ El matemat MP w f PJ Ja religia WAR II TEL kp montaż masz i urz el FIZ III TMR, III TOR matemat III TH, III TO w f RO I TO j.angielski IN2 II TI sieci komp INF3 II TI sieci komp PJ III TI religia PO II TMR masz roln III TH, III TO, III TEL w f AU II TO optyka i przyrz. MA I TH matemat JPL I TI zaj z wych J3 I TMR j.niemiecki BIO I TE, I TEL biologia HI II TH j.angielski
4 9:50 - 10:35 JPL Po j.polski JPL Po j.polski Mo w f AU Jm podst konstr maszyn J3, HI Pa, Ry j.niemiecki IN2, IN1 Gn, Mg sys oper, urz tech kom WAR Af kp montaż masz i urz el FIZ Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska PO El matemat PJ Ra dzial gosp w rol J1 Db kp pomoce wzrok BIO Do podst dział przeds hotel RO Kr zaj z wych RO Kr zaj z wych MA Os matemat INF3, GE Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski AU I TO podst konstr maszyn WAR II TEL kp montaż masz i urz el PO II TI matemat BIO III TH podst dział przeds hotel J1 III TO kp pomoce wzrok II TH kp prac hotelarska IN2 I TI sys oper IN1 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter II TH kp prac hotelarska RO III TMR, III TOR zaj z wych FIZ II TO optyka i przyrz. I TMR w f MA III TEL matemat JPL I TE, I TEL j.polski J3 I TH j.niemiecki PJ II TMR dzial gosp w rol HI I TH j.niemiecki GE III TI j.angielski
5 10:50 - 11:35 WAR Af masz i urz elektr INF3 Ry j.niemiecki HI Do w o s HI Do w o s AU Ca eddlabezp FIZ El matemat JPL Po j.polski JPL Po j.polski Gr, KW kp prac hotelarska J3, IN2 Gm, Gn j.angielski, sys oper RO My religia J1 Db kp pomoce wzrok GE Wd geografia MP w f MA Ka kp projekt kamp rekl BIO Ja religia IN1, RE Mg, Tw kp proj i montaz sieci, j.angielski WAR I TEL masz i urz elektr FIZ I TI matemat AU I TH eddlabezp HI I TMR, I TO w o s J1 III TO kp pomoce wzrok J3 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska IN2 II TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci BIO III TEL religia MA III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska III TMR w f RO II TMR religia JPL II TEL, II TO j.polski INF3 I TE j.niemiecki GE III TH geografia RE III TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 FIZ Mw fizyka FIZ Mw fizyka AU Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f PJ Tw j.angielski GE Ki j.angielski Gr, KW kp prac hotelarska HI Pn j.polski RO Gm j.angielski J1 Db kp pomoce wzrok INF3 Pm kp obsł inform w hotel PO Mm org prac eksp MA Ka kp projekt kamp rekl JPL AM j.angielski IN1, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych AU I TMR podst konstr maszyn I TI, I TO w f J1 III TO kp pomoce wzrok RO II TMR j.angielski II TH kp prac hotelarska IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych MA III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska JPL III TEL j.angielski I TI, I TH w f FIZ I TEL, I TE fizyka PO III TMR org prac eksp I TI, I TO w f INF3 III TH kp obsł inform w hotel HI II TI j.polski GE II TO j.angielski I TH w f PJ II TEL j.angielski
7 12:30 - 13:15 FIZ My religia My religia GE Gm j.angielski PO Ry j.niemiecki JPL Pn j.polski PJ Do podst przeds RO Mw fizyka AU Jm podst konstr maszyn Gr, KW kp prac hotelarska HI Ja religia BIO Mm podst konstr maszyn J1 Db kp pomoce wzrok INF3 Pm kp obsł inform w hotel RE AM j.angielski MA Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp obsł masz el IN1, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych AU II TO podst konstr maszyn PJ I TI podst przeds J1 III TO kp pomoce wzrok GE I TMR j.angielski II TH kp prac hotelarska IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych HI II TI religia MA III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska RE III TMR j.angielski RO II TEL fizyka BIO II TMR podst konstr maszyn FIZ I TEL, I TE religia INF3 III TH kp obsł inform w hotel JPL I TH j.polski EL III TEL kp obsł masz el PO I TO j.niemiecki
8 13:20 - 14:05 RE AM j.angielski GE My religia Ja religia BIO Ja religia INF3 Pm kp obsł inform w hotel PO Do podst przeds J1 Db kp pomoce wzrok PJ Mm masz roln MA Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp obsł masz el IN1, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych PO II TMR podst przeds J1 III TO kp pomoce wzrok IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych BIO II TEL, II TO religia MA III TOR kp projekt kamp rekl RE I TE j.angielski PJ III TMR masz roln GE I TH religia INF3 II TH kp obsł inform w hotel EL III TEL kp obsł masz el
9 14:10 - 14:55 IN1 Mg kp proj i montaz sieci IN1 III TI kp proj i montaz sieci
Pt 1 7:05 - 7:50 WAR Ko elektrotech i elektron EL Pr kp pom ektr i elektron HI Db KP rys tech BIO Wj biologia MA Os matemat AU Mw optyka i przyrz. PO Tw j.angielski IN1 Mg kp admin siec syst FIZ Gm j.angielski Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz J3 Pa j.niemiecki INF3 Sw witr i apl inter HI I TO KP rys tech FIZ II TMR j.angielski III TH kp obsł konsum IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter III TMR kp eksploat masz WAR I TEL elektrotech i elektron AU II TO optyka i przyrz. III TMR kp eksploat poj MA II TEL matemat EL I TE kp pom ektr i elektron J3 III TEL j.niemiecki BIO I TI biologia PO II TH j.angielski
2 8:00 - 8:45 WAR Ko elektrotech i elektron EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst konstr maszyn HI Gm j.angielski JPL Pn wok IN2, INF3 Gn, Sw sys oper PO Tw j.angielski BIO Wj biologia RO Do podst dział przeds hotel IN1 Mg kp admin siec syst MA Os matemat RE Db kp pom i tech opt Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca w f FIZ Mw fizyka Ca, Mo w f AU I TMR podst konstr maszyn III TOR, III TI w f RO II TH podst dział przeds hotel RE III TO kp pom i tech opt HI I TO j.angielski III TH kp obsł konsum IN2 I TI sys oper IN1 II TI kp admin siec syst INF3 I TI sys oper III TMR kp eksploat masz WAR I TEL elektrotech i elektron FIZ III TEL fizyka III TMR kp eksploat poj III TI w f MA II TMR matemat JPL I TH wok EL I TE kp pom ektr i elektron BIO II TO biologia PO II TEL j.angielski
3 8:55 - 9:40 PJ AM j.angielski EL Pr rys tech Mo w f AU Jm podst konstr maszyn FIZ Gr podst hotelarstwa GE Wd geografia JPL Po j.polski JPL Po j.polski RO Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn urz tech kom J3 Pa j.niemiecki RE Db kp pom i tech opt BIO Do mark usl hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz HI Ps el prawa et i psych w rekl MA Os matemat J1, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci AU I TO podst konstr maszyn BIO III TH mark usl hotel RE III TO kp pom i tech opt FIZ I TH podst hotelarstwa IN2 II TI urz tech kom IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 II TI urz tech kom III TMR kp eksploat masz PJ I TEL j.angielski HI III TOR el prawa et i psych w rekl III TMR kp eksploat poj I TMR w f MA III TEL matemat JPL II TEL, II TO j.polski RO II TH j.polski EL I TE rys tech J3 II TMR j.niemiecki GE I TI geografia J1 III TI j.angielski
4 9:50 - 10:35 J3 Pa j.niemiecki AU Jm podst elektr JPL Po j.polski JPL Po j.polski PJ KW dzial recepcji INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr Mo w f Mo, Ca w f J1 Do podst przeds GE Wd geografia RO Pn j.polski RE Db kp pom i tech opt FIZ Gr podst hotelarstwa Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz HI AM j.angielski EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el MA, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci AU I TE podst elektr II TO w f J1 II TH podst przeds RE III TO kp pom i tech opt FIZ III TH podst hotelarstwa IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr PJ I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz WAR III TEL kp montaż inst el HI III TOR j.angielski III TMR kp eksploat poj II TO, II TEL w f JPL I TO, I TMR j.polski RO II TMR j.polski EL III TEL kp montaż inst el J3 I TEL j.niemiecki GE II TI geografia MA III TI j.angielski
5 10:50 - 11:35 FIZ Pm chemia Pm chemia JPL Po j.polski JPL Po j.polski RO Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr Do podst przeds PJ Do podst przeds Ca, MP w f MP, Mo w f GE Wd geografia RE Db techn pom wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj BIO Ka org i tech rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el IN1, PO Mg, Tw sys baz danych, j.angielski II TH w f PJ II TEL, II TO podst przeds RE III TO techn pom wzrok III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI sys baz danych INF3 I TI kp diagn i napr BIO III TOR org i tech rekl III TMR kp eksploat masz WAR III TEL kp montaż inst el II TI, II TH w f III TMR kp eksploat poj II TI w f FIZ I TE, I TEL chemia JPL I TO, I TMR j.polski RO I TH j.polski EL III TEL kp montaż inst el GE II TMR geografia PO III TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 PJ Do w o s PJ Do w o s Pm chemia FIZ Pm chemia GE Wd geografia INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr J3 Pa j.niemiecki HI Ki j.angielski PO KW dzial recepcji MA El matemat Mo w f RE Db techn pom wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj BIO Ka org i tech rekl EL Pr masz i urz elektr JPL Po j.polski MA II TI matemat PJ I TE, I TEL w o s RE III TO techn pom wzrok III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr BIO III TOR org i tech rekl PO II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz III TMR kp eksploat poj II TMR w f FIZ I TMR, I TO chemia JPL III TI j.polski EL III TEL masz i urz elektr J3 II TEL j.niemiecki HI II TO j.angielski GE I TH geografia
7 12:30 - 13:15 IN1 Pm inf JPL Kr wok JPL Kr wok HI Do w o s INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr PJ KW dzial recepcji GE Wd geografia AU Sm przepisy B i T RE Db techn pom wzrok Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj MA Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el FIZ El matemat FIZ III TI matemat HI I TH w o s RE III TO techn pom wzrok IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr MA III TOR kp projekt kamp rekl PJ II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz JPL I TO, I TMR wok III TMR kp eksploat poj IN1 I TE inf EL III TEL kp montaż masz i urz el AU II TMR przepisy B i T GE II TI geografia
8 13:20 - 14:05 FIZ Pm chemia RO Do podst przeds RE Db techn pom wzrok Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj MA Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el GE Wd geografia RO II TI podst przeds RE III TO techn pom wzrok MA III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz III TMR kp eksploat poj FIZ I TH chemia EL III TEL kp montaż masz i urz el GE III TI geografia
9 14:10 - 14:55