Plan lekcji od 6 maja 2019

Dzień Gl Czas I TEL I TG I TMR I TH I TI II TEL II TE II TO II TMR II TH II TI III TO III TEL III TH III TMR III TI MJ Jurkowski Mirosław KW Kowalski Mirosław PB Bartoszek Piotr EC Chomik Eliza AG Górnicka Anna KC Ciechan Katarzyna ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena Go Golec Anita Góreczny Marcin MG Grzywna Marta AH Hagel Angelika AJ Jachimek Andrzej WK Mąka Ewa KK Korkosz Adam KZ Korzeniowski Mateusz AP Prończuk Artur AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata GG Gronkowski Mariusz GM Małek Grzegorz ZS Szałaj Zbigniew WM Medak Wojciech MP Paul Małgorzata MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr MI Mielniczuk Michał MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz MN Nadolska Małgorzata JO Ostrowska Jolanta PO Polska Edyta PM Pomijan Edyta PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna RY Rycyk Anna St Staszczak Jarosław SU Sulima Mirosław DW Włodarczyk Dorota JW Wolska Justyna JU Juszczak Joanna
Pn 1 7:05 - 7:50 IN1 JO inf WM fizyka AU WM fizyka ID podst przeds PJ ID podst przeds HI MM zaj z wych MM zaj z wych J3 PB j.angielski BIOL BD kp pomoce wzrok FIZ Go instal el IN2 MP inf J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter J3 II TH j.angielski PJ II TE, II TEL podst przeds BIOL III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL instal el J1 III TI j.angielski INF3 III TI witr i apl inter AU I TH, I TMR fizyka IN2 III TMR inf HI II TO, II TMR zaj z wych IN1 I TG inf
2 8:00 - 8:45 WM fizyka AU WM fizyka PM j.polski RO PM j.polski PJ ID w o s MA JO matemat JO matemat MM historia HI MM historia RE AG dzial recepcji JPL PO j.polski BIOL BD kp pomoce wzrok FIZ Go instal el GE PB j.angielski PO KK zaj z wych J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych GE III TH j.angielski RE II TH dzial recepcji PJ I TI w o s BIOL III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL instal el J1 III TI j.angielski PO III TMR zaj z wych INF3 III TI sys baz danych AU I TG, I TEL fizyka HI II TMR, II TO historia MA II TEL, II TE matemat JPL II TI j.polski RO I TH, I TMR j.polski
3 8:55 - 9:40 JO matemat MA JO matemat MG w f PJ AM j.angielski J1, IN1 GÓ, MP j.angielski, inf War KZ instal el AU MJ podst elektr PO PB j.angielski GE DW geografia RE AG podst hotelarstwa MR, MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok FIZ Go instal el RO ID podst dział przeds hotel J3 PR j.niemiecki JPL PM j.polski AU II TE podst elektr PO II TO j.angielski RE II TH podst hotelarstwa RO III TH podst dział przeds hotel BIOL III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL instal el J1 I TI j.angielski I TMR w f War II TEL instal el PJ I TH j.angielski IN1 I TI inf II TI w f II TI w f MA I TG, I TEL matemat JPL III TI j.polski J3 III TMR j.niemiecki GE II TMR geografia
4 9:50 - 10:35 War KZ elektrotech i elektron RE PB j.angielski J3 PR j.niemiecki MG w f MO, MR w f JPL PO j.polski PO j.polski AU WM optyka PO KK masz roln GE DW geografia RO ID podst przeds BIOL BD kp pomoce wzrok FIZ Go instal el PJ AG podst hotelarstwa MA JO matemat INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski RE I TG j.angielski PJ III TH podst hotelarstwa RO II TI podst przeds BIOL III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL instal el J1 III TI j.angielski I TH w f PO II TMR masz roln War I TEL elektrotech i elektron INF3 III TI witr i apl inter AU II TO optyka I TI w f I TI w f MA III TMR matemat JPL II TEL, II TE j.polski J3 I TMR j.niemiecki GE II TH geografia
5 10:50 - 11:35 PM j.polski HI PM j.polski DW geografia GE DW geografia JPL PO j.polski FIZ Go masz i urz elektr MO w f AU WM optyka PJ KW pojazdy roln RO AG zaj z wych INF3, RE ZS, AM sieci komp, j.angielski BIOL BD kp pomoce wzrok J3 PR j.niemiecki MA AJ religia MR w f IN1, J1 GM, GÓ sys baz danych, j.angielski PJ II TMR pojazdy roln RO II TH zaj z wych BIOL III TO kp pomoce wzrok FIZ II TEL masz i urz elektr J1 III TI j.angielski MA III TH religia RE II TI j.angielski IN1 III TI sys baz danych INF3 II TI sieci komp AU II TO optyka III TMR w f II TE w f JPL I TI j.polski HI I TG, I TEL j.polski J3 III TEL j.niemiecki GE I TH, I TMR geografia
6 11:40 - 12:25 ID podst przeds RO ID podst przeds JW biologia BIOL JW biologia GE DW geografia FIZ Go masz i urz elektr War AP prac urządz audio PO j.polski JPL PO j.polski J1, J3 PB, PR j.angielski, j.niemiecki INF3, IN1 ZS, GM kp diagn i napr, kp admin siec syst AU WM optyka i przyrz. MA JO matemat KC w f HI PM j.polski PJ AJ religia J1 II TH j.angielski III TH w f RO I TG, I TEL podst przeds FIZ II TEL masz i urz elektr PJ III TI religia War II TE prac urządz audio IN1 II TI kp admin siec syst INF3 II TI kp diagn i napr AU III TO optyka i przyrz. MA III TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski HI III TMR j.polski J3 II TH j.niemiecki GE I TI geografia BIOL I TH, I TMR biologia
7 12:30 - 13:15 FIZ Go masz i urz elektr AU MJ podst konstr maszyn HI KC eddlabezp War AP prac urządz audio ID podst przeds RO ID podst przeds JPL PM j.polski IN1 GM kp admin siec syst AK j.polski MA AK j.polski IN2 AG, JO kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel PJ KW pojazdy roln GE DW geografia AU I TMR podst konstr maszyn PJ III TMR pojazdy roln III TH kp prac hotelarska HI I TI eddlabezp RO II TMR, II TO podst przeds FIZ I TEL masz i urz elektr War II TE prac urządz audio MA III TEL, III TO j.polski IN1 II TI kp admin siec syst IN2 III TH kp obsł inform w hotel JPL II TH j.polski GE III TI geografia
8 13:20 - 14:05 FIZ Go masz i urz elektr IN2, INF3 GG, ZS sys oper War AP prac urządz audio PJ AJ religia AJ religia RO ID podst przeds IN1 AG, JO kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel III TH kp prac hotelarska RO II TH podst przeds FIZ I TEL masz i urz elektr PJ II TMR, II TO religia War II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper INF3 I TI sys oper IN1 III TH kp obsł inform w hotel
9 14:10 - 14:55
Wt 1 7:05 - 7:50 MO w f MO w f ID zaj z wych PJ ID zaj z wych MA JO matemat JO matemat PO KK masz roln J3, IN2 PB, WM j.angielski, kp obsł inform w hotel War KZ kp montaż inst el FIZ EC matemat AU MI urz i sys agrotr INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter J3 II TH j.angielski FIZ III TH matemat PJ I TH, I TMR zaj z wych PO II TMR masz roln War III TEL kp montaż inst el IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 II TH kp obsł inform w hotel AU III TMR urz i sys agrotr I TEL, I TG w f MA II TEL, II TE matemat
2 8:00 - 8:45 GE DW geografia DW geografia PM j.polski JPL PM j.polski FIZ EC matemat MO w f EL AP urz elektr KC w f J1 AM j.angielski IN2, J3 WM, PB kp obsł inform w hotel, j.angielski HI DM język ang zawod MA JO matemat War KZ kp montaż inst el PJ ID mark usl hotel AU MI masz roln INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter J3 II TH j.angielski FIZ I TI matemat II TO w f PJ III TH mark usl hotel HI II TI język ang zawod War III TEL kp montaż inst el EL II TE urz elektr J1 II TMR j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 II TH kp obsł inform w hotel AU III TMR masz roln II TEL w f MA III TO matemat JPL I TH, I TMR j.polski GE I TEL, I TG geografia
3 8:55 - 9:40 JO matemat MA JO matemat KK, MI, KW kp obróbka mat PJ AG podst hotelarstwa FIZ WM fizyka J1 AM j.angielski EL AP prac pom elektr PO j.polski JPL PO j.polski KC w f MR, MO w f J3 PB j.angielski War KZ kp montaż inst el HI PM j.polski GE DW geografia INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter I TMR kp obróbka mat J3 III TO j.angielski PJ I TH podst hotelarstwa II TH w f I TMR kp obróbka mat War III TEL kp montaż inst el EL II TE prac pom elektr J1 II TEL j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter FIZ I TI fizyka II TI w f I TMR kp obróbka mat II TI w f MA I TG, I TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski HI III TH j.polski GE III TMR geografia
4 9:50 - 10:35 KC eddlabezp AU KC eddlabezp KK, MI, KW kp obróbka mat J1 AM j.angielski PJ MY religia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac pom elektr FIZ EC matemat EC matemat RE PM j.polski JPL PO j.polski RO DM jęz obcy w opt MA JO matemat HI AG usł żyw w hotel GE j.angielski INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter I TMR kp obróbka mat FIZ II TO, II TMR matemat HI III TH usł żyw w hotel AU I TG, I TEL eddlabezp RO III TO jęz obcy w opt GE III TMR j.angielski I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac pom elektr J1 I TH j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter I TMR kp obróbka mat PJ I TI religia MA III TEL matemat JPL II TI j.polski RE II TH j.polski
5 10:50 - 11:35 PM j.polski GE PM j.polski KK, MI, KW kp obróbka mat PJ ID podst dział przeds hotel JPL PO j.polski War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr RO JW biologia MR w f MA JO matemat FIZ EC matemat BIOL BD techn pom wzrok RE JR dział gopsp w el AG kp obsł konsum J3 PR j.niemiecki J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych I TMR kp obróbka mat FIZ II TI matemat III TH kp obsł konsum PJ I TH podst dział przeds hotel BIOL III TO techn pom wzrok J1 III TI j.angielski I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac ukl cyfr i mikr INF3 III TI sys baz danych II TMR w f I TMR kp obróbka mat MA II TH matemat JPL I TI j.polski GE I TG, I TEL j.polski J3 III TMR j.niemiecki RE III TEL dział gopsp w el RO II TO biologia
6 11:40 - 12:25 JW biologia BIOL JW biologia KK, MI, KW kp obróbka mat MG w f HI MM historia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr J3 PR j.niemiecki AU MJ podst konstr maszyn FIZ MY religia J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp KC, MR w f MR w f AG kp obsł konsum JPL PM j.polski RO JR dzial gosp AU II TMR podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat III TH kp obsł konsum III TO w f J1 II TI j.angielski I TH w f I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac ukl cyfr i mikr IN2 II TI sieci komp HI I TI historia III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat FIZ II TH religia JPL III TMR j.polski J3 II TO j.niemiecki RO III TI dzial gosp BIOL I TG, I TEL biologia
7 12:30 - 13:15 MY religia PO MY religia KK, MI, KW kp obróbka mat IN2, INF3 GG, ZS sys oper HI MM historia MM historia AU MJ podst konstr maszyn GE JR dzial gosp w rol JPL PO zaj z wych BIOL JW biologia EL AP kp montaż masz i urz el AG kp obsł konsum FIZ PM j.polski AU II TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat III TH kp obsł konsum I TMR kp obróbka mat EL III TEL kp montaż masz i urz el IN2 I TI sys oper INF3 I TI sys oper HI II TEL, II TE historia I TMR kp obróbka mat PO I TEL, I TG religia JPL II TI zaj z wych FIZ III TI j.polski GE II TMR dzial gosp w rol BIOL III TO biologia
8 13:20 - 14:05 JPL PM wok PM wok KK, MI, KW kp obróbka mat PJ MY religia MY religia INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom BIOL JW biologia EL AP masz i urz elektr I TMR kp obróbka mat I TMR kp obróbka mat EL III TEL masz i urz elektr IN2 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom I TMR kp obróbka mat PJ II TEL, II TE religia JPL I TEL, I TG wok BIOL III TO biologia
9 14:10 - 14:55
Śr 1 7:05 - 7:50 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp rys geo KC eddlabezp PJ KC eddlabezp IN2, INF3 GG, ZS sys oper EL AP prac urządz audio J1 PB j.angielski PO KK masz roln HI AG podst hotelarstwa AU MI masz roln J3, IN1 PR, GM j.niemiecki, kp proj i montaz sieci J1 II TO j.angielski HI III TH podst hotelarstwa PJ I TH, I TMR eddlabezp PO II TMR masz roln War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper AU III TMR masz roln J3 III TI j.niemiecki RO I TG kp rys geo
2 8:00 - 8:45 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp rys geo PO PB j.angielski J3 PR j.niemiecki IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f EL AP prac urządz audio AJ religia FIZ AJ religia PJ AG dzial recepcji JPL PO j.polski BIOL WM optyka i przyrz. MA JO matemat KC w f AU MI urz i sys agrotr J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci PO I TMR j.angielski PJ II TH dzial recepcji III TH w f J1 III TI j.angielski FIZ II TMR, II TO religia War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper BIOL III TO optyka i przyrz. AU III TMR urz i sys agrotr II TEL w f MA III TEL matemat JPL II TI j.polski J3 I TH j.niemiecki RO I TG kp rys geo
3 8:55 - 9:40 War KZ kp pom ektr i elektron RO St geodezja MM historia HI MM historia INF3, J3 ZS, PR urz tech kom, j.niemiecki PO AM j.angielski EL AP prac urządz audio FIZ EC matemat EC matemat PJ AG podst hotelarstwa J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp BIOL WM optyka i przyrz. MA JO matemat GE PB j.angielski IN1 MP inf MO, MR w f GE III TH j.angielski FIZ II TO, II TMR matemat PJ II TH podst hotelarstwa J1 II TI j.angielski War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio PO II TEL j.angielski IN2 II TI sieci komp INF3 I TI urz tech kom BIOL III TO optyka i przyrz. IN1 III TMR inf HI I TH, I TMR historia III TI w f III TI w f MA III TEL matemat J3 I TI j.niemiecki RO I TG geodezja
4 9:50 - 10:35 PM zaj z wych GE PM zaj z wych RO EC matemat EC matemat FIZ MP chemia War KZ instal el EL AP urz elektr PO j.polski JPL PO j.polski J3, RE RY, PB j.niemiecki, j.angielski INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom KC, MR w f MR w f PJ AJ religia MA JO matemat IN1, J1 GM, GÓ sys baz danych, j.angielski RE II TH j.angielski RO I TMR, I TH matemat III TO w f J1 III TI j.angielski PJ III TH religia War II TEL instal el EL II TE urz elektr IN2 II TI urz tech kom IN1 III TI sys baz danych INF3 II TI urz tech kom FIZ I TI chemia III TO, III TEL w f MA III TMR matemat JPL II TMR, II TO j.polski GE I TG, I TEL zaj z wych J3 II TH j.niemiecki
5 10:50 - 11:35 PO RY j.niemiecki RO St geodezja MY religia PJ MY religia J3, IN1 PR, GM j.niemiecki, urz tech kom JPL PO j.polski PO j.polski BIOL BD kp pom i tech opt RE AM j.angielski WK, JU kp prac hotelarska FIZ AJ religia HI PB j.angielski War AP masz i urz elektr GE PM j.polski MR w f INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski HI III TO j.angielski BIOL II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski FIZ II TI religia II TH kp prac hotelarska War III TEL masz i urz elektr RE II TMR j.angielski IN1 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter III TMR w f PJ I TH, I TMR religia JPL II TEL, II TE j.polski GE III TH j.polski J3 I TI j.niemiecki PO I TEL j.niemiecki RO I TG geodezja II TH kp prac hotelarska
6 11:40 - 12:25 PO PB j.angielski J3 PR j.niemiecki ID podst przeds RO ID podst przeds J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, urz tech kom FIZ MY religia MY religia BIOL BD kp pom i tech opt IN2 MP infr WK, JU kp prac hotelarska GE DW geografia MM his i spol HI MM his i spol AG kp obsł konsum PJ KW pojazdy roln MA EC matemat PJ III TMR pojazdy roln PO I TEL j.angielski MA III TI matemat III TH kp obsł konsum RO I TH, I TMR podst przeds BIOL II TO kp pom i tech opt J1 I TI j.angielski II TH kp prac hotelarska IN1 I TI urz tech kom IN2 II TMR infr HI III TEL, III TO his i spol FIZ II TEL, II TE religia J3 I TG j.niemiecki GE II TI geografia II TH kp prac hotelarska
7 12:30 - 13:15 MP inf IN2 MP inf ID w o s RO ID w o s PJ MY religia War KZ kp pom ektr i elektron BIOL BD kp pom i tech opt MR w f WK, JU kp prac hotelarska IN1 GM kp admin siec syst AK j.polski JPL AK j.polski AG kp obsł konsum GE DW geografia HI AJ religia III TH kp obsł konsum RO I TH, I TMR w o s BIOL II TO kp pom i tech opt HI III TI religia II TH kp prac hotelarska War II TEL kp pom ektr i elektron JPL III TEL, III TO j.polski IN1 II TI kp admin siec syst IN2 I TG, I TEL inf II TMR w f PJ I TI religia GE III TMR geografia II TH kp prac hotelarska
8 13:20 - 14:05 IN2 MP inf AU ID podst przeds War KZ kp pom ektr i elektron BIOL BD kp pom i tech opt PJ KW pojazdy roln WK, JU kp prac hotelarska AJ religia GE AJ religia AG kp obsł konsum HI MY religia PJ II TMR pojazdy roln III TH kp obsł konsum AU I TI podst przeds BIOL II TO kp pom i tech opt GE III TEL, III TO religia II TH kp prac hotelarska War II TEL kp pom ektr i elektron IN2 I TMR inf HI III TMR religia II TH kp prac hotelarska
9 14:10 - 14:55 WK, JU kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska
Cz 1 7:05 - 7:50 J1 PB j.angielski RO MP inf INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr WM fizyka AU WM fizyka KC w f KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA JO matemat IN1 GM kp proj i montaz sieci BIOL BD techn pom wzrok FIZ DM j zawod ang GE j.angielski HI MM his i spol J1 I TG j.angielski II TO w f FIZ III TEL j zawod ang BIOL III TO techn pom wzrok GE III TMR j.angielski II TMR kp eksploat masz IN2 I TI kp diagn i napr IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU II TE, II TEL fizyka RO I TH inf HI III TI his i spol II TMR kp eksploat poj MA II TH matemat
2 8:00 - 8:45 MP chemia FIZ MP chemia MG w f AG kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr MO w f War AP ukl cyfr i mikroproc J3 PB j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj KC w f JPL PO j.polski BIOL BD techn pom wzrok AU WM fizyka GE DW geografia HI MM his i spol IN1, J1 GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski J3 II TO j.angielski I TH kp prac hotelarska II TH w f BIOL III TO techn pom wzrok J1 III TI j.angielski I TMR w f II TMR kp eksploat masz War II TE ukl cyfr i mikroproc IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU III TEL fizyka FIZ I TG, I TEL chemia HI III TMR his i spol II TMR kp eksploat poj II TEL w f JPL II TI j.polski GE III TH geografia
3 8:55 - 9:40 MO w f MO w f RO MP inf AG kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr War KZ elektrotech i elektron EL AP urz elektr AU WM optyka KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj HI MM historia FIZ EC matemat J1 PB j.angielski MA JO matemat KC w f MR w f IN1, J3 GM, PR kp proj i montaz sieci, j.niemiecki J1 III TO j.angielski FIZ II TI matemat I TH kp prac hotelarska III TH w f II TMR kp eksploat masz War II TEL elektrotech i elektron EL II TE urz elektr IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU II TO optyka RO I TMR inf HI II TH historia III TMR w f II TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f MA III TEL matemat J3 III TI j.niemiecki
4 9:50 - 10:35 JO matemat MA JO matemat J1 PB j.angielski MG w f INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr War KZ kp montaż inst el MO w f BIOL BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj GE AG dzial recepcji HI MM historia KC, MR w f MR w f J3 PR zaj z wych PJ MY religia FIZ EC matemat J1 I TMR j.angielski FIZ III TI matemat GE II TH dzial recepcji III TO w f BIOL II TO kp pom i tech opt I TH w f II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr HI II TI historia III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj II TE w f PJ III TMR religia MA I TG, I TEL matemat J3 III TH zaj z wych
5 10:50 - 11:35 PM j.polski JPL PM j.polski FIZ EC matemat EC matemat MO, MR w f War KZ kp montaż inst el AU MJ podst elektr BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz RO AG, WM kp obsł konsum, kp obsł inform w hotel INF3, J1 ZS, AM sieci komp, j.angielski J3 PR j.niemiecki GE PB j.angielski HI MM his i spol MA JO matemat IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych AU II TE podst elektr GE III TEL j.angielski FIZ I TMR, I TH matemat II TH kp obsł konsum BIOL II TO kp pom i tech opt II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el J1 II TI j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 II TI sieci komp RO II TH kp obsł inform w hotel HI III TH his i spol I TI w f II TMR kp eksploat poj I TI w f MA III TMR matemat JPL I TG, I TEL j.polski J3 III TO j.niemiecki
6 11:40 - 12:25 MM historia HI MM historia PO MY religia MY religia INF3, J3 ZS, PB urz tech kom, j.angielski War KZ kp montaż inst el J1 AM j.angielski BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz RO WM, AG kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum MR, MO w f JO zaj z wych MA JO zaj z wych FIZ EC matemat JPL PM j.polski IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych J3 I TI j.angielski FIZ III TH matemat II TH kp obsł konsum BIOL II TO kp pom i tech opt II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el J1 II TE j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 I TI urz tech kom RO II TH kp obsł inform w hotel HI I TG, I TEL historia II TI w f II TMR kp eksploat poj II TI w f PO I TH, I TMR religia MA III TEL, III TO zaj z wych JPL III TMR j.polski
7 12:30 - 13:15 MY religia RO MY religia PM wok JPL PM wok FIZ WM zaj z wych War KZ kp montaż inst el J3 PR j.niemiecki BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz GE AG dzial recepcji HI AJ religia RE AK j.polski AK j.polski PO AM j obcy w hotel PJ KW pojazdy roln IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych PJ III TMR pojazdy roln GE II TH dzial recepcji BIOL II TO kp pom i tech opt HI II TI religia II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el RE III TEL, III TO j.polski PO III TH j obcy w hotel IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych FIZ I TI zaj z wych II TMR kp eksploat poj RO I TEL, I TG religia JPL I TH, I TMR wok J3 II TE j.niemiecki
8 13:20 - 14:05 J1 AM j.angielski IN1 GM pr robot War KZ kp montaż inst el BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz HI MY religia J3, IN2 PR, GG j.niemiecki, sys oper GE AJ religia AJ religia MO, MR w f BIOL II TO kp pom i tech opt GE III TEL, III TO religia II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el J1 I TH j.angielski IN2 II TI sys oper IN1 I TI pr robot III TI w f II TMR kp eksploat poj III TI w f HI II TH religia J3 II TI j.niemiecki
9 14:10 - 14:55
Pt 1 7:05 - 7:50 ID w o s PJ ID w o s AU SU przepisy B i T JPL PO j.polski MA JO matemat JO matemat BIOL BD kp pom i tech opt RE JR dzial gosp w rol GE AG usł żyw w hotel IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, kp diagn i napr PO PB j.angielski FIZ WM fizyka MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter PO III TO j.angielski GE II TH usł żyw w hotel PJ I TG, I TEL w o s BIOL II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski III TMR kp eksploat masz IN2 II TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter FIZ III TEL fizyka III TMR kp eksploat poj MA II TEL, II TE matemat JPL I TI j.polski RE II TMR dzial gosp w rol AU I TMR przepisy B i T
2 8:00 - 8:45 MO w f MO w f AU MJ podst konstr maszyn GE AG podst hotelarstwa FIZ WM fizyka JPL PO j.polski PO j.polski BIOL BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki RO ID podst dział przeds hotel IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, witr i apl inter MA JO matemat War AP kp obsł masz el J1 PB j.angielski MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz HI JR dzial gosp AU I TMR podst konstr maszyn J1 III TH j.angielski GE I TH podst hotelarstwa RO II TH podst dział przeds hotel BIOL II TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz War III TEL kp obsł masz el IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst FIZ I TI fizyka III TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f MA III TO matemat JPL II TEL, II TE j.polski J3 II TMR j.niemiecki HI III TI dzial gosp
3 8:55 - 9:40 J1 PB j.angielski RO St geodezja AU MJ podst konstr maszyn AG kp prac hotelarska JPL PO wok J3 PR j.niemiecki EL AM j.angielski FIZ WM optyka GE JR dzial gosp w rol KC w f IN2, IN1 GG, GM witr i apl inter, kp admin siec syst BIOL BD techn pom wzrok War AP kp obsł masz el PJ ID podst dział przeds hotel MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz MO, MR w f AU I TMR podst konstr maszyn J1 I TEL j.angielski I TH kp prac hotelarska II TH w f PJ III TH podst dział przeds hotel BIOL III TO techn pom wzrok III TMR kp eksploat masz War III TEL kp obsł masz el EL II TE j.angielski IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst FIZ II TO optyka III TI w f III TMR kp eksploat poj III TI w f JPL I TI wok J3 II TEL j.niemiecki GE II TMR dzial gosp w rol RO I TG geodezja
4 9:50 - 10:35 EL KZ elektrotech i elektron RO St geodezja MG w f AG kp prac hotelarska MA EC matemat AM zaj z wych GE AM zaj z wych KC w f MR w f PJ ID mark usl hotel J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, witr i apl inter BIOL BD kp pom i tech opt War AP kp obsł masz el J3 PR j.niemiecki MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz JPL PM j.polski MA I TI matemat I TH kp prac hotelarska II TO w f PJ II TH mark usl hotel BIOL III TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski I TMR w f III TMR kp eksploat masz EL I TEL elektrotech i elektron War III TEL kp obsł masz el GE II TE, II TEL zaj z wych IN2 II TI witr i apl inter II TMR w f III TMR kp eksploat poj JPL III TI j.polski J3 III TH j.niemiecki RO I TG geodezja
5 10:50 - 11:35 War AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez PM j.polski JPL PM j.polski MO, MR w f WM fizyka FIZ WM fizyka AU MJ podst konstr maszyn J1 AM j.angielski HI AG dzial recepcji IN2, J3 GG, PR sys oper, j.niemiecki BIOL BD kp pom i tech opt PO PB j.angielski GE DW geografia KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA EC matemat AU II TO podst konstr maszyn PO III TEL j.angielski MA III TI matemat HI II TH dzial recepcji BIOL III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz War I TEL kp montaż masz i urz el J1 II TMR j.angielski IN2 II TI sys oper FIZ II TE, II TEL fizyka I TI w f III TMR kp eksploat poj I TI w f JPL I TH, I TMR j.polski J3 II TI j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE III TH geografia
6 11:40 - 12:25 War AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez MP chemia FIZ MP chemia PJ JW biologia EL KZ elektrotech i elektron MO w f J1 PB j.angielski AU MJ podst konstr maszyn JPL PM j.polski IN2, GE GG, AM witr i apl inter, j.angielski BIOL BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki IN1 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA EC zaj z wych AU II TMR podst konstr maszyn J1 II TO j.angielski MA III TI zaj z wych III TH kp prac hotelarska BIOL III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz EL II TEL elektrotech i elektron War I TEL kp montaż masz i urz el GE II TI j.angielski IN2 II TI witr i apl inter IN1 III TH kp obsł inform w hotel FIZ I TH, I TMR chemia III TMR kp eksploat poj II TE w f JPL II TH j.polski J3 III TEL j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez PJ I TI biologia
7 12:30 - 13:15 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez RE WK dzial recepcji INF3, PJ MP, PB inf, j.angielski War KZ kp pom ektr i elektron AU MJ podst elektr PO JW biologia HI AM j obcy w hotel IN2 GG kp proj i montaz sieci BIOL BD kp pom i tech opt IN1 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj GE DW geografia AU II TE podst elektr PJ I TI j.angielski III TH kp prac hotelarska BIOL III TO kp pom i tech opt RE I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el HI II TH j obcy w hotel IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 III TH kp obsł inform w hotel INF3 I TI inf III TMR kp eksploat poj RO I TG kp ćw geodez GE III TI geografia PO II TO biologia
8 13:20 - 14:05 RO St kp ćw geodez RE WK dzial recepcji War KZ kp pom ektr i elektron EL AP ukł analog J3 PB j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj J3 II TH j.angielski RE I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL II TE ukł analog III TMR kp eksploat poj RO I TG kp ćw geodez
9 14:10 - 14:55 RE WK dzial recepcji RE I TH dzial recepcji