Plan lekcji od 4 marca 2019

Dzień Gl Czas I TEL I TG I TMR I TH I TI II TEL II TE II TO II TMR II TH II TI III TO III TEL III TH III TMR III TI IV TOR IV TMR IV TEL IV TH IV TO IV TI MJ Jurkowski Mirosław KW Kowalski Mirosław PB Bartoszek Piotr EC Chomik Eliza AG Górnicka Anna KC Ciechan Katarzyna ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena Go Golec Anita Góreczny Marcin MG Grzywna Marta AH Hagel Angelika AJ Jachimek Andrzej WK Mąka Ewa KK Korkosz Adam KZ Korzeniowski Mateusz AP Prończuk Artur AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata GG Gronkowski Mariusz GM Małek Grzegorz ZS Szałaj Zbigniew WM Medak Wojciech MP Paul Małgorzata MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr MI Mielniczuk Michał MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz MN Nadolska Małgorzata JO Ostrowska Jolanta PO Polska Edyta PM Pomijan Edyta PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna RY Rycyk Anna St Staszczak Jarosław SU Sulima Mirosław DW Włodarczyk Dorota JW Wolska Justyna JU Juszczak Joanna
Pn 1 7:05 - 7:50 JO matemat MA JO matemat WM fizyka AU WM fizyka PJ ID podst przeds ID podst przeds MR w f J3 PB j.angielski BIOL BD kp pomoce wzrok IN1 Go instal el IN2 MP inf J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter MM his i spol HI MM his i spol JPL PO j.polski FIZ EC matemat EC matemat RE DM j.angielski J3 II TH j.angielski FIZ IV TH, IV TO matemat PJ II TE, II TEL podst przeds RE IV TI j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok IN1 III TEL instal el J1 III TI j.angielski INF3 III TI witr i apl inter AU I TH, I TMR fizyka IN2 III TMR inf HI IV TMR, IV TOR his i spol II TMR w f MA I TG, I TEL matemat JPL IV TEL j.polski
2 8:00 - 8:45 WM fizyka AU WM fizyka PM j.polski PO PM j.polski RO ID w o s EL AM zaj z wych AM zaj z wych MM historia HI MM historia J3 AG dzial recepcji JPL PO j.polski BIOL BD kp pomoce wzrok IN1 Go instal el IN2 PB j.angielski PJ KW pojazdy roln J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych EC matemat FIZ EC matemat MA JO matemat GE DW geografia War JW biologia RE DM j.angielski PJ III TMR pojazdy roln IN2 III TH j.angielski FIZ IV TMR, IV TOR matemat J3 II TH dzial recepcji RO I TI w o s RE IV TI j.angielski BIOL III TO kp pomoce wzrok IN1 III TEL instal el J1 III TI j.angielski EL II TE, II TEL zaj z wych INF3 III TI sys baz danych AU I TG, I TEL fizyka HI II TMR, II TO historia MA IV TEL matemat JPL II TI j.polski PO I TH, I TMR j.polski GE IV TH geografia War IV TO biologia
3 8:55 - 9:40 MM historia HI MM historia MG w f RE AM j.angielski PJ, IN1 GÓ, GM j.angielski, urz tech kom War KZ instal el AU MJ podst elektr FIZ EC matemat EC matemat RO AG podst hotelarstwa MR, MO w f BIOL BD kp pomoce wzrok INF3 Go instal el IN2 ID podst dział przeds hotel PO KK zaj z wych JPL PM j.polski J3 PR j.niemiecki J1 MN j.rosyjski MA JO matemat KC w f EL JW biologia GE DW geografia AU II TE podst elektr FIZ II TO, II TMR matemat RO II TH podst hotelarstwa IV TH w f IN2 III TH podst dział przeds hotel BIOL III TO kp pomoce wzrok INF3 III TEL instal el PJ I TI j.angielski I TMR w f PO III TMR zaj z wych War II TEL instal el RE I TH j.angielski IN1 I TI urz tech kom HI I TG, I TEL historia II TI w f II TI w f J1 IV TMR j.rosyjski MA IV TEL matemat JPL III TI j.polski J3 IV TOR j.niemiecki GE IV TI geografia EL IV TO biologia
4 9:50 - 10:35 War KZ elektrotech i elektron J1 PB j.angielski J3 PR j.niemiecki MG w f MO, MR w f JPL PO j.polski PO j.polski EL JW biologia PO KK masz roln GE DW geografia PJ ID podst przeds BIOL BD kp pomoce wzrok INF3 Go instal el RE AG podst hotelarstwa MA JO matemat FIZ AJ religia KC w f RO AM j.angielski IN2 WM fizyka AU j.angielski j.angielski HI MM his i spol J1 I TG j.angielski RE III TH podst hotelarstwa IV TOR w f PJ II TI podst przeds BIOL III TO kp pomoce wzrok INF3 III TEL instal el AU IV TH, IV TO j.angielski I TH w f FIZ III TI religia PO II TMR masz roln War I TEL elektrotech i elektron RO IV TMR j.angielski IN2 IV TEL fizyka HI IV TI his i spol I TI w f I TI w f MA III TMR matemat JPL II TEL, II TE j.polski J3 I TMR j.niemiecki GE II TH geografia EL II TO biologia
5 10:50 - 11:35 RO PM j.polski PM j.polski DW geografia GE DW geografia JPL PO j.polski EL Go masz i urz elektr MO w f AU WM optyka PJ KW pojazdy roln RE AG zaj z wych INF3, IN2 ZS, AM sieci komp, j.angielski BIOL BD kp pomoce wzrok War AP masz i urz elektr MA AJ religia MR w f IN1, J1 GM, GÓ sys baz danych, j.angielski AK j.polski PO AK j.polski HI MM his i spol J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki FIZ EC matemat PJ II TMR pojazdy roln FIZ IV TI matemat RE II TH zaj z wych BIOL III TO kp pomoce wzrok EL II TEL masz i urz elektr J1 III TI j.angielski MA III TH religia War III TEL masz i urz elektr PO IV TMR, IV TOR j.polski IN2 II TI j.angielski IN1 III TI sys baz danych INF3 II TI sieci komp AU II TO optyka HI IV TEL his i spol III TMR w f II TE w f JPL I TI j.polski RO I TG, I TEL j.polski J3 IV TH, IV TO j.niemiecki GE I TH, I TMR geografia
6 11:40 - 12:25 RE ID podst przeds ID podst przeds JW biologia BIOL JW biologia FIZ EC matemat EL Go masz i urz elektr War AP prac urządz audio PO j.polski JPL PO j.polski PO, J3 PB, PR j.angielski, j.niemiecki IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, witr i apl inter AU WM optyka i przyrz. MA JO matemat KC w f HI PM j.polski INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski DW geografia GE DW geografia MR w f AK j.polski RO AK j.polski PJ AJ religia PO II TH j.angielski FIZ I TI matemat III TH w f RE I TG, I TEL podst przeds EL II TEL masz i urz elektr J1 III TI j.angielski PJ IV TI religia War II TE prac urządz audio RO IV TO, IV TH j.polski IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter AU III TO optyka i przyrz. IV TEL w f MA III TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski HI III TMR j.polski J3 II TH j.niemiecki GE IV TMR, IV TOR geografia BIOL I TH, I TMR biologia
7 12:30 - 13:15 EL Go masz i urz elektr AU MJ podst konstr maszyn J3 PR j.niemiecki JPL PO wok War AP prac urządz audio PJ ID podst przeds ID podst przeds KC w f IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, kp diagn i napr AK j.polski HI AK j.polski RO AG, JO kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel GE DW geografia J1 AM j.angielski INF3 WM inf FIZ AJ religia JW zaj z wych BIOL JW zaj z wych AU I TMR podst konstr maszyn III TH kp prac hotelarska II TH w f PJ II TMR, II TO podst przeds EL I TEL masz i urz elektr FIZ IV TEL religia War II TE prac urządz audio HI III TEL, III TO j.polski J1 IV TOR j.angielski IN2 II TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst INF3 IV TMR inf RO III TH kp obsł inform w hotel JPL I TI wok J3 I TH j.niemiecki GE III TI geografia BIOL IV TO, IV TH zaj z wych
8 13:20 - 14:05 EL Go masz i urz elektr IN2, INF3 GG, ZS sys oper War AP prac urządz audio PJ AJ religia AJ religia AU ID podst przeds RO AG, JO kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel IN1 WM inf FIZ AM j.angielski KC w f III TH kp prac hotelarska IV TO w f AU II TH podst przeds EL I TEL masz i urz elektr PJ II TMR, II TO religia War II TE prac urządz audio FIZ IV TEL j.angielski IN2 I TI sys oper INF3 I TI sys oper IN1 IV TMR inf RO III TH kp obsł inform w hotel
9 14:10 - 14:55
Wt 1 7:05 - 7:50 PJ ID zaj z wych ID zaj z wych MA JO matemat JO matemat PO KK masz roln J3, IN2 PB, WM j.angielski, kp obsł inform w hotel BIOL BD techn pom wzrok War KZ kp montaż inst el HI MM his i spol AU MI urz i sys agrotr INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter JPL PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego J3 II TH j.angielski PJ I TH, I TMR zaj z wych BIOL III TO techn pom wzrok PO II TMR masz roln War III TEL kp montaż inst el IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 II TH kp obsł inform w hotel HI III TH his i spol AU III TMR urz i sys agrotr MA II TEL, II TE matemat JPL IV TOR, IV TMR, IV TEL, IV TH, IV TO, IV TI zaj z j polskiego
2 8:00 - 8:45 GE DW geografia DW geografia PM j.polski RO PM j.polski JPL PO j.polski MO w f EL AP urz elektr KC w f J1 AM j.angielski IN2, PO WM, PB kp obsł inform w hotel, j.angielski RE DM język ang zawod J3 PR j.niemiecki War KZ kp montaż inst el BIOL ID mark usl hotel PJ MI masz roln INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter AU MY religia MY religia MA JO zaj z matematyki HI MM his i spol MM his i spol FIZ EC matemat PO II TH j.angielski FIZ IV TI matemat II TO w f BIOL III TH mark usl hotel RE II TI język ang zawod War III TEL kp montaż inst el EL II TE urz elektr J1 II TMR j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN2 II TH kp obsł inform w hotel HI IV TH, IV TO his i spol PJ III TMR masz roln II TEL w f AU IV TMR, IV TOR religia MA IV TEL zaj z matematyki JPL I TI j.polski RO I TH, I TMR j.polski J3 III TO j.niemiecki GE I TEL, I TG geografia
3 8:55 - 9:40 JO matemat MA JO matemat KK, MI, KW kp obróbka mat IN2 AG podst hotelarstwa FIZ EC matemat PO AM j.angielski EL AP prac pom elektr PO j.polski JPL PO j.polski KC w f MR, MO w f RO PB j.angielski War KZ kp montaż inst el PJ PM j.polski GE DW geografia INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter J3 PR j.niemiecki J1 MN j.rosyjski AU WM fizyka MY religia RE MY religia HI DM j.angielski I TMR kp obróbka mat RO III TO j.angielski FIZ I TI matemat IN2 I TH podst hotelarstwa II TH w f HI IV TI j.angielski I TMR kp obróbka mat War III TEL kp montaż inst el EL II TE prac pom elektr PO II TEL j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter AU IV TEL fizyka II TI w f I TMR kp obróbka mat II TI w f RE IV TH, IV TO religia J1 IV TMR j.rosyjski MA I TG, I TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski PJ III TH j.polski J3 IV TOR j.niemiecki GE III TMR geografia
4 9:50 - 10:35 AU KC eddlabezp KC eddlabezp KK, MI, KW kp obróbka mat IN2 ID podst dział przeds hotel PJ MY religia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac pom elektr J1 PB j.angielski GE DW geografia RO PM j.polski JPL PO j.polski BIOL DM jęz obcy w opt MA JO matemat RE AG usł żyw w hotel HI MM his i spol INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter EC matemat FIZ EC matemat PO AM j.angielski J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki MR, MO w f I TMR kp obróbka mat J1 II TO j.angielski FIZ IV TMR, IV TOR matemat RE III TH usł żyw w hotel AU I TG, I TEL eddlabezp IN2 I TH podst dział przeds hotel BIOL III TO jęz obcy w opt I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac pom elektr PO IV TEL j.angielski IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter HI III TMR his i spol IV TI w f I TMR kp obróbka mat IV TI w f PJ I TI religia MA III TEL matemat JPL II TI j.polski RO II TH j.polski J3 IV TH, IV TO j.niemiecki GE II TMR geografia
5 10:50 - 11:35 PJ PM j.polski PM j.polski KK, MI, KW kp obróbka mat IN2 AM j.angielski FIZ WM zaj z wych War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr AU MJ podst konstr maszyn MR w f PO MY religia RO EC matemat RE AK j.polski AK j.polski AG kp obsł konsum J3 PR j.niemiecki J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych MM his i spol HI MM his i spol MA JO matemat GE DW geografia BIOL JW biologia JPL PO j.polski AU II TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat RO II TI matemat III TH kp obsł konsum J1 III TI j.angielski I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac ukl cyfr i mikr RE III TEL, III TO j.polski IN2 I TH j.angielski INF3 III TI sys baz danych FIZ I TI zaj z wych HI IV TMR, IV TOR his i spol II TMR w f I TMR kp obróbka mat PO II TH religia MA IV TEL matemat JPL IV TI j.polski PJ I TG, I TEL j.polski J3 III TMR j.niemiecki GE IV TH geografia BIOL IV TO biologia
6 11:40 - 12:25 RO JW biologia JW biologia KK, MI, KW kp obróbka mat MG w f GE DW geografia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr BIOL WM optyka AU MJ podst konstr maszyn MA JO matemat J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp KC, MR w f MR w f AG kp obsł konsum JPL PM j.polski PJ JR dzial gosp J3 AM j.angielski MO w f HI MM his i spol AK j.polski RE AK j.polski FIZ PR j.niemiecki AU II TMR podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat III TH kp obsł konsum III TO w f J1 II TI j.angielski I TH w f I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac ukl cyfr i mikr RE IV TO, IV TH j.polski J3 IV TOR j.angielski IN2 II TI sieci komp BIOL II TO optyka HI IV TEL his i spol III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat IV TMR w f MA II TH matemat JPL III TMR j.polski FIZ IV TI j.niemiecki PJ III TI dzial gosp GE I TI geografia RO I TG, I TEL biologia
7 12:30 - 13:15 AU PM wok PM wok KK, MI, KW kp obróbka mat IN2, INF3 GG, ZS sys oper PJ MY religia MY religia J3 PR j.niemiecki RO JR dzial gosp w rol RE AM j obcy w hotel JPL PO zaj z wych BIOL JW biologia EL AP kp montaż masz i urz el AG kp obsł konsum PO j.angielski MA EC zaj z wych FIZ AK j.polski AK j.polski HI MM his i spol MM his i spol GE DW geografia I TMR kp obróbka mat MA III TI zaj z wych III TH kp obsł konsum PO III TMR j.angielski I TMR kp obróbka mat EL III TEL kp montaż masz i urz el FIZ IV TMR, IV TOR j.polski RE II TH j obcy w hotel IN2 I TI sys oper INF3 I TI sys oper HI IV TH, IV TO his i spol I TMR kp obróbka mat PJ II TEL, II TE religia JPL II TI zaj z wych AU I TEL, I TG wok J3 II TO j.niemiecki RO II TMR dzial gosp w rol GE IV TI geografia BIOL III TO biologia
8 13:20 - 14:05 AU MY religia MY religia KK, MI, KW kp obróbka mat JPL PO j.polski PO j.polski HI MM zaj z wych MM zaj z wych RO AG dzial recepcji INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom BIOL JW biologia PJ JR dział gopsp w el FIZ PM j.polski EC zaj z matematyki MA EC zaj z matematyki j.angielski RE j.angielski GE DW geografia I TMR kp obróbka mat MA IV TMR, IV TOR zaj z matematyki RO II TH dzial recepcji RE IV TH, IV TO j.angielski I TMR kp obróbka mat IN2 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom HI II TO, II TMR zaj z wych I TMR kp obróbka mat AU I TEL, I TG religia JPL II TEL, II TE j.polski FIZ III TI j.polski PJ III TEL dział gopsp w el GE IV TI geografia BIOL III TO biologia
9 14:10 - 14:55
Śr 1 7:05 - 7:50 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp rys geo MM historia HI MM historia IN2, INF3 GG, ZS sys oper EL AP prac urządz audio AU WM optyka PO KK masz roln MA JO matemat FIZ EC matemat PJ MI masz roln J3, IN1 PR, GM j.niemiecki, kp proj i montaz sieci DW geografia GE DW geografia JPL PO j.polski KC w f FIZ III TH matemat IV TH w f PO II TMR masz roln War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper AU II TO optyka HI I TH, I TMR historia PJ III TMR masz roln MA III TO matemat JPL IV TEL j.polski J3 III TI j.niemiecki RO I TG kp rys geo GE IV TMR, IV TOR geografia
2 8:00 - 8:45 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp rys geo J3 PB j.angielski PO AM j.angielski IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f EL AP prac urządz audio HI AJ religia AJ religia RE AG dzial recepcji JPL PO j.polski BIOL WM optyka i przyrz. MA JO matemat KC w f PJ MI urz i sys agrotr J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci DW geografia GE DW geografia MR w f AK j.polski AU AK j.polski FIZ EC zaj z matematyki J3 I TMR j.angielski FIZ IV TI zaj z matematyki RE II TH dzial recepcji III TH w f J1 III TI j.angielski HI II TMR, II TO religia War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio AU IV TO, IV TH j.polski PO I TH j.angielski IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper BIOL III TO optyka i przyrz. IV TEL w f PJ III TMR urz i sys agrotr II TEL w f MA III TEL matemat JPL II TI j.polski RO I TG kp rys geo GE IV TMR, IV TOR geografia
3 8:55 - 9:40 War KZ kp pom ektr i elektron RO St geodezja PM wok PJ PM wok INF3, J3 ZS, PR urz tech kom, j.niemiecki PO AM j.angielski EL AP prac urządz audio FIZ EC matemat EC matemat RE AG podst hotelarstwa J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp MA AJ religia AJ religia AU PB j.angielski IN1 MP inf MO, MR w f MM his i spol HI MM his i spol BIOL WM fizyka GE DW geografia KC w f JPL PO j.polski AU III TH j.angielski FIZ II TO, II TMR matemat RE II TH podst hotelarstwa IV TO w f J1 II TI j.angielski MA III TEL, III TO religia War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio PO II TEL j.angielski IN2 II TI sieci komp INF3 I TI urz tech kom BIOL IV TEL fizyka IN1 III TMR inf HI IV TMR, IV TOR his i spol III TI w f III TI w f JPL IV TI j.polski PJ I TH, I TMR wok J3 I TI j.niemiecki RO I TG geodezja GE IV TH geografia
4 9:50 - 10:35 MO w f MO w f MY religia PJ MY religia FIZ MP chemia War KZ instal el EL AP urz elektr PO j.polski JPL PO j.polski RE, PO RY, PB j.niemiecki, j.angielski INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom KC, MR w f MR w f GE AJ religia MA JO matemat IN1, AU GM, GÓ sys baz danych, j.angielski J3 PR j.niemiecki J1 MN j.rosyjski BIOL WM fizyka RO EC matemat EC matemat HI MM his i spol PO II TH j.angielski RO IV TH, IV TO matemat III TO w f AU III TI j.angielski GE III TH religia War II TEL instal el EL II TE urz elektr IN2 II TI urz tech kom IN1 III TI sys baz danych INF3 II TI urz tech kom BIOL IV TEL fizyka FIZ I TI chemia HI IV TI his i spol III TO, III TEL w f I TEL, I TG w f PJ I TH, I TMR religia J1 IV TMR j.rosyjski MA III TMR matemat JPL II TMR, II TO j.polski J3 IV TOR j.niemiecki RE II TH j.niemiecki
5 10:50 - 11:35 IN2 RY j.niemiecki RO St geodezja PJ EC matemat EC matemat J3, IN1 PR, GM j.niemiecki, urz tech kom MA JO matemat JO matemat BIOL BD kp pom i tech opt RE AM j.angielski WK, JU kp prac hotelarska AU AJ religia EL PB j.angielski War AP masz i urz elektr GE DW geografia MR w f INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski AK zaj z wych JPL AK zaj z wych FIZ MP zaj z wych MY religia PO MY religia HI MM his i spol EL III TO j.angielski PJ I TMR, I TH matemat BIOL II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski AU II TI religia II TH kp prac hotelarska War III TEL masz i urz elektr JPL IV TOR, IV TMR zaj z wych RE II TMR j.angielski IN1 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter FIZ IV TEL zaj z wych HI IV TI his i spol III TMR w f PO IV TH, IV TO religia MA II TEL, II TE matemat J3 I TI j.niemiecki IN2 I TEL j.niemiecki RO I TG geodezja GE III TH geografia II TH kp prac hotelarska
6 11:40 - 12:25 J1 PB j.angielski J3 PR j.niemiecki ID podst przeds AU ID podst przeds IN2 GM pr robot PO MY religia MY religia BIOL BD kp pom i tech opt IN1 MP infr WK, JU kp prac hotelarska GE DW geografia MM his i spol HI MM his i spol RO AG kp obsł konsum PJ KW pojazdy roln FIZ EC matemat RE AM j.angielski INF3 WM inf MA JO matemat j.angielski JPL j.angielski MR, MO w f PJ III TMR pojazdy roln J1 I TEL j.angielski FIZ III TI matemat RO III TH kp obsł konsum AU I TH, I TMR podst przeds BIOL II TO kp pom i tech opt JPL IV TH, IV TO j.angielski II TH kp prac hotelarska RE IV TOR j.angielski IN2 I TI pr robot INF3 IV TMR inf IN1 II TMR infr HI III TEL, III TO his i spol IV TI w f IV TI w f PO II TEL, II TE religia MA IV TEL matemat J3 I TG j.niemiecki GE II TI geografia II TH kp prac hotelarska
7 12:30 - 13:15 MP inf IN2, MA MP, JO inf ID w o s AU ID w o s HI MY religia War KZ kp pom ektr i elektron BIOL BD kp pom i tech opt PJ KW pojazdy roln WK, JU kp prac hotelarska IN1 GM kp admin siec syst J1 PB j.angielski PO AG kp obsł konsum GE DW geografia FIZ AJ religia RO AM j.angielski INF3 WM inf J3 PR j.niemiecki j.angielski JPL j.angielski RE DM j.angielski PJ II TMR pojazdy roln J1 III TEL j.angielski PO III TH kp obsł konsum AU I TH, I TMR w o s RE IV TI j.angielski BIOL II TO kp pom i tech opt JPL IV TH, IV TO j.angielski FIZ III TI religia II TH kp prac hotelarska War II TEL kp pom ektr i elektron RO IV TOR j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst INF3 IV TMR inf IN2 I TG, I TEL inf HI I TI religia MA I TG inf J3 IV TEL j.niemiecki GE III TMR geografia II TH kp prac hotelarska
8 13:20 - 14:05 IN2 MP inf AU ID podst przeds War KZ kp pom ektr i elektron BIOL BD kp pom i tech opt WK, JU kp prac hotelarska FIZ WM fizyka PO AG kp obsł konsum PJ MY religia AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang RE AM zaj z j ang PO III TH kp obsł konsum AU I TI podst przeds BIOL II TO kp pom i tech opt II TH kp prac hotelarska War II TEL kp pom ektr i elektron RE IV TI, IV TO, IV TH, IV TEL, IV TMR, IV TOR zaj z j ang FIZ III TEL fizyka IN2 I TMR inf PJ III TMR religia II TH kp prac hotelarska
9 14:10 - 14:55 WK, JU kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska
Cz 1 7:05 - 7:50 J1 PB j.angielski RO MP inf INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr AU WM fizyka WM fizyka KC w f KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA JO matemat IN1 GM kp proj i montaz sieci BIOL BD techn pom wzrok J3 PR j.niemiecki PO AG podst hotelarstwa HI j.angielski FIZ EC matemat MO w f JPL PO j.polski RE DM j.angielski J1 I TG j.angielski FIZ III TI matemat PO III TH podst hotelarstwa II TO w f RE IV TI j.angielski BIOL III TO techn pom wzrok HI III TMR j.angielski II TMR kp eksploat masz IN2 I TI kp diagn i napr IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU II TE, II TEL fizyka RO I TH inf II TMR kp eksploat poj IV TMR w f MA II TH matemat JPL IV TEL j.polski J3 III TEL j.niemiecki
2 8:00 - 8:45 MP chemia FIZ MP chemia MG w f AG kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr MO w f EL AP ukl cyfr i mikroproc PO PB j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj HI MM historia JPL PO j.polski BIOL BD techn pom wzrok AU WM fizyka GE AM j obcy w hotel J3 PR j.niemiecki IN1, J1 GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski EC matemat RO EC matemat MA JO matemat KC w f RE DM j.angielski PO II TO j.angielski RO IV TMR, IV TOR matemat I TH kp prac hotelarska IV TH w f RE IV TI j.angielski BIOL III TO techn pom wzrok J1 III TI j.angielski I TMR w f II TMR kp eksploat masz EL II TE ukl cyfr i mikroproc GE III TH j obcy w hotel IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU III TEL fizyka FIZ I TG, I TEL chemia HI II TH historia II TMR kp eksploat poj II TEL w f MA IV TEL matemat JPL II TI j.polski J3 III TMR j.niemiecki
3 8:55 - 9:40 MO w f MO w f RO MP inf AG kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr War KZ elektrotech i elektron EL AP urz elektr PO PB j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj AU MY religia FIZ EC matemat BIOL WM optyka i przyrz. MA JO matemat JPL PM j.polski MR w f IN1, J3 GM, PR kp proj i montaz sieci, j.niemiecki KC w f J1 AM j.angielski HI MM his i spol j.angielski RE j.angielski GE DW geografia PO II TO j.angielski FIZ II TI matemat I TH kp prac hotelarska IV TOR w f RE IV TH, IV TO j.angielski II TMR kp eksploat masz War II TEL elektrotech i elektron EL II TE urz elektr J1 IV TMR j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr BIOL III TO optyka i przyrz. RO I TMR inf HI IV TEL his i spol III TMR w f II TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f AU II TH religia MA III TEL matemat JPL III TH j.polski J3 III TI j.niemiecki GE IV TI geografia
4 9:50 - 10:35 JO matemat MA JO matemat J1 PB j.angielski MG w f INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr War KZ kp montaż inst el MO w f BIOL BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj PO AG dzial recepcji HI MM historia KC, MR w f MR w f J3 PR zaj z wych JPL PM j.polski GE DW geografia MY religia PJ MY religia AU WM fizyka j.angielski RE j.angielski FIZ AJ religia J1 I TMR j.angielski PO II TH dzial recepcji III TO w f BIOL II TO kp pom i tech opt RE IV TH, IV TO j.angielski I TH w f FIZ IV TI religia II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr AU IV TEL fizyka HI II TI historia III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj II TE w f PJ IV TMR, IV TOR religia MA I TG, I TEL matemat JPL III TMR j.polski J3 III TH zaj z wych GE III TI geografia
5 10:50 - 11:35 PM j.polski JPL PM j.polski FIZ EC matemat EC matemat MO, MR w f War KZ kp montaż inst el AU MJ podst elektr BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz RO AG, WM kp obsł konsum, kp obsł inform w hotel INF3, J1 ZS, AM sieci komp, j.angielski RE PB j.angielski MA JO matemat KC w f PJ MY religia IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych AK j.polski PO AK j.polski J3 PR j.niemiecki GE DW geografia EL JW biologia HI MM his i spol AU II TE podst elektr RE III TO j.angielski FIZ I TMR, I TH matemat II TH kp obsł konsum III TH w f BIOL II TO kp pom i tech opt II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el PO IV TMR, IV TOR j.polski J1 II TI j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 II TI sieci komp RO II TH kp obsł inform w hotel HI IV TI his i spol I TI w f II TMR kp eksploat poj I TI w f PJ III TMR religia MA III TEL matemat JPL I TG, I TEL j.polski J3 IV TEL j.niemiecki GE IV TH geografia EL IV TO biologia
6 11:40 - 12:25 PM zaj z wych JPL PM zaj z wych MY religia PJ MY religia INF3 ZS, PB urz tech kom, j.angielski War KZ kp montaż inst el J1 AM j.angielski BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz RO WM, AG kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum MR, MO w f PO AK j.polski AK j.polski FIZ EC matemat MA JO matemat IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych MM his i spol HI MM his i spol AU AJ religia GE DW geografia EL JW biologia RE PR j.niemiecki I TI j.angielski FIZ III TH matemat II TH kp obsł konsum BIOL II TO kp pom i tech opt AU IV TEL religia II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el PO III TEL, III TO j.polski J1 II TE j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 I TI urz tech kom RO II TH kp obsł inform w hotel HI IV TMR, IV TOR his i spol II TI w f II TMR kp eksploat poj II TI w f PJ I TH, I TMR religia MA III TMR matemat JPL I TG, I TEL zaj z wych RE IV TI j.niemiecki GE IV TH geografia EL IV TO biologia
7 12:30 - 13:15 RO MY religia MY religia KC eddlabezp AU KC eddlabezp FIZ WM fizyka War KZ kp montaż inst el J3 PR j.niemiecki BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz JPL PM j.polski HI AJ religia JO zaj z wych MA JO zaj z wych PJ KW pojazdy roln IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych DW geografia GE DW geografia J1 AM j.angielski AK j.polski RE AK j.polski MR, MO w f PJ III TMR pojazdy roln AU I TH, I TMR eddlabezp BIOL II TO kp pom i tech opt HI II TI religia II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el RE IV TO, IV TH j.polski J1 IV TEL j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych FIZ I TI fizyka IV TI w f II TMR kp eksploat poj IV TI w f RO I TEL, I TG religia MA III TEL, III TO zaj z wych JPL II TH j.polski J3 II TE j.niemiecki GE IV TMR, IV TOR geografia
8 13:20 - 14:05 War KZ kp montaż inst el BIOL BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J3, IN2 PR, GG j.niemiecki, sys oper AU AJ religia AJ religia MO, MR w f DW geografia GE DW geografia KC w f RE GM zaj z wych IV TO w f BIOL II TO kp pom i tech opt AU III TEL, III TO religia II TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż inst el IN2 II TI sys oper RE IV TI zaj z wych III TI w f II TMR kp eksploat poj III TI w f J3 II TI j.niemiecki GE IV TMR, IV TOR geografia
9 14:10 - 14:55
Pt 1 7:05 - 7:50 PJ ID w o s ID w o s FIZ SU przepisy B i T JPL PO j.polski MA JO matemat JO matemat BIOL BD kp pom i tech opt J3 AM j.angielski PO AG usł żyw w hotel IN1 GM kp admin siec syst GE PB j.angielski RO DM j zawod ang MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter KC w f AU WM fizyka HI MM his i spol MM his i spol RE PR j.niemiecki GE III TO j.angielski PO II TH usł żyw w hotel IV TOR w f PJ I TG, I TEL w o s RO III TEL j zawod ang BIOL II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski III TMR kp eksploat masz J3 II TMR j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter AU IV TEL fizyka HI IV TH, IV TO his i spol III TMR kp eksploat poj MA II TEL, II TE matemat JPL I TI j.polski RE IV TI j.niemiecki FIZ I TMR przepisy B i T
2 8:00 - 8:45 MO w f MO w f AU MJ podst konstr maszyn PO AG podst hotelarstwa PJ KC eddlabezp JPL PO j.polski PO j.polski BIOL BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki GE ID podst dział przeds hotel INF3, IN1 ZS, GM kp diagn i napr, kp admin siec syst MA JO matemat War AP kp obsł masz el EL PB j.angielski MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz FIZ JR dzial gosp J1 AM j.angielski IN2 WM inf HI MM his i spol j.angielski RO j.angielski RE DM j.angielski AU I TMR podst konstr maszyn EL III TH j.angielski PO I TH podst hotelarstwa PJ I TI eddlabezp GE II TH podst dział przeds hotel RE IV TI j.angielski BIOL II TO kp pom i tech opt RO IV TH, IV TO j.angielski III TMR kp eksploat masz War III TEL kp obsł masz el J1 IV TOR j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst INF3 II TI kp diagn i napr IN2 IV TMR inf HI IV TEL his i spol III TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f MA III TO matemat JPL II TEL, II TE j.polski J3 II TMR j.niemiecki FIZ III TI dzial gosp
3 8:55 - 9:40 J1 PB j.angielski RO St geodezja AU MJ podst konstr maszyn AG kp prac hotelarska HI MM historia J3 PR j.niemiecki EL AM j.angielski FIZ WM optyka GE JR dzial gosp w rol KC w f IN2, IN1 GG, GM witr i apl inter, kp admin siec syst BIOL BD techn pom wzrok War AP kp obsł masz el INF3 ID podst dział przeds hotel MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz MO, MR w f EC matemat PJ EC matemat MA JO matemat j.angielski JPL j.angielski RE DM j.angielski AU I TMR podst konstr maszyn J1 I TEL j.angielski PJ IV TMR, IV TOR matemat I TH kp prac hotelarska II TH w f INF3 III TH podst dział przeds hotel RE IV TI j.angielski BIOL III TO techn pom wzrok JPL IV TH, IV TO j.angielski III TMR kp eksploat masz War III TEL kp obsł masz el EL II TE j.angielski IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst FIZ II TO optyka HI I TI historia III TI w f III TMR kp eksploat poj III TI w f MA IV TEL matemat J3 II TEL j.niemiecki GE II TMR dzial gosp w rol RO I TG geodezja
4 9:50 - 10:35 EL KZ elektrotech i elektron RO St geodezja MG w f AG kp prac hotelarska AU WM fizyka HI MM historia MM historia KC w f MR w f INF3 ID mark usl hotel J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, witr i apl inter BIOL BD kp pom i tech opt War AP kp obsł masz el J3 PR j.niemiecki MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz GE PM j.polski PO AM j.angielski MO w f JPL PO j.polski MA EC matemat EC matemat RE DM j.angielski MA IV TH, IV TO matemat I TH kp prac hotelarska II TO w f INF3 II TH mark usl hotel RE IV TI j.angielski BIOL III TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski I TMR w f III TMR kp eksploat masz EL I TEL elektrotech i elektron War III TEL kp obsł masz el PO IV TOR j.angielski IN2 II TI witr i apl inter AU I TI fizyka HI II TEL, II TE historia II TMR w f III TMR kp eksploat poj IV TMR w f JPL IV TEL j.polski GE III TI j.polski J3 III TH j.niemiecki RO I TG geodezja
5 10:50 - 11:35 War AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez PM j.polski FIZ PM j.polski MO, MR w f INF3 WM fizyka WM fizyka AU MJ podst konstr maszyn RE JR dzial gosp w rol PO AG dzial recepcji IN2, J3 GG, PR sys oper, j.niemiecki BIOL BD kp pom i tech opt J1 PB j.angielski GE DW geografia KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA EC matemat JPL AK j.polski AK j.polski EL AM j.angielski HI MM his i spol MM his i spol PJ PO j.polski AU II TO podst konstr maszyn J1 III TEL j.angielski MA III TI matemat PO II TH dzial recepcji BIOL III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz War I TEL kp montaż masz i urz el JPL IV TMR, IV TOR j.polski EL IV TEL j.angielski IN2 II TI sys oper INF3 II TE, II TEL fizyka HI IV TH, IV TO his i spol I TI w f III TMR kp eksploat poj I TI w f PJ IV TI j.polski FIZ I TH, I TMR j.polski J3 II TI j.niemiecki RE II TMR dzial gosp w rol RO I TG kp ćw geodez GE III TH geografia
6 11:40 - 12:25 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez MP chemia FIZ MP chemia PJ JW biologia War KZ elektrotech i elektron MO w f J1 PB j.angielski AU MJ podst konstr maszyn JPL PM j.polski IN2, PO GG, AM witr i apl inter, j.angielski BIOL BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki INF3 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj HI MM his i spol DW geografia GE DW geografia MR w f AK j.polski RE AK j.polski MA EC matemat AU II TMR podst konstr maszyn J1 II TO j.angielski MA IV TI matemat III TH kp prac hotelarska BIOL III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz War II TEL elektrotech i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el RE IV TO, IV TH j.polski PO II TI j.angielski IN2 II TI witr i apl inter INF3 III TH kp obsł inform w hotel FIZ I TH, I TMR chemia HI III TI his i spol IV TEL w f III TMR kp eksploat poj II TE w f JPL II TH j.polski J3 III TEL j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE IV TMR, IV TOR geografia PJ I TI biologia
7 12:30 - 13:15 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez GE WK dzial recepcji J1, IN1 GÓ, MP j.angielski, inf War KZ kp pom ektr i elektron AU MJ podst elektr PO JW biologia RE PB j.angielski IN2 GG kp proj i montaz sieci BIOL BD kp pom i tech opt INF3 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj HI AM j.angielski J3 PR j.niemiecki EC zaj z matematyki MA EC zaj z matematyki PJ DW geografia AU II TE podst elektr RE II TH j.angielski MA IV TO, IV TH zaj z matematyki III TH kp prac hotelarska BIOL III TO kp pom i tech opt J1 I TI j.angielski GE I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el HI IV TMR j.angielski IN2 II TI kp proj i montaz sieci INF3 III TH kp obsł inform w hotel IN1 I TI inf III TMR kp eksploat poj J3 IV TEL j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez PJ IV TI geografia PO II TO biologia
8 13:20 - 14:05 RO St kp ćw geodez GE WK dzial recepcji IN1 MP, PB inf, j.angielski War KZ kp pom ektr i elektron EL AP ukł analog KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj IN2 WM inf I TI j.angielski GE I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL II TE ukł analog IN2 IV TMR inf IN1 I TI inf III TMR kp eksploat poj RO I TG kp ćw geodez
9 14:10 - 14:55 GE WK dzial recepcji GE I TH dzial recepcji