Plan lekcji od 02 października 2017   Powrót na stronę szkoły

Dzień Gl Czas I TEL I TE I TMR I TO I TH I TI II TEL II TO II TH II TI II TMR III TO III TH III TMR III TOR III TEL III TI IV TAK IV TMR IV TE IV TEL IV TH IV TI Jm Jurkowski Mirosław Km Kowalski Mirosław El Chomik Eliza Ca Ciechan Katarzyna Do Dobosz Iwona Db Dziedzic Bożena Gm Góreczny Marcin Gr Górnicka Anna Ja Jachimek Andrzej Ka Kawęcka Joanna KW Kleszowska Weronika Ak Korkosz Adam Ki Krzywicka-Iwan Magdalena Kr Kurzak Anna AM Maciejewska Agata Ko Korzeniowski Mateusz Af Aftyka Michał Pr Prończuk Artur Gn Gronkowski Mariusz Mg Małek Grzegorz Sw Szałaj Zbigniew Ml Misztal Alicja Pm Paul Małgorzata Mw Medak Wojciech Ps Mańkowska Justyna MM Matwiej Monika MP Mąka Piotr Mm Mielniczuk Michał Mo Moniakowski MIchał My Myszak Mariusz NM Nadolska Małgorzata Os Ostrowska Jolanta Pe Piłat Elżbieta Po Polska Edyta Pn Pomijan Edyta Pa Przybyła Aneta Ra Radecka Joanna Rc Rycyk Anna Sm Sulima Mirosław Ck Szufnara Joanna Tw Tryksza Waldemar Wd Włodarczyk Dorota Wj Wolska Justyna
Pn 1 7:05-7:50 WAR Ko elektrotech i elektron HI MM historia RO Do w o s MA Os matemat J3 Pa j.niemiecki RE KW dzial recepcji PJ Mm podst konstr maszyn BIO Wj biologia Wd geografia GE Wd geografia JPL Tw j zawod ang INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter J1 NM j.rosyjski PO Ak org prac eksp EL Pr instal el Gr kp prac hotelarska RO I TI w o s IV TH kp prac hotelarska RE II TH dzial recepcji PO IV TMR org prac eksp WAR I TEL elektrotech i elektron EL IV TEL instal el IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter HI I TH historia PJ II TMR podst konstr maszyn J1 IV TAK j.rosyjski MA II TEL matemat J3 II TO j.niemiecki JPL III TEL j zawod ang GE III TOR, III TMR geografia BIO III TO biologia
2 8:00-8:45 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst elektr PJ Ja religia Ja religia BIO Wj biologia RO Do podst przeds Mo w f Mo, Ca w f RE KW dzial recepcji JPL Pn j.polski PO Ak masz roln IN1 Mw optyka i przyrz. GE Wd geografia J1 NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki WAR Ko elektrotech i elektron INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter El matemat FIZ El matemat MA Os matemat Os matemat Gr kp prac hotelarska HI MM his i spol AU I TE podst elektr FIZ IV TAK, IV TMR matemat II TO w f RO I TI podst przeds IV TH kp prac hotelarska PJ I TO, I TMR religia RE II TH dzial recepcji PO II TMR masz roln WAR III TEL elektrotech i elektron EL I TEL kp pom ektr i elektron IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 III TO optyka i przyrz. HI IV TI his i spol II TO, II TEL w f J1 III TMR j.rosyjski MA IV TE, IV TEL matemat JPL II TI j.polski J3 III TOR j.niemiecki GE III TH geografia BIO I TH biologia
3 8:55-9:40 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat FIZ Mw optyka i przyrz. PJ KW dzial recepcji MA El matemat Ja religia GE Ja religia RO Gr podst hotelarstwa IN2, RE Mg, Gm kp admin siec syst, j.angielski JPL Pn j.polski BIO Wj anat fizj i pat oka IN1 Do podst dział przeds hotel HI MM his i spol MM his i spol WAR Ko elektrotech i elektron PO, INF3 Tw, Sw j.angielski, sys baz danych Ca w f J1 NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f AU I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat MA I TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f IN1 III TH podst dział przeds hotel RE II TI j.angielski RO II TH podst hotelarstwa GE II TEL, II TO religia PJ I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat WAR III TEL elektrotech i elektron EL I TEL kp pom ektr i elektron IN2 II TI kp admin siec syst INF3 III TI sys baz danych FIZ I TO optyka i przyrz. HI III TMR, III TOR his i spol IV TI w f I TMR kp obróbka mat IV TI, IV TH w f J1 IV TMR j.rosyjski JPL II TMR j.polski J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki IV TH w f PO III TI j.angielski BIO III TO anat fizj i pat oka
4 9:50-10:35 MA Os matemat Os matemat Ak, Mm, Km kp obróbka mat Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f WAR Ko masz i urz elektr J1 Db kp pom i tech opt PJ, J3 Ki, Pa j.angielski, j.niemiecki PO Ja religia JPL Pn j.polski BIO Wj anat fizj i pat oka AU Gr podst hotelarstwa Kr j.polski RE Kr j.polski EL Pr masz i urz elektr INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter IN1 Ml infr FIZ Gm j obcy w tech rol MM his i spol HI MM his i spol RO AM j.angielski GE Wd geografia I TMR kp obróbka mat I TI, I TO w f J1 II TO kp pom i tech opt FIZ IV TMR j obcy w tech rol AU III TH podst hotelarstwa PO II TI religia I TMR kp obróbka mat PJ II TH j.angielski RE III TMR, III TOR j.polski RO IV TH j.angielski WAR II TEL masz i urz elektr EL III TEL masz i urz elektr IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 IV TAK infr HI IV TEL, IV TE his i spol I TI, I TH w f I TMR kp obróbka mat I TI, I TO w f MA I TEL, I TE matemat JPL II TMR j.polski J3 II TH j.niemiecki I TH w f GE IV TI geografia BIO III TO anat fizj i pat oka
5 10:50-11:35 J3 Pa j.niemiecki WAR Pr rys tech Ak, Mm, Km kp obróbka mat PO Ki j.angielski BIO Pn j.polski JPL Po j.polski EL Af kp montaż masz i urz el J1 Db kp pom i tech opt GE Wd geografia PJ, IN1 Gm, Ml j.angielski, witr i apl inter HI MM historia Ca, MP w f Ca, MP w f Kr j.polski RE Kr j.polski MP w f INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter Mw zaj z wych AU Mw zaj z wych AM j.angielski RO AM j.angielski MA Os matemat FIZ El matemat I TMR kp obróbka mat FIZ IV TI matemat III TH, III TO w f J1 II TO kp pom i tech opt PJ II TI j.angielski I TMR kp obróbka mat PO I TO j.angielski RE III TMR, III TOR j.polski RO IV TE, IV TEL j.angielski EL II TEL kp montaż masz i urz el WAR I TE rys tech IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 II TI witr i apl inter AU IV TMR, IV TAK zaj z wych HI II TMR historia III TH, III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat MA IV TH matemat JPL I TI j.polski BIO I TH j.polski J3 I TEL j.niemiecki GE II TH geografia
6 11:40-12:25 Wj biologia BIO Wj biologia Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Jm podst konstr maszyn MA Os matemat IN1, J3 Gn, Pa sys oper, j.niemiecki EL Af kp pom ektr i elektron J1 Db kp pom i tech opt GE Pn j.polski FIZ El matemat Mo w f Kr j.polski PJ Kr j.polski MP w f PO AM j.angielski WAR Pr instal el JPL Po j.polski HI MM his i spol MM his i spol Ja religia RE Ja religia RO Gr podst hotelarstwa IN2, INF3 Mg, Sw kp progr apl inter, kp adm baz danych AU I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat FIZ II TI matemat J1 II TO kp pom i tech opt RO IV TH podst hotelarstwa RE IV TEL, IV TE religia I TMR kp obróbka mat PJ III TH, III TO j.polski PO III TOR j.angielski EL II TEL kp pom ektr i elektron WAR III TEL instal el IN1 I TI sys oper IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych HI IV TAK, IV TMR his i spol III TMR w f I TMR kp obróbka mat II TMR w f MA I TH matemat JPL III TI j.polski GE II TH j.polski J3 I TI j.niemiecki BIO I TE, I TEL biologia
7 12:30-13:15 GE Kr wok Kr wok Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Jm podst konstr maszyn PJ Gr podst hotelarstwa EL Af kp pom ektr i elektron J1 Db kp pom i tech opt J3, RE Pa, Ki j.niemiecki, j.angielski IN1, PO Gn, Gm sys oper, j.angielski RO Ml infr BIO Wj zaj z wych Wj zaj z wych El matemat MA El matemat FIZ Mw fizyka HI Ja religia MP w f WAR Pr zaj z wych Pr zaj z wych JPL Pn j.polski IN2, INF3 Mg, Sw kp progr apl inter, kp adm baz danych AU I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat MA III TMR, III TOR matemat J1 II TO kp pom i tech opt PO II TI j.angielski PJ I TH podst hotelarstwa HI III TI religia I TMR kp obróbka mat RE II TH j.angielski GE I TEL, I TE wok EL II TEL kp pom ektr i elektron WAR IV TE, IV TEL zaj z wych IN1 II TI sys oper IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych RO II TMR infr FIZ III TEL fizyka IV TMR w f I TMR kp obróbka mat JPL IV TH j.polski J3 II TH j.niemiecki BIO III TO, III TH zaj z wych
8 13:20-14:05 AU Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat IN1 Mw inf PO, RE Ki, Gm j.angielski EL Af kp pom ektr i elektron J1 Db kp pom i tech opt GE Ja religia J3 AM j.angielski HI Gr usł żyw w hotel RO Ml inf FIZ Gn prac urządz audio WAR Pr kp montaż masz i urz el JPL Pn j.polski IN2, INF3 Mg, Sw kp progr apl inter, kp adm baz danych AU I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat J1 II TO kp pom i tech opt RE I TH j.angielski HI III TH usł żyw w hotel GE II TH religia I TMR kp obróbka mat PO I TH j.angielski J3 III TO j.angielski EL II TEL kp pom ektr i elektron WAR IV TEL kp montaż masz i urz el FIZ IV TE prac urządz audio IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych RO III TMR inf IN1 I TO inf I TMR kp obróbka mat JPL IV TH j.polski
9 14:10-14:55 FIZ Gn prac urządz audio FIZ IV TE prac urządz audio
Wt 1 7:05-7:50 GE Ca eddlabezp Ca eddlabezp IN1 Pm inf AU Mw optyka i przyrz. J1, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper MA Os matemat FIZ Do podst dział przeds hotel IN2, J3 Ml, Pa witr i apl inter, j.niemiecki PJ Mm podst konstr maszyn HI MM his i spol BIO Wj biologia PO Ak org prac eksp EL Pr prac ukl cyfr i mikr WAR Ko kp obsł masz el Gr kp prac hotelarska GE I TE, I TEL eddlabezp FIZ II TH podst dział przeds hotel J1 I TI j.angielski IV TH kp prac hotelarska PO IV TMR org prac eksp WAR IV TEL kp obsł masz el EL IV TE prac ukl cyfr i mikr INF3 I TI sys oper IN2 II TI witr i apl inter IN1 I TMR inf AU I TO optyka i przyrz. HI III TEL his i spol PJ II TMR podst konstr maszyn MA II TEL matemat J3 II TI j.niemiecki BIO IV TAK biologia
2 8:00-8:45 MA Os matemat Os matemat Ca eddlabezp RE Ca eddlabezp J3, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys oper JPL Po j.polski Po j.polski HI MM historia GE Wd geografia PJ Km pojazdy roln AU Mw optyka i przyrz. RO Mm org prac eksp J1 AM j.angielski FIZ Pm zaj z wych IN1 Wj biologia PO Ak org prac eksp EL Pr prac ukl cyfr i mikr WAR Ko kp obsł masz el Gr kp prac hotelarska IN2, BIO Mg, Gm witr i apl inter, j.angielski PJ II TMR pojazdy roln RE I TO, I TMR eddlabezp BIO IV TI j.angielski IV TH kp prac hotelarska PO IV TMR org prac eksp J1 III TOR j.angielski WAR IV TEL kp obsł masz el EL IV TE prac ukl cyfr i mikr IN2 IV TI witr i apl inter INF3 I TI sys oper FIZ III TEL zaj z wych AU III TO optyka i przyrz. HI II TH historia RO III TMR org prac eksp MA I TEL, I TE matemat JPL II TEL, II TO j.polski J3 I TI j.niemiecki GE II TI geografia IN1 IV TAK biologia
3 8:55-9:40 GE Wd geografia Wd geografia Do podst przeds RE Do podst przeds AU KW dzial recepcji IN2 Mg urz tech kom JPL Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f PO Ak masz roln MM his i spol HI MM his i spol My religia PJ My religia MA Os matemat J3, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys baz danych RO Pe ob malej arch kraj J1 Gm j obcy w tech rol EL Pr eksp urz el WAR Ko kp obsł masz el FIZ Gr podst hotelarstwa BIO Pn j.polski II TH w f RE I TMR, I TO podst przeds J1 IV TMR j obcy w tech rol FIZ IV TH podst hotelarstwa AU I TH dzial recepcji PO II TMR masz roln WAR IV TEL kp obsł masz el EL IV TE eksp urz el IN2 I TI urz tech kom INF3 III TI sys baz danych HI III TH, III TO his i spol II TI, II TH w f II TI w f PJ III TMR, III TOR religia MA III TEL matemat RO IV TAK ob malej arch kraj JPL II TEL, II TO j.polski BIO IV TI j.polski J3 III TI j.niemiecki GE I TEL, I TE geografia
4 9:50-10:35 WAR Ko elektrotech i elektron J1 Rc j.niemiecki El matemat MA El matemat PO My religia RO, IN1 Pm, Ml inf J3 Pa j.niemiecki BIO Wj biologia HI AM j obcy w hotel AU Pn j.polski RE Gm j.angielski FIZ Mw optyka i przyrz. JPL Gr podst hotelarstwa PJ Km pojazdy roln Ca w f EL Pr masz i urz elektr Ca, Mo w f Pe ob malej arch kraj Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj MP w f MP w f GE Wd geografia IN2, INF3 Mg, Sw kp progr apl inter, kp adm baz danych PJ III TMR pojazdy roln MA I TMR, I TO matemat III TOR, III TI w f RE II TMR j.angielski JPL III TH podst hotelarstwa IV TMR kp eksploat masz HI II TH j obcy w hotel WAR I TEL elektrotech i elektron EL III TEL masz i urz elektr IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN1 I TI inf RO I TI inf FIZ III TO optyka i przyrz. IV TE, IV TEL w f IV TMR kp eksploat poj III TI w f PO I TH religia IV TAK ob malej arch kraj AU II TI j.polski J3 II TEL j.niemiecki J1 I TE j.niemiecki GE IV TH geografia BIO II TO biologia
5 10:50-11:35 Po j.polski JPL Po j.polski Wd geografia GE Wd geografia IN1, RO Ml, Mw inf FIZ Pm chemia Do podst przeds PO Do podst przeds Gr, KW kp prac hotelarska AU Pn j.polski Mo w f J3 Pa j.niemiecki J1 Gm j.angielski RE AM j.angielski BIO Ra dział gosp w rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el PJ El matemat Pe kszt prakt prac w ob Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj MA Os matemat Os matemat HI MM his i spol IN2, INF3 Mg, Sw kp progr apl inter, kp adm baz danych PJ III TI matemat PO II TEL, II TO podst przeds J1 III TH j.angielski II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz RE III TMR j.angielski WAR III TEL kp montaż inst el EL III TEL kp montaż inst el IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN1 I TH inf FIZ I TI chemia RO I TH inf HI IV TH his i spol IV TMR kp eksploat poj II TMR w f MA IV TE, IV TEL matemat IV TAK kszt prakt prac w ob JPL I TE, I TEL j.polski AU II TI j.polski J3 III TO j.niemiecki BIO III TOR dział gosp w rekl GE I TO, I TMR geografia
6 11:40-12:25 PJ Do podst przeds Do podst przeds PO Ki j.angielski Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f J1 Tw j.angielski AU Jm podst konstr maszyn Gr, KW kp prac hotelarska IN1, RO Gn, Ml sys oper, witr i apl inter BIO My religia RE AM j.angielski J3 Pa j.niemiecki Wd geografia GE Wd geografia EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el HI MM his i spol JPL Pe kszt prakt prac w ob Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Mw fizyka FIZ Mw fizyka MA Os matemat INF3, IN2 Sw, Mg kp adm baz danych, kp progr apl inter AU II TO podst konstr maszyn I TI, I TO w f PJ I TE, I TEL podst przeds II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz PO I TMR j.angielski RE III TO j.angielski WAR III TEL kp montaż inst el EL III TEL kp montaż inst el IN1 II TI sys oper IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych RO II TI witr i apl inter FIZ IV TEL, IV TE fizyka HI III TI his i spol I TI, I TH w f IV TMR kp eksploat poj I TI, I TO w f BIO II TMR religia MA IV TH matemat JPL IV TAK kszt prakt prac w ob J3 III TH j.niemiecki I TH w f J1 II TEL j.angielski GE III TOR, III TMR geografia
7 12:30-13:15 MP w f MP w f Do w o s HI Do w o s AU Mw fizyka GE Wd geografia WAR Ko masz i urz elektr J1 Ki j.angielski Gr, KW kp prac hotelarska INF3, FIZ Sw, Gn urz tech kom MA Os matemat My religia PO My religia IN1, RO Ml, Pm inf Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el BIO Ra dzial gosp PJ Pe kszt prakt prac w ob Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj Pn j.polski JPL Pn j.polski RE AM j.angielski J3, IN2 Tw, Mg j.angielski, witr i apl inter HI I TMR, I TO w o s II TH kp prac hotelarska III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz J1 II TO j.angielski RE IV TH j.angielski WAR II TEL masz i urz elektr EL III TEL kp montaż masz i urz el FIZ II TI urz tech kom IN2 IV TI witr i apl inter INF3 II TI urz tech kom IN1 III TMR inf RO III TMR inf AU I TH fizyka I TE, I TEL w f IV TMR kp eksploat poj PO III TO, III TH religia MA II TMR matemat PJ IV TAK kszt prakt prac w ob JPL IV TEL, IV TE j.polski BIO III TI dzial gosp J3 IV TI j.angielski GE I TI geografia
8 13:20-14:05 PO AM j.angielski AU Jm podst konstr maszyn J3 Ki j.angielski WAR Ko elektrotech i elektron FIZ Mw optyka i przyrz. HI KW dzial recepcji IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci GE Wd geografia Gr kp obsł konsum RO Pm inf Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el INF3, J1 Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski PJ Pe kszt prakt prac w ob Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj BIO My religia AU I TMR podst konstr maszyn III TH kp obsł konsum III TOR kp projekt kamp rekl HI II TH dzial recepcji IV TMR kp eksploat masz J3 I TO j.angielski PO I TEL j.angielski WAR II TEL elektrotech i elektron EL III TEL kp montaż masz i urz el IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 III TI witr i apl inter RO III TMR inf FIZ II TO optyka i przyrz. IV TMR kp eksploat poj BIO IV TH religia PJ IV TAK kszt prakt prac w ob J1 III TI j.angielski GE II TMR geografia
9 14:10-14:55 IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci INF3 Sw witr i apl inter IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 III TI witr i apl inter
Śr 1 7:05-7:50 IN1 Pm inf PO Db KP rys tech Gr, KW kp prac hotelarska WAR Ki j.angielski MA Os matemat AU Do mark usl hotel IN2 Mg kp admin siec syst Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki JPL Po j.polski INF3, HI Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski RO Pe ob malej arch kraj GE Wd geografia BIO Gn prac urządz audio EL Pr kp montaż masz i urz el AU II TH mark usl hotel PO I TO KP rys tech I TH kp prac hotelarska I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz WAR I TI j.angielski EL IV TEL kp montaż masz i urz el BIO IV TE prac urządz audio IN2 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter IN1 I TEL inf II TMR kp eksploat poj J1 III TMR j.rosyjski MA II TO matemat RO IV TAK ob malej arch kraj JPL III TEL j.polski J3 III TOR j.niemiecki HI III TI j.angielski GE IV TMR geografia
2 8:00-8:45 MA Os matemat Os matemat Mo w f J1 Ki j.angielski Gr, KW kp prac hotelarska PO, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper WAR Af instal el AU Mw optyka i przyrz. FIZ El matemat IN2 Mg kp admin siec syst Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj HI Kr zaj z wych Kr zaj z wych JPL Po j.polski PJ Ra dzial gosp RO Pe ob malej arch kraj MP w f BIO Gn prac urządz audio EL Pr kp montaż masz i urz el GE Wd geografia RE, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki FIZ II TH matemat PO I TI j.angielski I TH kp prac hotelarska I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz J1 I TO j.angielski HI III TMR, III TOR zaj z wych WAR II TEL instal el EL IV TEL kp montaż masz i urz el BIO IV TE prac urządz audio IN2 II TI kp admin siec syst INF3 I TI sys oper AU II TO optyka i przyrz. IV TMR w f II TMR kp eksploat poj I TMR w f MA I TEL, I TE matemat RO IV TAK ob malej arch kraj JPL III TEL j.polski J3 IV TI j.niemiecki PJ III TI dzial gosp RE IV TI j.angielski GE IV TH geografia
3 8:55-9:40 Po j.polski JPL Po j.polski Mw fizyka AU Mw fizyka PO Gr podst hotelarstwa FIZ El matemat WAR Af instal el RE Db kp pom i tech opt Ca, MP w f MP, Mo w f Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 Ra dział gosp w optyce GE Wd geografia HI MM his i spol MM his i spol MA Os matemat PJ Tw zaj z wych J3 Gm j.angielski BIO Ki j.angielski IN1 Gn prac urządz audio EL Pr instal el RO Pn j.polski IN2, INF3 Mg, Sw kp progr apl inter, kp adm baz danych FIZ I TI matemat II TH w f RE II TO kp pom i tech opt J3 IV TAK j.angielski PO I TH podst hotelarstwa II TMR kp eksploat masz BIO IV TMR j.angielski WAR II TEL instal el EL IV TEL instal el IN1 IV TE prac urządz audio IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych AU I TO, I TMR fizyka HI III TMR, III TOR his i spol II TI, II TH w f II TMR kp eksploat poj II TI w f MA III TEL matemat JPL I TE, I TEL j.polski RO IV TH j.polski J1 III TO dział gosp w optyce PJ III TI zaj z wych GE III TH geografia
4 9:50-10:35 MP w f MP w f Po j.polski JPL Po j.polski PO Gr zaj z wych AU Mg urz tech kom EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt GE, RO Ki, Ml j.angielski, kp obsł inform w hotel INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj FIZ El matemat El matemat PJ Km pojazdy roln Ca w f WAR Pr masz i urz elektr Ca, Mo w f My religia BIO My religia MA Os matemat Os matemat HI MM his i spol J3, J1 Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski PJ III TMR pojazdy roln FIZ III TO, III TH matemat III TOR, III TI w f RE II TO kp pom i tech opt J1 IV TI j.angielski PO I TH zaj z wych II TMR kp eksploat masz GE II TH j.angielski EL II TEL kp montaż masz i urz el WAR III TEL masz i urz elektr IN2 II TI sieci komp AU I TI urz tech kom INF3 II TI sieci komp RO II TH kp obsł inform w hotel HI IV TH his i spol I TE, I TEL w f II TMR kp eksploat poj III TI w f BIO IV TMR, IV TAK religia MA IV TE, IV TEL matemat JPL I TO, I TMR j.polski J3 IV TI j.niemiecki
5 10:50-11:35 PO My religia My religia Ja religia PJ Ja religia J3, J1 Pa, Rc j.niemiecki GE Wd geografia EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt BIO Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca, MP w f Ca, MP w f FIZ El matemat El matemat MP w f JPL Po j.polski HI MM his i spol MM his i spol MA Os matemat Os matemat AU Gr podst hotelarstwa IN1, WAR Mg, Gm witr i apl inter, j.angielski FIZ III TMR, III TOR matemat III TH, III TO w f RE II TO kp pom i tech opt WAR IV TI j.angielski AU IV TH podst hotelarstwa PJ I TO, I TMR religia II TMR kp eksploat masz EL II TEL kp montaż masz i urz el IN2 II TI sieci komp IN1 IV TI witr i apl inter INF3 II TI sieci komp HI IV TAK, IV TMR his i spol III TH, III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj PO I TEL, I TE religia MA IV TE, IV TEL matemat JPL III TI j.polski BIO II TH j.polski J3 I TH j.niemiecki J1 I TH j.niemiecki GE I TI geografia
6 11:40-12:25 MM historia HI MM historia El matemat FIZ El matemat PO Pn j.polski BIO Ja religia EL Af kp montaż inst el RE Db kp pom i tech opt AU Gr podst hotelarstwa J3, IN1 Pa, Ml j.niemiecki, witr i apl inter Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz My religia PJ My religia MP w f J1 Ka org i tech rekl WAR Pr instal el GE Wd geografia Po j.polski JPL Po j.polski AM j.angielski RO AM j.angielski MA Os matemat INF3, IN2 Sw, Mg kp adm baz danych, kp progr apl inter FIZ I TMR, I TO matemat RE II TO kp pom i tech opt AU II TH podst hotelarstwa BIO I TI religia J1 III TOR org i tech rekl II TMR kp eksploat masz RO IV TE, IV TEL j.angielski EL II TEL kp montaż inst el WAR III TEL instal el IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN1 II TI witr i apl inter HI I TE, I TEL historia III TMR w f II TMR kp eksploat poj PJ III TO, III TH religia MA IV TH matemat JPL IV TMR, IV TAK j.polski PO I TH j.polski J3 II TI j.niemiecki GE III TI geografia
7 12:30-13:15 J3 Pa j.niemiecki PO AM j.angielski MA Os matemat JPL Po j.polski EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt BIO Ja religia IN1, J1 Ml, Gm witr i apl inter, j.angielski Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Kr j.polski HI Kr j.polski My religia GE My religia WAR Pr instal el FIZ El matemat MP w f MP w f Gr kp prac hotelarska INF3, IN2 Sw, Mg kp adm baz danych, kp progr apl inter FIZ III TI matemat RE II TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski IV TH kp prac hotelarska BIO II TH religia II TMR kp eksploat masz HI III TH, III TO j.polski PO I TE j.angielski EL II TEL kp montaż masz i urz el WAR III TEL instal el IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN1 II TI witr i apl inter IV TE, IV TEL w f II TMR kp eksploat poj GE III TMR, III TOR religia MA I TH matemat JPL I TI j.polski J3 I TEL j.niemiecki
8 13:20-14:05 WAR Pr rys tech JPL Po zaj z wych EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt IN1 Ml kp obsł inform w hotel IN2 Mg kp admin siec syst Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz J3 AM j.angielski HI Gm j.angielski PO Ja religia INF3 Sw witr i apl inter BIO My religia RE II TO kp pom i tech opt HI III TH j.angielski PO III TEL religia II TMR kp eksploat masz J3 III TO j.angielski EL II TEL kp montaż masz i urz el WAR I TE rys tech IN2 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter IN1 II TH kp obsł inform w hotel II TMR kp eksploat poj BIO IV TI religia JPL I TI zaj z wych
9 14:10-14:55 IN2 Mg kp admin siec syst IN2 II TI kp admin siec syst
Cz 1 7:05-7:50 WAR Af kp montaż masz i urz el EL Pr kp pom ektr i elektron AU Sm przepisy B i T RE Db KP rys tech FIZ Pm chemia MA El matemat HI MM historia IN1 Ml infr BIO Wj biologia PJ Mm masz roln JPL Ra kp org rekl J3 Tw j.angielski PO Ak org prac eksp RO Gn prac urządz audio GE Wd geografia INF3, IN2 Sw, Mg kp adm baz danych, kp progr apl inter MA II TH matemat RE I TO KP rys tech PO IV TMR org prac eksp WAR I TEL kp montaż masz i urz el EL I TE kp pom ektr i elektron RO IV TE prac urządz audio IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN1 II TMR infr FIZ I TH chemia HI II TI historia PJ III TMR masz roln JPL III TOR kp org rekl AU I TMR przepisy B i T J3 III TI j.angielski GE IV TH geografia BIO III TO biologia
2 8:00-8:45 WAR Af kp montaż masz i urz el EL Pr kp pom ektr i elektron HI MM historia MM historia AU My religia Mo w f Mo, Ca w f J1 Ki, Gr j.angielski, kp obsł konsum RO, IN1 Ml, Gn witr i apl inter, sys oper PO Ak zaj z wych MA El matemat El matemat PJ Mm masz roln BIO Ra dział gosp w rekl J3 Pa j.niemiecki RE Tw j.angielski Po j.polski JPL Po j.polski Ja religia FIZ Ja religia GE Wd geografia INF3, IN2 Sw, Mg kp adm baz danych, kp progr apl inter MA III TO, III TH matemat II TO w f II TH kp obsł konsum FIZ IV TEL, IV TE religia PO II TMR zaj z wych J1 II TH j.angielski WAR I TEL kp montaż masz i urz el EL I TE kp pom ektr i elektron IN1 II TI sys oper IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych RO II TI witr i apl inter HI I TMR, I TO historia PJ III TMR masz roln II TO, II TEL w f AU I TH religia JPL IV TMR, IV TAK j.polski J3 III TEL j.niemiecki BIO III TOR dział gosp w rekl RE III TI j.angielski GE IV TH geografia
3 8:55-9:40 Po j.polski JPL Po j.polski BIO Wj biologia Wj biologia MA Os matemat HI MM historia WAR Af instal el J1 Ki j.angielski GE Gr usł żyw w hotel PJ, IN1 Gm, Gn j.angielski, sys oper PO Ak masz roln Ca, MP w f Ca, MP w f AU Kr j.polski Kr j.polski MP w f RE Ja religia My religia FIZ My religia EL Pr eksp urz el RO Ra dział gopsp w el J3 Pa j.niemiecki INF3, IN2 Sw, Mg kp adm baz danych, kp progr apl inter III TH, III TO w f PJ II TI j.angielski GE II TH usł żyw w hotel RE III TI religia PO II TMR masz roln J1 II TO j.angielski AU III TMR, III TOR j.polski WAR II TEL instal el EL IV TE eksp urz el IN1 II TI sys oper IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych HI I TI historia III TH, III TO, III TEL w f FIZ IV TMR, IV TAK religia MA I TH matemat JPL I TE, I TEL j.polski J3 IV TH j.niemiecki RO IV TEL dział gopsp w el BIO I TMR, I TO biologia
4 9:50-10:35 Do w o s PO Do w o s Po j.polski JPL Po j.polski J3, GE Pa, Rc j.niemiecki FIZ Ja religia Os zaj z wych MA Os zaj z wych HI Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PJ Km pojazdy roln BIO Db kp pom i tech opt RE AM j obcy w hotel RO El matemat El matemat EL Pr masz i urz elektr IN1, J1 Mg, Tw kp proj i montaz sieci, j.angielski Pe ob malej arch kraj Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz MP w f MP w f AU Gr podst hotelarstwa WAR My religia PJ II TMR pojazdy roln RO III TMR, III TOR matemat PO I TE, I TEL w o s BIO III TO kp pom i tech opt AU IV TH podst hotelarstwa FIZ I TI religia IV TMR kp eksploat masz RE III TH j obcy w hotel EL III TEL masz i urz elektr IN2 II TI sieci komp IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 II TI sieci komp IV TE, IV TEL w f IV TMR kp eksploat poj WAR IV TI religia MA II TO, II TEL zaj z wych IV TAK ob malej arch kraj JPL I TO, I TMR j.polski HI II TH j.polski J3 I TH j.niemiecki GE I TH j.niemiecki J1 III TI j.angielski
5 10:50-11:35 J1 AM j.angielski PO Rc j.niemiecki Kr wok HI Kr wok JPL Pn j.polski FIZ Mw fizyka Ja religia GE Ja religia Gr, Ki kp obsł konsum, j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PJ My religia BIO Db kp pom i tech opt RE Do mark usl hotel AU Gm j obcy w tech rol RO Ka kp projekt kamp rekl EL Pr masz i urz elektr IN1, J3 Mg, Tw kp proj i montaz sieci, j.angielski Ca w f Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz MA Os matemat Os matemat Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f IV TI, IV TH, IV TAK w f RE III TH mark usl hotel BIO III TO kp pom i tech opt AU III TMR j obcy w tech rol II TH kp obsł konsum GE II TEL, II TO religia RO III TOR kp projekt kamp rekl IV TMR kp eksploat masz II TH j.angielski HI I TO, I TMR wok J1 I TEL j.angielski EL III TEL masz i urz elektr IN2 II TI sieci komp IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 II TI sieci komp FIZ I TI fizyka IV TI w f IV TMR kp eksploat poj IV TI, IV TH w f PJ II TMR religia MA IV TE, IV TEL matemat JPL I TH j.polski PO I TE j.niemiecki IV TH w f J3 III TI j.angielski
6 11:40-12:25 FIZ Mw fizyka Mw fizyka AU Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f PO Tw j.angielski MA Os matemat Gr, KW kp prac hotelarska GE El zaj z wych RE Do podst przeds BIO Db kp pom i tech opt J1 Gm j.angielski WAR AM j.angielski RO Ka kp projekt kamp rekl JPL Po j.polski INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych IN1 Pe kszt prakt proj obiekt Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz EL Pr masz i urz elektr PJ My religia HI Pn zaj z wych AU I TMR podst konstr maszyn GE II TI zaj z wych I TI, I TO w f RE II TMR podst przeds BIO III TO kp pom i tech opt J1 III TH j.angielski II TH kp prac hotelarska RO III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz WAR III TMR j.angielski EL IV TEL masz i urz elektr IN2 III TI kp adm baz danych INF3 III TI kp adm baz danych FIZ I TEL, I TE fizyka I TI, I TH w f IV TMR kp eksploat poj I TI, I TO w f PJ IV TH religia MA II TO matemat IN1 IV TAK kszt prakt proj obiekt JPL III TEL j.polski HI IV TI zaj z wych I TH w f PO II TEL j.angielski
7 12:30-13:15 WAR My religia My religia Mo w f GE Rc j.niemiecki PJ Ca eddlabezp JPL Pn wok FIZ Mw fizyka AU Jm podst konstr maszyn Gr, KW kp prac hotelarska PO Tw język ang zawod RE Gm j.angielski BIO Db kp pom i tech opt J1 Do podst dział przeds hotel MP w f RO Ka kp projekt kamp rekl HI Ja religia INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych IN1 Pe kszt prakt proj obiekt Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz EL Pr instal el J3 AM j.angielski MA El matemat AU II TO podst konstr maszyn MA IV TI matemat PJ I TH eddlabezp J1 III TH podst dział przeds hotel BIO III TO kp pom i tech opt RE II TMR j.angielski II TH kp prac hotelarska HI III TEL religia RO III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz J3 IV TH j.angielski EL IV TEL instal el IN2 III TI kp adm baz danych INF3 III TI kp adm baz danych FIZ II TEL fizyka III TMR w f IV TMR kp eksploat poj I TMR w f WAR I TEL, I TE religia IN1 IV TAK kszt prakt proj obiekt JPL I TI wok GE I TO j.niemiecki PO II TI język ang zawod
8 13:20-14:05 AU Jm podst konstr maszyn PO, J1 Ki, Gm j.angielski PJ Ca eddlabezp FIZ Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska GE Ja religia JPL Pn j.polski BIO Db kp pom i tech opt RO Ka kp projekt kamp rekl WAR AM j.angielski INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych IN1 Pe kszt prakt proj obiekt Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz EL Pr kp montaż masz i urz el RE Do zaj z wych AU I TO podst konstr maszyn PJ I TI eddlabezp RE IV TH zaj z wych BIO III TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski II TH kp prac hotelarska GE II TI religia RO III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz PO I TH j.angielski WAR III TEL j.angielski EL IV TEL kp montaż masz i urz el IN2 III TI kp adm baz danych INF3 III TI kp adm baz danych FIZ II TO optyka i przyrz. IV TMR kp eksploat poj IN1 IV TAK kszt prakt proj obiekt JPL II TMR j.polski
9 14:10-14:55 IN2 Gn sys oper IN2 I TI sys oper
Pt 1 7:05-7:50 WAR Ko elektrotech i elektron AU Jm podst konstr maszyn BIO Wj biologia MA Os matemat FIZ Mw optyka i przyrz. RO Ml kp obsł inform w hotel INF3, IN1 Sw, Gn kp diagn i napr PJ Sm przepisy B i T GE Ra dział gosp w optyce Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz HI MM his i spol IN2, J1 Mg, Tw sys baz danych, j.angielski RE Pe ob malej arch kraj EL Pr prac ukl cyfr i mikr Gr kp prac hotelarska AU I TMR podst konstr maszyn IV TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz WAR I TEL elektrotech i elektron EL IV TE prac ukl cyfr i mikr IN1 II TI kp diagn i napr IN2 III TI sys baz danych INF3 II TI kp diagn i napr RO II TH kp obsł inform w hotel FIZ II TO optyka i przyrz. HI III TEL his i spol III TMR kp eksploat poj MA II TEL matemat RE IV TAK ob malej arch kraj GE III TO dział gosp w optyce PJ II TMR przepisy B i T J1 III TI j.angielski BIO I TI biologia
2 8:00-8:45 WAR Ko elektrotech i elektron AU Jm podst elektr HI MM zaj z wych MM zaj z wych PJ Do w o s JPL Po j.polski FIZ Mw fizyka BIO Wj biologia IN2, PO Ml, Ki kp obsł inform w hotel, j.angielski INF3, IN1 Sw, Gn urz tech kom MA Os matemat J1 Db kp pom i tech opt Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca w f J3 AM j.angielski Ca, Mo w f RO Pe ob malej arch kraj EL Pr prac ukl cyfr i mikr Gr kp prac hotelarska GE Wd geografia AU I TE podst elektr III TOR, III TI w f PJ I TH w o s J1 III TO kp pom i tech opt IV TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz PO II TH j.angielski J3 III TEL j.angielski WAR I TEL elektrotech i elektron EL IV TE prac ukl cyfr i mikr IN1 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom IN2 II TH kp obsł inform w hotel FIZ II TEL fizyka HI I TMR, I TO zaj z wych III TMR kp eksploat poj III TI w f MA II TMR matemat RO IV TAK ob malej arch kraj JPL I TI j.polski GE IV TI geografia BIO II TO biologia
3 8:55-9:40 MA Os matemat Os matemat PO Ki j.angielski AU Jm podst konstr maszyn PJ Do podst przeds IN2, INF3 Gn, Sw sys oper JPL Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f RE Ra dzial gosp w rol J1 Db kp pom i tech opt RO Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ps el prawa et i psych w rekl FIZ Mw fizyka J3, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci BIO Wj biologia GE Wd geografia EL Pr urz elektr WAR Ko kp obsł masz el Gr kp prac hotelarska HI El matemat AU I TO podst konstr maszyn HI IV TI matemat II TH w f PJ I TH podst przeds J1 III TO kp pom i tech opt IV TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz PO I TMR j.angielski WAR IV TEL kp obsł masz el EL IV TE urz elektr IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper RO III TH kp obsł inform w hotel FIZ III TEL fizyka III TOR el prawa et i psych w rekl II TI, II TH w f III TMR kp eksploat poj II TI w f MA I TEL, I TE matemat JPL II TEL, II TO j.polski RE II TMR dzial gosp w rol J3 III TI j.angielski GE IV TMR geografia BIO IV TAK biologia
4 9:50-10:35 MP w f MP w f J3 Pa j.niemiecki AU Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska IN2, J1 Gn, Ki sys oper, j.angielski Mo w f Mo, Ca w f PJ Do podst przeds PO Pn j.polski RO Ra dzial gosp w rol BIO Db kp pomoce wzrok INF3 Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz RE AM j obcy w rekl MA Os matemat JPL, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci El matemat FIZ El matemat EL Pr eksp urz el WAR Ko kp obsł masz el GE Wd geografia HI MM his i spol FIZ IV TAK, IV TMR matemat II TO w f PJ II TH podst przeds BIO III TO kp pomoce wzrok I TH kp prac hotelarska I TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz J1 I TI j.angielski RE III TOR j obcy w rekl WAR IV TEL kp obsł masz el EL IV TE eksp urz el IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 III TH kp obsł inform w hotel AU I TO optyka i przyrz. HI IV TI his i spol I TE, I TEL w f III TMR kp eksploat poj II TO, II TEL w f MA III TEL matemat PO II TI j.polski J3 I TMR j.niemiecki RO II TMR dzial gosp w rol JPL III TI j.angielski GE IV TH geografia
5 10:50-11:35 Pm chemia FIZ Pm chemia Po j.polski JPL Po j.polski PO Pn wok INF3, IN1 Sw, Gn kp diagn i napr HI MM historia MM historia AU Ki zaj z wych PJ Do podst przeds Mo w f BIO Db kp pomoce wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj J1 AM j.angielski EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el GE Wd geografia RO Ml infr MP w f Mw fizyka MA Mw fizyka J3 Pa j.niemiecki RE, IN2 Tw, Mg j.angielski, witr i apl inter PJ II TI podst przeds BIO III TO kp pomoce wzrok III TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz AU II TH zaj z wych J1 III TOR j.angielski WAR III TEL kp montaż inst el EL III TEL kp montaż inst el IN1 I TI kp diagn i napr IN2 IV TI witr i apl inter INF3 I TI kp diagn i napr RO IV TAK infr FIZ I TE, I TEL chemia MA IV TEL, IV TE fizyka HI II TEL, II TO historia IV TMR w f III TMR kp eksploat poj II TMR w f JPL I TO, I TMR j.polski PO I TH wok J3 IV TH j.niemiecki RE IV TI j.angielski GE III TI geografia
6 11:40-12:25 PJ AM zaj z wych AM zaj z wych FIZ Pm chemia Pm chemia GE Wd geografia INF3, IN1 Sw, Gn kp diagn i napr J1 Tw j.angielski PO Ki j.angielski AU KW dzial recepcji MA El matemat J3 Gm j.angielski BIO Db kp pomoce wzrok Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj HI Ka org i tech rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el JPL Po j.polski Ca w f IN2, RO Ml, Mw inf Pn j.polski RE Pn j.polski Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f MA II TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f BIO III TO kp pomoce wzrok J3 II TMR j.angielski III TH kp prac hotelarska HI III TOR org i tech rekl AU II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz PO II TO j.angielski PJ I TE, I TEL zaj z wych WAR III TEL kp montaż inst el EL III TEL kp montaż inst el IN1 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr IN2 IV TMR inf FIZ I TMR, I TO chemia RO IV TMR inf IV TI w f III TMR kp eksploat poj IV TI, IV TH w f JPL III TI j.polski RE IV TEL, IV TE j.polski IV TH w f J1 II TEL j.angielski GE I TH geografia
7 12:30-13:15 RO Pm inf Mo w f FIZ Mw optyka i przyrz. GE Do podst dział przeds hotel INF3, IN1 Sw, Gn kp diagn i napr WAR Ko elektrotech i elektron PO Ki j.angielski AU KW dzial recepcji J1, IN2 Gm, Mg j.angielski, kp admin siec syst J3 Pa j.niemiecki BIO Db kp pomoce wzrok Gr kp obsł konsum Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj MA Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el HI El matemat PJ AM j.angielski JPL Pn j.polski HI III TI matemat GE I TH podst dział przeds hotel BIO III TO kp pomoce wzrok J1 II TI j.angielski III TH kp obsł konsum MA III TOR kp projekt kamp rekl AU II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz PO II TO j.angielski PJ IV TH j.angielski WAR II TEL elektrotech i elektron EL III TEL kp montaż masz i urz el IN1 I TI kp diagn i napr IN2 II TI kp admin siec syst INF3 I TI kp diagn i napr RO I TE inf FIZ I TO optyka i przyrz. III TMR kp eksploat poj I TMR w f JPL IV TI j.polski J3 II TMR j.niemiecki
8 13:20-14:05 PO AM j.angielski RO Pm inf J1, HI Ki, Gm j.angielski INF3, IN1 Sw, Gn kp diagn i napr WAR Ko masz i urz elektr BIO Db kp pomoce wzrok Gr kp obsł konsum Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj MA Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el IN2, J3 Mg, Pa sys baz danych, j.niemiecki BIO III TO kp pomoce wzrok HI I TH j.angielski III TH kp obsł konsum MA III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz J1 I TH j.angielski PO I TE j.angielski WAR II TEL masz i urz elektr EL III TEL kp montaż masz i urz el IN1 I TI kp diagn i napr IN2 III TI sys baz danych INF3 I TI kp diagn i napr RO I TMR inf III TMR kp eksploat poj J3 III TI j.niemiecki
9 14:10-14:55