Plan lekcji od 1 października 2018

Dzień Gl Czas I TEL I TG I TMR I TH I TI II TEL II TE II TO II TMR II TH II TI III TO III TEL III TH III TMR III TI IV TOR IV TMR IV TEL IV TH IV TO IV TI KW Kowalski Mirosław MJ Jurkowski Mirosław PB Bartoszek Piotr EC Chomik Eliza KC Ciechan Katarzyna ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena Go Golec Anita Góreczny Marcin MG Grzywna Marta AH Hagel Angelika AJ Jachimek Andrzej WK Kleszowska Weronika KK Korkosz Adam KZ Korzeniowski Mateusz AP Prończuk Artur AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata GG Gronkowski Mariusz GM Małek Grzegorz ZS Szałaj Zbigniew WM Medak Wojciech MP Paul Małgorzata AG Górnicka Anna MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr MI Mielniczuk Michał MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz MN Nadolska Małgorzata JO Ostrowska Jolanta PO Polska Edyta PM Pomijan Edyta PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna St Staszczak Jarosław SU Sulima Mirosław DW Włodarczyk Dorota JW Wolska Justyna RY Rycyk Anna
Pn 1 7:05 - 7:50 J3 PR j.niemiecki ID podst przeds PJ ID podst przeds BIOL JW biologia HI PB j.angielski PO KK masz roln RE BD kp pom i tech opt AU Go instal el RO AG kp obsł inform w hotel IN1 MP inf INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter EL KZ kp obsł masz el HI II TO j.angielski PJ I TH, I TMR podst przeds RE III TO kp pom i tech opt AU III TEL instal el PO II TMR masz roln EL IV TEL kp obsł masz el IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 III TMR inf RO III TH kp obsł inform w hotel J3 I TG j.niemiecki BIOL I TI biologia
2 8:00 - 8:45 MP inf IN2, IN1 MP, WM inf PM j.polski JPL PM j.polski GE DW geografia EL KZ kp pom ektr i elektron MO w f HI MM zaj z wych MM zaj z wych RO AM j obcy w hotel RE BD kp pom i tech opt AU Go instal el FIZ PB j.angielski PJ KW pojazdy roln INF3, J3 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski War ID kp projekt kamp rekl KK org prac eksp MA JO matemat J1 AG podst hotelarstwa BIOL JW biologia PO DM j.angielski PJ III TMR pojazdy roln FIZ III TH j.angielski War IV TOR kp projekt kamp rekl PO IV TI j.angielski RE III TO kp pom i tech opt AU III TEL instal el J3 III TI j.angielski IV TMR org prac eksp EL II TEL kp pom ektr i elektron RO II TH j obcy w hotel INF3 III TI witr i apl inter IN1 I TG inf IN2 I TG, I TEL inf J1 IV TH podst hotelarstwa HI II TO, II TMR zaj z wych II TE w f MA IV TEL matemat JPL I TH, I TMR j.polski GE I TI geografia BIOL IV TO biologia
3 8:55 - 9:40 WM fizyka FIZ WM fizyka MG w f GE WK dzial recepcji J1, IN1 GÓ, MP j.angielski, inf EL KZ kp pom ektr i elektron War AP urz elektr MM historia HI MM historia AU AG podst hotelarstwa MR, MO w f RE BD kp pom i tech opt RO Go instal el KC w f PJ MI urz i sys agrotr JPL PM j.polski BIOL ID kp projekt kamp rekl KK org prac eksp MA JO matemat J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki IN2, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych III TH w f BIOL IV TOR kp projekt kamp rekl RE III TO kp pom i tech opt RO III TEL instal el J1 I TI j.angielski I TMR w f GE I TH dzial recepcji IV TMR org prac eksp EL II TEL kp pom ektr i elektron War II TE urz elektr IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ I TG, I TEL fizyka IN1 I TI inf AU II TH podst hotelarstwa HI II TMR, II TO historia II TI w f PJ III TMR urz i sys agrotr II TI w f MA IV TEL matemat JPL III TI j.polski J3 IV TH, IV TO j.niemiecki
4 9:50 - 10:35 EL KZ elektrotech i elektron J3 PB j.angielski AU MJ podst konstr maszyn MG w f MO, MR w f IN1 Go masz i urz elektr J1 AM j.angielski BIOL JW biologia PJ KW pojazdy roln PO AG usł żyw w hotel MA ID podst przeds RE BD kp pomoce wzrok War AP masz i urz elektr GE DW geografia JPL PM j.polski HI EC matemat KC w f MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz FIZ WM fizyka RO j.angielski j.angielski IN2, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych PJ II TMR pojazdy roln AU I TMR podst konstr maszyn J3 I TG j.angielski HI III TI matemat IV TOR w f MA II TI podst przeds RE III TO kp pomoce wzrok IN1 II TEL masz i urz elektr RO IV TH, IV TO j.angielski I TH w f IV TMR kp eksploat masz EL I TEL elektrotech i elektron War III TEL masz i urz elektr J1 II TE j.angielski IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ IV TEL fizyka PO II TH usł żyw w hotel I TI w f IV TMR kp eksploat poj I TI w f JPL III TMR j.polski GE III TH geografia BIOL II TO biologia
5 10:50 - 11:35 PJ PM j.polski PM j.polski DW geografia GE DW geografia JPL PO j.polski RO Go masz i urz elektr AU MJ podst elektr FIZ WM optyka War SU przepisy B i T J1 WK, PB kp prac hotelarska, j.angielski INF3, IN2 ZS, GM kp diagn i napr, kp admin siec syst RE BD kp pomoce wzrok EL AP kp montaż masz i urz el IN1 ID podst dział przeds hotel MA JO matemat HI MM his i spol J3 AM j.angielski MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz MR w f KC w f BIOL JW biologia PO EC matemat AU II TE podst elektr J1 II TH j.angielski PO IV TI matemat IV TH w f IN1 III TH podst dział przeds hotel RE III TO kp pomoce wzrok RO II TEL masz i urz elektr II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz EL III TEL kp montaż masz i urz el J3 IV TOR j.angielski IN2 II TI kp admin siec syst INF3 II TI kp diagn i napr FIZ II TO optyka HI III TI his i spol IV TEL w f IV TMR kp eksploat poj MA III TMR matemat JPL I TI j.polski PJ I TG, I TEL j.polski War II TMR przepisy B i T GE I TH, I TMR geografia BIOL IV TO biologia
6 11:45 - 12:30 JO matemat MA JO matemat WM fizyka AU WM fizyka FIZ EC matemat War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac urządz audio PO j.polski JPL PO j.polski J1 WK, PB kp prac hotelarska, j.angielski IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, kp diagn i napr RE BD kp pomoce wzrok RO Go elektrotech i elektron KC w f MR w f J3, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter GE ID kp projekt kamp rekl MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz HI AM j.angielski JW zaj z wych BIOL JW zaj z wych PO AJ religia J1 II TH j.angielski FIZ I TI matemat III TH w f GE IV TOR kp projekt kamp rekl RE III TO kp pomoce wzrok RO III TEL elektrotech i elektron J3 III TI j.angielski PO IV TI religia II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac urządz audio HI IV TEL j.angielski IN2 II TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter AU I TH, I TMR fizyka III TMR w f IV TMR kp eksploat poj MA I TG, I TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski BIOL IV TO, IV TH zaj z wych
7 12:40 - 13:25 JW biologia BIOL JW biologia PO PB j.angielski J1 AM j.angielski JPL PO wok War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac urządz audio PJ AJ religia AJ religia KC w f IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, witr i apl inter RE BD kp pomoce wzrok FIZ Go elektrotech i elektron AG kp prac hotelarska GE DW geografia J3, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych MA ID kp projekt kamp rekl MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AK j.polski HI AK j.polski RO EC zaj z matematyki PO I TMR j.angielski RO IV TI zaj z matematyki II TH w f MA IV TOR kp projekt kamp rekl RE III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL elektrotech i elektron J3 III TI j.angielski PJ II TMR, II TO religia IV TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac urządz audio HI IV TO, IV TH j.polski J1 I TH j.angielski IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI sys baz danych III TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat poj JPL I TI wok GE III TMR geografia BIOL I TG, I TEL biologia
8 13:35 - 14:20 J3 PB j.angielski JW biologia BIOL JW biologia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac urządz audio GE AM j.angielski PJ ID podst przeds IN2, INF3 GG, GM witr i apl inter, kp admin siec syst RE BD kp pomoce wzrok FIZ Go instal el JPL AJ religia MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz j.angielski HI j.angielski J3 I TEL j.angielski PJ II TH podst przeds RE III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL instal el HI IV TH, IV TO j.angielski JPL III TI religia IV TMR kp eksploat masz War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac urządz audio GE II TMR j.angielski IN2 II TI witr i apl inter INF3 II TI kp admin siec syst IV TMR kp eksploat poj BIOL I TH, I TMR biologia
9 14:30 - 15:15 FIZ Go masz i urz elektr INF3 GM kp admin siec syst FIZ II TEL masz i urz elektr INF3 II TI kp admin siec syst
Wt 1 7:05 - 7:50 EC matemat FIZ EC matemat MA JO matemat JO matemat PO KK masz roln J1, J3 PB, PR j.angielski, j.niemiecki GE DM język ang zawod EL KZ kp montaż inst el BIOL ID mark usl hotel PJ MI urz i sys agrotr INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter JPL PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego J1 II TH j.angielski FIZ I TMR, I TH matemat BIOL III TH mark usl hotel GE II TI język ang zawod PO II TMR masz roln EL III TEL kp montaż inst el IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter PJ III TMR urz i sys agrotr MA II TEL, II TE matemat JPL IV TOR, IV TMR, IV TEL, IV TH, IV TO, IV TI zaj z j polskiego J3 II TH j.niemiecki
2 8:00 - 8:45 J1 PB j.angielski PM j.polski GE PM j.polski FIZ WM fizyka MO w f War AP ukł analog AU MJ podst konstr maszyn PO KK masz roln HI WK dzial recepcji JPL PO j.polski J3 PR j.niemiecki EL KZ kp montaż inst el BIOL ID podst dział przeds hotel PJ MI masz roln INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter RE MY religia MY religia MA JO zaj z matematyki IN1 AG podst hotelarstwa KC w f RO EC matemat AU II TO podst konstr maszyn J1 I TEL j.angielski RO IV TI matemat IV TO w f BIOL III TH podst dział przeds hotel HI II TH dzial recepcji PO II TMR masz roln EL III TEL kp montaż inst el War II TE ukł analog IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter FIZ I TI fizyka IN1 IV TH podst hotelarstwa PJ III TMR masz roln II TEL w f RE IV TMR, IV TOR religia MA IV TEL zaj z matematyki JPL II TI j.polski GE I TH, I TMR j.polski J3 III TO j.niemiecki
3 8:55 - 9:40 JO matemat MA JO matemat KK, MI, KW kp obróbka mat PJ ID podst dział przeds hotel FIZ EC matemat RE AM j.angielski AU MJ podst elektr PO j.polski JPL PO j.polski IN1 AG, WK kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska MR, MO w f J3 PB j.angielski EL KZ kp montaż inst el HI MM his i spol GE DW geografia INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter KC w f J1 MN j.rosyjski War AP instal el MY religia BIOL MY religia RO DM j.angielski I TMR kp obróbka mat AU II TE podst elektr J3 III TO j.angielski FIZ I TI matemat IV TOR w f PJ I TH podst dział przeds hotel RO IV TI j.angielski II TH kp prac hotelarska I TMR kp obróbka mat EL III TEL kp montaż inst el War IV TEL instal el RE II TEL j.angielski IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter IN1 II TH kp obsł inform w hotel HI III TH his i spol II TI w f I TMR kp obróbka mat II TI w f BIOL IV TH, IV TO religia J1 IV TMR j.rosyjski MA I TG, I TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski GE III TMR geografia
4 9:50 - 10:35 AU KC eddlabezp KC eddlabezp KK, MI, KW kp obróbka mat WK dzial recepcji RO MY religia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac pom elektr J1 PB j.angielski GE DW geografia FIZ PM j.polski INF3, PJ ZS, AM sieci komp, j.angielski PO DM jęz obcy w opt MA JO matemat IN1 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska HI MM his i spol IN2, RE GM, GÓ sys baz danych, j.angielski EC matemat BIOL EC matemat JPL PO j.polski J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki MR, MO w f I TMR kp obróbka mat J1 II TO j.angielski BIOL IV TOR, IV TMR matemat AU I TG, I TEL eddlabezp PO III TO jęz obcy w opt RE III TI j.angielski I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac pom elektr PJ II TI j.angielski IN2 III TI sys baz danych INF3 II TI sieci komp IN1 III TH kp obsł inform w hotel III TH kp prac hotelarska HI III TMR his i spol IV TI w f I TMR kp obróbka mat IV TI w f RO I TI religia MA III TEL matemat JPL IV TEL j.polski FIZ II TH j.polski J3 IV TH, IV TO j.niemiecki GE II TMR geografia
5 10:50 - 11:35 HI PM j.polski PM j.polski KK, MI, KW kp obróbka mat PJ AM j.angielski IN2 GM pr robot War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr KC w f JR dzial gosp w rol RO MY religia FIZ EC matemat AK j.polski BIOL AK j.polski AU AG podst hotelarstwa J3 PR j.niemiecki J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych PO ID kp projekt kamp rekl MO w f MA JO matemat GE DW geografia RE BD techn pom wzrok JPL PO j.polski I TMR kp obróbka mat FIZ II TI matemat II TO w f PO IV TOR kp projekt kamp rekl RE IV TO techn pom wzrok J1 III TI j.angielski I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac ukl cyfr i mikr BIOL III TEL, III TO j.polski PJ I TH j.angielski IN2 I TI pr robot INF3 III TI sys baz danych AU III TH podst hotelarstwa I TMR kp obróbka mat IV TMR w f RO II TH religia MA IV TEL matemat JPL IV TI j.polski HI I TG, I TEL j.polski J3 III TMR j.niemiecki II TMR dzial gosp w rol GE IV TH geografia
6 11:45 - 12:30 PJ MY religia MY religia KK, MI, KW kp obróbka mat MG w f JPL PO j.polski War KZ kp montaż inst el EL AP prac ukl cyfr i mikr FIZ WM optyka AU MJ podst konstr maszyn MA JO matemat J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp KC, MR w f MR w f RO EC matemat HI PM j.polski GE DW geografia PO ID kp projekt kamp rekl MO w f BIOL JR dział gopsp w el J3 AG podst hotelarstwa RE BD techn pom wzrok IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych I TMR kp obróbka mat AU II TMR podst konstr maszyn RO III TH matemat III TO w f PO IV TOR kp projekt kamp rekl RE IV TO techn pom wzrok J1 II TI j.angielski I TH w f I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż inst el EL II TE prac ukl cyfr i mikr IN2 II TI sieci komp IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ II TO optyka J3 IV TH podst hotelarstwa III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat IV TMR w f PJ I TEL, I TG religia MA II TH matemat JPL I TI j.polski HI III TMR j.polski BIOL IV TEL dział gopsp w el GE III TI geografia
7 12:40 - 13:25 JPL PM wok PM wok KK, MI, KW kp obróbka mat RO MP inf PJ ID w o s MY religia HI MY religia AU MJ podst konstr maszyn MR w f KC w f BIOL JW biologia J3 PR j.niemiecki IN2 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum FIZ j.angielski MA JR dzial gosp PO AK j.polski AK j.polski EL, War AP, KZ kp montaż masz i urz el, kp obsł masz el GE DW geografia RE BD kp pomoce wzrok IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych I TMR kp obróbka mat AU II TO podst konstr maszyn II TH w f PJ I TI w o s RE IV TO kp pomoce wzrok FIZ III TMR j.angielski I TMR kp obróbka mat War IV TEL kp obsł masz el EL IV TEL kp montaż masz i urz el PO IV TMR, IV TOR j.polski IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN2 III TH kp obsł inform w hotel RO I TH inf III TH kp obsł konsum II TMR w f I TMR kp obróbka mat HI II TEL, II TE religia JPL I TEL, I TG wok J3 III TEL j.niemiecki MA III TI dzial gosp GE IV TH geografia BIOL III TO biologia
8 13:35 - 14:20 PJ ID podst przeds ID podst przeds KK, MI, KW kp obróbka mat INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr WM fizyka AU WM fizyka J3 PR j.niemiecki HI AG zaj z wych BIOL JW biologia PO MY religia JPL PM j.polski MA EC zaj z matematyki EC zaj z matematyki EL, War AP, KZ kp montaż masz i urz el, kp obsł masz el GE DW geografia RE BD kp pomoce wzrok FIZ GM zaj z wych I TMR kp obróbka mat MA IV TMR, IV TOR zaj z matematyki PJ I TG, I TEL podst przeds RE IV TO kp pomoce wzrok I TMR kp obróbka mat War IV TEL kp obsł masz el EL IV TEL kp montaż masz i urz el IN2 I TI kp diagn i napr FIZ IV TI zaj z wych INF3 I TI kp diagn i napr AU II TE, II TEL fizyka HI II TH zaj z wych I TMR kp obróbka mat PO III TMR religia JPL III TI j.polski J3 II TO j.niemiecki GE IV TH geografia BIOL III TO biologia
9 14:30 - 15:15 INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang HI AM zaj z j ang HI IV TI, IV TO, IV TH, IV TEL, IV TMR, IV TOR zaj z j ang IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr
Śr 1 7:05 - 7:50 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez WK kp prac hotelarska IN2, INF3 GG, ZS sys oper EL AP prac urządz audio AU WM optyka SU przepisy B i T MA JO matemat HI DM j zawod ang GE ID kp projekt kamp rekl PO KK org prac eksp JPL PO j.polski KC w f RE BD techn pom wzrok IN1 GM witr i apl inter IV TH w f GE IV TOR kp projekt kamp rekl HI III TEL j zawod ang RE IV TO techn pom wzrok I TH kp prac hotelarska PO IV TMR org prac eksp War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper IN1 IV TI witr i apl inter INF3 I TI sys oper AU II TO optyka MA III TO matemat JPL IV TEL j.polski RO I TG kp ćw geodez II TMR przepisy B i T
2 8:00 - 8:45 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez J3 PR j.niemiecki WK kp prac hotelarska IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f EL AP prac urządz audio AJ religia GE AJ religia J1 PB j.angielski JPL PO j.polski AU WM optyka i przyrz. MA JO matemat PJ, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci HI ID kp projekt kamp rekl PO KK org prac eksp MR w f BIOL AG podst hotelarstwa RE BD techn pom wzrok FIZ DM j.angielski J1 II TH j.angielski HI IV TOR kp projekt kamp rekl FIZ IV TI j.angielski RE IV TO techn pom wzrok PJ III TI j.angielski GE II TMR, II TO religia I TH kp prac hotelarska PO IV TMR org prac eksp War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper AU III TO optyka i przyrz. BIOL IV TH podst hotelarstwa IV TEL w f II TEL w f MA III TEL matemat JPL II TI j.polski J3 I TMR j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez
3 8:55 - 9:40 War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja PM j.polski HI PM j.polski INF3, J3 ZS, PR urz tech kom, j.niemiecki J1 AM j.angielski EL AP prac urządz audio EC matemat BIOL EC matemat AG, WK kp obsł konsum, kp prac hotelarska PJ AJ religia AU WM optyka i przyrz. MA JO matemat FIZ PB j.angielski RE MI masz roln MO, MR w f IN1 ID kp projekt kamp rekl PO KK org prac eksp IN2 MP zaj z wych GE DW geografia KC w f JPL PO j.polski FIZ III TH j.angielski BIOL II TO, II TMR matemat IV TO w f IN1 IV TOR kp projekt kamp rekl PJ II TI religia II TH kp prac hotelarska PO IV TMR org prac eksp War I TEL elektrotech i elektron EL II TE prac urządz audio J1 II TEL j.angielski INF3 I TI urz tech kom AU III TO optyka i przyrz. IN2 IV TEL zaj z wych II TH kp obsł konsum III TI w f RE III TMR masz roln III TI w f MA III TEL matemat JPL IV TI j.polski HI I TH, I TMR j.polski J3 I TI j.niemiecki RO I TG geodezja GE IV TH geografia
4 9:50 - 10:35 MO w f MO w f IN1 MP inf J3 PR j.niemiecki INF3, BIOL ZS, PB urz tech kom, j.angielski War KZ instal el EL AP ukl cyfr i mikroproc RE BD kp pom i tech opt PO AM j.angielski PJ RY, WK j.niemiecki, kp prac hotelarska HI MM historia KC, MR w f MR w f RO AJ religia MA JO matemat IN2, J1 GM, GÓ sys baz danych, j.angielski FIZ ID org i tech rekl KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj AU WM fizyka JPL EC matemat EC matemat GE DW geografia BIOL I TI j.angielski JPL IV TH, IV TO matemat III TO w f FIZ IV TOR org i tech rekl RE II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski RO III TH religia II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz War II TEL instal el EL II TE ukl cyfr i mikroproc PO II TMR j.angielski IN2 III TI sys baz danych INF3 I TI urz tech kom AU IV TEL fizyka IN1 I TMR inf HI II TI historia III TO, III TEL w f IV TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f MA III TMR matemat J3 I TH j.niemiecki GE IV TI geografia PJ II TH j.niemiecki
5 10:50 - 11:35 J1 RY j.niemiecki RO St geodezja EC matemat FIZ EC matemat J3, IN2 PR, GM j.niemiecki, urz tech kom JPL PO j.polski PO j.polski RE BD kp pom i tech opt IN1 MP infr WK, AG kp prac hotelarska, kp obsł konsum GE DW geografia PJ PB j.angielski EL AP masz i urz elektr PO AM j obcy w hotel MR w f INF3, War ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski AU ID org i tech rekl KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA AJ religia MY religia BIOL MY religia HI MM his i spol PJ III TO j.angielski FIZ I TMR, I TH matemat AU IV TOR org i tech rekl RE II TO kp pom i tech opt War III TI j.angielski MA IV TEL religia II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz EL III TEL masz i urz elektr PO III TH j obcy w hotel IN2 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter IN1 II TMR infr II TH kp obsł konsum HI IV TI his i spol III TMR w f IV TMR kp eksploat poj BIOL IV TH, IV TO religia JPL II TEL, II TE j.polski J3 I TI j.niemiecki RO I TG geodezja GE II TI geografia J1 I TEL j.niemiecki
6 11:45 - 12:30 MM historia HI MM historia ID w o s GE ID w o s J1, IN2 GÓ, GM j.angielski, urz tech kom MY religia FIZ MY religia RE BD kp pom i tech opt PJ KW pojazdy roln INF3 WK, WM kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel JPL PO zaj z wych AJ religia RO AJ religia PO AG usł żyw w hotel J3 PR j.niemiecki BIOL EC matemat War AM j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA JO matemat AU AK j.polski AK j.polski MR, MO w f PJ II TMR pojazdy roln BIOL III TI matemat GE I TH, I TMR w o s RE II TO kp pom i tech opt J1 I TI j.angielski RO III TEL, III TO religia II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz AU IV TO, IV TH j.polski War IV TOR j.angielski IN2 I TI urz tech kom INF3 II TH kp obsł inform w hotel PO III TH usł żyw w hotel HI I TG, I TEL historia IV TI w f IV TMR kp eksploat poj IV TI w f FIZ II TEL, II TE religia MA IV TEL matemat JPL II TI zaj z wych J3 III TMR j.niemiecki
7 12:40 - 13:25 GE DW geografia DW geografia MY religia HI MY religia FIZ MP chemia War KZ kp pom ektr i elektron J1 AM j.angielski RE BD kp pom i tech opt MR w f IN1 WK, WM kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel AK j.polski JPL AK j.polski PO AG podst hotelarstwa PJ KW pojazdy roln RO AJ religia MA ID kp projekt kamp rekl KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL AP instal el BIOL j.angielski j.angielski INF3, IN2 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter PJ III TMR pojazdy roln MA IV TOR kp projekt kamp rekl RE II TO kp pom i tech opt BIOL IV TH, IV TO j.angielski RO III TI religia II TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL IV TEL instal el JPL III TEL, III TO j.polski J1 II TE j.angielski IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych IN1 II TH kp obsł inform w hotel FIZ I TI chemia PO III TH podst hotelarstwa II TMR w f IV TMR kp eksploat poj HI I TH, I TMR religia GE I TEL, I TG geografia
8 13:35 - 14:20 HI AM j.angielski PJ MY religia War KZ kp pom ektr i elektron MO w f RE BD kp pom i tech opt GE DW geografia FIZ WM fizyka AG kp prac hotelarska IN1 MP inf MA ID kp projekt kamp rekl KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj EL AP instal el INF3, IN2 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter MA IV TOR kp projekt kamp rekl RE II TO kp pom i tech opt IV TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL IV TEL instal el HI I TH j.angielski IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ III TEL fizyka IN1 III TMR inf III TH kp prac hotelarska IV TMR kp eksploat poj II TE w f PJ I TI religia GE II TH geografia
9 14:30 - 15:15 PO KK zaj z wych IN2 GM witr i apl inter PO III TMR zaj z wych IN2 IV TI witr i apl inter
Cz 1 7:05 - 7:50 PJ PB j.angielski AU SU przepisy B i T WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr JPL PO j.polski PO j.polski KC w f KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA JO matemat IN1 GM kp admin siec syst AK j.polski HI AK j.polski AG kp obsł konsum FIZ j.angielski BIOL EC zaj z wych RO WM inf EL KZ kp obsł masz el GE DW geografia PJ I TG j.angielski BIOL III TI zaj z wych II TO w f FIZ III TMR j.angielski I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz EL IV TEL kp obsł masz el HI III TEL, III TO j.polski IN2 I TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst INF3 I TI kp diagn i napr RO IV TMR inf III TH kp obsł konsum II TMR kp eksploat poj MA II TH matemat JPL II TEL, II TE j.polski AU I TMR przepisy B i T GE IV TH geografia
2 8:00 - 8:45 MP chemia FIZ MP chemia MG w f WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr MO w f J3 PR j.niemiecki PO PB j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj PM j.polski JPL PO j.polski MA JO matemat AU WM fizyka AG kp obsł konsum MR w f IN1, J1 GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski GE DW geografia DW geografia EL, War KZ, AP kp obsł masz el, kp montaż masz i urz el HI EC matemat EC matemat PO II TO j.angielski HI IV TH, IV TO matemat J1 III TI j.angielski I TMR w f I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz EL IV TEL kp obsł masz el War IV TEL kp montaż masz i urz el IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU III TEL fizyka FIZ I TG, I TEL chemia III TH kp obsł konsum III TMR w f II TMR kp eksploat poj II TEL w f MA III TO matemat JPL II TI j.polski II TH j.polski J3 II TE j.niemiecki GE IV TOR, IV TMR geografia
3 8:55 - 9:40 MO w f MO w f RO MP inf FIZ WK dzial recepcji IN2, INF3 GG, ZS sys oper MA JO matemat JO matemat RE BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj PJ MY religia BIOL EC matemat AU WM optyka i przyrz. J1 PB j.angielski AG kp obsł konsum JPL PM j.polski J3, IN1 PR, GM j.niemiecki, kp proj i montaz sieci KC w f PO j obcy w tech rol EL, War KZ, AP kp obsł masz el, kp montaż masz i urz el HI MM his i spol MM his i spol GE DW geografia J1 III TEL j.angielski BIOL II TI matemat IV TOR w f RE II TO kp pom i tech opt PO IV TMR j obcy w tech rol FIZ I TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz EL IV TEL kp obsł masz el War IV TEL kp montaż masz i urz el IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper AU III TO optyka i przyrz. RO I TMR inf III TH kp obsł konsum HI IV TH, IV TO his i spol II TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f PJ II TH religia MA II TEL, II TE matemat JPL III TMR j.polski J3 III TI j.niemiecki GE IV TI geografia
4 9:50 - 10:35 JO matemat MA JO matemat J1 PB j.angielski MG w f IN2, INF3 GG, ZS sys oper War KZ instal el AU MJ podst elektr RE BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj BIOL AG podst hotelarstwa GE DW geografia KC, MR w f MR w f JPL PM j.polski PJ KW pojazdy roln IN1, J3 GM, PR kp proj i montaz sieci, j.niemiecki MY religia RO MY religia EL AP masz i urz elektr FIZ j.angielski j.angielski HI AJ religia PJ III TMR pojazdy roln AU II TE podst elektr J1 I TMR j.angielski III TO w f RE II TO kp pom i tech opt FIZ IV TH, IV TO j.angielski I TH w f HI IV TI religia II TMR kp eksploat masz War II TEL instal el EL IV TEL masz i urz elektr IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper BIOL II TH podst hotelarstwa III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj RO IV TMR, IV TOR religia MA I TG, I TEL matemat JPL III TH j.polski J3 III TI j.niemiecki GE II TI geografia
5 10:50 - 11:35 PM j.polski JPL PM j.polski ID zaj z wych RO ID zaj z wych MO, MR w f War KZ elektrotech i elektron EL AP urz elektr RE BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AU WK dzial recepcji GE AJ religia J1 PB j.angielski MA JO matemat KC w f PJ MY religia IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych PO AH el prawa et i psych w rekl FIZ AM j.angielski J3 PR j.niemiecki AG kp prac hotelarska BIOL JW biologia HI MM his i spol J1 III TO j.angielski III TH w f RO I TH, I TMR zaj z wych RE II TO kp pom i tech opt PO IV TOR el prawa et i psych w rekl GE II TI religia AU II TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz War II TEL elektrotech i elektron EL II TE urz elektr FIZ IV TMR j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych IV TH kp prac hotelarska HI IV TI his i spol I TI w f II TMR kp eksploat poj I TI w f PJ III TMR religia MA III TEL matemat JPL I TG, I TEL j.polski J3 IV TEL j.niemiecki BIOL IV TO biologia
6 11:45 - 12:30 ID w o s PJ ID w o s MY religia PO MY religia HI MM historia FIZ AM zaj z wych AM zaj z wych RE BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AU WK dzial recepcji MR, MO w f AJ religia RO AJ religia JPL PM j.polski MA JO matemat IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych J3 AK j.polski AK j.polski EL, War AP, KZ kp montaż masz i urz el, kp obsł masz el AG kp prac hotelarska BIOL JW biologia GE PR j.niemiecki PJ I TG, I TEL w o s RE II TO kp pom i tech opt RO III TEL, III TO religia AU II TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz War IV TEL kp obsł masz el EL IV TEL kp montaż masz i urz el J3 IV TMR, IV TOR j.polski FIZ II TE, II TEL zaj z wych IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych IV TH kp prac hotelarska HI I TI historia II TI w f II TMR kp eksploat poj II TI w f PO I TH, I TMR religia MA III TMR matemat JPL III TH j.polski GE IV TI j.niemiecki BIOL IV TO biologia
7 12:40 - 13:25 MY religia GE MY religia KC eddlabezp AU KC eddlabezp PJ ID podst przeds ID podst przeds RE BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz RO AG, WK kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska INF3, J1 ZS, AM sieci komp, j.angielski JO zaj z wych MA JO zaj z wych HI AJ religia IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych JPL AK zaj z wych AK zaj z wych EL, War AP, KZ kp montaż masz i urz el, kp obsł masz el BIOL JW biologia MR, MO w f AU I TH, I TMR eddlabezp PJ II TE, II TEL podst przeds RE II TO kp pom i tech opt HI III TH religia II TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz War IV TEL kp obsł masz el EL IV TEL kp montaż masz i urz el JPL IV TOR, IV TMR zaj z wych J1 II TI j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 II TI sieci komp RO II TH kp obsł inform w hotel IV TI w f II TMR kp eksploat poj IV TI w f GE I TEL, I TG religia MA III TEL, III TO zaj z wych BIOL IV TO biologia
8 13:35 - 14:20 PM zaj z wych JPL PM zaj z wych WK kp prac hotelarska EL AP prac pom elektr RE BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz PJ ID mark usl hotel AG kp obsł konsum MO, MR w f HI AJ religia KC w f INF3, IN2 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter IV TO w f PJ II TH mark usl hotel RE II TO kp pom i tech opt HI IV TEL religia I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz EL II TE prac pom elektr IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych III TH kp obsł konsum III TI w f II TMR kp eksploat poj III TI w f JPL I TG, I TEL zaj z wych
9 14:30 - 15:15 WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter I TH kp prac hotelarska IN2 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych
Pt 1 7:05 - 7:50 WK kp prac hotelarska JPL PO j.polski MA JO matemat JO matemat FIZ EC matemat EC matemat HI MM historia INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom RE PB j.angielski J3 PR zaj z wych MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz PJ ID org i tech rekl RO WM inf War, EL KZ, AP kp obsł masz el, kp montaż masz i urz el AG kp prac hotelarska IN1 GM witr i apl inter RE III TEL j.angielski FIZ II TO, II TMR matemat PJ IV TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz War IV TEL kp obsł masz el EL IV TEL kp montaż masz i urz el IN2 II TI urz tech kom IN1 IV TI witr i apl inter INF3 II TI urz tech kom RO IV TMR inf IV TH kp prac hotelarska HI II TH historia III TMR kp eksploat poj MA II TEL, II TE matemat JPL I TI j.polski J3 III TH zaj z wych
2 8:00 - 8:45 MO w f MO w f AU MJ podst konstr maszyn WK kp prac hotelarska PJ KC eddlabezp JPL PO j.polski PO j.polski FIZ WM optyka J3 PR j.niemiecki RE ID podst dział przeds hotel J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp RO PB j.angielski MA JO matemat GE EC matemat MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz PO JR dzial gosp MM his i spol HI MM his i spol War, EL KZ, AP kp obsł masz el, kp montaż masz i urz el AG kp prac hotelarska BIOL BD techn pom wzrok IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych AU I TMR podst konstr maszyn RO III TO j.angielski GE III TH matemat PJ I TI eddlabezp RE II TH podst dział przeds hotel BIOL IV TO techn pom wzrok J1 II TI j.angielski I TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz War IV TEL kp obsł masz el EL IV TEL kp montaż masz i urz el IN2 II TI sieci komp IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ II TO optyka IV TH kp prac hotelarska HI IV TMR, IV TOR his i spol III TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f MA III TEL matemat JPL II TEL, II TE j.polski J3 II TMR j.niemiecki PO III TI dzial gosp
3 8:55 - 9:40 War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja AU MJ podst konstr maszyn GE AG podst hotelarstwa FIZ WM fizyka J3 PR j.niemiecki EL AP urz elektr PO j.polski JPL PO j.polski PJ WK dzial recepcji IN2, J1 GG, AM witr i apl inter, j.angielski MM his i spol HI MM his i spol RE PB j.angielski MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz MO, MR w f PO EC matemat EC matemat MA JO matemat KC w f BIOL BD techn pom wzrok IN1, INF3 GM, ZS kp progr apl inter, kp adm baz danych AU I TMR podst konstr maszyn RE III TH j.angielski PO IV TOR, IV TMR matemat IV TH w f BIOL IV TO techn pom wzrok PJ II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War I TEL elektrotech i elektron EL II TE urz elektr J1 II TI j.angielski IN2 II TI witr i apl inter IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ I TI fizyka GE I TH podst hotelarstwa HI III TEL, III TO his i spol III TI w f III TMR kp eksploat poj III TI w f MA IV TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski J3 II TEL j.niemiecki RO I TG geodezja
4 9:50 - 10:35 War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja MG w f GE AG podst hotelarstwa AU WM zaj z wych HI MM historia MM historia PO PB j.angielski MR w f KC w f J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, witr i apl inter BIOL BD kp pom i tech opt EL AP masz i urz elektr J3 PR j.niemiecki MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz JPL PM j.polski PJ ID kp projekt kamp rekl MO w f RE AM j.angielski MA EC matemat EC matemat INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter PO II TO j.angielski MA IV TH, IV TO matemat II TH w f PJ IV TOR kp projekt kamp rekl BIOL III TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski I TMR w f III TMR kp eksploat masz War I TEL elektrotech i elektron EL III TEL masz i urz elektr RE IV TEL j.angielski IN2 II TI witr i apl inter IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych AU I TI zaj z wych GE I TH podst hotelarstwa HI II TEL, II TE historia II TMR w f III TMR kp eksploat poj IV TMR w f JPL III TI j.polski J3 III TH j.niemiecki RO I TG geodezja
5 10:50 - 11:35 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez PM wok JPL PM wok MO, MR w f WM fizyka FIZ WM fizyka KC w f AU MJ podst konstr maszyn PJ WK dzial recepcji IN2, J3 GG, PR sys oper, j.niemiecki BIOL BD kp pom i tech opt EL AP masz i urz elektr GE DW geografia KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA EC matemat RE ID kp projekt kamp rekl J1 j obcy w tech rol HI MM his i spol PO AK j.polski AK j.polski INF3, IN1 ZS, GM kp adm baz danych, kp progr apl inter AU II TMR podst konstr maszyn MA III TI matemat II TO w f RE IV TOR kp projekt kamp rekl BIOL III TO kp pom i tech opt J1 IV TMR j obcy w tech rol PJ II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War I TEL kp pom ektr i elektron EL III TEL masz i urz elektr PO IV TO, IV TH j.polski IN2 II TI sys oper IN1 IV TI kp progr apl inter INF3 IV TI kp adm baz danych FIZ II TE, II TEL fizyka HI IV TEL his i spol I TI w f III TMR kp eksploat poj I TI w f JPL I TH, I TMR wok J3 II TI j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE III TH geografia
6 11:45 - 12:30 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez MP chemia FIZ MP chemia PJ ID podst przeds War KZ elektrotech i elektron MO w f BIOL JW biologia AU AM j.angielski RE PB, WK j.angielski, kp prac hotelarska IN1, IN2 GM, GG kp proj i montaz sieci PO BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki AG kp obsł konsum KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter GE DW geografia DW geografia MR w f HI MM his i spol MM his i spol JPL EC matemat RE II TH j.angielski JPL IV TI matemat PJ I TI podst przeds PO III TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski II TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz War II TEL elektrotech i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el AU II TMR j.angielski IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 III TI witr i apl inter FIZ I TH, I TMR chemia III TH kp obsł konsum HI IV TH, IV TO his i spol IV TEL w f III TMR kp eksploat poj II TE w f J3 III TEL j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE IV TOR, IV TMR geografia BIOL II TO biologia
7 12:40 - 13:25 EL AP kp montaż masz i urz el PJ St kp rys geo MM historia HI MM historia RO, PO MP, PB inf, j.angielski War KZ instal el RE ID podst przeds ID podst przeds FIZ PM j.polski INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom BIOL BD kp pom i tech opt AG kp prac hotelarska KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj GE DW geografia J3 PR j.niemiecki EC zaj z matematyki MA EC zaj z matematyki IN1 GM witr i apl inter PO I TI j.angielski MA IV TO, IV TH zaj z matematyki RE II TMR, II TO podst przeds BIOL III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz War II TEL instal el EL I TEL kp montaż masz i urz el IN2 II TI urz tech kom IN1 IV TI witr i apl inter INF3 II TI urz tech kom RO I TI inf III TH kp prac hotelarska HI I TH, I TMR historia III TMR kp eksploat poj FIZ II TH j.polski J3 IV TOR j.niemiecki PJ I TG kp rys geo GE III TI geografia
8 13:35 - 14:20 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp rys geo PJ PB j.angielski J3, IN2 PR, GG j.niemiecki, sys oper BIOL BD kp pom i tech opt INF3 AG kp obsł inform w hotel KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj PJ II TH j.angielski BIOL III TO kp pom i tech opt III TMR kp eksploat masz EL I TEL kp montaż masz i urz el IN2 II TI sys oper INF3 III TH kp obsł inform w hotel III TMR kp eksploat poj J3 II TI j.niemiecki RO I TG kp rys geo
9 14:30 - 15:15