Dzień Gl Czas I TEL I TE I TMR I TO I TH I TI II TEL II TO II TH II TI II TMR III TO III TH III TMR III TOR III TEL III TI IV TAK IV TMR IV TE IV TEL IV TH IV TI Jm Jurkowski Mirosław Km Kowalski Mirosław Af Aftyka Michał El Chomik Eliza Ca Ciechan Katarzyna Do Dobosz Iwona Db Dziedzic Bożena Gm Góreczny Marcin Gr Górnicka Anna Gn Gronkowski Mariusz Ja Jachimek Andrzej Ka Kawęcka Joanna KW Kleszowska Weronika Ak Korkosz Adam Ko Korzeniowski Mateusz Ki Krzywicka-Iwan Magdalena Kr Kurzak Anna AM Maciejewska Agata Mg Małek Grzegorz Ps Mańkowska Justyna MM Matwiej Monika MP Mąka Piotr Mw Medak Wojciech Mm Mielniczuk Michał Ml Misztal Alicja Mo Moniakowski MIchał My Myszak Mariusz NM Nadolska Małgorzata Os Ostrowska Jolanta Pm Paul Małgorzata Pe Piłat Elżbieta Po Polska Edyta Pn Pomijan Edyta Pr Prończuk Artur Pa Przybyła Aneta Ra Radecka Joanna Ry Rycyk Anna Sm Sulima Mirosław Sw Szałaj Zbigniew Ck Szufnara Joanna Tw Tryksza Waldemar Wd Włodarczyk Dorota Wj Wolska Justyna
Pn 1 7:05 - 7:50 EL Af kp montaż masz i urz el PJ Do w o s INF3 Ko elektrotech i elektron RE KW dzial recepcji HI MM historia FIZ Mm podst konstr maszyn BIO Wj biologia IN1, J3 Mg, Pa sys baz danych, j.niemiecki J1 NM j.rosyjski GE Wd geografia EL I TEL kp montaż masz i urz el PJ I TI w o s RE II TH dzial recepcji INF3 II TEL elektrotech i elektron IN1 III TI sys baz danych HI II TI historia FIZ II TMR podst konstr maszyn J1 IV TAK j.rosyjski J3 III TI j.niemiecki GE IV TMR geografia BIO III TO biologia
2 8:00 - 8:45 EL Af kp montaż masz i urz el WAR Pr rys tech RE Ja religia Ja religia BIO Wj biologia RO Do podst przeds Mo w f Mo, Ca w f J1 KW dzial recepcji JPL Pn j.polski PJ Km pojazdy roln IN1 Mw optyka i przyrz. GE Wd geografia AU NM j.rosyjski Pa j.niemiecki PO Ko elektrotech i elektron INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter FIZ El matemat El matemat MA Os matemat Os matemat J3 AM j.angielski HI MM his i spol PJ II TMR pojazdy roln EL I TEL kp montaż masz i urz el FIZ IV TAK, IV TMR matemat II TO w f RO I TI podst przeds RE I TO, I TMR religia J1 II TH dzial recepcji PO III TEL elektrotech i elektron J3 IV TH j.angielski IN2 III TI kp progr apl inter HI IV TI his i spol IN1 III TO optyka i przyrz. II TO, II TEL w f AU III TMR j.rosyjski MA IV TE, IV TEL matemat JPL II TI j.polski WAR I TE rys tech III TOR j.niemiecki INF3 III TI kp progr apl inter GE III TH geografia BIO I TH biologia
3 8:55 - 9:40 RE AM j.angielski PJ Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat AU Mw optyka i przyrz. RO KW dzial recepcji FIZ El matemat JPL Ja religia Ja religia IN1 Gr, Ml kp obsł konsum, kp obsł inform w hotel IN2, J1 Mg, Gm kp admin siec syst, j.angielski PO Pn j.polski BIO Wj anat fizj i pat oka WAR Do podst dział przeds hotel HI MM his i spol MM his i spol EL Ko elektrotech i elektron INF3, J3 Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski Ca w f GE Wd geografia MA Os matemat Os matemat Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f PJ I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat FIZ I TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f WAR III TH podst dział przeds hotel J1 II TI j.angielski II TH kp obsł konsum JPL II TEL, II TO religia RO I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat EL III TEL elektrotech i elektron RE I TEL j.angielski IN2 II TI kp admin siec syst HI III TMR, III TOR his i spol IV TI w f AU I TO optyka i przyrz. I TMR kp obróbka mat IN1 II TH kp obsł inform w hotel IV TI, IV TH w f MA IV TE, IV TEL matemat PO II TMR j.polski INF3 III TI witr i apl inter IV TH w f J3 III TI j.angielski GE IV TMR geografia BIO III TO anat fizj i pat oka
4 9:50 - 10:35 EL Pr kp pom ektr i elektron PJ Jm podst elektr Ak, Mm, Km kp obróbka mat Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f WAR Ko masz i urz elektr PO Db kp pom i tech opt J3 Pa j.niemiecki GE Ja religia HI MM historia BIO Wj anat fizj i pat oka Gr podst hotelarstwa JPL Kr j.polski Kr j.polski MA Os matemat INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter IN1 Ml infr J1 NM j.rosyjski Mw fizyka AU Mw fizyka RO AM j.angielski FIZ, RE Tw, Gm j.angielski PJ I TE podst elektr I TMR kp obróbka mat I TI, I TO w f PO II TO kp pom i tech opt RE IV TI j.angielski III TH podst hotelarstwa GE II TI religia I TMR kp obróbka mat WAR II TEL masz i urz elektr JPL III TMR, III TOR j.polski RO IV TH j.angielski IN2 III TI kp progr apl inter HI II TMR historia I TI, I TH w f AU IV TEL, IV TE fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 IV TAK infr I TI, I TO w f J1 IV TMR j.rosyjski MA III TEL matemat EL I TEL kp pom ektr i elektron J3 II TH j.niemiecki INF3 III TI kp progr apl inter I TH w f FIZ IV TI j.angielski BIO III TO anat fizj i pat oka
5 10:50 - 11:35 J3 Pa j.niemiecki WAR AM j.angielski Ak, Mm, Km kp obróbka mat HI Ki j.angielski MA Os matemat JPL Po j.polski EL Af instal el PO Db kp pom i tech opt RE Do podst dział przeds hotel J1, IN1 Gm, Ml j.angielski, witr i apl inter RO Pn j.polski Ca, MP w f Ca, MP w f PJ Kr j.polski Kr j.polski MP w f INF3, IN2 Sw, Mg kp progr apl inter Mw zaj z wych AU Mw zaj z wych Ja religia BIO Ja religia GE Wd geografia FIZ El matemat I TMR kp obróbka mat EL II TEL instal el FIZ IV TI matemat III TH, III TO w f RE II TH podst dział przeds hotel PO II TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski BIO IV TEL, IV TE religia I TMR kp obróbka mat HI I TO j.angielski PJ III TMR, III TOR j.polski WAR I TE j.angielski IN2 III TI kp progr apl inter III TH, III TO, III TEL w f AU IV TMR, IV TAK zaj z wych I TMR kp obróbka mat IN1 II TI witr i apl inter MA I TH matemat JPL I TI j.polski RO II TMR j.polski J3 I TEL j.niemiecki INF3 III TI kp progr apl inter GE IV TH geografia
6 11:40 - 12:25 BIO Do w o s Do w o s Ak, Mm, Km kp obróbka mat PJ Jm podst konstr maszyn RO Gr podst hotelarstwa AU Ca eddlabezp EL Af kp pom ektr i elektron PO Db kp pom i tech opt FIZ Pn j.polski MA El matemat Mo w f RE Kr j.polski Kr j.polski MP w f J1 AM j.angielski WAR Pr instal el JPL Po j.polski INF3 Gm j.angielski IN1, IN2 Ml, Mw inf MM his i spol HI MM his i spol J3 Pa j.niemiecki GE Wd geografia PJ I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp pom ektr i elektron MA II TI matemat AU I TI eddlabezp BIO I TE, I TEL w o s PO II TO kp pom i tech opt INF3 IV TAK j.angielski RO I TH podst hotelarstwa I TMR kp obróbka mat RE III TH, III TO j.polski J1 III TOR j.angielski HI IV TEL, IV TE his i spol III TMR w f IN2 IV TMR inf I TMR kp obróbka mat IN1 IV TMR inf II TMR w f JPL III TI j.polski FIZ II TH j.polski WAR III TEL instal el J3 IV TH j.niemiecki GE IV TI geografia
7 12:30 - 13:15 GE Wd geografia Wd geografia Ak, Mm, Km kp obróbka mat PJ Jm podst konstr maszyn RO Pn j.polski EL Af kp pom ektr i elektron PO Db kp pom i tech opt RE Ki j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn urz tech kom IN1 Ml infr MA AM j.angielski AM j.angielski FIZ El matemat El matemat WAR Pr masz i urz elektr BIO Ja religia Po j.polski JPL Po j.polski Mw fizyka AU Mw fizyka HI MM his i spol J3, J1 Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski PJ I TO podst konstr maszyn I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp pom ektr i elektron FIZ III TMR, III TOR matemat PO II TO kp pom i tech opt J1 IV TI j.angielski IN2 II TI urz tech kom BIO III TI religia I TMR kp obróbka mat RE II TH j.angielski MA III TO, III TH j.angielski HI IV TH his i spol AU IV TEL, IV TE fizyka I TMR kp obróbka mat IN1 II TMR infr JPL IV TMR, IV TAK j.polski RO I TH j.polski WAR III TEL masz i urz elektr J3 IV TI j.niemiecki INF3 II TI urz tech kom GE I TEL, I TE geografia
8 13:20 - 14:05 WAR Pr kp pom ektr i elektron Ak, Mm, Km kp obróbka mat RO Mw inf RE, J1 Ki, Gm j.angielski EL Af kp pom ektr i elektron PO Db kp pom i tech opt PJ Ja religia INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp IN1 Ml inf J3 AM j obcy w rekl JPL Po j.polski FIZ El matemat Pn j.polski HI Pn j.polski MA Os matemat I TMR kp obróbka mat EL II TEL kp pom ektr i elektron FIZ III TI matemat PO II TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski IN2 II TI sieci komp PJ II TH religia I TMR kp obróbka mat RE I TH j.angielski J3 III TOR j obcy w rekl RO I TO inf I TMR kp obróbka mat IN1 III TMR inf MA IV TH matemat JPL III TEL j.polski HI IV TEL, IV TE j.polski WAR I TE kp pom ektr i elektron INF3 II TI sieci komp
9 14:10 - 14:55
Wt 1 7:05 - 7:50 AU Ca eddlabezp Ca eddlabezp IN1 Pm inf J1, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper MA Os matemat FIZ Mw optyka i przyrz. JPL Gr podst hotelarstwa IN2 Mg kp admin siec syst PO Ak masz roln BIO Wj zaj z wych Wj zaj z wych J3 Pa j.niemiecki EL Pr masz i urz elektr PJ Tw j.angielski WAR NM j.rosyjski HI MM his i spol GE Wd geografia AU I TE, I TEL eddlabezp J1 I TI j.angielski JPL II TH podst hotelarstwa PO II TMR masz roln IN2 II TI kp admin siec syst HI IV TH his i spol FIZ II TO optyka i przyrz. WAR IV TAK j.rosyjski MA II TEL matemat IN1 I TMR inf EL III TEL masz i urz elektr J3 III TOR j.niemiecki INF3 I TI sys oper PJ III TI j.angielski GE IV TI geografia BIO III TO, III TH zaj z wych
2 8:00 - 8:45 MA Os matemat Os matemat AU Ca eddlabezp Ca eddlabezp J3, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys oper JPL Po j.polski Po j.polski HI MM historia IN2 Mg kp admin siec syst PO Ak masz roln FIZ Mw optyka i przyrz. Gr kp obsł konsum PJ Km pojazdy roln WAR AM j.angielski EL Pr masz i urz elektr GE Wd geografia BIO Wj biologia MP w f RE My religia RO, J1 Tw, Gm j.angielski PJ III TMR pojazdy roln AU I TO, I TMR eddlabezp J1 IV TI j.angielski III TH kp obsł konsum PO II TMR masz roln WAR III TOR j.angielski IN2 II TI kp admin siec syst HI II TH historia IV TMR w f FIZ III TO optyka i przyrz. RE IV TH religia MA I TEL, I TE matemat JPL II TEL, II TO j.polski EL III TEL masz i urz elektr J3 I TI j.niemiecki INF3 I TI sys oper RO IV TI j.angielski GE III TI geografia BIO IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 WAR Ko elektrotech i elektron EL Pr rys tech RE Do podst przeds Do podst przeds AU Mw fizyka IN2 Mg urz tech kom JPL Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f PJ Mm podst konstr maszyn MM his i spol HI MM his i spol My religia RO My religia FIZ Pm zaj z wych PO, INF3 Pa, Sw j.niemiecki, sys baz danych IN1 Ml infr GE Wd geografia AM j.angielski BIO AM j.angielski MA Os matemat J3, J1 Tw, Gm j.angielski II TH w f RE I TMR, I TO podst przeds J1 IV TI j.angielski WAR I TEL elektrotech i elektron BIO IV TE, IV TEL j.angielski IN2 I TI urz tech kom HI III TH, III TO his i spol II TI, II TH w f AU I TH fizyka PJ II TMR podst konstr maszyn IN1 IV TAK infr II TI w f RO III TMR, III TOR religia MA IV TH matemat FIZ III TEL zaj z wych JPL II TEL, II TO j.polski EL I TE rys tech PO III TI j.niemiecki INF3 III TI sys baz danych J3 IV TI j.angielski GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 WAR Ko elektrotech i elektron PO Ry j.niemiecki FIZ El matemat El matemat MA Os matemat IN2, INF3 Pm, Ml inf J3 Pa j.niemiecki BIO Wj biologia J1 AM j obcy w hotel JPL Pn j.polski RO My religia AU Mw optyka i przyrz. IN1 Gr podst hotelarstwa PJ Mm masz roln Ca w f EL Pr masz i urz elektr Ca, Mo w f HI MM his i spol MM his i spol MP w f MP w f Do zaj z wych GE Wd geografia FIZ I TMR, I TO matemat III TOR, III TI w f IV TH zaj z wych IN1 III TH podst hotelarstwa WAR I TEL elektrotech i elektron J1 II TH j obcy w hotel HI IV TAK, IV TMR his i spol IV TE, IV TEL w f AU III TO optyka i przyrz. PJ III TMR masz roln INF3 I TI inf III TI w f RO II TMR religia MA I TH matemat IN2 I TI inf JPL II TI j.polski EL III TEL masz i urz elektr J3 II TEL j.niemiecki PO I TE j.niemiecki GE IV TI geografia BIO II TO biologia
5 10:50 - 11:35 Po j.polski JPL Po j.polski Wd geografia GE Wd geografia INF3, RO Ml, Mw inf FIZ Pm chemia AU Do podst przeds Do podst przeds Gr, KW kp prac hotelarska J1, IN2 Gm, Mg j.angielski, kp admin siec syst Mo w f J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki PJ Mm org prac eksp RE Ra dział gosp w rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el MA El matemat My religia BIO My religia Pn j.polski PO Pn j.polski AM j.angielski HI MM his i spol MA III TI matemat AU II TEL, II TO podst przeds J1 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska II TH kp prac hotelarska WAR III TEL kp montaż inst el IV TH j.angielski IN2 II TI kp admin siec syst HI IV TI his i spol RO I TH inf PJ III TMR org prac eksp INF3 I TH inf II TMR w f BIO IV TMR, IV TAK religia FIZ I TI chemia JPL I TE, I TEL j.polski PO IV TEL, IV TE j.polski EL III TEL kp montaż inst el J3 III TO, III TH j.niemiecki RE III TOR dział gosp w rekl GE I TO, I TMR geografia
6 11:40 - 12:25 HI Do podst przeds Do podst przeds PJ Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f PO Tw j.angielski J3 Pa j.niemiecki Gr, KW kp prac hotelarska IN2, INF3 Gn, Ml sys oper, witr i apl inter MA Os matemat FIZ AM j.angielski AM j.angielski Wd geografia GE Wd geografia EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el RO MM his i spol Po j.polski JPL Po j.polski Mw fizyka AU Mw fizyka BIO Pn j.polski RE My religia PJ I TMR podst konstr maszyn I TI, I TO w f HI I TE, I TEL podst przeds II TH kp prac hotelarska IN2 II TI sys oper II TH kp prac hotelarska WAR III TEL kp montaż inst el FIZ III TO, III TH j.angielski RO III TI his i spol I TI, I TH w f AU IV TEL, IV TE fizyka INF3 II TI witr i apl inter I TI, I TO w f RE IV TI religia MA II TMR matemat JPL IV TMR, IV TAK j.polski BIO IV TH j.polski EL III TEL kp montaż inst el J3 II TO j.niemiecki I TH w f PO II TEL j.angielski GE III TOR, III TMR geografia
7 12:30 - 13:15 MP w f MP w f Po j.polski JPL Po j.polski HI MM historia GE Wd geografia WAR Ko masz i urz elektr PO Ki j.angielski Gr, KW kp prac hotelarska IN2, J1 Gn, Gm sys oper, j.angielski PJ Km pojazdy roln FIZ My religia My religia INF3, IN1 Ml, Pm inf BIO Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el RE Ra dzial gosp RO Mw inf MA Os matemat Os matemat AU, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki PJ II TMR pojazdy roln J1 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska IN2 II TI sys oper BIO III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska WAR II TEL masz i urz elektr PO II TO j.angielski HI I TH historia I TE, I TEL w f RO IV TMR inf INF3 III TMR inf FIZ III TO, III TH religia MA IV TE, IV TEL matemat IN1 III TMR inf JPL I TO, I TMR j.polski EL III TEL kp montaż masz i urz el J3 IV TI j.niemiecki RE III TI dzial gosp AU IV TI j.angielski GE I TI geografia
8 13:20 - 14:05 PO Ki j.angielski PJ My religia IN2 Gn sys oper WAR Ko elektrotech i elektron AU Jm podst konstr maszyn INF3 Ml kp obsł inform w hotel JPL Pn j.polski GE Wd geografia IN1 Pm inf BIO Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el RE Tw j.angielski J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki HI Gm j.angielski AU II TO podst konstr maszyn HI IV TI j.angielski IN2 I TI sys oper BIO III TOR kp projekt kamp rekl WAR II TEL elektrotech i elektron PO I TO j.angielski INF3 II TH kp obsł inform w hotel PJ I TH religia IN1 III TMR inf JPL II TI j.polski EL III TEL kp montaż masz i urz el J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki RE III TI j.angielski GE II TMR geografia
9 14:10 - 14:55
Śr 1 7:05 - 7:50 RO Pm inf AU Sm przepisy B i T EL Af instal el MA Os matemat HI Do mark usl hotel IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj RE AM j.angielski JPL Po j.polski PJ, INF3 Tw, Sw j.angielski, sys baz danych BIO Wj biologia J1 NM j.rosyjski J3, WAR Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski EL II TEL instal el HI II TH mark usl hotel WAR IV TI j.angielski IN2 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat masz RE III TMR j.angielski IN1 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat poj J1 IV TMR j.rosyjski MA II TO matemat RO I TEL inf JPL III TEL j.polski J3 IV TI j.niemiecki AU I TMR przepisy B i T INF3 III TI sys baz danych PJ III TI j.angielski BIO IV TAK biologia
2 8:00 - 8:45 MA Os matemat Os matemat Mo w f PO Db KP rys tech RO Do podst dział przeds hotel J1, INF3 Gm, Sw j.angielski, sys oper EL Af instal el FIZ Mw optyka i przyrz. PJ El matemat IN1, IN2 Mg, Gn kp proj i montaz sieci Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj RE AM j.angielski AM j.angielski HI NM j.rosyjski JPL Po j.polski WAR Ra dzial gosp Wj biologia MP w f AU Pn j.polski Pn j.polski GE Wd geografia BIO, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki EL II TEL instal el PJ II TH matemat RO I TH podst dział przeds hotel PO I TO KP rys tech J1 I TI j.angielski IN2 II TI kp proj i montaz sieci II TMR kp eksploat masz RE III TO, III TH j.angielski IN1 II TI kp proj i montaz sieci IV TMR w f FIZ II TO optyka i przyrz. II TMR kp eksploat poj I TMR w f HI III TMR j.rosyjski MA I TEL, I TE matemat JPL III TEL j.polski AU IV TEL, IV TE j.polski J3 IV TI j.niemiecki WAR III TI dzial gosp INF3 I TI sys oper BIO IV TI j.angielski GE IV TH geografia IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 Po j.polski JPL Po j.polski Mw fizyka FIZ Mw fizyka MA Os matemat IN2, J3 Gn, Pa sys oper, j.niemiecki EL Af kp montaż inst el RE Db kp pom i tech opt Ca, MP w f MP, Mo w f Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj PO Ra dział gosp w optyce J1 AM j obcy w hotel BIO Kr zaj z wych Kr zaj z wych WAR Tw j zawod ang INF3, IN1 Sw, Mg kp progr apl inter Gm j.angielski GE Wd geografia AU Pn j.polski Pn j.polski HI MM his i spol PJ El matemat EL II TEL kp montaż inst el PJ IV TI matemat II TH w f RE II TO kp pom i tech opt IV TAK j.angielski IN2 I TI sys oper II TMR kp eksploat masz BIO III TMR, III TOR zaj z wych J1 III TH j obcy w hotel IN1 III TI kp progr apl inter HI IV TH his i spol II TI, II TH w f FIZ I TO, I TMR fizyka II TMR kp eksploat poj II TI w f MA I TH matemat JPL I TE, I TEL j.polski AU IV TEL, IV TE j.polski J3 I TI j.niemiecki PO III TO dział gosp w optyce INF3 III TI kp progr apl inter WAR III TEL j zawod ang GE IV TMR geografia
4 9:50 - 10:35 MP w f MP w f HI MM zaj z wych MM zaj z wych WAR, J1 Ki, Gm j.angielski FIZ Mg urz tech kom EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt PO KW dzial recepcji INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj GE El matemat El matemat PJ Km pojazdy roln Ca w f MA Os matemat Ca, Mo w f My religia RO My religia Mw fizyka AU Mw fizyka J3 AM j.angielski JPL Pn j.polski PJ III TMR pojazdy roln EL II TEL kp montaż masz i urz el GE III TO, III TH matemat III TOR, III TI w f RE II TO kp pom i tech opt J1 I TH j.angielski IN2 II TI sieci komp PO II TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz WAR I TH j.angielski J3 IV TH j.angielski FIZ I TI urz tech kom HI I TMR, I TO zaj z wych I TE, I TEL w f AU IV TEL, IV TE fizyka II TMR kp eksploat poj III TI w f RO IV TMR, IV TAK religia MA III TEL matemat JPL IV TI j.polski INF3 II TI sieci komp
5 10:50 - 11:35 My religia PO My religia WAR Ja religia Ja religia J3, BIO Pa, Ry j.niemiecki GE Wd geografia EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt PJ Pn j.polski INF3, IN2 Sw, Gn urz tech kom Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca, MP w f Ca, MP w f FIZ El matemat El matemat MP w f JPL Po j.polski HI MM his i spol MM his i spol MA Os matemat Os matemat RO AM j.angielski AU, J1 Tw, Gm j.angielski EL II TEL kp montaż masz i urz el FIZ III TMR, III TOR matemat III TH, III TO w f RE II TO kp pom i tech opt J1 IV TI j.angielski IN2 II TI urz tech kom WAR I TO, I TMR religia II TMR kp eksploat masz RO IV TH j.angielski HI IV TAK, IV TMR his i spol III TH, III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj PO I TEL, I TE religia MA IV TE, IV TEL matemat JPL III TI j.polski PJ II TH j.polski J3 I TH j.niemiecki BIO I TH j.niemiecki INF3 II TI urz tech kom AU IV TI j.angielski GE I TI geografia
6 11:40 - 12:25 HI MM historia MM historia FIZ El matemat El matemat Gr, KW kp prac hotelarska PO Ja religia EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt BIO Ki j.angielski J3, IN2 Pa, Ml j.niemiecki, witr i apl inter Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz My religia AU My religia MP w f IN1 Ka org i tech rekl WAR Pr instal el GE Wd geografia Po j.polski JPL Po j.polski PJ AM j.angielski J1 AM j.angielski MA Os matemat INF3, RO Tw, Gm j.angielski EL II TEL kp montaż masz i urz el FIZ I TMR, I TO matemat RE II TO kp pom i tech opt RO IV TI j.angielski I TH kp prac hotelarska PO I TI religia IN1 III TOR org i tech rekl I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz BIO II TH j.angielski PJ, J1 IV TE, IV TEL j.angielski HI I TE, I TEL historia III TMR w f II TMR kp eksploat poj IN2 II TI witr i apl inter AU III TO, III TH religia MA IV TH matemat JPL IV TMR, IV TAK j.polski WAR III TEL instal el J3 II TI j.niemiecki INF3 IV TI j.angielski GE III TI geografia
7 12:30 - 13:15 J3 Pa j.niemiecki IN1 AM j.angielski GE Ki j.angielski FIZ Mw optyka i przyrz. Gr, KW kp prac hotelarska JPL Po j.polski EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt RO Ja religia IN2, J1 Ml, Gm witr i apl inter, j.angielski Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Kr j.polski AU Kr j.polski My religia BIO My religia WAR Pr instal el INF3, PJ Sw, Tw witr i apl inter, j.angielski El matemat MA El matemat MP w f MP w f PO Pn j.polski HI MM his i spol EL II TEL kp montaż masz i urz el MA IV TMR, IV TAK matemat RE II TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski I TH kp prac hotelarska RO II TH religia I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz GE I TMR j.angielski AU III TH, III TO j.polski IN1 I TE j.angielski HI IV TI his i spol IV TE, IV TEL w f FIZ I TO optyka i przyrz. II TMR kp eksploat poj IN2 II TI witr i apl inter BIO III TMR, III TOR religia JPL I TI j.polski PO IV TH j.polski WAR III TEL instal el J3 I TEL j.niemiecki INF3 III TI witr i apl inter PJ III TI j.angielski
8 13:20 - 14:05 GE Kr wok Kr wok FIZ Mw optyka i przyrz. PJ Gr podst hotelarstwa JPL Po zaj z wych EL Af kp montaż masz i urz el RE Db kp pom i tech opt IN2 Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz HI MM his i spol MM his i spol BIO Ja religia INF3 Sw witr i apl inter WAR Pr zaj z wych Pr zaj z wych PO Pn j.polski EL II TEL kp montaż masz i urz el RE II TO kp pom i tech opt PJ I TH podst hotelarstwa BIO III TEL religia II TMR kp eksploat masz GE I TEL, I TE wok HI III TMR, III TOR his i spol FIZ I TO optyka i przyrz. II TMR kp eksploat poj IN2 II TH kp obsł inform w hotel JPL I TI zaj z wych PO IV TH j.polski WAR IV TE, IV TEL zaj z wych INF3 III TI witr i apl inter
9 14:10 - 14:55
Cz 1 7:05 - 7:50 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst konstr maszyn WAR Db KP rys tech FIZ Pm chemia PO Ki j.angielski PJ El matemat INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr IN1 Ml infr BIO Wj biologia RO Gr usł żyw w hotel Wd geografia GE Wd geografia RE Po j.polski JPL Po j.polski HI MM his i spol J3, J1 Pa, Gm j.niemiecki, j.angielski AU I TMR podst konstr maszyn PJ II TH matemat WAR I TO KP rys tech J1 IV TI j.angielski RO III TH usł żyw w hotel IN2 II TI kp diagn i napr PO I TI j.angielski HI IV TH his i spol IN1 II TMR infr FIZ I TH chemia JPL, RE IV TMR, IV TAK j.polski EL I TE kp pom ektr i elektron J3 IV TI j.niemiecki INF3 II TI kp diagn i napr GE III TOR, III TMR geografia BIO III TO biologia
2 8:00 - 8:45 EL Pr kp pom ektr i elektron AU Jm podst elektr HI MM historia MM historia PJ My religia JPL Po j.polski Mo w f Mo, Ca w f WAR Ki j.angielski INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PO Ak zaj z wych FIZ El matemat El matemat J1 Gm j obcy w tech rol IN1 Ra dział gosp w rekl J3 Pa j.niemiecki RE Tw j.angielski BIO Wj biologia MP w f MA Os matemat Os matemat GE Wd geografia RO Pn j.polski AU I TE podst elektr FIZ III TO, III TH matemat II TO w f J1 III TMR j obcy w tech rol IN2 II TI sieci komp PO II TMR zaj z wych WAR II TH j.angielski HI I TMR, I TO historia IV TMR w f II TO, II TEL w f PJ I TH religia MA IV TE, IV TEL matemat JPL I TI j.polski RO IV TI j.polski EL I TEL kp pom ektr i elektron J3 III TEL j.niemiecki IN1 III TOR dział gosp w rekl INF3 II TI sieci komp RE III TI j.angielski GE IV TH geografia BIO IV TAK biologia
3 8:55 - 9:40 Po j.polski JPL Po j.polski BIO Wj biologia Wj biologia WAR, J1 Ki, Gm j.angielski HI MM historia MA Os matemat AU Mw optyka i przyrz. IN1 Ml, Gr kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum INF3, IN2 Sw, Gn sieci komp PO Ak masz roln Ca, MP w f Ca, MP w f PJ Kr j.polski Kr j.polski MP w f RE Ja religia FIZ El matemat El matemat RO AM j.angielski AM j.angielski GE Wd geografia EL, J3 Tw, Pa j.angielski, j.niemiecki FIZ IV TAK, IV TMR matemat III TH, III TO w f J1 I TH j.angielski II TH kp obsł konsum IN2 II TI sieci komp RE III TI religia PO II TMR masz roln WAR I TH j.angielski PJ III TMR, III TOR j.polski RO IV TE, IV TEL j.angielski HI I TI historia III TH, III TO, III TEL w f AU II TO optyka i przyrz. IN1 II TH kp obsł inform w hotel MA II TEL matemat JPL I TE, I TEL j.polski J3 IV TI j.niemiecki INF3 II TI sieci komp EL IV TI j.angielski GE IV TH geografia BIO I TMR, I TO biologia
4 9:50 - 10:35 Wj biologia BIO Wj biologia JPL Po j.polski Po j.polski J3, WAR Pa, Ry j.niemiecki PO Ja religia Os zaj z wych MA Os zaj z wych Gr, KW kp prac hotelarska INF3, IN2 Ml, Gn witr i apl inter, sys oper J1 Gm j.angielski RO Db kp pomoce wzrok IN1 Do podst dział przeds hotel FIZ El matemat El matemat AU Mw fizyka RE Tw zaj z wych HI MM his i spol MM his i spol MP w f MP w f PJ Pn j.polski GE Wd geografia FIZ III TMR, III TOR matemat IN1 III TH podst dział przeds hotel RO III TO kp pomoce wzrok J1 II TMR j.angielski II TH kp prac hotelarska IN2 II TI sys oper PO I TI religia II TH kp prac hotelarska HI IV TAK, IV TMR his i spol IV TE, IV TEL w f AU III TEL fizyka INF3 II TI witr i apl inter MA II TO, II TEL zaj z wych JPL I TO, I TMR j.polski PJ IV TH j.polski J3 I TH j.niemiecki WAR I TH j.niemiecki RE III TI zaj z wych GE IV TI geografia BIO I TE, I TEL biologia
5 10:50 - 11:35 J1 AM j.angielski PO Ry j.niemiecki FIZ Do w o s Do w o s JPL Pn j.polski AU Mw fizyka Ja religia WAR Ja religia Gr, KW kp prac hotelarska J3, IN2 Gm, Gn j.angielski, sys oper BIO My religia RO Db kp pomoce wzrok GE Wd geografia PJ Mm masz roln IN1 Ka kp projekt kamp rekl MA Os matemat INF3, RE Mg, Tw kp proj i montaz sieci, j.angielski Ca w f EL Ki j.angielski MM his i spol HI MM his i spol Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f IV TI, IV TH, IV TAK w f FIZ I TMR, I TO w o s RO III TO kp pomoce wzrok J3 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska IN2 II TI sys oper WAR II TEL, II TO religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl II TH kp prac hotelarska EL IV TMR j.angielski J1 I TEL j.angielski INF3 III TI kp proj i montaz sieci HI IV TEL, IV TE his i spol IV TI w f AU I TI fizyka PJ III TMR masz roln IV TI, IV TH w f BIO II TMR religia MA III TEL matemat JPL I TH j.polski PO I TE j.niemiecki IV TH w f RE III TI j.angielski GE III TH geografia
6 11:40 - 12:25 AU Mw fizyka Mw fizyka PJ Jm podst konstr maszyn Ca, Mo w f MP, Ck w f Ca, Mo, MP w f Tw j.angielski MA Os matemat GE Gr usł żyw w hotel FIZ El zaj z wych J3 Pa j.niemiecki J1 Db kp pomoce wzrok RO Do mark usl hotel WAR AM j.angielski IN1 Ka kp projekt kamp rekl HI MM his i spol INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych EL Gm j.angielski PO Ki j.angielski RE Ja religia Ja religia BIO My religia JPL Pn zaj z wych PJ I TMR podst konstr maszyn FIZ II TI zaj z wych I TI, I TO w f RO III TH mark usl hotel J1 III TO kp pomoce wzrok EL IV TAK j.angielski GE II TH usł żyw w hotel IN2 III TI kp adm baz danych RE IV TEL, IV TE religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl PO IV TMR j.angielski WAR III TMR j.angielski INF3 III TI kp adm baz danych HI III TEL his i spol I TI, I TH w f AU I TEL, I TE fizyka I TI, I TO w f BIO IV TH religia MA II TO matemat JPL IV TI zaj z wych J3 II TMR j.niemiecki I TH w f II TEL j.angielski
7 12:30 - 13:15 MA Os matemat Os matemat Mo w f FIZ Ry j.niemiecki RO Do podst przeds JPL Pn wok AU Mw fizyka WAR Ki j.angielski GE Gr podst hotelarstwa PJ Tw język ang zawod PO Gm j.angielski J1 Db kp pomoce wzrok MP w f IN1 Ka kp projekt kamp rekl HI Ja religia INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki BIO AM j.angielski RE My religia RO I TH podst przeds J1 III TO kp pomoce wzrok PO II TMR j.angielski GE II TH podst hotelarstwa IN2 III TI kp adm baz danych HI III TEL religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl WAR II TO j.angielski BIO IV TH j.angielski INF3 III TI kp adm baz danych III TMR w f AU II TEL fizyka I TMR w f RE IV TI religia MA I TEL, I TE matemat JPL I TI wok J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki FIZ I TO j.niemiecki PJ II TI język ang zawod
8 13:20 - 14:05 My religia GE My religia HI Gr zaj z wych PJ Jm podst konstr maszyn BIO Ja religia JPL Pn j.polski J1 Db kp pomoce wzrok IN1 Ka kp projekt kamp rekl WAR AM j.angielski INF3, IN2 Mg, Gn kp adm baz danych Mw fizyka AU Mw fizyka PJ II TO podst konstr maszyn J1 III TO kp pomoce wzrok HI I TH zaj z wych IN2 III TI kp adm baz danych BIO II TI religia IN1 III TOR kp projekt kamp rekl WAR III TEL j.angielski INF3 III TI kp adm baz danych AU IV TEL, IV TE fizyka GE I TEL, I TE religia JPL II TMR j.polski
9 14:10 - 14:55 INF3 Mg kp proj i montaz sieci INF3 III TI kp proj i montaz sieci
Pt 1 7:05 - 7:50 EL Ko elektrotech i elektron WAR Ki j.angielski PJ Ca eddlabezp BIO Wj biologia MA Os matemat AU Mw optyka i przyrz. RE KW dzial recepcji IN1 Mg kp admin siec syst FIZ Sm przepisy B i T PO Ra dział gosp w optyce Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz HI MM his i spol INF3 Sw witr i apl inter J1 NM j.rosyjski GE Wd geografia AM j.angielski J3 AM j.angielski PJ I TH eddlabezp III TH kp obsł konsum RE II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz EL I TEL elektrotech i elektron WAR I TO j.angielski J3 IV TE, IV TEL j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst HI III TEL his i spol AU II TO optyka i przyrz. III TMR kp eksploat poj J1 IV TAK j.rosyjski MA II TEL matemat PO III TO dział gosp w optyce FIZ II TMR przepisy B i T INF3 III TI witr i apl inter GE IV TMR geografia BIO I TI biologia
2 8:00 - 8:45 EL Ko elektrotech i elektron AU Jm podst elektr JPL Kr wok Kr wok RO Do w o s IN2, PO Gn, Ki sys oper, j.angielski FIZ Mw fizyka BIO Wj biologia WAR KW dzial recepcji IN1 Mg kp admin siec syst MA Os matemat J1 Db kp pom i tech opt Gr kp obsł konsum Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz Ca w f J3 AM j.angielski Ca, Mo w f INF3 Ml infr GE Wd geografia MM his i spol HI MM his i spol RE Pn j.polski PJ El matemat AU I TE podst elektr PJ IV TI matemat III TOR, III TI w f RO I TH w o s J1 III TO kp pom i tech opt III TH kp obsł konsum IN2 I TI sys oper WAR II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz EL I TEL elektrotech i elektron PO I TI j.angielski JPL I TO, I TMR wok J3 III TEL j.angielski IN1 II TI kp admin siec syst HI IV TEL, IV TE his i spol FIZ II TEL fizyka III TMR kp eksploat poj INF3 IV TAK infr III TI w f MA II TMR matemat RE IV TH j.polski GE IV TMR geografia BIO II TO biologia
3 8:55 - 9:40 MA Os matemat Os matemat PO Ki j.angielski AU Jm podst konstr maszyn WAR Pn j.polski IN2, INF3 Gn, Sw sys oper JPL Po j.polski Po j.polski Ca, MP w f MP, Mo w f HI Ra dzial gosp w rol J1 Db kp pom i tech opt RO Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz EL Ps el prawa et i psych w rekl FIZ Mw fizyka RE, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci Wj biologia BIO NM j.rosyjski J3 Pa j.niemiecki Pa j.niemiecki PJ AM j.angielski GE Wd geografia AU I TO podst konstr maszyn II TH w f J1 III TO kp pom i tech opt IN2 I TI sys oper III TMR kp eksploat masz PO I TMR j.angielski PJ IV TH j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci EL III TOR el prawa et i psych w rekl II TI, II TH w f FIZ III TEL fizyka III TMR kp eksploat poj RO III TH kp obsł inform w hotel II TI w f BIO IV TMR j.rosyjski MA I TEL, I TE matemat JPL II TEL, II TO j.polski WAR I TH j.polski J3 IV TE, IV TEL j.niemiecki HI II TMR dzial gosp w rol INF3 I TI sys oper RE III TI j.angielski GE IV TI geografia IV TAK biologia
4 9:50 - 10:35 MP w f MP w f J3 Pa j.niemiecki AU Jm podst konstr maszyn Gr, KW kp prac hotelarska FIZ El matemat Mo w f Mo, Ca w f PJ Do podst przeds JPL Pn j.polski PO Ra dzial gosp w rol J1 Db kp pom i tech opt RO Ml kp obsł inform w hotel Mm, Ak kp eksploat poj, kp eksploat masz WAR AM j.angielski EL Pr masz i urz elektr RE, IN1 Tw, Mg j.angielski, kp proj i montaz sieci BIO Wj biologia INF3 Ki j.angielski MA Os matemat Os matemat GE Wd geografia HI MM his i spol AU I TO podst konstr maszyn FIZ I TI matemat II TO w f PJ II TH podst przeds J1 III TO kp pom i tech opt I TH kp prac hotelarska I TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz INF3 IV TMR j.angielski WAR III TOR j.angielski IN1 III TI kp proj i montaz sieci HI IV TI his i spol I TE, I TEL w f III TMR kp eksploat poj RO III TH kp obsł inform w hotel II TO, II TEL w f MA IV TE, IV TEL matemat JPL II TI j.polski EL III TEL masz i urz elektr J3 I TMR j.niemiecki PO II TMR dzial gosp w rol RE III TI j.angielski GE IV TH geografia BIO IV TAK biologia
5 10:50 - 11:35 Pm chemia FIZ Pm chemia Po j.polski JPL Po j.polski PO KW dzial recepcji INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr HI MM historia MM historia PJ Ki zaj z wych RO Do podst przeds Mo w f J1 Db kp pom i tech opt Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj RE Ra kp org rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el IN1, GE Mg, Tw sys baz danych, j.angielski MA El matemat El matemat Mw fizyka AU Mw fizyka J3 Pa j.niemiecki BIO Pn j.polski MA IV TAK, IV TMR matemat RO II TI podst przeds J1 III TO kp pom i tech opt III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr PO I TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz WAR III TEL kp montaż inst el PJ II TH zaj z wych IN1 III TI sys baz danych HI II TEL, II TO historia AU IV TEL, IV TE fizyka III TMR kp eksploat poj II TMR w f FIZ I TE, I TEL chemia JPL I TO, I TMR j.polski BIO IV TI j.polski EL III TEL kp montaż inst el J3 IV TH j.niemiecki RE III TOR kp org rekl INF3 I TI kp diagn i napr GE III TI j.angielski
6 11:40 - 12:25 AM zaj z wych RE AM zaj z wych FIZ Pm chemia Pm chemia GE Wd geografia INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr J3 Tw j.angielski PO Ki j.angielski PJ Pn j.polski MA El matemat AU Do podst przeds J1 Db kp pom i tech opt Gr kp prac hotelarska Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj BIO Ka org i tech rekl EL, WAR Pr, Ko kp montaż inst el JPL Po j.polski Ca w f IN1, RO Ml, Mw inf MM his i spol HI MM his i spol Mo, Ck, Ca w f Mo, MP, Ca w f MA II TI matemat IV TI, IV TH, IV TAK w f AU II TMR podst przeds J1 III TO kp pom i tech opt III TH kp prac hotelarska IN2 I TI kp diagn i napr BIO III TOR org i tech rekl III TMR kp eksploat masz WAR III TEL kp montaż inst el PO II TO j.angielski RE I TE, I TEL zaj z wych HI IV TEL, IV TE his i spol IV TI w f RO IV TMR inf III TMR kp eksploat poj IN1 IV TMR inf IV TI, IV TH w f FIZ I TMR, I TO chemia JPL III TI j.polski PJ II TH j.polski EL III TEL kp montaż inst el INF3 I TI kp diagn i napr IV TH w f J3 II TEL j.angielski GE I TH geografia
7 12:30 - 13:15 RO Pm inf Mo w f AU Mw optyka i przyrz. JPL Pn wok INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr WAR Ko masz i urz elektr PO Ki j.angielski GE Wd geografia IN1, J3 Ml, Pa witr i apl inter, j.niemiecki PJ Gm j.angielski J1 Db kp pom i tech opt Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj BIO Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el FIZ El matemat HI MM his i spol MM his i spol MA AM j.angielski RE Tw j.angielski FIZ III TI matemat J1 III TO kp pom i tech opt PJ II TMR j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr BIO III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz WAR II TEL masz i urz elektr PO II TO j.angielski MA IV TH j.angielski HI IV TAK, IV TMR his i spol AU I TO optyka i przyrz. III TMR kp eksploat poj IN1 II TI witr i apl inter I TMR w f RO I TE inf JPL I TH wok EL III TEL kp montaż masz i urz el J3 II TI j.niemiecki INF3 I TI kp diagn i napr RE IV TI j.angielski GE II TH geografia
8 13:20 - 14:05 RO Pm inf INF3, IN2 Sw, Gn kp diagn i napr GE Wd geografia J1 Db kp pom i tech opt Ak, Mm kp eksploat masz, kp eksploat poj BIO Ka kp projekt kamp rekl EL Pr kp montaż masz i urz el IN1 Ml inf J1 III TO kp pom i tech opt IN2 I TI kp diagn i napr BIO III TOR kp projekt kamp rekl III TMR kp eksploat masz III TMR kp eksploat poj IN1 IV TMR inf RO I TMR inf EL III TEL kp montaż masz i urz el INF3 I TI kp diagn i napr GE II TI geografia
9 14:10 - 14:55