Plan lekcji od 2 stycznia 2019r

Dzień Gl Czas I TEL I TG I TMR I TH I TI II TEL II TE II TO II TMR II TH II TI III TO III TEL III TH III TMR III TI IV TOR IV TMR IV TEL IV TH IV TO IV TI KW Kowalski Mirosław MJ Jurkowski Mirosław PB Bartoszek Piotr EC Chomik Eliza KC Ciechan Katarzyna ID Dobosz Iwona DM Duda Małgorzata BD Dziedzic Bożena Go Golec Anita Góreczny Marcin MG Grzywna Marta AH Hagel Angelika AJ Jachimek Andrzej WK Kleszowska Weronika KK Korkosz Adam KZ Korzeniowski Mateusz AP Prończuk Artur AK Kurzak Anna AM Maciejewska Agata GG Gronkowski Mariusz GM Małek Grzegorz ZS Szałaj Zbigniew WM Medak Wojciech MP Paul Małgorzata AG Górnicka Anna MM Matwiej Monika MR Mąka Piotr MI Mielniczuk Michał MO Moniakowski MIchał MY Myszak Mariusz MN Nadolska Małgorzata JO Ostrowska Jolanta PO Polska Edyta PM Pomijan Edyta PR Przybyła Aneta JR Radecka Joanna St Staszczak Jarosław SU Sulima Mirosław DW Włodarczyk Dorota JW Wolska Justyna RY Rycyk Anna
Pn 1 7:05 - 7:50 WM fizyka FIZ WM fizyka BIOL JW biologia J3 PB j.angielski RO SU przepisy B i T PJ ID podst przeds RE BD kp pom i tech opt AU Go instal el IN1 AG kp obsł inform w hotel IN2 MP inf J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter DW geografia GE DW geografia HI MM his i spol MM his i spol JPL DM j.angielski J3 II TO j.angielski PJ II TH podst przeds JPL IV TI j.angielski RE III TO kp pom i tech opt AU III TEL instal el J1 III TI j.angielski INF3 III TI witr i apl inter FIZ I TH, I TMR fizyka IN2 III TMR inf IN1 III TH kp obsł inform w hotel HI IV TH, IV TO his i spol RO II TMR przepisy B i T GE IV TMR, IV TOR geografia BIOL I TI biologia
2 8:00 - 8:45 MP inf IN2, IN1 MP, WM inf War PM j.polski PM j.polski PO ID w o s PO j.polski JPL PO j.polski MM historia HI MM historia EL AG usł żyw w hotel RE BD kp pom i tech opt AU Go instal el J3 PB j.angielski PJ MI urz i sys agrotr J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych EC matemat RO EC matemat MA JO matemat GE DW geografia BIOL JW biologia FIZ DM j.angielski J3 III TH j.angielski RO IV TMR, IV TOR matemat PO I TI w o s FIZ IV TI j.angielski RE III TO kp pom i tech opt AU III TEL instal el J1 III TI j.angielski INF3 III TI sys baz danych IN1 I TG inf IN2 I TG, I TEL inf EL II TH usł żyw w hotel HI II TMR, II TO historia PJ III TMR urz i sys agrotr MA IV TEL matemat JPL II TEL, II TE j.polski War I TH, I TMR j.polski GE IV TH geografia BIOL IV TO biologia
3 8:55 - 9:40 WM fizyka FIZ WM fizyka MG w f PJ AM j.angielski J1, IN2 GÓ, MP j.angielski, inf War KZ instal el AU MJ podst elektr HI MM zaj z wych MM zaj z wych EL AG podst hotelarstwa MR, MO w f RE BD kp pom i tech opt RO Go instal el INF3 ID podst dział przeds hotel PO KK zaj z wych JPL PM j.polski J3 PR j.niemiecki MN j.rosyjski MA JO matemat JW zaj z wych BIOL JW zaj z wych GE DW geografia AU II TE podst elektr INF3 III TH podst dział przeds hotel RE III TO kp pom i tech opt RO III TEL instal el J1 I TI j.angielski I TMR w f PO III TMR zaj z wych War II TEL instal el PJ I TH j.angielski FIZ I TG, I TEL fizyka IN2 I TI inf EL II TH podst hotelarstwa HI II TO, II TMR zaj z wych II TI w f II TI w f IV TMR j.rosyjski MA IV TEL matemat JPL III TI j.polski J3 IV TOR j.niemiecki GE IV TI geografia BIOL IV TO, IV TH zaj z wych
4 9:50 - 10:35 War KZ elektrotech i elektron J3 PB j.angielski AU MJ podst konstr maszyn MG w f MO, MR w f PJ Go masz i urz elektr EL AP urz elektr BIOL JW biologia JR dzial gosp w rol INF3 WK dzial recepcji IN2 ID podst przeds RE BD kp pomoce wzrok MA JO matemat GE DW geografia JPL PM j.polski RO EC matemat KC w f J1 AM j.angielski FIZ WM fizyka PO j.angielski j.angielski HI MM his i spol AU I TMR podst konstr maszyn J3 I TG j.angielski RO III TI matemat IV TOR w f IN2 II TI podst przeds RE III TO kp pomoce wzrok PJ II TEL masz i urz elektr PO IV TH, IV TO j.angielski I TH w f INF3 II TH dzial recepcji War I TEL elektrotech i elektron EL II TE urz elektr J1 IV TMR j.angielski FIZ IV TEL fizyka HI IV TI his i spol I TI w f I TI w f MA III TEL matemat JPL III TMR j.polski II TMR dzial gosp w rol GE III TH geografia BIOL II TO biologia
5 10:50 - 11:35 PJ ID podst przeds ID podst przeds DW geografia GE DW geografia JPL PO j.polski AU Go masz i urz elektr MO w f IN1 WM optyka PO KK masz roln J1 WK, PB kp prac hotelarska, j.angielski INF3, IN2 ZS, GM kp diagn i napr, kp admin siec syst RE BD kp pomoce wzrok EL AP kp montaż masz i urz el War AJ religia MA JO matemat J3 JR dzial gosp AK j.polski FIZ AK j.polski HI MM his i spol KC w f BIOL JW biologia RO EC matemat J1 II TH j.angielski RO IV TI matemat IV TH w f PJ I TG, I TEL podst przeds RE III TO kp pomoce wzrok AU II TEL masz i urz elektr War III TH religia II TH kp prac hotelarska PO II TMR masz roln EL III TEL kp montaż masz i urz el FIZ IV TMR, IV TOR j.polski IN2 II TI kp admin siec syst INF3 II TI kp diagn i napr IN1 II TO optyka HI IV TEL his i spol II TE w f MA III TMR matemat JPL I TI j.polski J3 III TI dzial gosp GE I TH, I TMR geografia BIOL IV TO biologia
6 11:45 - 12:30 JO matemat MA JO matemat JW biologia BIOL JW biologia RO EC matemat War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac urządz audio PO j.polski JPL PO j.polski PO PB, WK j.angielski, kp prac hotelarska IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, witr i apl inter RE BD kp pomoce wzrok AU Go elektrotech i elektron KC w f MR w f INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski DW geografia GE DW geografia FIZ WM fizyka J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki PJ AJ religia PO II TH j.angielski RO I TI matemat III TH w f RE III TO kp pomoce wzrok AU III TEL elektrotech i elektron J1 III TI j.angielski PJ IV TI religia II TH kp prac hotelarska War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac urządz audio IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst INF3 III TI witr i apl inter FIZ IV TEL fizyka III TMR w f MA I TG, I TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski J3 IV TH, IV TO j.niemiecki GE IV TMR, IV TOR geografia BIOL I TH, I TMR biologia
7 12:40 - 13:25 PM j.polski HI PM j.polski RO PB j.angielski J3 PR j.niemiecki AU PO wok War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac urządz audio AJ religia BIOL AJ religia KC w f INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom RE BD kp pomoce wzrok FIZ Go elektrotech i elektron PJ KW pojazdy roln GE DW geografia J1 AM j.angielski IN1 WM inf MR w f AK j.polski PO AK j.polski MA EC zaj z matematyki PJ III TMR pojazdy roln RO I TMR j.angielski MA IV TI zaj z matematyki II TH w f RE III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL elektrotech i elektron BIOL II TMR, II TO religia War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac urządz audio PO IV TO, IV TH j.polski J1 IV TOR j.angielski IN2 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom IN1 IV TMR inf IV TEL w f AU I TI wok HI I TG, I TEL j.polski J3 I TH j.niemiecki GE III TI geografia
8 13:35 - 14:20 RO PB j.angielski ID zaj z wych PJ ID zaj z wych War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac urządz audio J1 AM j.angielski GE DW geografia J3, IN2 PR, GG j.niemiecki, sys oper RE BD kp pomoce wzrok FIZ Go instal el HI AJ religia IN1 WM inf KC w f RO I TEL j.angielski IV TO w f PJ I TH, I TMR zaj z wych RE III TO kp pomoce wzrok FIZ III TEL instal el HI III TI religia War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac urządz audio J1 II TMR j.angielski IN2 II TI sys oper IN1 IV TMR inf J3 II TI j.niemiecki GE II TH geografia
9 14:30 - 15:15 FIZ Go masz i urz elektr FIZ II TEL masz i urz elektr
Wt 1 7:05 - 7:50 FIZ EC matemat EC matemat MA JO matemat JO matemat AU WM optyka PO KK masz roln J1, J3 PB, PR j.angielski, j.niemiecki BIOL DM język ang zawod EL KZ kp montaż inst el PJ ID mark usl hotel RO MI urz i sys agrotr INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter JPL PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego PO zaj z j polskiego J1 II TH j.angielski FIZ I TMR, I TH matemat PJ III TH mark usl hotel BIOL II TI język ang zawod PO II TMR masz roln EL III TEL kp montaż inst el IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter AU II TO optyka RO III TMR urz i sys agrotr MA II TEL, II TE matemat JPL IV TOR, IV TMR, IV TEL, IV TH, IV TO, IV TI zaj z j polskiego J3 II TH j.niemiecki
2 8:00 - 8:45 J1 PB j.angielski PM j.polski BIOL PM j.polski FIZ WM fizyka MO w f War AP ukł analog AU MJ podst konstr maszyn PJ KW pojazdy roln RE WK dzial recepcji JPL PO j.polski J3 PR j.niemiecki EL KZ kp montaż inst el IN1 ID podst dział przeds hotel PO MI masz roln INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter MY religia RO MY religia MA JO zaj z matematyki HI MM his i spol MM his i spol GE EC matemat PJ II TMR pojazdy roln AU II TO podst konstr maszyn J1 I TEL j.angielski GE IV TI matemat IN1 III TH podst dział przeds hotel RE II TH dzial recepcji EL III TEL kp montaż inst el War II TE ukł analog IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter FIZ I TI fizyka HI IV TH, IV TO his i spol PO III TMR masz roln II TEL w f RO IV TMR, IV TOR religia MA IV TEL zaj z matematyki JPL II TI j.polski BIOL I TH, I TMR j.polski J3 III TO j.niemiecki
3 8:55 - 9:40 JO matemat MA JO matemat KK, MI, KW kp obróbka mat PJ ID podst dział przeds hotel RO EC matemat J1 AM j.angielski AU MJ podst elektr PO j.polski JPL PO j.polski IN1 AG, WK kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska MR, MO w f War PB j.angielski EL KZ kp montaż inst el HI MM his i spol GE DW geografia INF3, IN2 ZS, GM kp progr apl inter J3 PR j.niemiecki PO MN j.rosyjski FIZ WM fizyka MY religia BIOL MY religia RE DM j.angielski I TMR kp obróbka mat AU II TE podst elektr War III TO j.angielski RO I TI matemat PJ I TH podst dział przeds hotel RE IV TI j.angielski II TH kp prac hotelarska I TMR kp obróbka mat EL III TEL kp montaż inst el J1 II TEL j.angielski IN2 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter FIZ IV TEL fizyka IN1 II TH kp obsł inform w hotel HI III TH his i spol II TI w f I TMR kp obróbka mat II TI w f BIOL IV TH, IV TO religia PO IV TMR j.rosyjski MA I TG, I TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski J3 IV TOR j.niemiecki GE III TMR geografia
4 9:50 - 10:35 AU KC eddlabezp KC eddlabezp KK, MI, KW kp obróbka mat FIZ WK dzial recepcji PJ MY religia War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac pom elektr RE PB j.angielski GE DW geografia BIOL PM j.polski INF3, PO ZS, AM sieci komp, j.angielski DM jęz obcy w opt MA JO matemat IN1 WM, AG kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska HI MM his i spol IN2, J1 GM, GÓ sys baz danych, j.angielski EC matemat RO EC matemat JPL PO j.polski J3 PR j.niemiecki PR j.niemiecki MR, MO w f I TMR kp obróbka mat RE II TO j.angielski RO IV TMR, IV TOR matemat AU I TG, I TEL eddlabezp III TO jęz obcy w opt J1 III TI j.angielski FIZ I TH dzial recepcji I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac pom elektr PO II TI j.angielski IN2 III TI sys baz danych INF3 II TI sieci komp IN1 III TH kp obsł inform w hotel III TH kp prac hotelarska HI III TMR his i spol IV TI w f I TMR kp obróbka mat IV TI w f PJ I TI religia MA III TEL matemat JPL IV TEL j.polski BIOL II TH j.polski J3 IV TH, IV TO j.niemiecki GE II TMR geografia
5 10:50 - 11:35 PJ PM j.polski PM j.polski KK, MI, KW kp obróbka mat RO AM j.angielski IN2 GM pr robot War KZ kp montaż masz i urz el EL AP prac ukl cyfr i mikr KC w f MR w f RE MY religia FIZ EC matemat AK j.polski AU AK j.polski PO AG podst hotelarstwa J3 PR j.niemiecki J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, sys baz danych MM his i spol HI MM his i spol MA JO matemat GE DW geografia BIOL JW biologia JPL PO j.polski I TMR kp obróbka mat FIZ II TI matemat II TO w f J1 III TI j.angielski I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż masz i urz el EL II TE prac ukl cyfr i mikr AU III TEL, III TO j.polski RO I TH j.angielski IN2 I TI pr robot INF3 III TI sys baz danych PO III TH podst hotelarstwa HI IV TMR, IV TOR his i spol II TMR w f I TMR kp obróbka mat RE II TH religia MA IV TEL matemat JPL IV TI j.polski PJ I TG, I TEL j.polski J3 III TMR j.niemiecki GE IV TH geografia BIOL IV TO biologia
6 11:45 - 12:30 JW biologia BIOL JW biologia KK, MI, KW kp obróbka mat MG w f JPL PO j.polski War KZ kp montaż inst el EL AP prac ukl cyfr i mikr FIZ WM optyka AU MJ podst konstr maszyn MA JO matemat J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp KC, MR w f MR w f RO EC matemat PJ PM j.polski INF3, IN1 ZS, GM kp progr apl inter RE AM j.angielski MO w f HI MM his i spol AK j.polski PO AK j.polski GE PR j.niemiecki I TMR kp obróbka mat AU II TMR podst konstr maszyn RO III TH matemat III TO w f J1 II TI j.angielski I TH w f I TMR kp obróbka mat War II TEL kp montaż inst el EL II TE prac ukl cyfr i mikr PO IV TO, IV TH j.polski RE IV TOR j.angielski IN2 II TI sieci komp IN1 III TI kp progr apl inter INF3 III TI kp progr apl inter FIZ II TO optyka HI IV TEL his i spol III TO, III TEL w f I TMR kp obróbka mat IV TMR w f MA II TH matemat JPL I TI j.polski PJ III TMR j.polski GE IV TI j.niemiecki BIOL I TG, I TEL biologia
7 12:40 - 13:25 PM wok JPL PM wok KK, MI, KW kp obróbka mat WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr MY religia PO MY religia AU MJ podst konstr maszyn MA SU przepisy B i T KC w f IN1 GM kp admin siec syst BIOL JW biologia J3 PR j.niemiecki RO WM, AG kp obsł inform w hotel, kp obsł konsum J1 j.angielski FIZ EC zaj z wych AK j.polski PJ AK j.polski War AM j.angielski HI MM his i spol MM his i spol GE DW geografia I TMR kp obróbka mat AU II TO podst konstr maszyn FIZ III TI zaj z wych II TH w f J1 III TMR j.angielski I TH kp prac hotelarska I TMR kp obróbka mat PJ IV TMR, IV TOR j.polski War IV TEL j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst INF3 I TI kp diagn i napr RO III TH kp obsł inform w hotel III TH kp obsł konsum HI IV TH, IV TO his i spol I TMR kp obróbka mat PO II TEL, II TE religia JPL I TEL, I TG wok J3 III TEL j.niemiecki MA II TMR przepisy B i T GE IV TI geografia BIOL III TO biologia
8 13:35 - 14:20 MY religia HI MY religia KK, MI, KW kp obróbka mat WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr WM fizyka FIZ WM fizyka KC w f PJ AG zaj z wych BIOL JW biologia EL AP masz i urz elektr IN1 MP inf JPL PM j.polski EC zaj z matematyki RO EC zaj z matematyki RE AM j.angielski J1 j.angielski j.angielski GE DW geografia I TMR kp obróbka mat RO IV TMR, IV TOR zaj z matematyki II TO w f J1 IV TH, IV TO j.angielski I TH kp prac hotelarska I TMR kp obróbka mat EL III TEL masz i urz elektr RE IV TEL j.angielski IN2 I TI kp diagn i napr INF3 I TI kp diagn i napr FIZ II TE, II TEL fizyka IN1 III TMR inf PJ II TH zaj z wych I TMR kp obróbka mat HI I TEL, I TG religia JPL III TI j.polski GE IV TI geografia BIOL III TO biologia
9 14:30 - 15:15 AM zaj z j ang PJ AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang AM zaj z j ang HI AM zaj z j ang HI, PJ IV TI, IV TO, IV TH, IV TEL, IV TMR, IV TOR zaj z j ang
Śr 1 7:05 - 7:50 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez WK kp prac hotelarska IN2, INF3 GG, ZS sys oper EL AP prac urządz audio FIZ WM optyka PO KK masz roln MA JO matemat J3 DM j zawod ang PJ MI masz roln DW geografia GE DW geografia JPL PO j.polski KC w f HI MM his i spol IV TH w f J3 III TEL j zawod ang I TH kp prac hotelarska PO II TMR masz roln War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper INF3 I TI sys oper FIZ II TO optyka HI IV TI his i spol PJ III TMR masz roln MA III TO matemat JPL IV TEL j.polski RO I TG kp ćw geodez GE IV TMR, IV TOR geografia
2 8:00 - 8:45 War KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez J3 PR j.niemiecki WK kp prac hotelarska IN2, INF3 GG, ZS sys oper MO w f EL AP prac urządz audio AJ religia PO AJ religia RE PB j.angielski JPL PO j.polski AU WM optyka i przyrz. MA JO matemat BIOL PM j.polski GE DW geografia J1, IN1 GÓ, GM j.angielski, kp proj i montaz sieci EC matemat PJ EC matemat MR w f HI MM his i spol MM his i spol FIZ DM j.angielski RE II TH j.angielski PJ IV TMR, IV TOR matemat FIZ IV TI j.angielski J1 III TI j.angielski PO II TMR, II TO religia I TH kp prac hotelarska War I TEL kp pom ektr i elektron EL II TE prac urządz audio IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper AU III TO optyka i przyrz. HI IV TH, IV TO his i spol IV TEL w f II TEL w f MA III TEL matemat JPL II TI j.polski BIOL III TH j.polski J3 I TMR j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE III TMR geografia
3 8:55 - 9:40 War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja PM wok BIOL PM wok INF3, J3 ZS, PR urz tech kom, j.niemiecki J1 AM j.angielski EL AP prac urządz audio GE EC matemat EC matemat PO WK dzial recepcji RE AJ religia AU WM optyka i przyrz. MA JO matemat IN2 PB j.angielski PJ KW pojazdy roln MO, MR w f MM his i spol HI MM his i spol FIZ MP zaj z wych DW geografia KC w f JPL PO j.polski PJ III TMR pojazdy roln IN2 III TH j.angielski GE II TO, II TMR matemat IV TO w f RE II TI religia PO II TH dzial recepcji War I TEL elektrotech i elektron EL II TE prac urządz audio J1 II TEL j.angielski INF3 I TI urz tech kom AU III TO optyka i przyrz. FIZ IV TEL zaj z wych HI IV TMR, IV TOR his i spol III TI w f III TI w f MA III TEL matemat JPL IV TI j.polski BIOL I TH, I TMR wok J3 I TI j.niemiecki RO I TG geodezja IV TH geografia
4 9:50 - 10:35 MO w f MO w f MY religia PJ MY religia INF3, RO ZS, PB urz tech kom, j.angielski War KZ instal el EL AP ukl cyfr i mikroproc BIOL BD kp pom i tech opt RE AM j.angielski WK, AG kp prac hotelarska, kp obsł konsum HI MM historia KC, MR w f MR w f JPL AJ religia MA JO matemat IN2, J1 GM, GÓ sys baz danych, j.angielski J3 PR j.niemiecki PO MN j.rosyjski AU WM fizyka FIZ EC matemat EC matemat GE DW geografia RO I TI j.angielski FIZ IV TH, IV TO matemat III TO w f BIOL II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski JPL III TH religia II TH kp prac hotelarska War II TEL instal el EL II TE ukl cyfr i mikroproc RE II TMR j.angielski IN2 III TI sys baz danych INF3 I TI urz tech kom AU IV TEL fizyka II TH kp obsł konsum HI II TI historia III TO, III TEL w f I TEL, I TG w f PJ I TH, I TMR religia PO IV TMR j.rosyjski MA III TMR matemat J3 IV TOR j.niemiecki GE IV TI geografia
5 10:50 - 11:35 PO RY j.niemiecki RO St geodezja ID w o s AU ID w o s J3, IN2 PR, GM j.niemiecki, urz tech kom MA JO matemat JO matemat BIOL BD kp pom i tech opt PJ KW pojazdy roln AG, WK kp obsł konsum, kp prac hotelarska GE DW geografia RE PB j.angielski EL AP masz i urz elektr JPL AM j obcy w hotel MR w f INF3, J1 ZS, GÓ witr i apl inter, j.angielski KC w f MO w f War AJ religia FIZ MY religia MY religia HI MM his i spol PJ II TMR pojazdy roln RE III TO j.angielski IV TOR w f AU I TH, I TMR w o s BIOL II TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski War IV TEL religia II TH kp prac hotelarska EL III TEL masz i urz elektr JPL III TH j obcy w hotel IN2 I TI urz tech kom INF3 III TI witr i apl inter II TH kp obsł konsum HI IV TI his i spol III TMR w f IV TMR w f FIZ IV TH, IV TO religia MA II TEL, II TE matemat J3 I TI j.niemiecki RO I TG geodezja GE II TI geografia PO I TEL j.niemiecki
6 11:45 - 12:30 MM historia HI MM historia ID podst przeds AU ID podst przeds RO, IN2 GÓ, GM j.angielski, urz tech kom MY religia PO MY religia BIOL BD kp pom i tech opt INF3 MP infr J1 RY, WK j.niemiecki, kp prac hotelarska JPL PO zaj z wych AJ religia PJ AJ religia GE AG usł żyw w hotel J3 PR j.niemiecki FIZ EC matemat War AM j.angielski IN1 WM inf MA JO matemat AK j.polski RE AK j.polski MR, MO w f FIZ III TI matemat AU I TH, I TMR podst przeds BIOL II TO kp pom i tech opt RO I TI j.angielski PJ III TEL, III TO religia II TH kp prac hotelarska RE IV TO, IV TH j.polski War IV TOR j.angielski IN2 I TI urz tech kom IN1 IV TMR inf INF3 II TMR infr GE III TH usł żyw w hotel HI I TG, I TEL historia IV TI w f IV TI w f PO II TEL, II TE religia MA IV TEL matemat JPL II TI zaj z wych J3 III TMR j.niemiecki J1 II TH j.niemiecki
7 12:40 - 13:25 GE DW geografia DW geografia PO WK dzial recepcji INF3, PJ MP, PB inf, j.angielski MO w f BIOL BD kp pom i tech opt MR w f RO ID mark usl hotel AK j.polski FIZ AK j.polski IN2 AG kp prac hotelarska AU MY religia War AJ religia J1 AM j.angielski IN1 WM inf J3 PR j.niemiecki HI j.angielski j.angielski RE GM zaj z wych PJ I TI j.angielski RO II TH mark usl hotel BIOL II TO kp pom i tech opt HI IV TH, IV TO j.angielski War III TI religia PO I TH dzial recepcji FIZ III TEL, III TO j.polski J1 IV TOR j.angielski RE IV TI zaj z wych IN1 IV TMR inf INF3 I TI inf IN2 III TH kp prac hotelarska II TMR w f II TE w f AU III TMR religia J3 IV TEL j.niemiecki GE I TEL, I TG geografia
8 13:35 - 14:20 J3 PR j.niemiecki IN2 MP inf HI MY religia JPL AM j.angielski BIOL BD kp pom i tech opt J1 PB j.angielski AG kp prac hotelarska INF3 WM inf J1 II TH j.angielski BIOL II TO kp pom i tech opt JPL II TE j.angielski INF3 IV TMR inf IN2 I TH inf III TH kp prac hotelarska HI I TI religia J3 I TG j.niemiecki
9 14:30 - 15:15
Cz 1 7:05 - 7:50 War PB j.angielski BIOL SU przepisy B i T WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr WM fizyka AU WM fizyka J3 PR j.niemiecki KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA JO matemat IN1 GM kp admin siec syst PO BD kp pom i tech opt AG kp obsł konsum FIZ j.angielski AK zaj z wych PJ AK zaj z wych JPL PO j.polski GE DW geografia HI DM j.angielski War I TG j.angielski HI IV TI j.angielski PO III TO kp pom i tech opt FIZ III TMR j.angielski I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz PJ IV TOR, IV TMR zaj z wych IN2 I TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst INF3 I TI kp diagn i napr AU II TE, II TEL fizyka III TH kp obsł konsum II TMR kp eksploat poj MA II TH matemat JPL IV TEL j.polski J3 II TO j.niemiecki BIOL I TMR przepisy B i T GE IV TH geografia
2 8:00 - 8:45 MP chemia FIZ MP chemia MG w f WK kp prac hotelarska INF3, IN2 ZS, GG kp diagn i napr MO w f J3 PR j.niemiecki RE PB j.angielski KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj PJ PM j.polski JPL PO j.polski PO BD kp pom i tech opt AU WM fizyka AG kp obsł konsum MR w f IN1, J1 GM, GÓ kp proj i montaz sieci, j.angielski DW geografia GE DW geografia MA JO matemat RO EC matemat EC matemat HI DM j.angielski RE II TO j.angielski RO IV TH, IV TO matemat HI IV TI j.angielski PO III TO kp pom i tech opt J1 III TI j.angielski I TMR w f I TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz IN2 I TI kp diagn i napr IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI kp diagn i napr AU III TEL fizyka FIZ I TG, I TEL chemia III TH kp obsł konsum III TMR w f II TMR kp eksploat poj II TEL w f MA IV TEL matemat JPL II TI j.polski PJ II TH j.polski J3 II TE j.niemiecki GE IV TMR, IV TOR geografia
3 8:55 - 9:40 MO w f MO w f RO MP inf RE WK dzial recepcji IN2, INF3 GG, ZS sys oper JPL PO j.polski PO j.polski PO BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj FIZ MY religia MA EC matemat AU WM optyka i przyrz. J1 PB j.angielski AG kp obsł konsum BIOL PM j.polski J3, IN1 PR, GM j.niemiecki, kp proj i montaz sieci KC w f PJ AM j.angielski HI MM his i spol War j.angielski j.angielski GE DW geografia J1 III TEL j.angielski MA II TI matemat IV TOR w f PO II TO kp pom i tech opt War IV TH, IV TO j.angielski RE I TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz PJ IV TMR j.angielski IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci INF3 I TI sys oper AU III TO optyka i przyrz. RO I TMR inf III TH kp obsł konsum HI IV TEL his i spol II TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f FIZ II TH religia JPL II TEL, II TE j.polski BIOL III TMR j.polski J3 III TI j.niemiecki GE IV TI geografia
4 9:50 - 10:35 JO matemat MA JO matemat RO PB j.angielski MG w f IN2 GG, ZS sys oper EL KZ instal el RE AM j.angielski PO BD kp pom i tech opt KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj BIOL AG podst hotelarstwa GE DW geografia KC, MR w f MR w f JPL PM j.polski PJ KW pojazdy roln IN1, J3 GM, PR kp proj i montaz sieci, j.niemiecki MY religia FIZ MY religia AU WM fizyka War j.angielski j.angielski HI AJ religia PJ III TMR pojazdy roln RO I TMR j.angielski III TO w f PO II TO kp pom i tech opt War IV TH, IV TO j.angielski I TH w f HI IV TI religia II TMR kp eksploat masz EL II TEL instal el RE II TE j.angielski IN2 I TI sys oper IN1 III TI kp proj i montaz sieci I TI sys oper AU IV TEL fizyka BIOL II TH podst hotelarstwa III TO, III TEL w f II TMR kp eksploat poj FIZ IV TMR, IV TOR religia MA I TG, I TEL matemat JPL III TH j.polski J3 III TI j.niemiecki GE II TI geografia
5 10:50 - 11:35 PM j.polski JPL PM j.polski FIZ EC matemat EC matemat MO, MR w f EL KZ elektrotech i elektron AU MJ podst elektr PO BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz War WK dzial recepcji INF3, RE ZS, AM sieci komp, j.angielski J1 PB j.angielski MA JO matemat KC w f PJ MY religia IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych AK j.polski RO AK j.polski J3 PR j.niemiecki GE DW geografia BIOL JW biologia HI MM his i spol AU II TE podst elektr J1 III TO j.angielski FIZ I TMR, I TH matemat III TH w f PO II TO kp pom i tech opt War II TH dzial recepcji II TMR kp eksploat masz EL II TEL elektrotech i elektron RO IV TMR, IV TOR j.polski RE II TI j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 II TI sieci komp HI IV TI his i spol I TI w f II TMR kp eksploat poj I TI w f PJ III TMR religia MA III TEL matemat JPL I TG, I TEL j.polski J3 IV TEL j.niemiecki GE IV TH geografia BIOL IV TO biologia
6 11:45 - 12:30 PM zaj z wych JPL PM zaj z wych MY religia FIZ MY religia GE DW geografia AM zaj z wych PJ AM zaj z wych PO BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz J1 WK, PB kp prac hotelarska, j.angielski MR, MO w f AK j.polski RO AK j.polski RE AG podst hotelarstwa MA JO matemat IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych MM his i spol HI MM his i spol War AJ religia KC w f BIOL JW biologia J3 PR j.niemiecki J1 II TH j.angielski IV TH w f PO II TO kp pom i tech opt War IV TEL religia II TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz RO III TEL, III TO j.polski PJ II TE, II TEL zaj z wych IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych RE III TH podst hotelarstwa HI IV TMR, IV TOR his i spol II TI w f II TMR kp eksploat poj II TI w f FIZ I TH, I TMR religia MA III TMR matemat JPL I TG, I TEL zaj z wych J3 IV TI j.niemiecki GE I TI geografia BIOL IV TO biologia
7 12:40 - 13:25 PJ MY religia MY religia KC eddlabezp AU KC eddlabezp HI MM historia EL KZ kp pom ektr i elektron War AP urz elektr PO BD kp pom i tech opt MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz INF3 AG, WK kp obsł inform w hotel, kp prac hotelarska FIZ AJ religia JO zaj z wych MA JO zaj z wych J3 PR zaj z wych IN1, IN2 GM, GG kp adm baz danych DW geografia GE DW geografia RO AM j.angielski AK j.polski JPL AK j.polski MR, MO w f AU I TH, I TMR eddlabezp PO II TO kp pom i tech opt FIZ II TI religia II TH kp prac hotelarska II TMR kp eksploat masz EL II TEL kp pom ektr i elektron War II TE urz elektr JPL IV TO, IV TH j.polski RO IV TEL j.angielski IN2 III TI kp adm baz danych IN1 III TI kp adm baz danych INF3 II TH kp obsł inform w hotel HI I TI historia IV TI w f II TMR kp eksploat poj IV TI w f PJ I TEL, I TG religia MA III TEL, III TO zaj z wych J3 III TH zaj z wych GE IV TMR, IV TOR geografia
8 13:35 - 14:20 EL KZ kp pom ektr i elektron War AP prac pom elektr MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AU AM j obcy w hotel IN2, IN1 GG, GM witr i apl inter, kp admin siec syst AJ religia GE AJ religia AG kp obsł konsum MO, MR w f MM his i spol HI MM his i spol KC w f IV TO w f GE III TEL, III TO religia II TMR kp eksploat masz EL II TEL kp pom ektr i elektron War II TE prac pom elektr AU II TH j obcy w hotel IN2 II TI witr i apl inter IN1 II TI kp admin siec syst III TH kp obsł konsum HI IV TMR, IV TOR his i spol III TI w f II TMR kp eksploat poj III TI w f
9 14:30 - 15:15
Pt 1 7:05 - 7:50 ID w o s RO ID w o s WK kp prac hotelarska JPL PO j.polski MA JO matemat JO matemat FIZ EC matemat EC matemat HI MM historia IN1, IN2 GM, GG kp admin siec syst, kp diagn i napr J1 PB j.angielski KC w f MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz AU WM fizyka RE PR j.niemiecki J1 III TO j.angielski FIZ II TO, II TMR matemat III TH w f RO I TG, I TEL w o s I TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz IN2 II TI kp diagn i napr IN1 II TI kp admin siec syst AU IV TEL fizyka HI II TH historia III TMR kp eksploat poj MA II TEL, II TE matemat JPL I TI j.polski RE IV TI j.niemiecki
2 8:00 - 8:45 MO w f MO w f AU MJ podst konstr maszyn WK kp prac hotelarska RE KC eddlabezp JPL PO j.polski PO j.polski PO BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki RO ID podst dział przeds hotel IN1, IN2 GM, GG kp proj i montaz sieci MA JO matemat J1 PB j.angielski FIZ EC matemat MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz BIOL JR dzial gosp War AM j.angielski INF3 WM inf HI MM his i spol GE j.angielski j.angielski PJ DM j.angielski AU I TMR podst konstr maszyn J1 III TEL j.angielski FIZ III TH matemat RE I TI eddlabezp RO II TH podst dział przeds hotel PJ IV TI j.angielski PO II TO kp pom i tech opt GE IV TH, IV TO j.angielski I TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz War IV TOR j.angielski IN2 II TI kp proj i montaz sieci IN1 II TI kp proj i montaz sieci INF3 IV TMR inf HI IV TEL his i spol III TMR kp eksploat poj I TEL, I TG w f MA III TO matemat JPL II TEL, II TE j.polski J3 II TMR j.niemiecki BIOL III TI dzial gosp
3 8:55 - 9:40 War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja AU MJ podst konstr maszyn RE AG podst hotelarstwa FIZ WM fizyka J3 PR j.niemiecki EL AP urz elektr PO j.polski JPL PO j.polski KC w f IN2, J1 GG, AM witr i apl inter, j.angielski MM his i spol HI MM his i spol BIOL PB j.angielski MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz MO, MR w f EC matemat GE EC matemat MA JO matemat PO j.angielski j.angielski PJ DM j.angielski AU I TMR podst konstr maszyn BIOL III TH j.angielski GE IV TMR, IV TOR matemat II TH w f PJ IV TI j.angielski PO IV TH, IV TO j.angielski III TMR kp eksploat masz War I TEL elektrotech i elektron EL II TE urz elektr J1 II TI j.angielski IN2 II TI witr i apl inter FIZ I TI fizyka RE I TH podst hotelarstwa HI III TEL, III TO his i spol III TI w f III TMR kp eksploat poj III TI w f MA IV TEL matemat JPL II TMR, II TO j.polski J3 II TEL j.niemiecki RO I TG geodezja
4 9:50 - 10:35 War KZ elektrotech i elektron RO St geodezja MG w f AU AG podst hotelarstwa FIZ WM zaj z wych HI MM historia MM historia PO PB j.angielski MR w f BIOL WK dzial recepcji J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, witr i apl inter RE BD kp pom i tech opt EL AP masz i urz elektr J3 PR j.niemiecki MI, KK kp eksploat poj, kp eksploat masz GE PM j.polski INF3 AM j.angielski MO w f JPL PO j.polski MA EC matemat EC matemat PJ DM j.angielski PO II TO j.angielski MA IV TH, IV TO matemat PJ IV TI j.angielski RE III TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski I TMR w f BIOL II TH dzial recepcji III TMR kp eksploat masz War I TEL elektrotech i elektron EL III TEL masz i urz elektr INF3 IV TOR j.angielski IN2 II TI witr i apl inter FIZ I TI zaj z wych AU I TH podst hotelarstwa HI II TEL, II TE historia II TMR w f III TMR kp eksploat poj IV TMR w f JPL IV TEL j.polski GE III TI j.polski J3 III TH j.niemiecki RO I TG geodezja
5 10:50 - 11:35 EL KZ kp pom ektr i elektron RO St kp ćw geodez PM j.polski FIZ PM j.polski MO, MR w f ID podst przeds HI ID podst przeds KC w f AU MJ podst konstr maszyn INF3 WK, WM kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel IN2, J3 GG, PR sys oper, j.niemiecki RE BD kp pom i tech opt War AP masz i urz elektr GE DW geografia KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj MA EC matemat AK j.polski BIOL AK j.polski PO AM j.angielski JPL j.angielski j.angielski PJ PO j.polski AU II TMR podst konstr maszyn MA III TI matemat II TO w f HI II TE, II TEL podst przeds RE III TO kp pom i tech opt JPL IV TH, IV TO j.angielski II TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz EL I TEL kp pom ektr i elektron War III TEL masz i urz elektr BIOL IV TMR, IV TOR j.polski PO IV TEL j.angielski IN2 II TI sys oper INF3 II TH kp obsł inform w hotel I TI w f III TMR kp eksploat poj I TI w f PJ IV TI j.polski FIZ I TH, I TMR j.polski J3 II TI j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE III TH geografia
6 11:45 - 12:30 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp ćw geodez MP chemia FIZ MP chemia PJ ID podst przeds War KZ elektrotech i elektron MO w f BIOL JW biologia PO AM j.angielski INF3 WK, WM kp prac hotelarska, kp obsł inform w hotel J1, IN2 GÓ, GG j.angielski, sieci komp RE BD kp pom i tech opt J3 PR j.niemiecki AG kp obsł konsum KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj HI MM his i spol DW geografia GE DW geografia MR w f AK j.polski JPL AK j.polski MA EC matemat MA IV TI matemat PJ I TI podst przeds RE III TO kp pom i tech opt J1 II TI j.angielski II TH kp prac hotelarska III TMR kp eksploat masz War II TEL elektrotech i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el JPL IV TO, IV TH j.polski PO II TMR j.angielski IN2 II TI sieci komp INF3 II TH kp obsł inform w hotel FIZ I TH, I TMR chemia III TH kp obsł konsum HI III TI his i spol IV TEL w f III TMR kp eksploat poj II TE w f J3 III TEL j.niemiecki RO I TG kp ćw geodez GE IV TMR, IV TOR geografia BIOL II TO biologia
7 12:40 - 13:25 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp rys geo MM historia HI MM historia FIZ MP chemia War KZ kp pom ektr i elektron ID podst przeds PJ ID podst przeds JPL PM j.polski INF3, IN2 ZS, GG urz tech kom AU WM fizyka AG kp prac hotelarska KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj GE DW geografia RE AM j.angielski J3 PR j.niemiecki EC zaj z matematyki MA EC zaj z matematyki MA IV TO, IV TH zaj z matematyki PJ II TMR, II TO podst przeds III TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el RE IV TMR j.angielski IN2 II TI urz tech kom INF3 II TI urz tech kom AU III TEL fizyka FIZ I TI chemia III TH kp prac hotelarska HI I TH, I TMR historia III TMR kp eksploat poj JPL II TH j.polski J3 IV TEL j.niemiecki RO I TG kp rys geo GE III TI geografia
8 13:35 - 14:20 EL AP kp montaż masz i urz el RO St kp rys geo IN2 MP inf FIZ AM j.angielski War KZ kp pom ektr i elektron IN1 AG kp obsł inform w hotel KK, MI kp eksploat masz, kp eksploat poj J1, INF3 GÓ, ZS j.angielski, witr i apl inter J1 III TI j.angielski III TMR kp eksploat masz War II TEL kp pom ektr i elektron EL I TEL kp montaż masz i urz el FIZ I TH j.angielski INF3 III TI witr i apl inter IN2 I TMR inf IN1 III TH kp obsł inform w hotel III TMR kp eksploat poj RO I TG kp rys geo
9 14:30 - 15:15